Articole

Program gratuit de formare în domeniul achizițiilor publice destinat persoanelor din cadrul instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice

În vederea facilitării și creșterii numărului de participanți înscriși la sesiunile de formare din cadrul Programului de formare specifică în domeniul achizițiilor publice organizate în perioada 26 ianuarie 2015 – 06 martie 2015, a fost extinsă eligibilitatea grupului țintă și prin includerea persoanelor care, în viitor, vor fi implicate în procedurile de achiziții publice/ comisii de evaluare.


Astfel, Programul de formare specifică în domeniul achiziţiilor publice se adresează unui număr de aproximativ 2.000 de persoane din cadrul instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice care sunt beneficiare/potenţiale beneficiare ale Fondurilor Structurale şi de Coeziune.

Pentru înscrierea la o sesiune de formare, vă recomandăm, ca în primul rând să certificați disponibilitatea sesiunilor pentru regiunea din care faceţi parte, apoi să descărcaţi NOUL FORMULAR DE ÎNSCRIERE disponibil aici, modificat în conformitate cu noile condiții de eligibilitate, în vederea completării, ştampilării şi semnării de către participant şi de către Ordonatorul de credite al instituţiei.

PENTRU ÎNSCRIERE LA SESIUNILE DE FORMARE DISPONIBILE, ACCESAŢI ÎNSCRIERE pe www.anfp.gov.ro.

Mai multe informatii pe www.anfp.gov.ro

Sursa: www.anfp.gov.ro