Cursuri gratuite de inițiere în meseria de infirmieră, regiunea Nord-Est

CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAȘI în cadrul proiectului „Calificarea femeilor in meseria de infirmier o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate” anunță recrutarea şi selecția în regiunea Nord-Est județele Iași, Bacău, Suceava, Neamț, Vaslui, a 75 de femei (15 în fiecare județ) care doresc să urmeze un curs de 120 de ore de inițiere în meseria de infirmieră.

Criterii de eligibilitate:

– absolvent al învățământului minim obligatoriu

– persoană care să nu dețină o calificare în ocupația de infirmieră.

Statut pe piața muncii:

– femei din mediul urban sau rural care nu au un loc de muncă

– femei din mediul urban sau rural care au un loc de muncă dar nu dețin o calificare în meseria de infirmieră.

Acte necesare:

– Copie CI

– Copie certificat de naștere

– Copie certificat de căsătorie

– Diploma de studii

– Adeverință medicală

Absolvenții cursului vor primi la final un Certificat de absolvire curs inițiere infirmieră și vor beneficia de o subvenție în valoare de 300 lei.

Proiectul „Calificarea femeilor în meseria de infirmier o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate” este co-finanţat de Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeste in oameni, Axa prioritara 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie DMI 6.3 ”Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact Ianău Adina – Denora tel 073 010 1499

Sursa: www.caritas-iasi.ro