Centrul Diecezan Caritas Iaşi angajează asistent social, asistent medical și îngrijitor bătrâni la domiciliu, Iași

Centrul Diecezan Caritas Iaşi, anunţă scoaterea la concurs pentru posturile: asistent social, asistent medical și îngrijitor bătrâni la domiciliu, în cadrul Proiectului „Servicii de Îngrijire la Domiciliu”, în municipiul Iaşi, cu normă de 8 ore, pe perioadă determinată.

Cerințe specifice:

Asistent social – normă întreagă (8 ore)

– studii superioare (asistenţă socială)
– înscris în Colegiul Național al Asistenților Sociali;
– permis de conducere, categoria B

Asistent medical – normă întreagă (8 ore)

– studii medii (asistent medical)
– aviz de liberă practică
– permis de conducere, categoria B

Îngrijitor bătrâni la domiciliu – normă întreagă (8 ore)

– certificat de calificare (îngrijitor bătrâni);

Cerinţe generale:

– abilităţi de comunicare şi interrelaţionare;
– capacitate de adaptare la medii şi situaţii noi;

Conţinutul dosarului (se va trimite pe e-mail: contact@caritas-iasi.ro)

– Curriculum Vitae în format Europass
– copie după cartea de identitate;
– copie după actele de studii;
– copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul şi dacă numele de pe actele de studii nu coincide cu cel din cartea de identitate).

Data limită de înscriere este marți, 23 ianuarie 2018.

Interviul va avea loc joi, 25 ianuarie 2018, ora 10.00 la Centrul Diecezan Caritas Iaşi, str. Sărărie, 134, Iaşi.

Pentru mai multe detalii, persoana de contact este Adriana Mihaela Ianuş, coordonator executiv Serviciul de Îngrijire la Domiciliu Caritas Iaşi, tel. 0752/557950.

 

Sursa: www.caritas-iasi.ro

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane angajează Referent promovare proiecte, București

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, organizație de prestigiu și recunoscută, ce își desfășoară activitatea în domeniul formării profesionale a adulților, resurselor umane, dezvoltării regionale și beneficiar în cadrul unor proiecte cu finanțare nerambursabilă POCU, recrutează pentru Mun. București o persoană pentru funcția de REFERENT PROMOVARE PROIECTE.

CERINȚE:

 • Studii superioare finalizate;
 • Experiență în muncă minim 1 an;
 • Experiență în activități de informare-publicitate și/sau IT;
 • Cunoașterea limbii engleze reprezintă avantaj;
 • Cunoştinţe bune de operare pe calculator: Windows, Word,  Excel, Power  Point, Internet Explorer, utilizare Microsoft Outlook.

BENEFICII:

 • Echipă tânară și dinamică;
 • Mediu de lucru care stimulează;
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și profesională.

ABILITĂȚI ȘI COMPETENȚE: Bune abilități de comunicare și prezentare, atenție la detalii, empatie, abilități de organizare personală și planificarea activității proprii.

CV-urile în format Europass se transmit până la data de 26 Ianuarie 2018, pe adresa: bucuresti@idru.ro

Vă rugăm să menționați la Subject: REFERENT PROMOVARE PROIECTE.

Toate aplicațiile primite vor fi tratate cu confidențialitate. Doar candidații selectați vor fi contactați pentru interviu, restul de aplicații fiind păstrate în baza noastră de date pentru oportunități viitoare.

Mai multe informații despre organizație pe www.idru.ro

Sursa: www.idru.ro

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane angajează 3 Asistenți proiecte FSE – POCU

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, organizație de prestigiu și recunoscută, ce își desfășoară activitatea în domeniul formării profesionale a adulților, resurselor umane, dezvoltării regionale și beneficiar în cadrul unor proiecte cu finanțare nerambursabilă POCU, recrutează pentru Mun. București 3 persoane pentru funcția de ASISTENT PROIECTE FSE.

CERINȚE:

Studii superioare finalizate;
Minim 1 an experiență în muncă;
Experiența în proiecte finanțate FSE reprezintă un avantaj;
Certificat Manager Proiect reprezintă avantaj;
Cunoașterea limbii engleze reprezintă avantaj;
Cunoştinţe de operare pe calculator: Windows, Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, utilizare Microsoft Outlook.

