Peste 840 de persoane au beneficiat de cursuri de calificare în cadrul proiectului ȘANSA

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 împreună cu partenerii săi Asociaţia Four Change, SC Centrul de Consultanţă şi Studii Europene SRL și Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău anunţă rezultatele proiectului „ȘANSA – Sprijin pentru autocunoaștere și autodepășire a situaţiei de vulnerabilitate”, ID 142962.

Proiectul s-a adresat persoanelor aparţinȃnd grupurilor vulnerabile din regiunile București – Ilfov, Sud – Est și Nord – Est: familii cu peste 2 copii, familii monoparentale, femei, persoane cu dizabilităţi, persoane de etnie roma și tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului.

Pe parcursul celor 19 luni de implementare, s-a facilitat accesul la instruire a peste 840 de persoane vulnerabile din cele 3 regiuni care au fost calificate în domenii precum: lucrător în comerţ, îngrijitor bătrani la domiciliu, confecţioner asamblor articole textile, tehnician maseur, florar–decorator, lucrător în cultura plantelor (agricultor), ospătar (chelner), lucrător instalator pentru construcţii, frizer, etc. Totodată, au beneficiat de consultanţă de specialitate, sporindu-și astfel șansele de a accesa un loc de munca mai bine remunerat și de a avansa în carieră.

Implementarea unui astfel de proiect este un proces laborios care necesita multa energie, implicare si atentie. Suntem incantati de rezultatele atinse si de faptul ca am putut face o schimbare vizibila la nivelul societatii, prin sprijinirea persoanelor aflate in situatii de criza. Multi dintre beneficiari au reusit sa se angajeze in urma dobandirii calificarii si asta nu poate decat sa ne bucure si sa ne faca mandri.” (Ovidiu Ionescu, Manager de proiect, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6)

Mai mult, în cadrul proiectului, a fost elaborat 1 Ghid de intervenţie și suport. Ghidul ilustrează modele reușite de intervenţie și suport privind integrarea sustenabilă pe piaţa muncii, a persoanelor care se găsesc în situaţii de dificultate sau excluziune socială.

Totodată, au fost organizate întȃlniri de lucru între reprezentanţi ai autorităţilor publice locale și cei ai organizaţiilor non-guvernamentale, care au identificat provocări și soluţii ale sistemului de asistenţă socială.

O componentă importantă a proiectului a reprezentat-o stimularea implicării civice a grupului ţintă pentru a combate disfuncţiile sociale. Astfel, au fost organizate seminarii privind implicarea civică şi conduita responsabilă în societate, cu scopul de a informa persoanele din grupul ţintă asupra drepturilor pe care le au ca cetăţeni. Tot în cadrul proiectului, au fost finanţate 30 de iniţiative de implicare civică prin premii acordate la concursul Comunitatea se schimba prin tine.

Pe termen lung proiectul aduce o contribuţie directă la combaterea excluziunii sociale și marginalizării persoanelor vulnerabile din cele 3 regiuni menţionate.

Proiectul „ŞANSA-Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate” este co-finanţat de Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni, Axa prioritara 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie DMI 6.2 ” ”Imbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.

Peste 1000 de femei au beneficiat de cursuri de calificare şi formare profesională

 • 1017 femei au participat la programe de calificare si formare profesionala;
 • 653 ore de consultanta pentru elaborarea si implementarea planurilor de afaceri dezvoltate in cadrul cursurilor acordate;
 • EVANETWORK – Prima retea interprofesionala pentru sprijinirea integrării femeilor pe piaţa muncii și a parteneriatului;
 • 5 premii pentru initierea de activitati independente acordate;
 • 15 femei membre EVANetwork instruite si certificate ca mentor-formator;
 • 23 persoane participante la o vizita de studiu in Suffolk, UK.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 impreuna cu partenerii sai Asociaţia Four Change, S.C. Centrul de Consultanţă şi Studii Europene S.R.L., Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău, Fundaţia Crucea Alb Galbenă, S.C. Green Team Actual S.R.L. anunţă rezultatele proiectului „EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii„, ID 125842.

