Articole

Instrumente de finanţare şi oportunităţi de carieră în ţară pentru tinerii cercetători

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI) a lansat competiţiile de proiecte de cercetare postdoctorală (PD) şi proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE), destinate tinerilor cercetători, doctori în ştiinţe. Obiectivele majore ale celor două competiţii sunt cresterea numărului de tineri cercetători cu rezultate vizibile la nivel internaţional şi sustinerea acestora în cariera profesională.

Ambele instrumente de finanţare reprezintă o oportunitate pentru tinerii cercetători care doresc să îşi dezvolte o carieră profesională independentă în instituţii de cercetare din România, în vederea stimulării excelenţei ştiinţifice în cercetarea românească. De asemenea, acestea sunt o formă de sprijin pentru crearea sau consolidarea propriei echipe de cercetare şi a unui program de cercetare independent.

Prin intermediul instrumentului de finanţare de tip PD (cercetare postdoctorală) beneficiarii au şanse suplimentare de a obţine poziţii profesionale stabile în unităţi cu profil din ţară. În sens mai larg sunt urmărite promovarea cercetării fundamentale avansate, cu rezultate la standarde internaţionale şi crestere a numărului de cercetători cu normă întreagă finanţaţi prin proiecte de cercetare.

Principalele obiective ale instrumentului de finanţare de tip TE sunt creşterea capacităţii tinerilor cercetători de a pune în practică programul propriu de cercetare, consolidarea masei critice de tineri cercetători necesare participării în proiecte interdisciplinare şi obţinerea de performanţă internaţională.

Durata ambelor tipuri de proiecte este de cel puţin un an şi de maximum 2 ani.

Pachetele de informații sunt disponibile pe paginile web dedicate competiţiilor: pagina-web-TE, pagina-web-PD.

Sursa: www.research.ro

ANCSI: Apel pentru candidaturi de experţi în cadrul Inițiativei de Programare Comună “O dietă sănătoasă pentru o viață sănătoasă” (JPI HDHL)

Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare este partener în cadrul Inițiativei de Programare Comună “O dietă sănătoasă pentru o viață sănătoasă” (JPI HLDL).

Tematica științifică promovată de această inițiativă este disponibilă pe următoarea pagină web.

Inițiativa își propune să deruleze o serie de activități în sprijinul comunității științifice cum ar fi competiții pentru proiecte de cercetare ( ERA –HLDL – competiție cofinanțată de Comisia Europeană, în derulare în acest moment), competiții pentru finanțare de rețele de cercetători, burse, studii de tip foresight pentru elaborarea de documente de viziune privind agenda de cercetare europeană pe termen lung, etc.

În acest context suntem interesați să primim candidaturi din partea experților care doresc să ne fie alături, cu contribuții de valoare, referitoare la subiectele științifice de interes pentru comunitatea științifică din România.

Data limită pentru primirea candidaturilor: 15 iulie 2016.

Pentru mai multe detalii:

Perosană de contact:
Ioana ISPAS
Consilier pentru afaceri europene
Email: ioana.ispas@ancs.ro
Telefon: +4021 303.41.99 Interior: 403

Sursa:  www.research.ro