Anunț recrutare Expert verificare și selecție întreprinderi, Iași

ONITRADE LTD. S.R.L. cu sediul în Iași, angajează  Expert verificare și selecție întreprinderi în cadrul proiectului  POCU/227/3/8/118061 „Perfectionarea cadrelor de conducere în Regiunea Nord-Est” – perioadă determinată (8 luni).

Cerinte:

– Studii universitare de scurtă sau de lungă durata, absolvite cu diplomă de licență;

– Experiență profesională specifică în activități de informare/selectare/asistență a diferitelor categorii de grup țintă – 1 an

– Experiență în implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă

– Capacitate de analiză, sinteză și de asumare a responsabilităților;

– Abilități de lucru în echipă;

– Experiență utilizare PC (Word, Excel, Power Point);

– Abilitatea de a lucra în condiții de stres;

Atribuții:

 • Realizează metodologia de recrutare a întreprinderilor;
 • Stabileşte modalităţile de contactare a întreprinderilor din grupul ţintă şi organizează întâlnirile cu acestea;
 • Asigură informarea personalului de conducere din cadrul întreprinderilor din grupul ţintă cu privire la scopul şi activităţile proiectului;
 • Informează persoanele din grupul ţintă cu privire la datele care trebuie furnizate şi solicită acestora copii după documentele de înfiintare şi documente care atestă apartenenţa la grupul ţintă;
 • Completează formularele de selectie a întreprinderilor
 • Centralizează documentele de înfiintare ale întreprinderilor şi cele care atestă apartenenţa la grupul ţintă;
 • Realizează dosare individuale ale întreprinderilor identificate.

Cei interesați sunt rugați să transmită un CV Europass la adresa de e-mail  startup@onitrade.ro, până marți 24 iulie 2018, ora 16:00.

SOS Satele Copiilor România angajează Psiholog

SOS Satele Copiilor România angajează Psiholog

Locație: Bacău, București

Contract: Full time

Un copil are nevoie de multe lucruri să crească: de iubire, grija și încrederea unei familii, zâmbete, vorbe de suport și încurajare, de a se exprima liber și de a-și transforma dorințele în realitate. SOS Satele Copiilor România este o comunitate în care oamenii lucrează împreună pentru a asigura accesul la aceste lucruri care să sprijine dezvoltarea copiilor aflați în dificultate.

Cum ar fi să ai un loc de muncă prin care să contribui și tu la cel mai curajos cadou oferit copiilor de la SOS Satele Copiilor România: o copilărie cu veselie și un viitor mai sigur?

Despre job:

 • Vei reevalua periodic, din punct de vedere psihologic, toţi copiii şi tinerii din Satul SOS si din cadrul Comunității de Tineri, inclusiv în cadrul procesului de admisie a unor noi beneficiari;
 • Vei participa la discutarea şi elaborarea planurilor de intervenţie personalizată (PIP-uri) pentru fiecare copil și tânăr din cadrul Satului SOS și din Comunitate;
 • Vei întocmi şi monitoriza planurile de intervenţie specifică pentru nevoile emoţionale ale copiilor şi tinerilor;
 • Vei aplica teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologic, vei interpreta datele obţinute şi elabora recomandările pe care le consideri necesare;
 • Vei realiza un plan individual de recuperare psihologică pentru fiecare beneficiar şi vei documenta riguros activităţile şi progresele copiilor în urma diverselor intervenţii;
 • Te vei implica în menţinerea şi dezvoltarea de parteneriate cu diverşi specialişti (terapeuţi, neuropsihiatri etc.) sau instituţii care constituie o resursă pentru stabilitatea emoţională a copiilor şi adolescenţilor, asumându-ți monitorizarea ulterioară a progreselor copiilor şi a evoluţiei parteneriatelor.

Despre tine:

 • Ești absolvent de studii superioare în domeniul psihologiei (licenţă);
 • Ești membru în Colegiul Psihologilor din România;
 • Dacă ai deja o experienţă de lucru de minim 1 an în servicii pentru copii / adolescenţi, ar fi un plus;
 • Ești familiarizat cu legislaţia și standardele de lucru aplicabile în domeniul protecţiei copilului;
 • Prietenii te descriu ca fiind o persoană empatică și răbdătoare;
 • Ești un om de echipă, orientat către soluții și rezolvarea oricărei probleme;
 • Își face plăcere să îți planifici și organizezi timpul;
 • Te motivează că poți fi un exemplu pentru ceilalți și că poți contribui la conturarea viitorului copiilor și adolescenților.

Ca să aflăm și mai multe despre tine, scrie-ne la adresa recrutare@sos-satelecopiilor.ro și trimite-ne CV-ul tău!

