Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat va lansa două noi programe pentru mediul de afaceri

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat va lansa două noi programe pentru mediul de afaceri: „România start up nation” şi programul de export, a declarat, Florin Jianu, ministrul de resort.
„Cele mai importante două proiecte, pe lângă celelalte programe naţionale vor fi „România start up nation”, cu zece mii de granturi în valoare de 200.000 de lei per grant şi programul de export. Însă nu ştim bugetul. Programul de export va susţine internaţionalizarea IMM-urilor. Este un program prin care le dăm posibilitatea în mod direct să îşi construiască brand-ul, să facă cursuri privind internaţionalizarea, să participe la un târg în nume propriu, la o misiune de afaceri”, a declarat, Florin Jianu, Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

Acesta a spus că, în prezent, se face o evaluare a programelor vechi pentru a se verifica dacă se va renunţa sau nu la vreunul dintre acestea. „Fiindcă dacă vom lansa „România start up nation” pentru start up-uri vor deveni un pic neaplicabile „SRL debutant” şi programul „Start”. Dar nu am luat încă o decizie în acest sens”, a spus Jianu.

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a precizat că, în prezent se lucrează la buget.”Lucrăm în interiorul ministerului, dar nu este gata. Se va discuta în Guvern care va fi termenul în care ministerele trebuie să prezinte proiecţia bugetară. Mâine este termen pentru hotărârile de Guvern privind organizarea ministerelor, după care ni se va comunica termenul pentru transmiterea bugetului”, a completat Florin Jianu.

Sursa: www.mediafax.ro

Centru Civic – un instrument util pentru instituţii şi cetăţeni

Code for Romania a lansat CentruCivic, primul centralizator de aplicaţii civice dezvoltate de ONG-uri, instituţii şi cetăţeni, în România. Un app civic este o aplicaţie software care are scopul de a încuraja şi facilita implicarea utilizatorilor la dezvoltarea vieţii publice în societate şi comunităţi. Pe viitor, toate aplicaţiile abandonate (sau cele care au nevoie de finanţare sau susţinere pentru a fi continuate) vor putea cere ajutor din partea comunităţii.

În prezent, Centru Civic numără peste 30 de aplicații, iar numărul lor este în continuă actualizare. De la proiecte care îşi propun o mai bună transparenţă în procesul de cheltuire a bugetelor publice, sau în cel al politicilor publice, până la aplicaţii dedicate unor subiecte precum grija faţă de mediu, sau calitatea vieţii.

De exemplu, printre aplicațiile prezente în Centru Civic se află Activist 24/7, platforma care face cunoștință activiștilor cu grupurile și organizațiile potrivite pentru ei. votez.info(rmat), platforma cu informații complete despre partide și candidați la orice tip de alegeri, Let’s Do It, România!, aplicația care te ajută să raportezi instant deșeurile aruncate ilegal către autoritățile competente și multe altele.

Dacă  şi tu cunoşti o aplicaţie care tratează probleme ale societăţii româneşti, te invităm să ne scrii la centrucivic@code4.ro, pentru a o înregistra în platforma Centru Civic. Ne puteți urmări pe Facebook aici: https://www.facebook.com/centrucivic/  și pe site aici: http://www.centrucivic.ro/#/home

Centru Civic este un proiect dezvoltat de Code for Romania, o comunitate de programatori,  designeri, specialiști în științe sociale sau comunicare care oferă soluții digitale pentru rezolvarea provocărilor societății românești.

Code for Romania este o organizație neguvernamentală neafiliată politic și apolitică,  înființată în 2016. În acest moment organizația este susținută financiar de propria comunitate de 60 voluntari din România și diaspora. Aceștia sunt implicați în 8 proiecte din următoarele domenii: informare și acces la informații publice, facilitarea accesului la servicii publice, implicare civică și colaborare, educare și promovare a culturii.

Restructurare timpurie în caz de insolvență

Întreprinderile care se confruntă cu dificultăți financiare vor avea mai multe oportunități pentru a-și restructura din timp activitatea, în scopul de a preveni falimentul și a evita disponibilizarea personalului angajat, prin noua inițiativă propusă de Comisia Europeană in 22 noiembrie. Ea va garanta că antreprenorii beneficiază de o a doua șansă de a face afaceri după un faliment. De asemenea, va avea drept rezultat proceduri de insolvență mai eficace și mai eficiente pe întreg teritoriul UE.

Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: „Anual, 200.000 de firme din UE intră în faliment, fapt ce are drept rezultat pierderea a 1,7 milioane de locuri de muncă. Acest lucru ar putea fi de multe ori evitat dacă am avea proceduri mai eficiente în materie de insolvență și restructurare. Este vremea să se ofere antreprenorilor o a doua șansă de a reîncepe o afacere prin descărcarea integrală de datorii în termen de cel mult trei ani.”

Propunerea de directivă se axează pe trei elemente esențiale:

  • principii comune privind utilizarea unor cadre de restructurare timpurie, care vor ajuta întreprinderile să își continue activitatea și să mențină locurile de muncă;
  • norme pentru a permite antreprenorilor să beneficieze de o a doua șansă, întrucât aceștia vor fi descărcați integral de datorii după o perioadă de cel mult 3 ani;
  • măsuri specifice pentru statele membre în vederea sporirii eficienței procedurilor de insolvență, prin reducerea duratei și costurilor excesive ale acestora.

Context

Regulamentul privind procedurile de insolvență din 2015 se concentrează pe soluționarea conflictelor de competență și de legi în procedurile transfrontaliere de insolvență și asigură recunoașterea la nivelul UE a hotărârilor în materie de insolvență. Acesta nu armonizează aspectele de fond ale legislațiilor în materie de insolvență din statele membre.

Diferențele la nivelul cadrelor juridice ale statelor membre au drept rezultat insecuritate juridică, costuri suplimentare pentru investitori în ceea ce privește evaluarea riscurilor acestora, piețe de capital mai puțin dezvoltate și persistența unor obstacole în calea restructurării eficiente a societăților comerciale viabile din UE, inclusiv a grupurilor de întreprinderi transfrontaliere.

Sursa: www.ec.europa.eu

Stimulente fiscale consistente pentru activităţi de cercetare-dezvoltare

Cercetătorii care desfăşoară activităţi în zona cercetării aplicative şi/sau dezvoltării tehnologice beneficiază, începând cu luna august, de măsuri fiscale stimulative, mai precis de scutire de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor obţinute din activităţile de cercetare-dezvoltare desfăşurate în România.

În baza unui ordin comun de ministru au fost stabilite criteriile, condiţiile, procedura de calcul a scutirii şi documentele justificative necesare la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activităţilor de cercetare-dezvoltare prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă OUG 32/2016. Ordinul comun a fost semnat de miniştrii Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Finanţelor Publice, Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, respectiv ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Astfel, beneficiază de măsuri fiscale stimulative cercetătorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) postul pe care îl ocupă face parte dintr-un compartiment de cercetare-dezvoltare, evidenţiat în organigrama angajatorului;
b) angajatul desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică eligibile, cuprinse într-un proiect de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică;
c) angajatul a absolvit cel puţin ciclul I de studii universitare sau o formă de învăţământ superior de lungă durată şi deţine o diplomă de licenţă, sau echivalentă, conferită de o instituţie acreditată de învăţământ superior din România sau o diplomă obţinută la absolvirea studiilor universitare de licenţă la instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate, recunoscută şi echivalată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
d) cheltuielile cu salariile şi asimilate salariilor sunt prevăzute în bugetul proiectului de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică;
e) angajatorul are în obiectul de activitate şi activităţi de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică.

Scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor se acordă chiar şi în cazul nerealizării obiectivelor proiectului de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică.

Pentru validarea încadrării activităţilor pentru care se acordă scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor ca fiind de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică eligibile, angajatorul, angajatul sau autorităţile fiscale pot solicita rapoarte de expertiză elaborate de experţi înscrişi în Registrul experţilor pe domenii de cercetare-dezvoltare.

Sursa: www.research.ro

Stimulente pentru angajarea elevilor şi studenţilor pe perioada vacanţei

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă aminteşte angajatorilor că pot beneficia de un stimulent financiar lunar, în valoare de 250 lei, acordat din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru fiecare elev şi student încadrat în muncă. Angajarea elevilor şi studenţilor se poate realiza pe perioada vacanţelor, iar stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev şi student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă. Diferenţa dintre stimulentul lunar acordat şi salariul realizat se suportă de către angajator din fonduri proprii.

Beneficiază de stimulentul financiar lunar prevăzut mai sus angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi în baza:
a) unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial;
b) unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei.

În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă.

Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar, angajatorii trebuie să încheie o convenţie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor.

Suma reprezentând stimulentul financiar se deduce de către angajator din contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator, pe care acesta este obligat, conform legii, să o vireze lunar în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj.

