AIMMAIPE Timișoara face angajări!

Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE) Timișoara organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:

 • 1 post corespunzător funcției publice de execuție de consilier clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Politici Implementare programe pentru IMM
 • 3 posturi corespunzătoare funcției publice de execuție, în cadrul Serviciului Atragere de Investiții și Promovare a Exportului, după cum urmează:
 • Consilier clasa I, grad profesional superior
 • Consilier clasa I, grad profesional principal
 • Consilier clasa I, grad profesional asistent
 • 1 post corespunzător funcției publice de execuție de consilier clasa I, grad profesional consilier juridic superior, în cadrul Compartimentului Economic, Juridic, Resurse Umane și Administrativ

Dosarele de concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial partea a III-a, la sediul AIMMAIPE Timișoara din Bld. Eroilor de la Tisa nr. 22, sediul CRAFT.

Relații suplimentare la AIMMAIPE Timișoara, tel/fax 0256,292739, e-mail: oficiutimisoara@imm.gov.ro.

 

Informatii detaliate pe www.aippimm.ro

 

Sursa: www.aippimm.ro

CREFOP recrutează manager financiar / responsabil financiar

Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională (CREFOP) recrutează manager financiar / responsabil financiar dedicat activitatilor zilnice al fundatiei, dar si implicarii in proiecte cu diverse tipuri de finantari.

Cerinte:

* Studii superioare cu diploma de licenta in domeniul economic;

* Experiență de minim 3 ani in gestionarea activitatilor financiar-contabile;

* Experienta de minim 1 an in implementarea de proiecte cu fonduri nerambursabile, de preferinta POSDRU/ POCU

* Cunostinte solide de contabilitate si fiscalitate;

* Foarte bune abilitati de organizare si planificare;

* Foarte bune abilitati de comunicare si negociere;

* Foarte buna capacitate de sinteza a informatiilor, estimare si analiza;

 

Principalele responsabilităţi vor fi:

* Elaborarea rapoartelor financiare ale organizatiei/ proiectelor de care este responsabil

* Dezvoltarea și monitorizarea bugetelor, gestionarea procesului bugetar pe tot parcursul anului/ ciclului de viata al proiectului

* Responsabil de gestiunea contractelor de muncă, operarea modificărilor și evidența zilelor de concediu;

* Furnizarea de informații financiare și operaționale cheie pentru managementul organizatiei

* Organizarea activitatii de control financiar preventiv; supravegherea si efectuarea platilor, intocmirea actelor de inregistrare a tuturor operatiunilor financiare

* Menţinerea permanenta a contactului cu managerii de proiect/ responsabilii operationali din fiecare compartiment

* Minimizarea riscurilor prin aplicare/dezvoltare instrumente financiare (proceduri, instructiuni, procese);

* Arhivarea electronica/fizica a documentatiei din aria de responsabilitate.

 

Locatia: Bucuresti

Cei interesați sunt rugați să transmită o scrisoare de intenție însoţită de CV la adresa de e-mail jobs@crefop.ro , până luni,18.02.2019, specificand la subiectul mesajului “Manager financiar

 

Sursa: www.crefop.ro

Recrutare experti pentru implementarea proiectului cod SIPOCA 304 / cod MySMIS 110309

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, în calitate de beneficiar al proiectului „Dezvoltarea de politici şi mecanisme în domeniul serviciilor de utilitate publică prin entităţi asociative de tip intercomunitar şi promovarea parteneriatelor public privat pentru o dezvoltare sustenabilă a comunităților”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, derulează selecția de experți în vederea implementării activității – Creșterea capacității personalului din ONG-uri și parteneri sociali de a formula politici publice referitoare la serviciile furnizate de către entități de utilitate publică și parteneriate de tip public-privat și promovarea principiilor orizontale prin sesiuni de instruire specifice.

Detalii pe www.uncjr.ro.

