MFE supune consultării publice schița ghidului „Măsuri integrate pentru tinerii inactivi” – primul apel din cadrul POCU 2014 – 2020

Ministerul Fondurilor Europene lansează în consultare publică schiţa ghidului pentru cererea de propuneri de proiecte „Măsuri integrate pentru tinerii inactivi”, primul apel din cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020. „Această primă schiță de ghid din cadrul POCU vine cu o serie de noutăţi punctuale, dar şi cu o schimbare majoră de gândire. […]