Anunț de selecție – 02.09.2022

Asociația „ECO TRAVEL” în calitate de Lider de parteneriat al proiectului „Ecoturism și dezvoltare locală în comuna Tazlău” Cod MySMIS2014+ 151155 Anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

1. Consultant turism

Pentru mai multe detalii accesați documentul de mai jos.