Cerere de propuneri de proiecte „Sprjin pentru masurile de informare privind Politica Agricola Comuna pentru anul 2018”

Comisia Europeana a lansat pe 10 octombrie 2017 cererea de propuneri de proiecte “Sprijin pentru masurile de informare privind Politica Agricola Comuna (PAC) pentru anul 2018”.

Bugetul total al cererii: 4.000.000€, maximum 60% din costurile eligibile si 500.000€/proiect

Data limita pentru depunerea aplicatiilor: 15 decembrie 2017.

Public-tinta: publicul larg (în special tinerii din zonele urbane – elevii, studentii si profesorii), fermierii si partile interesate care activeaza în zonele rurale/agricole. Ar trebui asigurat un grad mai mare de cunoastere a contributiei PAC la sprijinirea cresterii economice a zonelor rurale, în special a IMM-urilor. Ar trebui promovata contributia adusa prin intermediul programelor de dezvoltare rurala, prin care UE investeste aproape 100 de miliarde de euro în perioada 2014-2020 pentru dezvoltarea zonelor rurale europene.

Eligibilitate: autoritatile publice locale/judetene sau nationale, ONG-uri, asociatii, universitati, centre de cercetare, societati private, etc., iar activitatile trebuie sa aibe caracter multiregional, national sau european (parteneri din minimum 2 state membre).

În cadrul actualei cereri de propuneri de proiecte, sunt eligibile doar măsurile care au un caracter:
– multiregional sau naṭional,
– european (cu impact în cel puṭin 2 state membre).

Măsurile de informare ar trebui să includă una sau mai multe activități și instrumente cu caracter inovator în scopul de a atinge obiectivele, de a trata temele și de a ajunge la publicul-țintă, așa cum se prevede în măsura în cauză, în conformitate cu punctul 2 din prezenta cerere de propuneri.

Măsurile de informare ar trebui să includă una sau mai multe activități, cum ar fi (lista nu este exhaustivă):
– producerea și distribuirea de materiale multimedia sau audiovizuale;
– producerea și distribuirea de materiale tipărite (publicații, afișe etc.);
– crearea unor instrumente pe internet și prin intermediul rețelelor sociale;
– evenimente mediatice;
– conferințe, seminarii, ateliere (de preferință transmise în direct pe internet) și studii pe teme legate de PAC;
– evenimente de tipul „fermă la oraș”, care explică populației urbane importanța agriculturii;
– evenimente de tipul „fermă deschisă” care urmăresc să le prezinte cetățenilor rolul agriculturii (de exemplu, cele mai bune practici, proiecte de inovare);
– expoziții statice sau mobile sau puncte de informare.

Fisa de prezentare a cererii se regaseste în anexa.

 

Sursa www.uncjr.ro