BENEFICII:

Echipă tânară și dinamică;
Mediu de lucru care stimulează;
Posibilitatea de dezvoltare personală și profesională.

ABILITĂȚI ȘI COMPETENȚE:

Atitudine pozitivă și foarte bune abilități de comunicare;
Capacitate de concentrare, coordonare, organizare;
Bune abilități de planificare, prioritizare.

CV-urile în format Europass se transmit până la data de 26 Ianuarie 2018, pe adresa: bucuresti@idru.ro

Vă rugăm să menționați la Subject: ASISTENT PROIECTE FSE.

Toate aplicațiile primite vor fi tratate cu confidențialitate. Doar candidații selectați vor fi contactați pentru interviu, restul de aplicații fiind păstrate în baza noastră de date pentru oportunități viitoare.

Mai multe informații despre organizație pe www.idru.ro

Sursa: www.idru.ro

Organizația Suedeză angajează Asistent social

Esti proaspat absolvent al facultatii de asistenta sociala? Sau ai deja experienta si doresti sa lucrezi cu persoane cu dizabilitati?

Organizatia Suedeza te asteapta in echipa Centrului de zi pentru Persoane cu Dizabilitati “O raza de Lumina”, Voluntari.

Activitatea ta in cadrul centrului presupune:

 Realizezi activitati specifice de asistenta sociala
 Esti implicat in activitati educative, lucrative de tip terapie ocupationala cu persoanele cu dizabilitati (in special persoane cu dizabilitati intelectuale si asociate)
 Utilizezi metode de tip pictura, desen, sculptura, teatru, croitorie, tamplarie sau oricare alt domeniu pentru a dezvolta abilitati de viata pentru grupul tinta.

Daca te recomanda:

• Instruire/calificare in asistenta sociala;
• Studii superioare in asistenta sociala; finalizarea studiilor in anul 2017 constituie avantaj;
• Capacitate de lucru cu persoane/grupuri de persoane cu nevoi speciale;
• Capacitate de munca in echipa;
• Rezistenta la stres, creativitate, empatie.

Ce trebuie sa faci:

• Trimite cv-ul si scrisoarea de intentie pana la data de 19 Ianuarie 2018, la office@organizatia-sudeza.ro.

 

Sursa: www.facebook.com/Organizatia Suedeza

Fundația Roma Education Fund Romania angajează Specialist relații publice/Expert comunicare

Fundația Roma Education Fund Romania angajează Specialist relații publice/Expert comunicare

Descrierea organizaţiei

Înființată în 2009, Fundația Roma Education Fund (REF) Romania este o organizație nonguvernamentală a cărei misiune este de a reduce decalajele educaționale între populația romă și cea neromă, de a acționa ca un catalizator pentru accesul egal la o educație de calitate pentru toți copiii romi.

Locația: București, strada Vaselor, nr. 60.

Descrierea postului

Coordonarea eficientă a tuturor activităților de comunicare și relații publice în vederea atingerii obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde de calitate.

Responsabilități specifice

 • Redactează materiale informative și de comunicare în beneficiul organizației;
 • Urmărește calendarul săptămânal al organizației și creează materiale de informare specifice;
 • Implementează strategia de comunicare a organizației;
 • Identifică oportunitățile de comunicare, concepe și execută/dezvoltă campanii/campaniile de PR în cadrul REF România;
 • Asigură împreună cu managerii de proiect implementarea activităților de proiect, pentru a aduna toate informațiile necesare activităților de promovare;
 • Aduce la cunoștința persoanelor interesate/vizate din cadrul organizației despre evenimentele la care organizația este interesată sau are un avantaj în a participa;
 • Se informează permanent cu privire la schimbările de metode și instrumente specifice de comunicare și relații publice, mai ales în ceea ce privește domeniul digital,
 • Dezvoltă și monitorizează mesaje și informațiile în cadrul campaniilor de promovare pe rețelele sociale/bloguri/ site-uri;
 • Sprijină participarea reprezentanților organizației la evenimente externe de promovare;
 • Organizează evenimentele/campaniile speciale/conferințele pentru organizație;
 • Stabilește contacte stabile în rândul jurnaliștilor și al bloggerilor și dezvoltă/menține o bază de date actualizată a acestora;
 • Comunică cu partenerii și experții din cadrul organizației.

