Anunț de selecție – 05.09.2022

Asociația „ECO TRAVEL” în calitate de Beneficiar al proiectului „Ecoturism și dezvoltare locală în comuna Tazlău” Cod MySMIS2014+ 151155 Anunță scoaterea la concurs a următorului post:

1. Expert strategie  – economist

Pentru mai multe detalii accesați documentul de mai jos.