Mai multe informatii despre activitatea organizatiei  pe www.sos-satelecopiilor.ro

Fundația Bethany Iași angajează logoped

Fundația Bethany Iași angajează logoped.

Ne mărim echipa de terapeuți și dorim să găsim o persoană specializată în logopedie și în lucrul cu copiii cu deficiențe neuro-motorii care să se implice în programul de recuperare logopedică și comportamentală pentru copii cu vârste cuprinse între 2 și 17 ani.

Cerințe:

 • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul psihologilor;
 • cursuri de specializare/perfecționare în domeniul terapiilor comportamentale;
 • experiență în evaluarea și intervenția terapeutică la copiii cu TSA/Sindrom Down/DM;
 • empatie;
 • implicare în evoluția terapeutică;
 • deschidere pentru lucrul în echipa multidisciplinară.

Oferim un spațiu dotat la standarde profesioniste pentru derularea ședințelor de terapie și oportunități de dezvoltare profesională în cadrul unei echipe profesioniste și dedicate.

Norma de lucru: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Așteptăm să te cunoaștem! Completează formularul disponibil pe www.bethany.ro încarcă CV-ul și o scrisoare de intenție până la data de 16.07.2018. Informații la telefon 0232.27.85.35 sau iasi@bethany.ro.

 

Sursa: www.bethany.ro

Salvați Copiii recrutează experți în cadrul proiectului POCU “Viitor prin şcoală”

Salvați Copiii recrutează o serie de categorii de experți în cadrul proiectului POCU “Viitor prin şcoală”, COD SMIS 106791.

Expert cu atribuții în asistență socială, cod COR 263501

Număr posturi: 6

Localizare:

 • comuna Bahnea, jud. Mureș: 1 expert cu normă întreagă și 1 expert cu normă parțială – 6 ore/zi, localitatea Idiciu 1 expert cu normă parțială – 6 ore/zi
 • comuna Viștea de Jos, jud. Brașov: 1 expert cu normă întreagă
 • Suceava, 1 expert cu normă parțială – 6 ore/zi
 • Lupeni, 1 expert cu normă parțială – 6 ore/zi.

Responsabilități: 

 • Organizarea și participarea la activitățile/campaniile de recrutare, evaluare, suport social și monitorizare a grupului țintă (copii și tineri din comunități defavorizate).
 • Deplasarea la domiciliul copiilor și tinerilor și evaluarea situației acestora.
 • Întocmirea și actualizarea dosarelor copiilor și tinerilor.
 • Monitorizarea frecvenței școlare a copiilor și a prezenței membrilor grupului țintă la activitățile din proiect (activități educative pentru copii de vârstă preșcolară, activități de tip Școală după Școală pentru copii în risc de abandon școlar, activități de tip A Doua Șansă pentru copii/tineri neșcolarizați/în abandon școlar, activități de educație parentală).
 • Coordonarea acordării de subvenții în locația respectivă, pentru copiii și tinerii selectați.
 • Mobilizarea de rețele inter-instituționale locale destinate prevenirii și reducerii abandonului școlar în comunitatea respectivă.
 • Organizarea de activități și campanii de informare și conștientizare la nivelul școlilor din comunităților incluse în proiect privind dreptul copilului la educație.

Persoanele vor fi angajate pe perioadă determinată, pe durata proiectului (până la data de 30 aprilie 2021).

Profilul candidatului ideal:

 • Studii superioare absolvite în domeniul socio-uman.
 • Experiență profesională în activități de asistență socială de minim 2 ani.
 • O foarte bună stăpânire a limbii române, scris și verbal și o bună comunicare în limba engleză.
 • Experiență în folosirea sistemului de operare Windows, aplicații Office.
 • Abilități de lucru în echipă.
 • Abilități de lucru cu persoane din comunități defavorizate.
 • Susținerea viziunii și misiunii Salvați Copiii și depunerea tuturor eforturilor pentru realizarea acestora.
 • Perseverență, loialitate, angajament.

Expert Școală după școală, cod COR 234101

Număr posturi: 20

Localizare:

 • comuna Bahnea, jud. Mureș: 7 experți cu normă parțială 4 ore/zi, 16 zile/lună (4 zile/săptămână, luni-joi), localitatea Idiciu, jud. Mureș: 2 experți cu normă parțială 4 ore/zi, (4 zile/săptămână, luni-joi)
 • comuna Viștea de Jos, jud. Brașov: 3 experți cu normă parțială 4 ore/zi, 16 zile/lună (4 zile/săptămână, luni-joi)
 • Negrești, jud. Vaslui: 3 experți cu normă parțială 4 ore/zi, 16 zile/lună (4 zile/săptămână, luni-joi)
 • Târgoviște, 2 experți cu normă parțială 4 ore/zi, 16 zile/lună (4 zile/săptămână, luni-joi)
 • Suceava, 1 expert cu normă parțială 4 ore/zi, 16 zile/lună (4 zile/săptămână, luni-joi)
 • Lupeni, 2 experți cu normă parțială 4 ore/zi, 16 zile/lună (4 zile/săptămână, luni-joi).