Nu beneficiază de stimulentul financiar:
– angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi anterior datei de începere a vacanţei stabilite potrivit legii, pentru elevii şi studenţii respectivi;
– angajatorii care au beneficiat, pentru elevii şi studenţii respectivi, de stimulentul financiar prevăzut în lege pentru o perioada de 60 de zile lucratoare în cursul anului calendaristic.

Angajatorii interesaţi se pot adresa pentru informaţii suplimentare la sediile agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, ale căror date de contact sunt disponibile la adresa: http://www.anofm.ro/contacteaza-ne.

Sursa: www.anofm.ro

Comisia Europeană a lansat Innovation deals – o nouă schemă-pilot pentru sprijinirea ideilor inovatoare din domeniul mediului

Comisia Europeană a lansat Innovation deals, o nouă schemă-pilot pentru sprijinirea ideilor inovatoare din domeniul mediului. Ea va încerca să găsească soluții optime pentru ca acestea să ajungă pe piață cât mai rapid, fără a fi împiedicate de reglementările în domeniu.

Toți cei ce au în vedere proiecte ce ar putea contribui în mod esențial la planul de acțiune pentru economia circulară au fost invitați să își exprime interesul. Proiectele selectate vor beneficia de acces la un cadru de cooperare strânsă, ce reunește organisme de reglementare naționale, locale și europene. Astfel, cerințele de reglementare nu vor constitui o piedică în implementare.

Termenul-limită pentru exprimarea interesului este 15 septembrie 2016.

Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, a declarat: „Lansarea proiectului Inovation Deals reprezintă un nou mod de lucru care aduce laolaltă obiectivele economiei circulare și mai bunei legiferări. Testăm un nou mod de a oferi sprijin practic și pragmatic unui număr mic de inovatori care doresc să aducă pe piață proiecte valoroase, în beneficiul cetățenilor noștri și mediului. Abordarea barierelor de reglementare și asigurarea stabilității cadrului legal sunt esențiale pentru a menține Europa în fruntea economiei ecologice.”

Orice inovator sau grup de inovatori care dorește să introducă un produs sau serviciu din sfera economiei circulare pe piață poate participa la schema-pilot, trecând în revistă obstacolele de natură juridică cu care se confruntă.

Comisia va clasifica propunerile pe bază de criterii clar definite și va selecta un număr maxim de 5 proiecte pentru participarea în program. Implementarea lor va demara în ianuarie 2017. Proiectele nu beneficiază de finanțare, ele bazându-se pe un model practic de cooperare.

Detalii  pe site-ul programului Innovation deals.

Sursa: www.ec.europa.eu

UPS oferă în premieră monitorizarea în timp real, pe o hartă, a coletelor expediate

UPS lansează Follow My Delivery, varianta îmbunătățită a serviciului UPS My Choice®, și oferă acum flexibilitate, comoditate și vizibilitate în ziua livrării fără precedent. Peste 22 de milioane de membrii UPS My Choice din Statele Unite, care folosesc dispozitivele mobile și PC-urile, pot monitoriza acum în timp real pe o hartă traseul coletelor lor urgente expediate prin UPS® Air și UPS Worldwide Express®. Noua opțiune Follow My Delivery le permite destinatarilor accesul la o hartă virtuală cu toate detaliile despre locul în care se află coletul în procesul de livrare. UPS intenționează să extindă opțiunii Follw My Dream pentru mai multe servicii.

Am îmbunătățit continuu cel mai puternic instrument de acest fel din industrie, iar actuala variantă este cea mai bună”, declară Teresa Finley, director de marketing în cadrul UPS. „Follow My Delivery este cel mai recent exemplu al modului în care poate fi utilizată tehnologia pentru a îmbunătăți experiența de livrarea a consumatorului din comerțul electronic, din momentul achiziției, până la momentul livrării.

De la lansarea serviciului UPS My Choice, în 2011, UPS le-a oferit consumatorilor controlul și flexibilitatea dorite și necesare în gestionarea expedițiilor lor. În plus fată de soluția UPS My Choice, compania colaborează îndeaproape cu liderii mondiali din ecommerce, pentru ca aceștia să înregistreze creșteri profitabile, implementând o suită de soluții UPS dedicate ecommerce. Aceasta include omni-channel, onorarea comenzilor web, retururi simplificate, rețeaua de Acces Point a UPS, informații esențiale despre prețuri, magazine web disponibile în mai multe limbi, servicii vamale, precum și alte produse și servicii esențiale pentru a accelera comerțul electronic intern și internațional.

