Anunț rezultat selecție expert strategie-economist

Asociația „CENTRUL DE RESURSE RE-START” în calitate de Beneficiar al proiectului „Promovarea dezvoltării locale prin intermediul turismului sustenabil” Cod MySMIS2014+ 151169 Anunță rezultatul procesului de selecție pentru următorul post:

1. Expert strategie-economist

Pentru mai multe detalii accesați documentul de mai jos.

Anunț achiziție directă servicii de publicitate și informare

Asociația „CENTRUL DE RESURSE RE-START” în calitate de Beneficiar al proiectului „Promovarea dezvoltării locale prin intermediul turismului sustenabil” Cod MySMIS2014+ 151169 vă invită să participați la achiziția directă a contractului având ca obiect „Servicii de publicitate și informare”.

Pentru mai multe detalii accesați documentul de mai jos.

Anunț rezultat selecție consultant turism

Asociația „CENTRUL DE RESURSE RE-START” în calitate de Beneficiar al proiectului „Promovarea dezvoltării locale prin intermediul turismului sustenabil” Cod MySMIS2014+ 151169 Anunță rezultatul procesului de selecție pentru următorul post:

1. Consultant turism

Pentru mai multe detalii accesați documentul de mai jos.

Erată la anunțul de selecție din 06.09.2022

Asociația „CENTRUL DE RESURSE RE-START” în calitate de Beneficiar al proiectului „Promovarea dezvoltării locale prin intermediul turismului sustenabil” Cod MySMIS2014+ 151169 Anunță actualizarea calendarului de desfășurare a concursului pentru următorul post:

1. Consultant turism

Pentru mai multe detalii accesați documentul de mai jos.