Lansarea proiectului „EVEN – Employment and Vocational Education Network”

Într-o societate aflată într-o evoluţie continuă, Organizaţiile Societăţii Civile (OSC) au un rol vital în promovarea incluziunii şi în crearea de oportunităţi de angajare pentru grupurile dezavantajate.

Asociaţia PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Asociaţia ASCEND, anunţă inceperea proiectului „EVEN – Employment and Vocational Education Network”, Cod SMIS 311405. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul Social European+ prin Programul Operaţional Educaţie şi Ocupare 2021-2027.

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea capacităţii a 30 de organizatii ale societăţii civile, de participare la dialog civic, de a-şi dezvolta şi îmbunătăţii contribuţia la incluziunea prin ocupare şi formare a categoriilor dezavantajate, respectiv persoane cu boli cronice şi de a participa la crearea şi furnizarea de măsuri active de ocupare, ca urmare a participării acestora la un pachet de activităţi inovative şi formative.

Principalele rezultatele urmărite sunt:

  • Minim 30 de ONG-uri, din regiunile: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Vest și Centru, constientizate cu privire la importanţa şi avantajele dialogului civic, precum şi implicarea actorilor sociali pe piaţa muncii;
  • 1 manual de proceduri pentru îmbunătăţirea managementului organizaţional, planificare strategică şi digitalizare a OSC din cadrul proiectului;
  • 1 reţea creată (EVEN) în vederea consolidării dialogului civic în domeniul ocupării şi formării;
  • 2 schimburi de bune practici pentru creşterea capacităţii OSC de implicare în dialog civic;
  • 1 set de măsuri pentru consolidarea parteneriatelor şi serviciilor pentru ocuparea şi formarea persoanelor cu boli cronice;
  • 30 ONG-uri active care şi-au consolidat capacitatea şi au dezvoltat activităţi specifice pieţei muncii în perioada de implementare a proiectului;
  • Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor a 70 de persoane din cadrul OSC-urilor prin participarea la cursuri inovative de formare profesională;
  • 1 campanie de informare privind integrarea pe piaţa muncii a persoanelor cu boli cronice;
  • 1 schimb de bune practici online în vederea creşterii participării OSC la consolidarea dialogului civic naţional şi european cu privire la integrarea persoanelor cu boli cronice pe piaţa muncii.

Proiectul se implementează pe o perioadă de 24 de luni (01.05.2024 – 30.04.2026), având un buget total în valoare de 4.955.079,14 lei din care 4.211.817,27 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE+ si 743.261,87 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional.

Pentru mai multe informaţii despre proiectul EVEN, va rugăm să utilizaţi următoarele date de contact:

E-mail: even@partnet.ro

Tel.: 031.425.64.26