Persoanele vor fi angajate pe perioadă determinată, pe durata proiectului (până la data de 30 aprilie 2021).

Responsabilități: 

 • Desfășurarea activități de sprijin educațional (sprijin la pregătirea temelor, recuperare și remediere pentru elevii cu dificultăți de învățare, pregătire suplimentară la principalele materii de studiu).
 • Derularea de activități recreative lunare.
 • Monitorizarea situației școlare (note, medii și absențe).
 • Însoțirea și supravegherea copiilor la servirea mesei de prânz.
 • Derularea de activități de educație pentru sănătate, igienă și nutriție sănătoasă.
 • Derularea de activități care vizează TIC, desegregarea școlară și egalitatea de șanse.
 • Derularea de activități extra-curriculare.
 • Întocmirea de planuri educaționale individualizate, împreună cu expertul cu atribuții în asistență socială (bazate pe necesitățile de învățare și dezvoltare ale fiecărui copil).
 • Derularea de activități de dobândire a deprinderilor de viață independentă și autonomie personală.

Profilul candidatului ideal:

 • Între 0-5 ani experiență în învățământ – cadru didactic.
 • Studii superioare/absolvent al Facultății de Pedagogie sau al modului pedagogic.
 • Abilități de lucru în echipă.
 • Abilități de lucru cu persoane din comunități defavorizate.
 • Abilități de comunicare.
 • Atitudine pozitivă față de copii.
 • Susținerea viziunii și misiunii Salvați Copiii și depunerea tuturor eforturilor pentru realizarea acestora.
 • Perseverență, loialitate, angajament.

 

Expert A doua șansă, cod COR 234101

Număr posturi: 7

Localizare:

 • comuna Bahnea, jud. Mureș: 2 experți; 1expert 16 ore/lună și 1 expert cu 80 ore/lună
 • comuna Viștea de Jos, jud. Brașov: 1 expert cu 80 ore/lună
 • Negrești, jud. Vaslui: 1 expert cu 32 ore/lună
 • Târgoviște: 1 expert cu 48 ore/lună
 • Suceava: 1 expert cu 32 ore/lună
 • Lupeni, 1 expert 32 ore/lună

Persoanele vor fi angajate pe perioadă determinată, pe durata proiectului (până la data de 30 aprilie 2021).

Responsabilități: 

 • Realizarea de rapoarte de evaluare educațională și planuri educaționale individualizate pentru copiii/tinerii din programul A Doua Șansă.
 • Realizarea de activități de pregătire suplimentară în vederea susținerii examenelor de evaluare, la modulele de limba română, matematică, limbi străine etc., în funcție de planurile educaționale individualizate.
 • Derularea de activități de instruire TIC sau de educație pentru sănătate, igienă și nutriție sănătoasă, protecția mediului și ecologie.
 • Derularea de activități recreative lunare;
 • Monitorizarea situației școlare (note, medii și absențe) ;
 • Întocmirea de planuri educaționale individualizate împreună cu expertul cu atribuții în asistență socială (bazate pe necesitățile de învățare și dezvoltare ale fiecărui copil);
 • Derularea de activități de dobândire a deprinderilor de viață independentă și autonomie personală.

Profilul candidatului ideal:

 • Între 0-5 ani experiență în învățământ – cadru didactic;
 • Studii superioare/absolvent al Facultății de Pedagogie sau a modului pedagogic;
 • Abilități de lucru în echipă.
 • Abilități de lucru cu persoane din comunități defavorizate.
 • Abilități de comunicare.
 • Atitudine pozitivă față de copii.
 • Susținerea viziunii și misiunii Salvați Copiii și depunerea tuturor eforturilor pentru realizarea acestora.
 • Perseverență, loialitate, angajament.
Vă rugăm să trimiteți CV-ul dumneavoastră, în format Europass, în limba română, cu mențiunea postului vizat și acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal (acordul poate fi descărcat de aici) la email anca.stamin@salvaticopiii.ro, până la data de 24 iunie 2018.

Despre noi
Salvați Copiii România este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică, neafiliată politic său religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990.

VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obține progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viața acestora. În cei 28 de ani de activitate, peste 1.750.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.

 

Sursa: www.salvaticopiii.ro

Salvați Copiii România angajează Manager proiect

Căutăm o persoană dinamică, ambițioasă și cu inițiativă, care să se alăture echipei Salvați Copiii, în calitate de manager proiect în cadrul programului destinat îmbunătățirii sănătății mamei și copilului.

