Centrul de Advocacy si Drepturile Omului selectează o organizaţie pentru monitorizarea segregării şcolare în judeţul Vaslui

Centrul de Advocacy si Drepturile Omului cauta o organizatie activa in domeniul educatiei elevilor de etnie roma, din judetul Vaslui sau judetele limitrofe acestuia, care sa se implice in viitor intr-un proces regional de monitorizare a segregarii scolare.


Organizatiile aplicante sunt invitate sa depuna dosarele de candidatura online, pe adresa cado.office@gmail.com, cu subiectul „Candidatura selectie ONG – Scoala pentru toti copiii”, pana joi, 13 august 2015, ora 24:00.

Dosarul de candidatura trebuie sa contina cel putin urmatoarele documente:

1. Copie a certificatului de inregistrare in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor;
2. Copie a statutului asociatiei;
3. Rapoarte de activitate aferente anului 2013 si 2014 / Lista de activitati realizate pe parcusul anului 2014 si 2013 din care sa reiasa implicarea in educatie sau monitorizarea drepturilor romilor;
4. Scrisoare de intentie cu detalierea modului in care un program de dezvoltare a capacitatii ca watchdog va ajuta organizatia, precum si modul in care organizatia considera sa se implice in activitati de advocacy in domeniul desegregarii in educatie a elevilor de etnie roma ;
5. Angajament de participare la activitatile proiectului, destinate ONG-urilor selectate – Anexa 1
(https://www.dropbox.com/s/fw58410j0je4o0n/Anexa%201.docx?dl=0)

Selectie organizata in cadrul proiectului „Scoala pentru toti copiii!”, proiect de monitorizare a segregarii scolare din Regiunea Nord-Est, derulat de CADO si CeRe in perioada aprilie 2015 – aprilie 2016. Proiect finantat prin granturile SEE 2009 – 2014, in cadrul fondului ONG in Romania.

Sursa: CADO