Proiectul s-a desfăşurat în perioada mai 2014 – noiembrie 2015 si s-a adresat femeilor din judetele Bucuresti, Ilfov, Bacau, Galati.

Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea unui model unitar, integrat, funcţional şi sustenabil pentru a facilita accesul femeilor pe piaţa muncii şi în mediul de afaceri la nivelul comunităţilor din cele 3 regiuni (Sud-Est, Nord – Est şi Bucureşti – Ilfov), asigurând promovarea egalităţii de gen şi combaterea discriminării.

Prin intermediul proiectului, s-a facilitat accesul la instruire si consultanta de specialitate pentru 1000 de femei care pot deveni competitive pe piata locurilor de munca, avand sanse sporite de a accesa un loc de munca mai bine remunerat sau de a avansa in cariera.

Totodata, a fost infiintata EVANETWORKprima retea interprofesionala a femeilor antreprenor, a carei misiune este  sprijinine integrarea femeilor pe piata muncii și a parteneriatului în vederea initierii de afaceriMembrele EVANetwork sunt femei active in domenii diferite, caracterizate de dorinta de a se dezvolta personal si profesional, prin accesarea resurselor oferite in cadrul retelei. Interactiunea cu membrele grupului poate conduce la realizarea de proiecte in comun, contribuind la dezvoltarea comunitatilor in care activeaza si promovand solidaritatea ca model de cooperare feminin.

Pentru DGASPC Sector 6, finalizarea activităților din proiectul EVA înseamnă un nou început. Ca parteneri în cadrul acestui program ne-am asumat o responsabilitate care depășește termenul limită al proiectului și care le vizează pe toate femeile din comunitate. Sustenabilitatea pe care suntem determinați să o promovăm presupune atât continuarea activităților de îndrumare și inserție pe piața muncii a beneficiarelor noastre, cât și atragerea în acest tip de programe a altor femei care se confruntă cu probleme de marginalizare socială. Într-o societate complexă, afectată de schimbări majore și rapide, instituția noastră are rolul de a  deveni un punct de reper și stabilitate, iar programul EVA ne-a permis să punem în practică acest deziderat.​” Gabriela Schmutzer, Director General Adjunct DGASPC Sector 6

Mai mult, în cadrul proiectului s-a realizat o brosura ce cuprinde informatii culese in urma unei vizite de studiu in Anglia, privind modele de afaceri de succes locale, impactul in comunitate, gradul de replicabilitate in Romania.

Proiectul aduce o serie de beneficii pentru grupul tinta: premierea celor mai bune 5 planuri de afaceri; calificarea unui număr de 1000 femei în diferite ocupaţii (frizer, manichiurist, pedichiurist, babysitter, lucrător social, îngrijitor bătrâni la domiciliu, florar-decorator) sau certificarea prin absolvirea de cursuri de formare profesională de scurta durata (manager de proiect si competente antreprenoriale); creşterea calităţii vieţii unui număr de 1017 persoane care au fost informate cu privire la oportunităţile de calificare şi la şansele pentru participarea activă pe piaţa muncii a femeilor; consultanţă pentru elaborarea şi implementarea planurilor de afaceri dezvoltate în cadrul cursurilor.

Pe termen mediu proiectul va deveni un reper de succes în regiune şi o bună practică ce va putea fi replicată şi în alte zone, iar pe termen lung proiectul îşi aduce o contribuţie directă la imbunătăţirea calitatii vietii femeilor din cele 4 judeţe vizate.

Proiectului EVA – Evolutie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piata muncii este co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeste in oameni, Axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie DMI 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”.