Responsabilități:

 • Coordonează intervențiile Salvați Copiii destinate îmbunătățirii sănătății mamei și copilului;
 • Colaborează cu unități medicale/secții de neonatologie și pediatrie, în vederea evaluării nevoilor acestora în vederea asigurării asistenței medicale de calitate;
 • Organizează evenimente de promovare a programelor din secțiile de neonatologie, din comunitățile rurale, a programelor de pregătire a specialiștilor și a Școlii Părinților;
 • Organizează campanii de informare și conștientizare pe teme legate de sănătatea mamei și copilului;
 • Se implică în campanii de strângere de fonduri destinate reducerii mortalității infantile.

Profilul candidatului ideal:

 • Minimum studii superioare cu diplomă de licență;
 • Experiență în management de proiecte de cel puțin 2 ani;
 • O foarte bună abilitate de comunicare în limba română, scris și vorbit;
 • Abilități de utilizare a pachetului Microsoft Office;
 • O bună abilitate de comunicare în limba engleză;
 • Disponibilitate pentru deplasări în interiorul țării;
 • Susținerea viziunii și misiunii Salvați Copiii și depunerea tuturor eforturilor pentru realizarea acestora;
 • Perseverență și angajament față de obiectivele programului;
 • Loialitatea față de valorile organizației.

Ce oferim:

 • Mediu de lucru plăcut într-o organizație de top din România, alături de o echipă tânără și profesionistă;
 • Posibilități de formare și instruire continuă;
 • Posibilitatea de a contribui la schimbarea reală în viețile copiilor din România, prin programele de sănătate ale organizației.

Vă rugăm să trimiteți CV-ul dumneavoastră, la e-mail secretariat@salvaticopiii.ro până la data de 7 iulie 2018.

Salvați Copiii România este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică, neafiliată politic sau religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990.
VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obține progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viața acestora. În cei 28 de ani de activitate, peste 1.750.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.
Organizația Salvați Copiii este un angajator care asigură oportunități egale, unde apartenența etnică, genul, apartenența rasială, orientarea sexuală, dizabilitatea sau orice alt criteriu similar nu va constitui o cauză de excludere a vreunui candidat.

 

Sursa: www.salvaticopiii.ro 

UNOPA angajează consilier de specialitate și formare în politici publice

UNOPA angajează consilier de specialitate și formare în politici publice în cadrul proiectului “O societate civilă implicată în sistemul de sănătate şi protecţie socială”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Descrierea activităţilor şi a responsabilităţilor consultantului: citește  termenii de referinta pe www.unopa.ro

Formă de contractare: Contract individual de muncă

Program de lucru: Flexibil și inegal

Calificările necesare si experiență:

 • certificare ANC ca formator;
 • experienţă de minimum 3 ani în organizarea şi facilitarea de workshopuri și cursuri de instruire în domeniul politicilor publice sau în domenii conexe;
 • abilităţi de facilitare şi relaţionare interpersonală cu categorii diferite de persoane;
 • experienţă de minim 3 ani în monitorizarea, evaluarea și elaborarea de politici publice;
 • Se apreciază experiența în lucrul cu asociațiile de pacienți și parteneri sociali

Documente necesare

 • CV în format Europass care să detalieze capacitatea şi experienţa pentru îndeplinirea termenilor de referinţă;
 • Certificare ANC ca formator
 • Alte diplome și documente relevante
 • Notă de informare privind GDRP semnată (document disponibil pe www.unopa.ro)

Data limită

Cei interesați sunt rugaţi să transmită până la data limită de 8 Iunie 2018 documentele menţionate. Acestea pot fi transmise în format electronic pe adresa programe@unopa.ro.

Etape procedură de selecție

 • Depunere CV și documentele enumerate mai sus, alături de Nota de informare privind GDRP semnată prin email (termen 8 iunie 2018)
 • Evaluarea și selectia aplicațiilor primite în vederea invitării la interviu
 • Interviu de angajare
 • Comunicarea rezultatului interviului de angajare

Contact:

Pentru informații suplimentare privind termenii de referinţă, vă rugăm să ne contactaţi la telefon 021 319 93 29 sau e-mail: programe@unopa.ro, persoană de contact Geanina Surdu.

