Fondul Roman de Dezvoltare Socială angajează Asistent director

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) intentioneaza sa contracteze, prin selectie, pe baza calificarilor atestate prin CV si a documentelor solicitate la depunerea candidaturii, si, ulterior, concurs, un ASISTENT DIRECTOR Cod COR 243217.

Acesta va avea ca responsabilitati principale urmatoarele:

Urmareste agenda conducerii executive
Asista conducerea executiva, precum si coordonatorii de departamente in activitatea legata de proiecte
Asista conducerea executiva la sedinţele de lucru si la intalniri stabilite de director
Asigura redactarea si traducerea documentelor/corespondentei
Gestioneaza documentele de interes general ale FRDS
Deruleaza activitati de urmarire a circulatiei documentelor interne (corespondență, rapoarte etc.)

Asistentul director va fi angajat pe baza de contract de munca cu norma intreaga 6 ore/zi sau 30 ore/saptamana, pe durata determinata, pana la 31 decembrie 2017, desfasurandu-si activitatea la sediul FRDS.

Organizarea concursului:
Concursul va consta in proba practica, proba de limba engleza (scris) si interviu preliminar. Participarea la concurs se face pe baza rezultatului selectiei de CV, rezultat care va fi comunicat fiecarui candidat pe adresa de e-mail indicata in CV.

Candidatii trebuie sa raspunda subiectelor de concurs stabilite pe baza bibliografiei privind reglementarile aplicabile postului (reglementarile finantatorilor, legislatia nationala, reglementarile europene etc.), sa demonstreze ca poseda foarte bune abilitati de planificare si organizare, elaborare documente de sinteză, respectarea instrucţiunilor orale şi scrise, culegere, clasificare şi interpretare a informaţiilor, cunostinte foarte bune de limba engleza si utilizarea a calculatorului (aplicatiile Microsoft Office).

Concursul se va desfasura in ziua de 03 noiembrie 2017 pentru candidatii admisi in urma selectiei de CV-uri. Probele din concurs se vor desfasura la sediul FRDS din str. Eugeniu Carada, nr.1, etaj.3, sector 3, începînd cu ora 10,00.

Conditii de participare:
Pentru ocuparea postului de asistent director, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Conditii generale cumulative obligatorii pentru toti candidatii:

a) cetatenia romana, cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoasterea limbii romane, scris si vorbit;

c) varsta de minimum 18 ani impliniti;

d) capacitate deplina de exercitiu;

e) stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;

f) sa nu fi fost condamnati pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

g) indeplinesc conditiile de studii, de vechime si celelalte conditii specifice solicitate.

Conditiile specifice:

Studii superioare cu diplomă de licenţă
Experienţă de cel puţin 2 ani pe un post similar
Vechime în muncă de cel putin 5 ani
Cursuri de limba engleza, secretariat, calculator dovedite cu certificate –constituie un avantaj
Cunostinte foarte bune de limba engleza (scris, citit, vorbit) nivel C1
Cunoştinţe foarte bune de utilizare a calculatorului (Microsoft Office sau cel putin Word, Excel, Power Point, Internet Explorer.)
Disponibilitate de deplasare în ţară
– Cunoştinţe de gestionare/arhivare documente- experienţă minim 2 an constituie avantaj

– Elaborare documente de sinteză

Persoanele care indeplinesc conditiile generale si specifice cerute sunt invitate sa trimita un CV in limba romana, insotit de o copie scanata a actului de identitate si de copiile scanate ale diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari relavante pentru post, la adresa de e-mail: office@frds.ro, pana la data de 25 octombrie 2017 ora 24,00.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel. 021/315.34.40 (persoana de contact: Pop Mariana tel.0721-274984). Doar persoanele care au trimis documentele solicitate si, potrivit datelor din CV, indeplinesc cumulativ cerintele generale si specifice, vor fi invitate sa participe la concursul pentru ocuparea postului.

BIBLIOGRAFIE

– Legea nr. 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, cu modificarile si completarile ulterioare;

– OUG nr. 88/2012 privind Cadrul institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea asistentei financiare acordate Romaniei prin Mecanismul financiar al Spatiului economic european si prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009/2014;

– OUG nr. 23/2013 privind Gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului economic european 2009-2014 si Mecanismului financiar norvegian 2009-2014;

– Regulation on the implementation of the European Economic Area (EEA) Financial mechanism 2009-2014 (adoptat de EEA Financial Mechanism Committee pe 13 ianuarie 2011, confirmat de Standing Committee al statelor EFTA pe 18 ianuarie 2011, amendat pe 4 ianuarie 2012 si 14 martie 2013), cu anexele aferente (Programme Operators’ Manual, Information and Publicity Requirements etc.) – disponibil la adresa http://eeagrants.org/Results-data/Results-overview/Documents/Legal-documents/Regulations-with-annexes/EEA-Grants-2009-2014

– Programme Areas 2009 – 2014 – brochure, disponibila la adresa http://eeagrants.org/Results-data/Results-overview/Documents/Publications/Brochures/%28offset%29/5

Sursa: www.granturi-corai.ro