MTS: Apel pentru extinderea Rețelei naționale de lucrători de tineret voluntari pentru Dialogul UE cu Tinerii – ”tineREȚEA”

Dialogul UE cu Tinerii (DUET)

Dialogul UE cu Tinerii (DUET) este un instrument central de participare pentru tinerii din UE, printre elementele-cheie ale acestuia numărându-se dialogul direct între factorii de decizie și tineri, precum și reprezentanții acestora, consultarea tinerilor cu privire la teme relevante pentru aceștia și parteneriatul continuu în ceea ce privește guvernanța procesului la nivel local, național și european.[i] În ceea ce privește punerea în aplicare a DUET și în concordanță cu Strategia Uniunii Europene pentru tineret (SUET), obiectivele europene pentru tineret ar trebui „[să servească] drept sursă de inspirație pentru UE, statele sale membre și părțile interesate și autoritățile relevante ale acestora, precum și [să le ofere] orientări”[ii]

Acest dialog structurat cu tinerii  și organizațiile de tineret este implementat, în cadrul  proiectului ”Grupurile Naționale de Lucru – Dialogul structurat cu tinerii și organizațiile de tineret, 2019-2020”,  co-finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, de către Grupul Naţional de Lucru (GNL), alcătuit din Ministerul Tineretului și Sportului și reprezentanţi relevanți ai unor organizaţii neguvernamentale de tineret: Consiliul Tineretului din România (CTR), Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT), Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Federația Forumul Tinerilor din România (FTR), Uniunea Studenților din România (USR), Organizația de tineret – Blocul Național Sindical (OT-BNS) și Federația YMCA România.

De ce tineREȚEA?

Deoarece DUET se axează în special pe actorii implicați, tinerii sunt cei mai aproape de alți tineri, sunt cei mai în măsură să înțeleagă nevoile și aspirațiile acestora și a le facilita dialogul, consultarea și educarea.

De aceea, credem în formarea unui număr cât mai mare de lucrători de tineret care să fie implicați activ în extinderea şi promovarea Dialogului cu Tinerii la nivel local, naţional şi european. Acesta, lucrătorul de tineret, va ”asculta” vocea tinerilor pentru a aduna date importante despre tinerii din România, pentru a fi folosite ulterior în formularea politicilor publice destinate tinerilor.

De ce avem nevoie de tine(în)REȚEA?

Dacă crezi că…:

 • Nevoile, așteptările şi drepturile tinerilor nu sunt doar teme de discurs, cât domenii de intervenție;
 • Trebuie să ținem cont de opinia tuturor tinerilor, inclusiv a celor cu mai puține oportunități, precum și a celor care nu sunt organizați în asociații de tineret și sunt subreprezentați;
 • Te consideri parte a schimbării în bine a comunităţii tale și îți dorești să dedici o parte din timpul tău, în mod voluntar, lucrului cu tinerii;
 • Îți face plăcere să lucrezi cu tinerii utilizând metode de consultare non-formală;
 • Ai creativitatea şi hotărârea de a mobiliza factori decidenți în dezbateri publice cu tinerii privind rolul acestora în bunăstarea comunității.

Atunci ești persoana de care avem nevoie pentru….

 • A colabora cu Ministerul Tineretului și Sportului și cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, pentru cel puțin un an, pentru a susține activități de tineret în județul în care activezi;
 • A participa la cursul de formare de Lucrător de tineret ce se va desfășura în în perioada iunie – iulie, cel mai probabil în format online;
 • A participa la consultarea şi implicarea activă a cât mai mulţi tineri la nivel local, cel mai probabil în format online.

7 motive pentru care să faci parte din tineREȚEA…

 • Primeşti un certificat de voluntariat care va atesta oficial calitatea de voluntar al Ministerului Tineretului şi Sportului, competențele dobândite, activate și dezvoltate în lucrul cu tinerii, în cadrul Rețelei naționale tineREȚEA;
 • Intri într-o reţea de lucrători de tineret implicată în inițierea și îmbunătăţirea politicilor de tineret;
 • Ai oportunitatea să te faci vizibil în comunitate, devenind ”motor” al schimbării;
 • Colaborezi îndeaproape cu Grupul Naţional de Lucru şi cu Ministerul Tineretului şi Sportului privind dialogul cu tinerii pentru pregătirea rapoartelor de țară;
 • Vei avea acces la resurse de învățare non-formale, creative, experiențiale și, nu în ultimul rând, amuzante;
 • Îți vei dezvolta competențe, cunoștințe, abilităţi și atitudini necesare pentru dezvoltarea ta personală şi profesională;
 • ”O călătorie de o mie de mile începe cu un pas” (proverb chinezesc).

Cum va funcționa?

