Banca Naţională a României angajează Asistent director la Direcţia Muzeu şi Educaţie Financiară

Banca Naţională a României angajează Asistent director la Direcţia Muzeu şi Educaţie Financiară

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 28 septembrie 2017

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminată

Atribuţiile principale ale postului

 • asigură fluxul informaţional între direcţie şi exteriorul băncii, precum şi între direcţie şi celelalte structuri organizatorice ale BNR;
 • îndeplineşte activităţile zilnice de secretariat;
 • redactează, la solicitarea conducerii direcţiei, documente specifice, atât în limba română, cât şi în limba engleză;
 • asigură necesarul administrativ pentru organizarea întâlnirilor la care participă reprezentanţii Direcţiei muzeu și educație financiară (rezervare sală, protocol, primire invitaţi etc.);
 • asigură condiţiile necesare şi elaborează documentaţia aferentă deplasărilor conducerii direcţiei;
  întocmeşte situaţii administrative aferente direcţiei (prezenţa lunară, concedii de odihnă, deplasări);
 • oferă sprijin personalului direcţiei în privinţa sarcinilor cu caracter administrativ.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă;
 • experiență profesională în domeniu constituie un avantaj;
 • cunoştinţe de operare pe calculator (cu specificarea programelor): pachetul Microsoft Office (Word, Excell, Power Point, Acces, Outlook) şi Internet;
 • cunoașterea aprofundată a limbii române;
 • cunoaşterea limbii engleze;
 • cunoașterea altor limbi străine de circulație internațională constituie un avantaj.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 28 septembrie 2017 (inclusiv).

Detalii pe www.bnr.ro

Sursa:  www.bnr.ro