S-a lansat proiectul pilot „Adservio clasă interactivă”

Platforma Electronică de Management Şcolar – Adservio a lansat o aplicaţie software cu ajutorul căreia elevii din clasele primare folosesc manualele digitale direct din contul de utilizator. Proiectul pilot „Adservio clasă interactivă” este unic în ţară prin noutatea şi utilitatea sa.
Ideea aplicaţiei a venit ca o necesitate în contextul în care Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a propus utilizarea manualelor digitale, fapt ce a condus la crearea unei aplicaţii care să ajute elevii şi profesorii la utilizarea acestora.
Beneficiarii proiectului pilot „Adservio clasă interactivă” sunt elevii claselor I și a II a de la Şcoala Primară „Gheorghe Asachi” Iași, structură ce aparţine Liceului “Vasile Alecsandri” Iași; aceştia sunt primii 60 de elevi din Iaşi care au ocazia să acceseze manualele digitale pe tablete la orele de curs.
De asemenea, clasele de la Şcoala Primară „Gheorghe Asachi” Iași au fost echipate cu tablete conectate la internet, fapt ce simplifică modul de predare, iar interacţiunea şi feedback-ul elev profesor sunt considerabil îmbunătăţite.
Scopul acestui program pilot îl constituie îmbunătăţirea educaţiei şi creşterea gradului de interactivitate elev profesor. De aceea, activitatea elevilor de la şcoala primară va fi monitorizată în timp real de către învăţători ajutându-i să asimileze uşor
informaţiile şi totodată, să utilizeze manualele digitale.
Originalitatea proiectului „Adservio clasă interactivă” constă în faptul că am dezvoltat o nouă aplicaţie disponibilă pe toate dintre cele 60 de tablete, cu ajutorul căreia elevii accesează manualele digitale direct din contul Adservio. Mai mult decât atât, tot din contul Adservio, învăţătorii monitorizează în timp real activitatea celor mici, le urmăresc progresul şi ajută să asimileze mult mai uşor toate informaţiile. Învăţătorii folosesc noua aplicaţie pentru a vedea la ce pagină are deschis manualul digital fiecare elev şi intervin atunci când cei mici au nevoie de ajutorul lor. Astfel, eventualele dificultăţi de învăţare sunt identificate rapid şi remediate în timp util” – declaraţie Cofondator ADSERVIO, Alexandru Holicov.

Proiectul va fi implementat şi în alte unităţi de învăţământ la nivel naţional.

Prezentare ADSERVIO

Platforma Electronică de Management Şcolar Adservio a fost înfiinţată în anul 2008 la iniţiativa cofondatorilor Alexandru şi Ştefan Holicov.
Scopul platformei îl constituie îmbunătăţirea Sistemului Educaţional din România, fapt realizat prin facilitarea comunicării interactive între elevi profesori părinţi.

În unităţile în care este implementată platforma, rata absenteismului s-a redus cu 63%, iar media pe şcoală a crescut cu 1 punct. Aplicaţia cuprinde modulele: elev, părinte, profesor, secretar, director, o librărie online cu un număr de peste 10.000 de titluri, secţiune de admitere prin care elevii claselor a XI-a si a XII-a pot afla informaţii despre facultăţile la care pot opta să studieze, precum şi diferite teste de autocunoaştere şi IQ.
În prezent peste 100000 de elevi şi profesori utilizează platforma. Astfel, comunitatea Adservio este interactivă şi fiecare utilizator are un cont personalizat. Practic, platforma este mai mult decât un catalog şcolar electronic: este un sistem de managment informatizat, sigur, conectat, versatil şi interactiv.

Pentru mai multe informaţii puteţi accesa următoarele linkuri:
Site: http://www.adservio.ro
Blog: http://blog.adservio.ro

Finalizare proiect „Consiliere pentru carieră, stagii de practică pentru un viitor de succes!”

Asociaţia Filantropică “Trup şi Suflet” Iaşi, în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” şi Asociaţia “Centrul de Resurse Re-Start” finalizează  în data de 27.11.2015 implementarea proiectului „Consiliere pentru carieră,  stagii de practică pentru un viitor de succes!” POSDRU/161/2.1/G/137911.