Sursa www.uncjr.ro

Apel pentru selectie speakeri si formatori – conferinta WIRE X 2019

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est cauta speakeari cu experienta si formatori acreditati pentru a 10-a editie a „Saptamanii Regiunilor Inovatoare in Europa” – conferinta WIRE X 2019, din 26-28 iunie 2019, Iasi.

Evenimentul este organizat in cadrul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, cu sprijinul Comisiei Europene, Directia Generala Cercetare, Tehnologie si Inovare si al Ministerului Cercetarii si Inovarii din Romania.

Pentru mai multe detalii accesati versiunea engleza aici.

 

Sursa: www.adrnordest.ro

 

FRDS organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de Specialist relatii sociale

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) deruleaza, in perioada 2018-2024 Programul „Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor”, program finantat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014 – 2021.

Pentru implementarea activitatilor specifice prevazute prin program, FRDS intentioneaza sa contracteze, prin concurs, un SPECIALIST RELATII SOCIALE (COD COR 243212).

Acesta va avea ca responsabilitati principale:

 Participare la planificarea si derularea activitatilor de informare si comunicare
 Participare la planificarea si derularea activitatilor de tip help desk
 Contributie la comunicarea cu diversi interlocutori (PP, reprezentanti ai autoritatilor locale, regionale şi centrale, lideri romi, reprezentanți ai grupurilor dezavantajate etc.), transmitand date corecte despre program/reguli şi proceduri specifice etc.
 Asigurare de suport ofiterilor de proiecte pentru monitorizarea proiectelor (sprijin pentru analiza formală a rapoartelor intermediare/finale in vederea acceptarii lor pentru verificare, verificarea respectarii principiilor egalitatii de sanse, nediscriminarii, nonsegregarii si desegregarii in furnizarea serviciilor etc.)
 Participare la culegerea, inregistrarea si analiza de date si informatii necesare documentarii atingerii indicatorilor proiectelor/ programului, diseminarii rezultatelor proiectelor finantate etc.
 Contributie la elaborarea rapoartelor de activitate in ceea ce priveste incluziunea sociala a romilor si a grupurilor dezavantajate
 Oferire de suport tehnic echipei FRDS in elaborarea/revizuirea procedurilor utilizate in cadrul programului în vederea îmbunătăţirii parametrilor intervenţiei programului şi focalizării adecvate a acestuia asupra problematicii beneficiarilor romi/grupurilor defavorizate
 Aplicarea dispozitiilor procedurilor programului care sunt specifice domeniului sau de competenta

 Oferire de sprijin promotorilor de proiecte si partenerilor lor pentru cresterea calitatii serviciilor acordate grupurilor vulnerabile, in acord cu bunele practici in domeniu
 Efectuare, la cerere, a unor vizite de monitorizare in teren la proiectele finantate

Specialistul relații sociale va fi angajat pe baza de contract de munca pe durata determinata (un an, cu posibilitate de prelungire), cu norma partiala de 6 ore/zi, respectiv 30 ore/saptamana, repartizate inegal, desfasurandu-si activitatea la sediul FRDS. Perioada de proba este de 30 zile lucratoare.

Conditiile specifice:
 absolvent de studii superioare de lunga durata, cu licenta;
 experienta de muncă în domeniul social de cel putin 4 ani (în accepțiunea FRDS, domeniul social include protecție sociala, asistenta sociala, combaterea saraciei si excluziunii sociale, politici sociale, sanatate, educatie, ocupare, economie sociala);
 experienta de minim 2 ani in proiecte din domeniul social (a derulat activitati de management de proiect/ de monitorizare proiect /monitorizare grupuri tinta/ lucru direct cu comunitati de romi/grupuri dezavantajate);
 cunostinte de limbă engleză – minim nivel B1;
 cunostinte foarte bune de utilizare a calculatorului (MS Office Word, Excel, PowerPoint);
 disponibilitate de deplasare in tara.