Responsabilități administrative

 • Pregătește lunar un raport de activitate cu privire la rezultatele obținute și activitățile derulate în cadrul organizației și al proiectelor
 • Redactează rapoarte de proges în procesul de comunicare – arhiva fizică și electronică
 • Păstrează și arhivează corespunzător documentația generată de îndeplinirea atribuțiilor specifice postului

Cerinţe obligatorii

 • Licențiat în Comunicare, relatii publice, marketing, științe sociale
 • Experiență în campanii de comunicare de minim 4 ani
 • Experiență în cadrul organizațiilor neguvernamentale și în cadrul proiectelor cu finanțare din fonduri UE constituie avantaj
 • Cunoștințe solide de strategie de comunicare și relații publice, realizare de concepte și implementare activități
 • Cunoștințe cu privire la derularea campaniilor media și de strângere de fonduri constituie avantaj
 • Abilități de menținere a relațiilor cu mass media
 • Capacitate de a respecta termene limită
 • Atenție către detalii și organizat
 • Comunicarea fluentă în limba engleză
 • Utilizarea computerului și a următoarelor programe: Word, Excel, PowerPoint

Avantaje

 • etnie romă
 • cunoștințe de limba romani

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:

 • Curriculum Vitae în format Europass în limba română;
 • scrisoare de intenție în care se vor preciza documentele relevante care atestă experiența în domeniile menționate mai sus.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită dosarul de candidatură pană la data de 25 ianuarie 2018, la adresa de e-mail office@romaeducationfund.ro.

Vă rugăm să menționați la Subiect: Aplicaţie pentru poziţia de Specialist Relații publice/ Expert comunicare

Vor fi contactaţi doar candidaţii selectaţi pentru interviu

Sursa: www.romaeducationfund.ro

Fundația Roma Education Fund Romania angajează Responsabil financiar

Fundația Roma Education Fund Romania angajează Responsabil financiar

Descrierea organizaţiei

Înființată în 2009, Fundația Roma Education Fund (REF) Romania este o organizație nonguvernamentală a cărei misiune este de a reduce decalajele educaționale între populația romă și cea neromă, de a acționa ca un catalizator pentru accesul egal la o educație de calitate pentru toți copiii romi.

Locația: București, strada Vaselor, nr. 60.

Descrierea postului

Coordonează implementarea financiară a proiectelor POCU în care este implicat.

Responsabilitățile postului

 • coordonează şi sprijină activitatea echipei de management şi a echipei de implementare a proiectului cu privire la aspectele financiare ce decurg din implementarea proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare;
 • sprijină activitatea partenerilor proiectului în vederea implementării activităţilor specifice acestuia din punct de vedere al managementului financiar, în conformitate cu prevederile acordului de parteneriat;
 • urmăreşte realizarea indicatorilor financiari ai proiectului şi respectarea reglementărilor legale în vigoare privind implementarea fondurilor europene;
  urmăreşte respectarea eligibilităţii cheltuielilor generate de implementarea activităţilor proiectului în conformitate cu metodologia propusă de contractor;
  informează cu privire la aspectele financiare ale stadiului implementării proiectului în cadrul reuniunilor de lucru şi urmăreşte implementarea recomandărilor cu privire la aspectele de natură financiară;
 • elaborează recomandările necesare experţilor financiari implicaţi din partea partenerilor în derularea activităţilor proiectului;
 • colaborează, din punct de vedere financiar, cu managerul de proiect în ceea ce privește derularea contractelor încheiate în cadrul proiectului;
 • întocmeşte documentaţia necesară pentru depunerea documentelor financiare specifice, cereri de prefinanțare, cereri de plată, cereri de rambursare, conform prevederilor legale în vigoare;
 • întocmeşte şi trimite rapoartele financiare, necesare pentru monitorizarea implementării financiare a proiectului, către autorităţile sau instituţiile publice cu rol în verificarea şi controlul utilizării fondurilor europene;
 • colaborează cu auditul extern şi expertul contabil;
 • arhivează documentele financiare ale proiectului;
 • coordonează implementarea unui sistem de management financiar de proiect;
 • asigură respectarea termenelor impuse de reglementările/instrucţiunile transmise de către finanţator.