Obiectivul general al proiectului l-a constituit pregătirea elevilor pentru accesul pe piaţa muncii prin dezvoltarea aptitudinilor profesionale şi valorificarea potenţialului profesional al grupului ţintă format din 360 elevi din ȋnvătământul preuniversitar tehnic din judeţul Iaşi. Proiectul a fost implementat pe o perioada de 19 luni între 28.04.2014 – 27.11.2015.

Inchiderea oficială a proiectului a avut loc în cadrul unei conferinţe de diseminare a rezultatelor proiectului care s-a desfăşurat marţi, 24 noiembrie 2015, în sala de festivităţi a Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi”. La conferinţa au participat reprezentanţi ai mass-media, elevi beneficiari ai proiectului, cadre didactice, reprezentanţi ai mediului de afaceri, reprezentanţi ai societăţii civile.

In cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele proiectului şi s-au punctat beneficiile pentru elevii participanţi la activităţile proiectului. Evenimentul s-a încheiat cu premierea a 100 de elevi care au participat la tabăra tematică şi care au participat la concursul organizat în cadrul acesteia. De asemenea, au fost premiați 10 elevi care s-au remarcat prin implicarea de care au dat dovadă în cadrul stagiilor de practică.

Ca urmare a implementării activităţilor proiectului au fost atinse următoarele rezultate:

 • 372 elevi participanți la ședințele de consiliere profesională;
 • 8 parteneriate încheiate pentru stagiile de practică;
 • 202 elevi care au finalizat stagiile de practică;
 • 360 de subvenţii acordate participanţilor la activităţile proiectului;
 • o tabără tematică de aprofundare și aplicare a noțiunilor teoretice parcurse în cadul activităților de consiliere profesională;
 • 100 de premii in valoare de 1.000 lei acordate în urma unui concurs organizat în cadrul taberei tematice;
 • 10 premii pentru elevii care s-au remarcat în cadrul atelierelor de diseminare;
 •  întâlnire cu reprezentanţii altor licee din regiune;
 • doua ateliere de diseminare bune practici.

În cadrul evenimentului, consilierii care au asigurat activitatea de consiliere și orientare profesională au apreciat progresele elevilor care au făcut parte din grupul țintă în ceea ce privește conștientizarea încrederii în sine și a multiplelor lor competențe legate de aptitudinile necesare profesiei dorite.

Reprezentanții partenerilor implicaţi în implementarea proiectului – Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”  din Iași, respectiv Centrul de Resurse Re-Start, au manifestat convingerea ca  stagiile de practica, precum şi  activitățile de consiliere profesională derulate în perioada de implementare vor contribui la sporirea interesului vis-a-vis de şcoala şi la decizia pozitivă a elevilor de a-şi continua studiile în domenii conexe cu profilurile urmate.

Cel mai important rezultat al proiectului este considerat a fi experiența practică dobândită de acești 372 de elevi, experiență care va fi temelia integrării lor pe piața muncii, în cariera pe care și-au ales-o.

Proiectul a fost cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 2,  Domeniul major de intervenţie 2.1. Tranziţia de la şcoala la o viaţă activă şi a avut o valoare totală eligibilă de 2.138.241,00 lei  din care valoarea finanţării nerambursabile  a fost de  2.095.476,18 lei.

Mai multe informaţii despre proiect se pot obţine de la:

Beneficiar: ASOCIAŢIA FILANTROPICĂ TRUP ŞI SUFLET

Telefon/fax: 0232 222 240; E-mail: proiect_tss@yahoo.com

Preşedinte:  Mărculeţ Monica

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

„Hate crimes” la nivel european. A fost lansat proiectul european C.O.N.T.A.C.T. privind monitorizarea agresiunilor bazate pe ură

Institutul pentru Democrație Participativă Euro Qvorum este partener în cadrul proiectului european C.O.N.T.A.C.T. for: Creating On line Network, monitoring Team and phone App to Counter hate crime Tactics. Proiectul se bucură de coagularea expertizei în domeniul antidiscriminării între 5 universități și 7 ONGuri din 10 țări europene (Marea Britanie, Danemarca, Italia, Spania, Malta, Polonia, Lituania, Grecia, Cipru și România).