 

Sursa: www.unopa.ro

Salvați Copiii România angajează Responsabil financiar proiect POCU

Salvați Copiii România angajează Responsabil financiar proiect POCU

Post: Responsabil financiar, cod COR 121125

Norma de lucru: 8 ore/zi, normă întreagă, 35 de luni

Localizare: București, str. Abrud nr. 126, sector 1

Responsabilități:
– Raportează financiar către organismele de control și audit;
– Se asigură că fondurile sunt utilizate în conformitate cu prevederile proiectului și cu respectarea legislației;
– Asigură managementul financiar al proiectului conform prevederilor legale;
– Realizează evidența cheltuielilor și a rapoartelor și centralizărilor financiare;
– Întocmește cererile de plată și de rambursare (cu documentele justificative aferente);
– Asigură monitorizarea cheltuielilor și execuției bugetare a proiectului;
– Elaborează previziuni de flux financiar;
– Verifică documentele justificative aferente tuturor cheltuielilor din cadrul proiectului;
– Realizează, urmărește și actualizează previziunile fluxului financiar necesar;
– Participă la realizarea achizițiilor publice și a dosarelor de achiziție publică;
– Verifică respectarea bugetului proiectului;
– Întocmește note de recepție, ordine de deplasare, bonuri de consum, etc.
– Menține legătura cu autoritatea de management;
– Verifică pontajelor și introduce datele;
– Verifică concordanța rapoarte, fișe pontaj, state salarii;
– Elaborează rapoarte proprii de activitate, timesheet-uri/fișe de pontaj individuale;
– Execută orice alte dispoziții primite de la managerul de proiect ce au legătură directă cu activitățile din proiect;
– Raportează financiar către Managerul de proiect;
– Analiza liniilor bugetare;
– Participă la ședințele de management a proiectului;
– Asigurară procedurile financiare necesare implementării proiectului;
– Realizează rapoartele financiare;
– Întocmește notele justificative;
– Realizează completările, justificările și contestațiile cererilor de rambursare;

Profilul candidatului ideal:
– Studii superioare absolvite în domeniul economic;
– Experiență profesională specifică in management financiar de proiect intre 5-10 ani;
– Experiența in proiecte managementul financiar al proiectelor cu finanțare europeană, minim 3 ani;
– Competențe specifice managamentului financiar al proiectelor;
– Experiență în folosirea sistemului de operare Windows, aplicații Office;
– Abilități de lucru în echipă;
– Susținerea viziunii și misiunii Salvați Copiii și depunerea tuturor eforturilor pentru realizarea acestora;
– Perseverență, loialitate, angajament.

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:
– CV în format Europass în limba română cu mențiunea postului vizat;
– scrisoare de intenție în care se vor preciza documentele relevante care atestă experiența în domeniile menționate în CV;
– acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal (acordul poate fi descărcat de pe www.salvaticopiii.ro.)

Vă rugăm să trimiteți documentele mai sus menționate, la email liliana.bibac@salvaticopiii.ro, până la data de 5 iunie 2018. 

Persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate in perioada 5 – 8 iunie 2018.

Rezultatul selecției va fi comunicat până pe data de 15 iunie 2018.

Despre noi
Salvați Copiii România este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică, neafiliată politic sau religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990.
VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obține progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viața acestora. În cei 28 de ani de activitate, peste 1.750.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.
Organizația Salvați Copiii este un angajator care asigură oportunități egale, unde apartenența etnică, genul, apartenența rasială, orientarea sexuală, dizabilitatea sau orice alt criteriu similar nu va constitui o cauză de excludere a vreunui candidat.

 

Sursa: www.salvaticopiii.ro 

BNR: 5 posturi în cadrul Programului de selectare a specialiștilor români din străinatate „Brain Regain”

BNR pune la dispoziţia specialiștilor români care lucrează în străinătate posturi de înaltă competenţă, în următoarele arii de specialitate ale băncii centrale:

 • modelare şi prognoze macroeconomice;
 • stabilitate financiară;
 • operaţiuni de piaţă;
 • rezoluţie bancară.

Dacă aveți minimum 5 ani experienţă profesională relevantă, dintre care 2 ani de experienţă obţinută în străinătate în cadrul unor instituţii financiare internaţionale, bănci centrale, bănci comerciale, instituţii de învăţământ superior, institute de cercetare, Banca Naţională a României vă oferă posibilitatea valorificării experienței în ţară, prin angajarea cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

Termen limită pentru înscriere: 6 iunie 2018

Posturile disponibile prin Programul “Brain Regain” – 2018, condiţiile specifice de participare şi calendarul procesului de selecţie sunt prezentate în secţiunea dedicată programului.

Sursa: www.bnr.ro

Concurs pentru ocupare posturi vacante in cadrul ADR Nord-Est

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza concurs in data de 12.06.2018, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9, jud. Neamt, pentru ocuparea a 3 posturi vacante de Expert (durata determinata – 6 luni, cu posibilitate de prelungire).

