Institutul European din România organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 6 funcții vacante

Institutul European din România (IER), cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sector 3, CIF:12178517, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, de de execuție (6 posturi), în conformitate cu HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • 1 Auditor, gradul IA – 8 ore/zi – Compartimentul Audit Public Intern;
 • 1 Expert, gradul IA – 8 ore/zi – Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic;
 • 1 Consilier juridic, gradul IA – 8 ore/zi – Compartimentul Juridic și Resurse Umane;
 • 1 Expert, gradul I (domeniul IT) – 8 ore/zi – Compartimentul Logistică și IT/Serviciul Economic;
 • 1 Expert, gradul II – 8 ore/zi – Compartimentul Relații Publice și Protocol;
 • 1 Expert, gradul II – 8 ore/zi – Biroul Studii și Analize.

Concursul se desfăşoară la sediul IER din Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, Bucureşti, conform calendarului urmator:

 1. depunere dosare concurs: 24.05-10.06.2019
 2. proba scrisă: 24.06.2019
 3. proba practică pentru funcția de expert, gradul I:testarea abilităților de lucru în programele WordPress, AdobeInDesign, Photoshop și Active Directory: 27.06.2019
 4. proba interviu: 02.07.2019

Condiţii specifice:

1. Auditor, gradul IA – Compartimentul Audit Public Intern

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare) – domeniul contabilitate/finanțe/științe juridice;
 • vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 7 ani;
 • perfecţionări (specializări) în domeniul auditului intern;
 • avizul favorabil al Corpului de Audit Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Externe conform Cap. IV, Art. 20, alin (2) din Legea 672/2002 privind auditul public intern, republicată și pct. 2.3.4.1. din Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • să nu fie soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul IER;
 • constituie avantaj: experiență pe un post similar într-o instituție publică de minimum 2 ani

2. Expert, gradul IA – Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare) – domeniul contabilitate/finanțe;
 • vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 7 ani;
 • perfecționări (specializări) în domeniul financiar – contabil și fiscal;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

3. Consilier juridic, gradul IA – Compartimentul Juridic și Resurse Umane

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare) – domeniul științe juridice;
 • vechime în muncă de minimum 7 ani;
 • perfecționări (specializări) în domeniul juridic;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • constituie avantaj: vechime în specialitatea studiilor, în administrație publică;

4. Expert, gradul I – Compartimentul Logistică și IT

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare);
 • vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 4 ani;
 • portofoliu lucrari grafice și aplicații ori site-uri Web, care să dovedească experiența în utilizarea WordPress și programelor Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator;
 • experiență în lucrul cu instrumente de social media (Facebook, YouTube, twitter);

5. Expert, gradul II – Compartimentul Relații Publice și Protocol

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare);
 • vechime în muncă de minimum 1 an;
 • bună cunoaștere a limbii engleze (nivel mediu)
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • constituie avantaj: experiență în activități de secretariat și/sau relații publice;

6. Expert, gradul II – Biroul Studii și Analize

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare) în domenii precum: studii europene, ştiinţe economice, ştiinţe politice, ştiinţe juridice, ştiinţe umaniste, relaţii internaţionale, ştiinţe administrative, sociologie;
 • vechime în muncă de minimum 1 an;
 • cunoaşterea limbii engleze (nivel avansat), cunoaşterea limbii franceze constituie un avantaj;
 • solide cunoştinţe de operare pe computer – MS Office (utilizarea instrumentelor de social media și a platformei WordPress constituie un avantaj).
  Profilul candidatului: cunoaşterea problematicii Uniunii Europene (valori, politici, structuri, mecanisme);
  abilități de redactare rapoarte, analize;capacitate de analiză și sinteză, asumarea responsabilităților,
  capacitate de lucru în echipă, spirit de inițiativă.

Conținutul dosarului de înscriere, bibliografia și alte informații suplimentare sunt disponibile pe www.ier.ro.

 

 

Sursa: www.ier.ro