Proiectul C.O.N.T.A.C.T. își propune să îmbunătățească, să încurajeze și să analizeze modalitatea de raportare a cazurilor de discriminare bazate pe instigarea la ură (hate crime/hate speech) la nivel european. De asemenea, prin activitățile din proiect ne propunem să sensibilizăm opinia publică și să aducem în atenția acesteia, modalități de prevenție și raportare a cazurilor de discriminare bazate pe etnie, gen, religie, orientare sexuală, rasă etc.

Cercetările ne demonstrează că în spațiul european agresiunile motivate de ură nu sunt tratate de cele mai multe ori cu seriozitate și numărul acestor cazuri raportate de victime către autorități este foarte mic. De asemenea, percepțiile asupra acestui fenomen de discriminare diferă de la o țară la alta în interiorul Uniunii Europene.

Cu toate acestea incidentele bazate pe ură, în special în mediul on-line, sunt în creștere în majoritatea țărilor europene. Totodată, grupurile și partidele politice extremiste se dezvoltă în Europa, folosindu-se de ura împotriva anumitor grupuri de persoane.

A doua etapă a proiectului, lansată pe 15 octombrie, combină partea de analiză și cercetare cu activitățile practice, precum traininguri privind lupta împotriva discriminării și cursuri de dezvoltare personală. În același timp, vom dezvolta o rețea de specialiși în monitorizarea on-line a agresiunilor motivate de ură și a discursurilor instigatoare, precum și o aplicație mobilă direct conectată la platforma on-line de raportare a cazurilor de discriminare .

Grupul ţintă al acestui proiect îl reprezintă tinerii, reprezentanții din mass media și profesioniștii din domeniul juridic și de aplicare a legislației.

Rezultatele proiectului vor fi diseminate într-o conferință internațională care va avea loc în Cipru, în Mai 2017.

Pentru mai multe informații despre proiect accesați http://reporthate.eu/.

Proiect finanțat de Comisia Europeană, DG Justice. 

IDEAS – Proiect strategic de economie socială lansat la Iași

Centrul Diecezan CARITAS Iași, împreună cu partenerul său Fundaţia ENABLE România, au lansat vineri, 20 martie 2015 proiectul “IDEAS-Incluziune prin Dezvoltare Economică și Antreprenoriat Social POSDRU/173/6.1/S/148730.


Obiectivul general al proiectului consă în dezvoltarea capacității strategice a sectorului economiei sociale prin activități inovatoare și servicii generatoare de venit pentru a ajuta 265 persoane excluse social sau din grupuri vulnerabile să se integreze/reintegreze pe piața muncii, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă a regiunilor Nord Est și Sud Est.

Obiectivele specifice ale proiectului:

furnizarea serviciilor de formare, în diferite meserii cerute pe piața muncii, pentru 85 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile și 30 de persoane din categoria lucrătorilor sociali și personalului din instituții rezidențiale (bucătar, tehnician maseur, șofer camion mare tonaj, șofer categoria B, mecanic auto, antreprenor în economia socială)
– dezvoltarea structurilor, mecanismelor și instrumentelor specifice economiei sociale prin înființarea a 9 Structuri de Economie Socială care vor oferi: 62 locuri de muncă din care 45 pentru persoane vulnerabile, noi servicii și oportunități pentru comunitățile din mediul rural și urban în regiunile Nord Est și Sud Est.
– promovarea economiei sociale în vederea dezvoltării economice și sociale a comunităților din regiunile Nord Est și Sud Est, prin organizarea a 16 evenimente de informare și vizibilitate (două conferinţe, 5 caravane, 9 evenimente „Ziua porților deschise”), cu participarea a minim 750 persoane.
– creșterea gradului de informare a specialiștilor implicați în incluziunea socială a persoanelor defavorizate din regiunile Nord Est și Sud Est, prin elaborarea unui ghid de bune practici în economie socială.
– furnizarea de servicii de informare și consiliere socio-profesională pentru 220 de persoane vulnerabile.

