LANSAREA PROIECTULUI “CARE+: Cresterea Accesului OSC din regiunea Bucuresti-Ilfov la Resurse Educationale – un PLUS pentru ocuparea persoanelor dez-avantajate”

Intr-o societate in continua schimbare, Organizatiile Societatii Civile (OSC) joaca un rol crucial in promovarea incluziunii si a oportunitatilor de ocupare pentru categoriile dezavantajate.

Astazi, suntem incantati sa anuntam lansarea proiectului CARE+: Cresterea Accesului OSC din Regiunea Bucuresti-Ilfov la Resurse Educationale – un PLUS pentru Ocuparea Persoanelor Dezavantajate, cod SMIS 310447, implementat de catre Asociatia „PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila”, in calitate de Beneficiar, in parteneriat cu ASOCIATIA „ASCEND”. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European+ prin Programul Operaţional Educaţie şi Ocupare 2021-2027, Prioritatea: P01„Modernizarea instituţiilor pieţei muncii“, Obiectiv specific: ESO4.2„Modernizarea instituţiilor şi a serviciilor pieţei muncii pentru ca acestea să evalueze şi să anticipeze necesităţile în materie de competenţe, să asigure o asistenţă promptă şi personalizată şi să sprijine corelarea cererii şi a ofertei, tranziţiile şi mobilitatea pe piaţa muncii (FSE+)“.

Obiectivul general consta in cresterea capacitatii a 30 de organizatii ale societatii civile, de participare la dialog civic, de a-si dezvolta si imbunatatii contributia la incluziunea prin ocupare si formare a categoriilor dezavantajate (persoane cu diverse dependente si cu boli cronice), de a participa la crearea si furnizarea de masuri active de ocupare ca urmare a participarii acestora la un pachet de activitati inovative si formative.

Principalele rezultatele urmarite sunt:

  • Minim 30 de ONG-uri din regiunea Bucuresti-Ilfov constientizate cu privire la importanta si avantajele dialogului civic, precum si implicarea actorilor so-ciali pe piata muncii
  • 1 manual de proceduri pentru imbunatatirea managementului organizational, planificare strategica si digitalizare a OSC din cadrul proiectului
  • 1 federatie creata (CARE+) in vederea consolidarii dialogului civic in domeniul ocuparii si formarii
  • 2 schimburi de bune practici pentru cresterea capacitatii OSC de implicare in dialog civic
  • 1 set de masuri pentru consolidarea parteneriatelor si serviciilor pentru ocuparea si formarea persoanelor cu dependente si cu boli cronice;
  • 30 ONG-uri active care si-au consolidat capacitatea si au dezvoltat activitati specifice pietei muncii in perioada de implementare a proiectului
  • Dezvoltarea competentelor si abilitatilor a 70 de persoane din cadrul OSC-urilor prin participarea la cursuri inovative de formare profesionala
  • 1 campanie de informare privind integrarea pe piata muncii a persoanelor cu diverse dependente si cu boli cronice
  • 1 schimb de bune practici online in vederea cresterii participarii OSC la consolidarea dialogului civic national si European cu privire la integrarea persoanelor cu diverse dependente si cele cu boli cronice pe piata muncii.

Proiectul se implementeaza pe o perioada de 24 de luni (01.04.2024 – 31.03.2026), avand un buget total in valoare de 4.935.837,49 lei din care 1.974.335,00 lei reprezinta valoarea eligibila nerambursabila din FSE+ si 2.961.502,49 lei reprezinta valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national.

Pentru mai multe informatii despre proiectul CARE+, va rugam utilizati urmatoarele date de contact:

E-mail: care@partnet.ro; office@partnet.ro

Tel: 031.425.64.26