Cerere de propuneri de proiecte 2017, Monitorizarea și îndrumarea cu ajutorul sportului a tinerilor care prezintă risc de radicalizare

Directia generala „Educatie, Cultura, Sport si Tineret” din cadrul Comisiei Europene a deschis o cerere de propuneri de proiecte-pilot în domeniul sportului, pentru prevenirea radicalizarii tinerilor.

Eligibilitate: orice entitate publica sau privata cu personalitate juridica si sediu în UE, cu experiente de succes în domeniu: scoli, universitati, autoritati locale, regionale si nationale, ONG-uri, etc.

Data limita pentru depunerea propunerilor: 18 august 2017.

Această acțiune are ca scop sprijinirea proiectelor din domeniul sportului, organizate de către actorii locali și societatea civilă, care se axează pe prevenirea marginalizării și a radicalizării, în special pentru a ajuta tinerii expuși riscului de excluziune și de radicalizare în vederea găsirii unei identități și a unui sentiment de apartenență. Proiectele ar trebui să aibă drept scop predarea competențelor esențiale, cum ar fi competențele sociale și de comunicare, gândirea critică și de soluționare a problemelor, care îi pot ajuta pe tinerii care ocupă o poziție
marginală în societăți să se simtă reimplicați în societate.

Acest proiect-pilot va implica organizații sportive locale din UE care, în cooperare cu autoritățile locale responsabile cu problemele legate de radicalizare și terorism, vor identifica persoanele care prezintă riscul de radicalizare și le vor oferi îndrumare corespunzătoare, astfel încât să se încerce prevenirea procesului de radicalizare.
 activități de sensibilizare cu privire la aspectele practice și valoarea adăugată demonstrată a sportului în ceea ce privește combaterea radicalizării;
 identificarea activităților sportive expuse riscului de apariție a proceselor de radicalizare;
 acțiuni de difuzare;
 activități de comunicare în rețea;
 schimb de bune practici, etc

Bugetul total al cererii: 750.000 €; maximum 60.000€/proiect

Fisa de prezentare se regaseste în anexa.

Sursa www.uncjr.ro