La eveniment au participat persoane din mass-media locală, actori sociali , parteneri si colaboratori, precum și reprezentanți ai comunității locale.

Marius Pușcașu, Director executiv al Centrului Diecezan CARITAS Iași, a făcut o trecere în revistă a celor 25 de ani de activitate a centrului, cât și o prezentare succintă a celor 5 proiecte POSDRU aflate în implementare în calitate de beneficiar sau partener la nivelul organizaţiei.

O prezentare a proiectului IDEASIncluziune prin Dezvoltare Economică și Antreprenoriat Social a fost realizată de Mihaela Condac, Manager proiect, care a punctat obiectivele și planul de implementare ale proiectului. Astfel prin furnizarea serviciilor specializate de ocupare-informare, consiliere şi orientare profesională 35 persoane cu dizabilităţi, 31 familii care au mai mult de doi copii, 15 familii monoparentale, 102 femei (în situaţii de risc), 51 persoane care traiesc din venitul minim garantat, 31 de persoane care au părăsit timpuriu şcoala vor fi sprijinite să se încadreze pe piaţa muncii. Aceasta a subliniat că „proiectul s-a născut din dorința de a ajuta beneficiarii din comunitate, prin crearea locurilor de muncă adaptate nevoilor și cerințelor specifice ale acestora”. 

Radu Țuțu-Mitache, Președintele Fundației ENABLE ROMÂNIA, a realizat o prezentare a activității acesteia, fundația fiind autorizată ca unitate protejată conform legislației în vigoare, promovând economia socială și încurajând încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități. 

Prin proiect iniţiatorii îşi propun atât consolidarea capacităților, competențelor, cunoștințelor și stimei de sine pentru grupurile vulnerabile, cât și înființarea a 9 Structuri de Economie Socială care vor urmări dezvoltarea și promovarea de activități și servicii generatoare de venit favorizând creșterea calității serviciilor sociale destinate grupurilor vulnerabile. Ca urmare a înfiinţării celor 9 structuri de economie socială, vor fi create 64 de locuri de muncă, din care 45 de locuri de muncă vor fi ocupate de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile. 

O prezentare detaliată a structurilor de economie socială a fost realizată de către Radu Onișoru, Expert organizare evenimente, care a scos în evidență importanța integrării și incluziunii sociale a persoanelor care fac parte din grupuri vulnerabile.

Proiectul are o valoare de  8.928.126,25 lei din care 98% reprezintă alocaţia financiară nerambursabilă din Fondul Social European. Perioada de implementare este ianuarie 2015 – decembrie 2015.

Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în cadrul Axei prioritare 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”. 

De la respins la ADMIS pe piața muncii

Piața muncii înseamnă competență, ci nu etichetare; competitivitate, ci nu marginalizare; colaborare, ci nu discriminare. Și totuși, pe piața muncii în context european se perpetuează discriminarea, stigmatizarea și marginalizarea.


”ADMIS pe piața muncii” nu este doar un titlu de proiect, ci năzuința a mii și mii de reprezentanți ai grupului vulnerabil reprezentat de persoane de etnie rromă – pentru care, dreptul la muncă rămâne a fi îngrădit de idei preconcepute, diverse tipuri de discriminare și subestimare.

”ADMIS pe piața muncii” este o șansă în plus pentru persoanele de etnie rromă care doresc să se angajeze, o șansă care nu ţine cont de vârstă, gen sau orientare sexuală.