Cerinţe obligatorii

 • absolvent de studii superioare economice, cu diplomă de licenţă;
 • experienţă minimă de 3 ani în activităţi de management financiar sau alte activităţi complementare;
 • cunoştinţe de management financiar;
 • cunoştinţe solide cu privire la tehnici şi instrumente financiare;
 • cunoaşterea specificului financiar al contractelor de finanţare din fonduri comunitare, în special cele specifice POCU, precum şi întocmirea documentelor financiare specifice – descrise în documentaţia aferentă POCU, DCI, Ghidul aplicantului, Instrucţiuni emise de MFE, prevederile Regulamentelor Comunitare şi Naţionale specifice aplicate aşa cum sunt menţionate în contractul de finanţare, etc.;
 • aptitudini de analiză economică şi sinteză, capacitate de a lucra în echipă;
 • capacitate de a comunica eficient cu experţii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul proiectului, cu experţii de specialitate desemnaţi de partenerii semnatari ai acordului de parteneriat pentru aspectele legate de management financiar, sau cu personalul de specialitate din instituţiile administraţiei publice sau comunitare, care au atribuţii de verificare a utilizării Fondului Social European;
 • cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Windows, Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, utilizare Microsoft Outlook;
 • cunoaşterea limbii engleze: scris, citit – nivel mediu.

Avantaje

etnie romă;
cunoștințe de limba romani.

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:

 • Curriculum Vitae în format Europass în limba română;
 • scrisoare de intenție în care se vor preciza documentele relevante care atestă experiența în domeniile menționate mai sus și anume metodologii, articole, materiale de training, link-uri către materiale relevante, etc.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită dosarul de candidatură pană la data de 25 ianuarie 2018, la adresa de e-mail office@romaeducationfund.ro.

Vă rugăm să menționați la Subject: Aplicaţie pentru poziţia de Responsabil financiar.

Vor fi contactaţi doar candidaţii selectaţi pentru interviu.

Sursa: www.romaeducationfund.ro

DEDEMAN angajează Casier, Iași

DEDEMAN Iasi – Tesatura angajeaza Casier.

Descriere post

Scaneaza si/sau inregistreaza produsele achizitionate de clienti
Incaseaza contravaloarea marfii si emite documentele fiscale aferente
Intocmeste zilnic documentele de casa, monetarul si fisa de documente (foile CEC, ordin de plata, bonuri POS, tichete etc.)
Efectueaza plati in baza documentelor semnate de conducerea magazinului
Respecta procedurile interne privind incasarile si platile

Profil candidat

Studii medii
Experienta pe un post similar constituie un avantaj
Abilitati de comunicare, interrelationare, lucru in echipa
Diplomat si orientat catre client
Harnic, perseverent, onest, cu simt al responsabilitatii
Operare MS Office (Excel,Word)

Beneficii

Pachet salarial motivant (salariu fix, bonuri de masa, bonus de performanta)
Training-uri specifice functiei
Posibilitatea dezvoltarii in cariera

Aplica pana pe 17 ianuarie pe www.recrutare.dedeman.ro

Sursa: www.dedeman.ro

DEDEMAN angajează Reprezentant vânzări, Iași – Valea Lupului

DEDEMAN angajeaza Reprezentant vanzari – Iasi Valea Lupului

Descriere post

 • Dezvolta portofoliul de clienti respectand strategia de vanzari a companiei
 • Mentine relatiile cu clientii si reprezinta compania in relatiile comerciale
 • Incheie contracte si acorduri comerciale conform politicilor si standardelor companiei
 • Cunoaste si analizeaza concurenta
 • Se asigura ca termenele de plata scadente sunt respectate
 • Mentine o evidenta stricta a documentelor cu care lucreaza (formulare cu regim special, fise de analiza, contracte)
 • Intocmeste rapoarte specifice activitatii desfasurate

Profil candidat

 • Studii medii/superioare
 • Experienta in domeniul materialelor de constructii/instalatiilor reprezinta un avantaj
 • Orientare catre client si excelente abilitati de comunicare
 • Abilitati de vanzare, negociere si promovare de solutii complete
 • Diplomatie si orientare catre rezolvarea conflictelor
 • Abilitati de organizare, planificare si prioritizare
 • Harnic, perseverent, onest, cu simt dezvoltat al responsabilitatii
 • Initiativa si orientare spre invatare
 • Autonomie si capacitatea de a evalua situatii diferite
 • Disponibilitate la efort fizic
 • Operare MS Office ( Excel, Word )
 • Permis de conducere categ B

Beneficii

 • Pachet salarial motivant (salariu fix, bonuri de masa, bonus de performanta)
 • Masina de seviciu, laptop, telefon
 • Training-uri de vanzari si produse
 • Posibilitatea dezvoltarii in cariera

Tip job: Full time

Aplică până la 18.01.2018  pe www.recrutare.dedeman.ro.

