Tabăra Națională de Animatori 2018

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Iași organizează în perioada 02 – 08 august 2018, Tabăra Națională de Animatori, ediția a IX-a, ce se va desfășura în Centrul de Agrement Muncel, jud. Iași. Formarea de animatori pentru tineri și copii cu dizabilități, se adresează tinerilor care doresc să dobândească competențele necesare organizării activităţilor destinate incluziunii sociale a copiilor și a tinerilor cu dizabilităţi.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Aplicanții trebuie:
• Să fie elevi cuprinși într-o formă de învățământ, în clasele V-XII (inclusiv);
• Să aibă vârsta cuprinsă între 10 – 20 de ani;
• Să fie cetățeni români cu domiciliul în România;
• Să fie apți din punct de vedere medical;
• Să aibă acordul scris al părinților, în vederea participării la tabără (în cazul minorilor);
• Să nu mai fi participat în nici o altă tabără, organizată de Ministerul Tineretului și Sportului, sau de o direcție din subordine, în anul 2018

MODALITATE DE ÎNSCRIERE

Înscrierea participanților se face în baza următoarelor documente:

A) Formular tip de înscriere (formular disponibil pe www.dsjiasi.ro);
B) Documentul de identitate (Carte de identitate / certificat de naștere) – în copie;
C) Diplome/certificate/adeverințe/contracte de voluntariat/recomandări, etc – în copie;
D) Acordul scris al părinților (formular disponibil pe  www.dsjiasi.ro );
E) Adeverința medical cu mențiunea apt pentru tabără care se obține de la medicul de familie cu 48 de ore înainte de sosirea în tabără.

Documentele trebuie trimise în format electronic la adresa de email: dtj_iasi@yahoo.com până pe 15 iulie 2018.

Sursa: www.dsjiasi.ro