Membrii Rețelei de lucrători de tineret tineRETEA vor beneficia de cursul ”Lucrător de tineret”, pentru instruire în metode non-formale, în special a celor care pot fi utilizate pentru consultarea tinerilor, în perioada iunie -iulie (TBC).

Se vor desfășura Reuniuni regionale de informare și consultare ale tinerilor și organizațiilor de tineret, despre concluziile și recomandările celui de-al VII-lea Ciclu DUET desfășurat în cadrul Trio-ului Președințiilor România, Finlanda și Croația sub tema comună „Crearea de oportunități pentru tineri”, în perioada iunie-noiembrie (TBC). Și, desigur, despre concluziile subtemei Președinției României „Locuri de muncă de calitate pentru toți”, legată direct de Obiectivul UE pentru Tineret nr. 7 ”Locuri de muncă pentru toți”, care s-a concentrat pe explorarea provocărilor cu care se confruntă tinerii în ceea ce privește viitorul muncii.

Se vor organiza evenimente de consultare a tinerilor în fiecare județ, în perioada august – octombrie (TBC), pe tema care va fi stabilită pentru  Ciclul al VIII-lea DUET.

Reuniune națională pentru evaluarea activităților tineRETEA și a evenimentelor de consultare la nivel national, în luna octombrie (TBC).

Membrii tineRETEA vor beneficia de susținerea Grupului Naţional de Lucru (GNL) și implicarea Direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret, care vor sprijini membrii rețelei în organizarea de evenimente, oferind suport logistic și asigurând promovarea lor.

În fiecare județ se va constitui o echipă de Lucrători de tineret, alcătuită din cel puțin 2 voluntari și 1 reprezentant al Direcției Județene pentru Sport și Tineret, care va:

 • Realiza cel puţin 2 activităţi din sfera consultării și a dialogului cu tinerii (evenimentul standard per județ va avea, în principiu, 3 ore de activitate propriu-zisă, în format online, în contextul actual, pentru deplina siguranță a participanților);

Activitățile vizate de tineRETEA:

 • Eveniment de informare și consultare despre concluziile și recomandările celui de-al VII-lea Ciclu DUET;
 • Eveniment de consultare privind tema centrală a Ciclului al VIII-lea DUET.

Lucrătorii de tineret sprijiniți de Grupul Naţional de Lucru (GNL) și Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret vor asigura promovarea evenimentelor de informare și consultare în comunități, identificarea și selectarea participanţilor pentru activitățile de consultare, pregătirea și desfășurarea efectivă a activităților și redactarea unui raport de activitate pentru fiecare eveniment.

Și, îndeosebi, ne dorim o colaborarea participativă în care fiecare poate contribui la realizarea design-ului evenimentelor şi dezvoltarea de materiale, conceptul evenimentelor și metodelor utilizate.

Orice cost legat de participarea membrilor tineRETEA la activitățile proiectului vor fi acoperite integral de către Ministerul Tineretului și Sportului.

Pe cine selectăm?

Ministerul Tineretului și Sportului va efectua selecția membrilor tineRETEA. Activitatea în cadrul reţelei este realizată în regim de voluntariat în baza unui contract încheiat cu Ministerul Tineretului și Sportului.

În fiecare județ vizăm selectarea a cel puțin doi voluntari lucrători activi de tineret care vor organiza evenimente de consultare cu tinerii împreună cu reprezentanți ai Direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret. Astfel, împreună vom pune în practică un autentic dialog structurat cu toți tinerii, pentru a identifica opiniile tinerilor la nivel național.

Când?

Perioada minimă a activității de voluntariat în tineRETEA: iunie 2020 – decembrie 2020.

Obiectivele rețelei:

 1. Creşterea numărului de de tineri implicați în evenimente de consultare;
 2. Asigurarea unei reprezentativități de gen și geografice echilibrate și diversificate din perspectiva participării tinerilor în procesele de consultare ca parte a Dialogul UE cu Tinerii (DUET);
 3. Creşterea calităţii evenimentelor de tineret ce privesc consultarea publică, participarea și cetățenia activă.

Calendarul estimativ al rețelei:

Selectarea membrilor voluntari ai rețelei naționale tineRETEA:

– Completarea și trimiterea formularului de candidatură, 22 aprilie – 20 mai 2020

– Afișarea rezultatelor selecției 29 mai 2020.

Criterii de selecţie:

În evaluarea candidaturilor se va ţine cont de:

 • Experiența de lucru cu tinerii;
 • Motivația, contribuția preconizată, așteptările personale și argumentarea acestora.

[i] Orientări privind guvernanța dialogului pentru tineret al UE (OJEU C 189, 5.6.2019, p.1)

[ii] Strategia Uniunii Europene pentru tineret 2019-2027 (OJEU C 456, 18.12.2018, p.1)

Sursa: www.mts.ro