 

Persoanele care considera că indeplinesc conditiile generale si specifice sunt invitate sa trimita urmatoarele documente:

1. Cerere de inscriere la concurs
2. CV, format Europass, in limba romana
3. Copie dupa actul de identitate
4. Copie dupa documente care atesta nivelul studiilor, tipul specializarilor relevante pentru post (diplome de studii, alte acte similare etc.)
5. Copie dupa carnetul de munca sau adeverinte, dupa caz, care sa ateste vechimea in munca, meserie sau in specialitatea studiilor, precum si experienta de lucru necesara
6. Cel putin o recomandare de la locuri de munca anterioare/colaborari
7. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare pentru post, eliberata de medicul de familie sau unitati sanitare abilitate
8. Cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa il faca incompatibil cu functia pentru care candideaza

Actele vor fi trimise la adresa de e-mail: office@frds.ro sau pe fax la nr. 021/ 315. 34.15, pana la data de 14 februarie, ora 15:00. Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel. 021/315.34.40 sau 0721 274 984 .

Doar persoanele care au trimis documentele solicitate si indeplinesc conditiile generale și specifice vor fi invitate sa participe la concursul
pentru ocuparea postului.

Raspunsul la selectia de dosare se va transmite pe adresa de e-mail indicata in CV, cel mai tarziu in data de 15 februarie, ora 15:00.

 

Informatii suplimentare si bibliografia pentru concurs in anuntul integral pe www.frds.ro

 

Sursa: www.frds.ro

SOS Satele Copiilor România caută Junior PR and Events Specialist

SOS Satele Copiilor România caută Junior PR and Events Specialist

Locație: București

Contract: full time

Despre nevoia noastră:

 • Să participi la dezvoltarea conceptelor de evenimente cu scop de strângere de fonduri (evenimente în colaborare cu parteneri companii și evenimente de brand);
 • Să oferi suport suport logistic și suport în comunicare, pentru implementarea evenimentelor (organizare, follow-up, analiza rezultatelor, generarea de conținut pentru activități de comunicare – poze, povești, materiale de presă etc.);
 • Să faci propuneri de evenimente adiționale/activități noi pentru maximizarea strângerii de fonduri și identificarea de noi oportunități de colaborare cu parteneri externi;
 • Să participi la dezvoltarea și implementarea activităților de PR (media briefing, organizarea conferințelor de presă, dezvoltarea materialelor de presă și de comunicare – comunicate de presă, advertoriale, povești de succes, conținut pentru social media etc.);
 • Să ne ajuți cu generarea de rapoarte media, pregătite cu suport din partea agenției de monitorizare a presei;
 • Să ne ajuți cu implicarea în dezvoltarea raportului anual al asociației;
 • Să ne ajuți cu suport în raportarea activităților de fundraising (actualizări săptămânale a bazelor de date de donatori).

Despre tine:

 • Ai studii superioare finalizate sau în curs de finalizare (Comunicare/ Jurnalism/ Relații Publice/ Marketing) și îți aduci aminte cu plăcere măcar de 2 concepte învățate în timpul studiilor;
 • Să-ți placă să lucrezi în echipă, împărțind ideile și dinamismul cu colegii;
 • Să nu ți se termine vreodată inițiativa și perseverența – fiecare provocare și obstacol au farmecul lor;
 • Să fii entuziast și empatic – nimic nu se pierde, totul se transformă… doar în ceva mai bun;
 • Cei din echipă se pot baza pe tine în fiecare moment, pentru că nu-ți scapă mai nimic și că ai cel puțin o cale în minte despre ce este de făcut;
 • Accepți că pentru acest rol multitaskingul nu este un mit, iar ideile creative sunt la fel de importante ca planificarea și atenția pentru cele stabilite;
 • Jonglezi cu măiestrie între creativitate și pregătirea de activități/evenimente.

Ca sa aflăm și mai multe despre tine, scrie-ne la adresa de e-mail recrutare@sos-satelecopiilor.ro și trimite-ne CV-ul tău!