2 posturi de Expert sunt disponibile in cadrul Directiei Dezvoltarea Afacerilor, Biroul Startup – RubikHub si vizeaza urmatoarele tipuri de activitati:

– Coordonator Programe Startup (include si atributii de PR & Marketing & Social media & Content management)

Criteriile relevante ce trebuie indeplinite de candidati pentru inscrierea la concurs sunt urmatoarele:

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
Cunostinte foarte detaliate privind etapele evolutiei unui startup (Problem-Solution-FIT, Product-Market-FIT, MVP, Growth, Scaleup, Exit);
Bune cunostinte privind noile trenduri tehnologice: AI, VR, AR, Machine Learning, Big Data & Analytics, Clean Tech, Fin Tech, Hardware & IoT, Med Tech, etc;
Experienta profesionala de minim 2 ani intr-un startup sau experienta profesionala ca si „co-foudner”, sau angajat startup care are „tech” integrat si care a scalat pe piete internationale;
Buna cunoastere a terminologiei referitoare la startup-urile scalabile, „tech oriented”;
Capacitate de concepere si sustinere prezentari publice, cursuri, conferinte pentru fondatori „wannabe”, „early stage” sau „maturi”;
Constituie avantaj experienta profesionala in domeniul marketing/comunicare/PR/social-media sau similar;
Competente ridicate de elaborare, planificare si implementare a strategiei de comunicare si de PR&Marketing, online si offline;
Abilitati personale ridicate in ceea ce priveste activitatea de creare de continut;
Bune cunostinte si capacitate ridicata de utilizare a tehnologiilor, aplicatiilor, canalelor si instrumentelor moderne folosite in comunicare;
Foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
Cunostinte de limba engleza – nivel avansat;
Persoana orientata spre interactiunea cu oamenii si spirit de „Community Builder”.
Principalele atributii ale postului :
Design si implementare programe/activitati de tip startup;
Derulare activitati de mentorat startup-uri, cu scopul de a le aduce in etapa urmatoare de evolutie;
Sustinerea seminariilor, cursurilor, conferintelor pe teme antreprenoriale dedicate startup-urilor;
Implementeaza strategia de comunicare anuala si strategia de marketing;
Comunica si promoveaza intr-un mod creativ evenimentele, programele si actiunile speciale realizate pentru publicul tinta;
Elaboreaza articole, comunicate de presa, materiale de informare si promovare;
Utilizeaza instrumentele necesare editarii si procesarii materialelor concepute;
Construieste si dezvolta o relatie permanenta si dinamica cu publicul tinta;
Dezvolta relatii cu presa de specialitate, cu lideri de opinie, precum si cu alti actori in domeniul startup-urilor;
Dezvoltare de comunitati, online sau offline.

– Coordonator Programe Europene & Guvernamentale dedicate ecosistemului antreprenorial de tip startup

Criteriile relevante ce trebuie indeplinite de candidati pentru inscrierea la concurs sunt urmatoarele:
Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
Experienta profesionala de minim 2 ani/Competente in domeniul startup (interactiune startup-uri / mentorat startup-uri / dezvoltare de comunitati de startup-uri / atragere, dezvoltare, implementare programe pentru startup-uri);
Experienta profesionala/Competente in implementarea unor programe europene/guvernamentale dedicate startup-urilor (experienta de lucru si colaborare cu Comisia Europeana & Guvernul Romaniei);
Foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
Cunostinte de limba engleza – nivel avansat.

Principalele atributii ale postului:

Identifica si atrage programe nationale si internationale pentru sustinerea si dezvoltarea startup-urilor locale, precum si a mediului antreprenorial per ansamblu;
Construieste si dezvolta relatia cu partenerii de program, precum si initiatorii acestuia;
Identifica si analizeaza tendinte, bune practici si povesti de succes in materie de dezvoltare ecosisteme antreprenoriale, hub-uri si programe de accelerare ce pot fi adaptate sau replicate in Regiunea Nord Est;
Propune si sustine spre aprobare catre echipa de management programele relevante pentru dezvoltarea antreprenorilor din Regiunea Nord Est;
Identifica surse de finantare, private si/sau publice, pentru sustinerea programelor atrase;
Adera la retele nationale si internationale de profil si dezvolta o relatie permanenta cu liderii acestora;
Prospecteaza si selecteaza potentialii beneficiari pentru programele derulate;
Atrage si implica sustinatori, mentori, investitori dispusi sa participe activ la dezvoltarea ecosistemului antreprenorial din regiune;
Coordoneaza implementarea si derularea programelor atrase.