Sursa: www.recrutare.dedeman.ro

Banca Naţională a României angajează Administrator de sistem

Banca Naţională a României angajează Administrator de sistem, specializat în administrarea bazelor de date şi a serverelor de aplicaţie, Direcția Servicii Informatice – Serviciul administrare rețele

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 17 ianuarie 2018

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminată

 

Atribuţiile principale ale postului

instalarea, configurarea și operarea bazelor de date Oracle;
dezvoltarea, testarea și aplicarea strategiilor de backup și de recuperare a bazelor de date;
asigurarea suportului tehnic pentru serverele de aplicaţie;
configurarea şi administrarea configuraţiilor de înaltă disponibilitate;
dezvoltarea și implementarea strategiei de monitorizare a bazelor de date;
instalarea şi actualizarea software-ului și instalarea patch-urilor de baze de date;
asigurarea suportului tehnic pentru infrastructura administrată în domenii precum: metode de acces, controale de validare, protecție, securitate, performanţa şi documentarea incidentelor;
efectuarea activităţilor zilnice / săptămânale / lunare de întreținere, în conformitate cu procedurile interne;
participarea la punerea în aplicare a unor noi proiecte legate de baze de date;
dezvoltarea de utilitare și instrumente noi în funcţie de cerințele interne.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

studii superioare absolvite cu examen de licenţă la una din următoarele facultăți: Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației sau echivalent, Facultatea de Automatică şi Calculatoare sau echivalent, Facultatea de Inginerie Aerospaţială sau echivalent, Facultatea de Matematică și Informatică sau echivalent, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică sau absolvent al unor universităţi cu profil tehnic;
cunoştinţe privind limbajul SQL: expresii, condiţii şi operatori, funcţii, clauze, joncţiuni, interogări, manipularea datelor, crearea şi întreţinerea tabelelor, crearea vederilor şi a indecşilor;
cunoştinţe privind sistemele de gestiune a bazelor de date: concepte, definiţii, componente, funcţii, arhitectură;
cunoştinţe privind mediul Oracle: rolurile şi responsabilităţile administratorului bazelor de date (DBA), structura bazei de date, integritatea datelor, backup şi restore, administrarea utilizatorilor, administrarea securităţii;
cunoștințe privind tehnologia Oracle: Oracle Database, Enterprise Manager, Weblogic Suite;
certificări valide privind administrarea bazelor de date Oracle reprezintă un avantaj;
disponibilitatea de a lucra în 2 schimburi operative şi de deplasare în delegaţii;
cunoaşterea limbii engleze.

Competenţe comportamentale

orientare către performanţă;
comunicare eficientă;
cooperare;
integritate organizațională;
orientare către client.

Recrutarea
Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.
Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 23 ianuarie 2018.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe www.bnr.ro

 

Sursa: www.bnr.ro

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava angajează Ofițer IT&SMIS

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava caută candidați pentru ocuparea unui post in cadrul Secretariatului Tehnic Comun al Programului Operational Comun Romania-Ucraina 2014-2020:

1 Ofiter IT&SMIS (pentru perioada determinată – pana la 31.12.2018, cu posibilitate de prelungire)

Termenul limită pentru depunerea dosarului de concurs este 19 ianuarie 2018, ora 16:00 (ora Romaniei).

Procedura de selectie se va desfasura dupa cum urmeaza: test scris din bibliografie, test de limba engleza, test de operare pe calculator, interviu si analiza CV-ului.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa accesati linkurile de mai jos:

Bibliografie

Cerinte post Ofiter IT&SMIS

Concursul se va desfasura in data de 22 ianuarie 2018, ora 10:00 (ora Romaniei) la sediul BRCT Suceava (Suceava, strada Bistritei, nr. 8A, etaj I).

Mai multe informatii:
Alina Dobos, sef departament juridic si RU
Telefon: 0040 230 530049
Email:office [at] brctsuceava.ro

 

Sursa www.brctsuceava.ro