LANSARE PROIECT “SPORTIVE: Sprijin pentru Performanța Ocupațională și Reconversia Talentelor Sportive”

Asociația „PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă”, în calitate de Beneficiar, alături de Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin, în calitate de partener, au plăcerea să anunțe lansarea proiectului SPORTIVE: Sprijin pentru Performanța Ocupațională și Reconversia Talentelor Sportive, cod SMIS 311129. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European+ prin Programul Operaţional Educaţie şi Ocupare 2021-2027.

Acest proiect își propune să ofere suport de dezvoltare Organizațiilor Societății Civile (OSC-uri), consolidându-le capacitatea organizațională și facilitând procesul de reconversie a talentelor sportive către piața muncii. Aceste organizații sunt fundamentale în generarea de oportunități de angajare pentru grupurile defavorizate cu atât mai mult in contextul prezent în care societatea este într-o continuă schimbare.

Obiectivul general al proiectului urmărește creșterea capacității a 30 OSC, participarea la dialog civic, dezvoltarea și îmbunătățirea contribuției la incluziune prin ocupare și formare a categoriilor dezavantajate, respectiv sportivi/foști sportivi de agrement sau performanță și de participare la crearea și furnizarea de măsuri active de ocupare, ca urmare a participării acestora la un pachet de activități inovative și formative.

Principalele rezultatele urmărite sunt:

  • Minim 30 de OSC-uri din regiunile de implementare ale proiectului Nord-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Sud-Est, Centru, Vest, Nord-Vest  conștientizate cu privire la importanța dialogului civic și implicarea actorilor sociali pe piața muncii
  • 1 manual de proceduri privind managementul organizațional, planificare strategică și digitalizare a OSC din cadrul proiectului
  • 1 rețea creată, SPORTIVE, în vederea dezvoltării și implementării de parteneriate pentru ocupare și formare
  • 2 schimburi internaționale de bune practici pentru crearea de parteneriate europene/internaționale
  • 1 set de măsuri pentru consolidarea parteneriatelor și serviciilor de ocupare și formare a sportivilor/foștilor sportivi de agrement sau performanță și implementarea acestuia în OSC din cadrul proiectului
  • 30 OSC active care și-au consolidat capacitatea și au dezvoltat activități specifice pieței muncii în perioada de implementare a proiectului
  • Dezvoltarea competenţelor a 70 de persoane din cadrul OSC-urilor prin participarea la cursuri inovative de formare profesională
  • 1 campanie de informare privind creșterea gradului de conștientizare a integrării pe piața muncii a sportivilor/foștilor sportivi de agrement sau performanță
  • 1 transfer de bune practici online în vederea creșterii participării OSC la consolidarea dialogului civic național și european cu privire la integrarea sportivilor/foștilor sportivi de agrement sau performanță

Proiectul se implementează pe o perioada de 24 de luni (01.05.2024 – 30.04.2026), având un buget total în valoare de 4.958.991,44 lei, din care 4.215.142,72 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE+ si 743.848,72 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

Pentru mai multe informații despre proiectul SPORTIVE, vă punem la dispoziție datele de contact:

E-mail: sportive@partnet.ro

Tel: 031.425.64.26