– 1 post Expert este disponibil in cadrul Directiei Comunicare, Inovare si Cooperare Externa

Criteriile relevante ce trebuie indeplinite de candidati pentru inscrierea la concurs sunt urmatoarele:

studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
cunostinte/competente/experienta profesionala intr-unul din domeniile (sau similar cu acestea): dezvoltare regionala, dezvoltare durabila, dezvoltare inovativa;
cunostinte/competente/experienta profesionala relevanta in elaborarea si/sau implementarea proiectelor cu finantare europeana (minim 1 proiect scris si/sau implementat);
buna cunoastere a programelor de cooperare transnationala europeana/cooperare internationala;
buna cunoastere a politicilor si orientarilor europene;
abilitati ridicate de elaborare a materialelor de comunicare (articole, prezentari, comunicate de presa, etc);
cunostinte de limba engleza – nivel avansat;
foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
capacitate de organizare si prioritizare a sarcinilor de serviciu;
capacitate de a se adapta usor unor noi contexte, situatii si domenii de activitate.

Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor
Persoanele interesate vor trimite aplicatia lor (CV – pentru postul disponibil in cadrul Directiei Comunicare, Inovare si Cooperare Externa si CV + Scrisoare de intentie prin care se precizeaza motivatia care sta la baza dorintei de a face parte din misiunea RubikHub, precum si contributia directa pe care o poate aduce persoana in cauza la indeplinirea acestei misiuni, pentru posturile disponibile in cadrul Directiei Dezvoltarea Afacerilor) pe e-mail: adrnordest@adrnordest.ro (respectand intocmai specificatiile din acest anunt), pana la data de 04.06.2018.

Etapa II – Selectarea candidaturilor
ADR Nord-Est analizeaza pana la data de 06.06.2018 fiecare candidatura in parte si face selectia acestora in functie de conditiile solicitate pentru posturi. ADR Nord-Est va contacta(telefonic sau/si e-mail) in data de 07.06.2018 fiecare candidat acceptat si acesta va intocmi dosarul de inscriere la concurs ce va cuprinde: CV (format european, in care sa se evidentieze clar experienta profesionala si competentele/criteriile solicitate in prezentul anunt), cerere de inscriere la concurs (cu precizarea postului pentru care opteaza solicitantul), copii dupa actele de studii, respectiv alte cursuri/formari profesionale, copie dupa actul de identitate, cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale. Acest dosar va fi depus la sediul Agentiei (str. Lt. Draghescu, nr.9) pana la data de 11.06.2018, orele 16:30.

Etapa III – Derularea concursului
Concursul se va desfasura in data de 12.06.2018, incepand cu ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamt si va avea urmatoarele probe: test de specialitate in limba engleza, interviu si analiza cv-ului.

Informatii suplimentare se pot gasi pe www.rubikhub.ro sau la tel. 0233 218 071.

 

Sursa www.adrnordest.ro

Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) angajează responsabil de comunicare – Monitorizarea platformelor sociale

Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) angajează responsabil de comunicare – Monitorizarea platformelor sociale

Responsabilul de comunicare va lucra în unitatea Comunicare și părți interesate și va avea următoarele sarcini:

 1. să efectueze cercetări în peisajul informațiilor din diferite comunități lingvistice active pe platformele sociale din țările de origine și de tranzit;
 2. să monitorizeze și să analizeze permanent conversațiile de pe platformele sociale, instrumentele analitice web și influențele pe care le au conversațiile de pe platformele sociale;
 3. să acorde asistență coordonatorului echipei în elaborarea conținutului comunicărilor care vizează o anumită populație, în special prin interacțiunea cu diferitele părți interesate din diasporă, precum și cu comunitățile de refugiați;
 4. să furnizeze contribuții la raportările despre țara de origine;
 5. să publice periodic rapoarte și informații.

PROFILUL CĂUTAT

Criterii de eligibilitate

Dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în secțiunea  Criterii de eligibilitate, candidaturile vor fi evaluate pe baza criteriilor de selecție de mai jos. Candidații cei mai potriviți vor fi invitați la un interviu.

 1. au un nivel de educație corespunzător unui ciclu complet de studii universitare cu durata de cel puțin 3 ani, atestate prin diplomă, iar ulterior obținerii diplomei cel puțin 1 an de experiență profesională corespunzătoare (Se acceptă numai diplomele de studii eliberate de autoritățile din statele membre ale UE, sau recunoscute ca echivalente de organisme relevante din statele membre ale UE. Dacă studiile principale au fost urmate în afara Uniunii Europene, calificarea candidatului trebuie să fi fost recunoscută de un organism delegat oficial în acest scop de un stat membru al Uniunii Europene (de exemplu un minister național al învățământului) și trebuie depus un document care să ateste acest lucru, dacă ați fost invitat la un interviu. Documentul respectiv va permite comisiei de selecție să evalueze cu exactitate nivelul calificărilor obținute);
 2. sunt cetățeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene, ai Norvegiei sau ai Elveției;
 3. se bucură de drepturi cetățenești depline (Înainte de numire, candidatul selectat va trebui să prezinte un certificat de cazier judiciar);
 4. și-au îndeplinit toate obligațiile legale privind serviciul militar;
 5. cunosc la nivel aprofundat una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și la nivel satisfăcător o altă limbă oficială, la nivelul necesar îndeplinirii atribuțiilor corespunzătoare postului;
 6. prezintă garanțiile morale necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor care le revin;
 7. sunt apți fizic pentru a îndeplini atribuțiile corespunzătoare postului.

