Lansarea proiectului GIGABYTE – Creşterea capacităţii OSC în Era Gig Economy

Asociaţia „PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă”, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu „ASOCIAŢIA DE TURISM RURAL DÂMBOVIŢA”, anunţă lansarea proiectului „GIGABYTE – Creşterea capacităţii OSC în Era Gig Economy”, cod SMIS 310432. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European+ prin Programul Operaţional Educaţie şi Ocupare 2021-2027, Prioritatea: P01„Modernizarea instituţiilor pieţei muncii“, Obiectiv specific: ESO4.2„Modernizarea instituţiilor şi a serviciilor pieţei muncii pentru ca acestea să evalueze şi să anticipeze necesităţile în materie de competenţe, să asigure o asistenţă promptă şi personalizată şi să sprijine corelarea cererii şi a ofertei, tranziţiile şi mobilitatea pe piaţa muncii (FSE+)“.

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea capacităţii a 30 de organizaţii ale societăţii civile (OSC), de participare la dialog civic, de a-şi dezvolta şi îmbunătăţii contribuţia la incluziunea prin ocupare şi formare a lucrătorilor cu forme de muncă atipică şi de a participa la furnizarea de măsuri active de ocupare, ca urmare a participării acestora la un pachet de activităţi inovative şi formative.

Principalele rezultatele urmărite sunt:

  • minim 30 de ONG-uri, din regiunile: Centru, Sud-Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest şi Nord-Est, conştientizate cu privire la importanţa şi avantajele dialogului civic, precum şi implicarea actorilor sociali pe piaţa muncii;
  • 1 manual de proceduri pentru îmbunătăţirea managementului organizaţional, planificare strategică şi digitalizare a OSC din cadrul proiectului;
  • 1 reţea creată (GIGABYTE) în vederea consolidării dialogului civic în domeniul ocupării şi formării;
  • 2 schimburi de bune practici pentru creşterea capacităţii OSC de implicare în

dialog civic;

  • 1 set de măsuri pentru consolidarea parteneriatelor şi serviciilor pentru ocuparea şi formarea lucrătorilor cu forme de muncă atipică;
  • 30 ONG-uri active care şi-au consolidat capacitatea şi au dezvoltat activităţi specifice pietei muncii în perioada de implementare a proiectului;
  • Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor a 70 de persoane din cadrul OSC-urilor prin participarea la cursuri inovative de formare profesională;
  • 1 campanie de informare privind integrarea lucrătorilor cu forme de muncă atipică pe piaţa muncii;
  • 1 schimb de bune practici online realizat în vederea creşterii participării OSC la consolidarea dialogului civic naţional şi European cu privire la reglementarea situaţiei pe piaţa muncii a lucrătorilor cu forme de muncă atipică.

Proiectul se implementează pe o perioadă de 24 de luni (01.05.2024 – 30.04.2026), având un buget total în valoare de 4.955.079,14 lei,din care 4.211.817,27 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE+ şi 743.261,87 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional.

Pentru mai multe informaţii despre proiectul GIGABYTE – Creşterea capacităţii OSC în Era Gig Economy, ne puteţi contacta la adresa de e-mail: gigabyte@partnet.ro.