Un alt exemplu al tehnologiei UPS care sprijină clienții să accelereze vanzările și să construiască on-line loialitatea consumatorilor este reprezentat de notificările personalizate de livrare UPS My Choice”, adăugă Finley. „Cu ajutorul acestor notificări, retailerii din ecommerce le pot trimite consumatorilor online oferte de discount personalizate, recomandări de produse sau mesaje de mulțumire,acestea făcând parte din alertele de livrare UPS My Choice.

Membrii UPS My Choice primesc un e-mail sau un mesaj text în ziua anterioară livrării coletului. Dacă nu sunt acasă, ei pot reface traseul de livrare pentru majoritatea coletelor la locul de muncă, la un vecin sau la o locație în apropierea unui UPS Access Point™.

Serviciul UPS My Choice este o caracteristică cheie a aplicației UPS Mobile™, disponibilă în 16 țări. Aplicația ajută la îmbunătățirea așteptărilor consumatorilor în materie de livrare a coletelor, aceasta fiind descărcată de peste 8 milioane de ori pe iOS și pe dispozitivele Android.

UPS poate extinde accesul retailerilor la piețele internaționale prin intermediul UPS i-parcel, un serviciu tehnologic inovator, care îi sprijină pe comercianții și exportatorii online din SUA și Marea Britanie, să ofere cumpărătorilor internaționali o experiență de shopping fără cusur. UPS i-parcel îi conectează pe comercianți la 100 de milioane de consumatori la nivel global, printr- o platformă integrată care include traduceri, opțiuni de monedă locală, costuri esențiale și opțiuni de expediere low-cost, toate acestea pe front-end-ul retailerului.

Spring IT 2016 – Dă startul carierei tale!

Sindicatul Studenților din Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (SiSC) anunță începerea celei de-a V-a ediții a proiectului Spring IT, eveniment ce va avea loc în perioada 14-18 martie 2016, la Academia de Studii Economice din București, la parterul Facultății de Cibernetică.

SiSC (www.sisc.ro) este prima organizație studențească din ASE, fiind înființată în 1996 și având aproximativ 200 de proiecte desfășurate cu succes până în prezent. Misiunea organizației este de a reprezenta studenții Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (C.S.I.E.), atât prin susținerea intereselor și drepturilor în raport cu mediul academic, cât și prin crearea de oportunități de dezvoltare profesională și personală.

Spring IT va aduce în mijlocul studenților din C.S.I.E. și nu numai, reprezentanți din cele mai importante firme de pe piața domeniului IT, din dorința de a forma o legătură puternică și durabilă între angajatori și studenții dornici de a își găsi un job pe perioada desfășurării studiilor, cât și după aceea.

Proiectul constă în 4 zile pline de prezentări și activități presărate cu concursuri în urmă cărora studenții vor fi premiați. Aceștia vor afla prin intermediul reprezentanților companiilor partenere ce presupune un job în cadrul unei firme, dar și cum pot ajunge în poziția de angajat.

Studenții vor avea posibilitatea să își încarce CV-urile online și să se înscrie la evenimente în urmă completării formularului disponibil pe site-ul oficial http://springit.sisc.ro începând cu data de 07.03.2016. De menționat faptul că CV-urile încărcate pe site vor ajunge la parteneri, aceștia urmând să le adauge în bază lor de date și să le analizeze.

Partenerul principal al ediției de anul acesta este UiPath, iar evenimentele de tip Career Day vor fi susținute de reprezentanți ai companiilor Accenture și IBM, în timp ce Workshopurile de partenerii Adobe, Misys, Orange, Raiffeisen Bank, aceștia fiind pregătiți să raspundă întrebărilor participanților. Toate aceste companii vor fi prezente la conferinăța de deschidere, alături de Metro Systems. Informează-te despre structura evenimentelor menționate anterior accesând programul disponibil pe site-ul proiectului.

Un mare plus pe care această ediție Spring IT îl are este aplicația Cod Unic. Platforma de pe Website-ul Spring IT permite partenerilor adăugarea codurilor unice ale participanților la o listă de favoriți. Este foarte important ca fiecare student ce participă să se înscrie online în prealabil pentru a primi acel cod unic și pentru a putea beneficia de această oportunitate.

Pentru mai multe detalii despre proiect, puteți accesa site-ul: http://springit.sisc.ro sau pagina de facebook, unde se fac actualizări zilnic:https://www.facebook.com/spring.it.sisc .