Criterii de selecție

Dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la secțiunea Criterii de eligibilitate, candidații vor fi evaluați pe baza următoarelor criterii de selecție. Candidații cei mai potriviți, evaluați pe baza criteriilor de selecție, vor fi invitați la un interviu.

Criterii esențiale

 1. Experiență profesională în monitorizarea platformelor sociale și în folosirea instrumentelor platformelor sociale.
 2. Cunoștințe foarte bune în cel puțin una dintre următoarele limbi:turcă, sorani, kurmanji, paștu, dari, farsi, bengali, urdu, hindi, igbo, edo, tigrina, ucraineană, rusă.
 3. Experiență profesională în probleme de migrație/refugiați, de preferință într-un mediu multicultural.

Reprezintă un avantaj

 1. Bune capacități analitice și competențe excelente de redactare în limba engleză.
 2. Fluență într-o a doua limbă din cele menționate mai sus (Criteriul esențial nr.1)
 3. Fluență într-o a treia limbă din cele menționate mai sus (Criteriul esențial nr.2)
 4. Experiență profesională în efectuarea altor sarcini legate de comunicare.

CONDIȚII DE ANGAJARE

Agentul contractual va fi numit de directorul executiv, la recomandarea comitetului de selecție, în urma procesului de selecție.

Candidatul selectat va fi recrutat ca agent contractual, în conformitate cu articolul 3a din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, pentru o perioadă de 3 ani cu posibilitate de reînnoire. Postul de agent contractual vizat va fi încadrat în grupa GF IV.

Candidații selectați care vor fi recrutați vor efectua inițial o perioadă de probă de nouă luni.

Remunerația unui agent contractual GF IV (gradul 13, treapta 1) constă într-un salariu de bază de 3 404,15 EUR, ponderat cu coeficientul corector (care este de 86,50 % în prezent pentru Malta), la care se adaugă diverse indemnizații, inclusiv indemnizația de expatriere și alocații familiale. La salariile membrilor personalului se aplică un impozit comunitar cu reținere la sursă. Membrii personalului sunt scutiți de impozitul național pe salariu și sunt înscriși în sistemele comunitare de securitate socială și de pensii.

Pentru informații suplimentare despre condițiile de muncă ale agenților contractuali, vă rugăm să consultați Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:RO:PDF

Locul angajării este Portul Valletta (Malta).

Data-limită:

Termenul de depunere a candidaturilor este 22 mai 2018, ora 13.00 (ora Bruxelles-ului). EASO nu va lua în considerare candidaturile primite după această dată și oră.

Candidaților li se recomandă insistent să nu aștepte până în ultima zi a perioadei de înscriere, deoarece traficul internet intens sau o problemă de conexiune la internet ar putea crea dificultăți la transmiterea candidaturii. EASO nu poate fi considerat răspunzător pentru întârzierile cauzate de astfel de dificultăți.

În cazul în care, în orice etapă a procedurii, se constată că oricare dintre informațiile furnizate de un candidat este incorectă, candidatul în cauză va fi descalificat.

Informatii suplimentare www.easo.europa.eu.

 

Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO), înființat prin Regulamentul nr. 439/20101, consolidează cooperarea practică în materie de azil între statele membre ale Uniunii Europene (UE), îmbunătățește punerea în aplicare a sistemului european comun de azil (SECA) și sprijină statele membre ale căror sisteme de azil și de primire se confruntă cu presiuni deosebite.

Mai exact, EASO se concentrează asupra a trei sarcini principale:

1. sprijinirea cooperării practice în materie de azil între statele membre, în principal prin programe de formare, activități privind calitatea, informații privind țara de origine (ITO), statistici și analize, rețele de experți de profil, ateliere practice de cooperare, sprijin tematic privind minorii neînsoțiți, traficul de ființe umane și problematica genului;
2. sprijinirea statelor membre ale UE care se confruntă cu presiuni deosebite prin asistență în situații de urgență, inclusiv prin detașarea unor echipe de sprijin pentru azil care să le ajute la gestionarea cererilor de azil și la crearea unor centre de primire corespunzătoare;
3. aducerea unei contribuții la punerea în aplicare a sistemului SECA prin culegere și schimb de informații cu privire la cele mai bune practici, prin elaborarea unui raport anual referitor la situația azilului în UE care vizează întreaga procedură de azil în statele membre ale UE și prin adoptarea de documente tehnice privind punerea în aplicare a noului acquis al UE în domeniul azilului.

Sursa: www.easo.europa.eu