Concurs ocupare posturi vacante la D.G.A.S.P.C. Iaşi, 24 iunie 2015

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi organizează la sediul din str. Vasile Lupu nr. 57A, concurs pentru ocuparea unor posturi cu contract individual de muncă vacante. Dosarul de concurs va conține: cerere de înscriere, însoţită de CV, copie buletin, copie după capitolul din carnetul de muncă ce reflectă activitatea desfăşurată (adeverinţe vechime), […]

Centrul Diecezan Caritas Iaşi angajează asistent social, Hălăucești

Centrul Diecezan Caritas Iaşi, anunţă scoaterea la concurs pentru postul de asistent social în cadrul Proiectului Servicii de Îngrijire la Domiciliu în localitatea Hălăucești, jud Iași (cu norma de 8 ore, pentru o perioadă de 24 luni – începând cu luna iulie 2015). Cerinţe: – Studii superioare – Asistenţă Socială; – Abilităţi de comunicare şi […]

Capgemini angajează vorbitori de limba franceză!

Capgemini pune la dispoziție noi oportunități de dezvoltare a carierei în cadrul companiei. Compania oferă un salariu competitiv, posibilitatea de a lucra într-o echipă multinaţională şi de a-ţi dezvolta cariera în cadrul uneia dintre cele mai respectate companii IT din lume. Astfel, studenții sau absolvenții cunoscători de limba franceză pot aplica pentru pozitia de Customer […]

Oportunitate de angajare: Expert/ Consultant Comunicare şi Relaţii Publice

Oportunitate de angajare: Expert/ Consultant Comunicare şi Relaţii Publice Context: REC România a fost printre primele birouri înfiinţate în Regiunea Europei de Sud-Est. Încă de la începuturile tranziţiei României către democraţie, schemele de grant, sprijinul oferit reţelelor profesionale şi programele de instruire gestionate de REC România au asigurat apariţia şi dezvoltarea unei comunităţi autentice, diverse […]

Fundaţia Sf. Dimitrie angajează educator/pedagog social

Fundatia Sf. Dimitrie, cu sediul in Str. Agricultori nr. 62, sector 2, Bucuresti, angajeaza educator/pedagog social full-time in cadrul Centrului pentru Educatie si Sprijin Comunitar. Fundaţia are o vechime de 17 ani in oferirea de servicii de asistenta sociala familiilor şi copiilor cu risc de abandon şcolar şi familial.   ABILITATI SI COMPETENTE – abilitati […]