Platformă pentru soluționarea online a litigiilor

Începând cu data de 15 februarie, consumatorii și comercianții din Uniunea Europeană au la dispoziție o platformă online pentru rezolvarea disputelor având ca obiect produse sau servicii achiziționate pe internet, atât în țara de origine, cât și în străinătate.

Vĕra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: „De cele mai multe ori, consumatorii care au probleme când fac cumpărături online nu depun reclamații, crezând că procedurile durează prea mult și că șansele de rezolvare sunt mici. Platforma de soluționare online a litigiilor este un instrument inovator care le va permite atât consumatorilor, cât și comercianților să economisească timp și bani. Astfel, consumatorii vor avea mai multă încredere să cumpere pe internet, iar companiile vor fi încurajate să vândă peste hotare, aspecte care vor dezvolta piața unică digitală a Europei”.

Procedurile de soluționare alternativă a litigiilor (SAL) reprezintă modalități rapide și necostisitoare de rezolvare a acestora, iar soluționarea cazurilor durează, în medie, maximum 90 de zile. Noua platformă nu va înlocui posibilitatea de a apela la instanțe, o procedură ce este, de obicei, mai costisitoare și mai lungă.

Litigiile vor fi înaintate unor organisme de soluționare alternativă (entități SAL) înregistrate pe platformă. Acestea au fost selectate în prealabil de către statele membre, după anumite criterii de calitate, și comunicate apoi Comisiei Europene. Până în prezent, au fost înregistrate aproximativ 117 entități SAL din 17 state membre. Comisia colaborează cu autoritățile naționale pentru a obține o acoperire completă a tuturor statelor membre și tuturor sectoarelor economice, în cel mai scurt timp.

 Context

Temeiul juridic pentru instituirea platformei este Regulamentul privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum, care descrie principalele funcții ale platformei și etapele prin care trece o reclamație. Regulamentul are la bază Directiva 2013/11/UE, ce vizează garantarea accesului consumatorilor la mecanisme alternative de soluționare a litigiilor contractuale cu comercianții.

România se află, în prezent, printre statele membre care nu au nominalizat entități SAL, însă în care există mecanisme publice alternative de soluționare a litigiilor. Astfel, cele două sisteme publice de profil sunt reprezentate de: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, pentru litigiile individuale ale consumatorilor, și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații din România, pentru disputele din sectorul comunicațiilor electronice. 

Mai multe informatii pe www.ec.europa.eu

Sursa: www.ec.europa.eu

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est lanseaza concursul pentu startupuri „Ai o idee? Te ajutam sa iti faci o afacere!”

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est lanseaza concursul pentu startupuri „Ai o idee? Te ajutam sa iti faci o afacere!”.

Realizat in continuarea workshop-ului Startup Europe Week Piatra Neamt „Am o idee! – Am si o afacere?!”, acest concurs doreste sa premieze ideile de afaceri cu cel mai mare potential de piata, fiind deschis tuturor startupurilor din regiune (atat celor active, cat si celor in stadiu de proiect).

In plus fata de disponbilitatea de asistenta deja anuntata, ADR Nord-Est va oferi castigatorilor 40 de ore de consiliere personalizata suplimentara, pe aspecte ce tin de realizarea planului de afaceri, pregatirea pentru finantare, realizarea unui plan de marketing si initierea de parteneriate.

Pentru a participa la concurs, trimiteti pana pe data de 15 martie 2016, la adresa agatha.filimon@adrnordest.ro, un succint studiu de oportunitate incluzand urmatoarele:

–  O descriere a ideii dumneavoastra de afacere si a produselor/ serviciilor pe care intentionati sa le realizati;
–  Modul in care intentionati sa realizati respectivele produse/servicii;
–  Segmentul(segmentele) de piata pe care intentionti sa il(le) deserviti si de ce.
–  Demonstrati ca exista o piata de desfacere/cerere pentru produsul sau serviciile dumneavoastra.
–  Specificati cum sunt pozitionate produsele/serviciile dumneavoastra pe respectiva piata.

(Confidentialitatea datelor pe care ni le transmiteti este garantata.)

Vor fi premiate cele mai bune trei studii de oportunitate, castigatorii urmand a fi anuntati pana pe data de 1 aprilie 2016.

Proiectele de succes vor fi promovate ca exemple de bune practici de catre ADR Nord-Est pe parcursul intregului an, prin toate canalele de care dispune.

Sursa: www.adrnordest.ro