Traiectoria spre statutul de ”ADMIS pe piața muncii” prevede 5 pași importanți, care acoperă întregul parcurs profesional al beneficiarului. Acești pași se măsoară în servicii personalizate, care țin cont de specificitatea și unicitatea fiecărui beneficiar. Serviciile sunt oferite GRATUIT prin intermediul proiectului și se referă la informare (cu privire la activităţile proiectului şi avantajele integrării profesionale a rromilor); evaluare şi orientare profesională (realizată de catre un psiholog); cursuri de calificare în peste 15 meserii; servicii de mediere a angajării (suport în tehnici de căutare a unui loc de muncă) și plasare pe piaţa internă a muncii (ocuparea unui loc de muncă).

Parcursul profesional proiectat mai sus nu este atât de simplu precum pare, însă este bine structurat, astfel încât rezultatul să fie cel scontat. O echipă întreagă, pe nume ”ADMIS”, lucrează în acest sens, mizând pe potențialul rromilor și pe o piață a muncii incluzivă, cu mult mai productivă.

Pentru mai multe date despre ”ADMIS pe piața muncii” accesați site-ul proiectului www.rrom-admis.ro.

Articolul De la respins la ADMIS pe piața muncii este redactat în cadrul proiectul “ADMIS pe piaţa muncii – Construirea unui model complex de integrare profesională a persoanelor de etnie rromă din regiunile BI, NV, SE şi SM, în vederea îmbunătăţirii accesului acestora pe piaţa muncii”, Cod proiect: POSDRU/165/6.2/S/143183.

AMCOR lansează chestionarul privind cercetarea on-line “Piaţa de consultanţă în management din România în perioada 2014-2015”

AMCOR (Asociația Consultanților în Management din România)  realizează în perioada 12 ianuarie 2015 – 2 martie 2015 cercetarea on-line cu privire la Piaţa de consultanţă în management din România în perioada 2014-2015.


Vă invităm să sprijiniţi această iniţiativă prin completarea chestionarului disponibil la adresa

http://www.kestionare.ro/k/k.aspx?k=6602

Completarea sa durează cel mult 8 minute.

Întrucât întrebările presupun cunoaşterea per ansamblu a activităţilor firmelor, recomandăm ca respondenţii să deţină în cadrul companiei o poziţie care să le permită cunoaşterea întregii activităţi (servicii oferite, clienţi, consultanţi interni, proiecte de consultanţă etc.) şi a strategiei firmei.

Cercetarea întreprinsă de AMCOR se înscrie în demersul Asociaţiei de a oferi o imagine globală asupra situaţiei actuale din piaţă şi asupra tendinţelor resimţite. În acest sens vom invita cât mai multe firme de consultanţă (membre şi nemembre AMCOR) să participe la cercetare.

AMCOR a realizat până în prezent șase studii cu privire la piaţa de consultanţă în management din România, ilustrând evoluţia pieţei în perioadele 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, precum şi un studiu al pieţei de consultanţă din perspectiva organizaţiilor client publicat în luna noiembrie 2011. Studiile realizate au fost transmise respondenţilor şi concluziile au fost agregate în studiile anuale asupra pieţei europene de consultanţă în management realizate de FEACO,Federaţia Europeană a Asociaţiilor de Consultanţă în Management.

Despre AMCOR

AMCOR, Asociația Consultanților în Management din România, este organizația națională profesională a firmelor și specialiștilor din domeniul consultanței și trainingului în management. AMCOR reunește astăzi peste 80 de companii de consultanță și training in management, incluzând liderii pieței românesti în aceste sectoare.

Asociația este membru în structurile europene și globale ale profesiei, și anume, FEACO, Federația Europeană a Asociațiilor de Consultanță, și ICMCI, Consiliul Internațional al Institutelor de Consultanță în Management. La nivel național, AMCOR reprezintă organismul de reglementare a profesiei de consultant în management, Asociația fiind membru al Uniunii Profesiilor Liberale din România, UPLR.