Hai să te cunoaștem și să începem anul împreună! Sunt planuri multe pentru anul 2019! Nu te speria, suntem o echipă și împreună facem tot ce este mai bun pentru a îmbunătăți viața copiilor și a tinerilor de la SOS Satele Copiilor România!

 

Afla mai multe informmatii pe www.sos-satelecopiilor.ro

 

 

Sursa: www.sos-satelecopiilor.ro

SOS Satele Copiilor România angajează asistenți familiali

SOS Satele Copiilor România angajează asistenți familiali

Locație: București, Sibiu

Contract: Full time

De peste 25 de ani oferim copiilor abandonați, orfani sau care au pierdut sprijinul parental: o mamă SOS, o familie (frații cresc împreună), un cămin protector, educație și îngrijire pe termen lung.

La SOS Satele Copiilor România dorința oricărui copil de a avea o mamă, un model, o familie, se împlinește. Aici copiii primesc afecțiune, copilărie fără apăsări, pot cere ajutor si pot striga liberi “Mama”.

De ce să aplici pentru postul de Asistent Familial?

Pentru că:

 • eşti o persoană motivată să lucreze cu şi pentru copii;
 • poți să îngrijești și să te implici în educația a 4- 5 copii care sunt parte dintr-o familie SOS;
 • poți pregăti pachețele pentru școală și prânz pentru copii;
 • preferi să-ți planifici singur activitățile și programul de lucru;
 • te pricepi să transformi orice casă într-una primitoare;
 • poți lucra 8 ore/zi, însă ai disponibilitate și pentru un program de permanență (24 ore din 24), în medie 8-10 zile/lună;
 • nu te pierzi cu firea atunci când un copil plânge sau țipă și ai răbdare să îl asculți și sfătuiești;
 • vei lucra într-o echipă unită și vei avea parte de susținere permanentă;
 • îți dorești să ai un loc de muncă stabil, pe termen lung, și să fii o persoană de referință pentru copiii și tinerii de la SOS;
 • ai absolvit cel puțin 10 clase.

Îți oferim:

 • Contract de muncă, un salariu mediu net lunar de 1600 lei, tichete de masă în valoare de 10 lei/zi, primă de 8 Martie, primă de Paște, un bonus de performanță în luna Decembrie în valoare minimă de un salariu;
 • O zi liberă de ziua de naștere și concediu de odihnă suplimentar;
 • Asigurare medicală;
 • Posibilitatea de a locui împreună cu copiii biologici minori și/sau soțul;
 • Cazare poate fi asigurată provizoriu pentru anumite perioade;
 • Formare profesională continuă; supervizare individuală și de grup.

Vino să ne cunoaștem!

Scrie-ne la adresa recrutare@sos-satelecopiilor.ro și trimite-ne CV-ul tău sau îl poți depune direct la adresa locațiilor noastre:

 • Str. Hermann Gmeiner, nr. 3-7 localitatea Cisnădie, Jud. Sibiu
 • Calea Floreasca, nr. 165, București

Detalii la numărul de telefon: 021-668.00.90 / 0734.333.606.

Mai multe informatii despre activitatea organizatiei  pe www.satelecopiilor.ro

Sursa: www.sos-satelecopiilor.ro

CEC BANK angajeaza Casier – Agentia Gara, Sucursala Iasi

CEC BANK angajeaza Casier (perioada determinata 1 an) – Agentia Gara, Sucursala Iasi

Principalele responsabilitati: 
 • Efectueaza operatiuni cu numerar in lei si in valuta pe contul clientilor;
 • Gestioneaza numerarul in lei si in valuta si asigura evidentierea corecta a acestuia;
 • Asigura si raspunde pentru inregistrarea corecta a operatiunilor cu numerar efectuate si reflectate in contul clientilor;
 • Intocmeste si raspunde de corectitudinea documentelor aferente operatiunilor de incasari si plati efectuate, conform reglementarilor interne.
Cerinte minime de ocupare a postului: 
 • Studii medii;
 • Varsta minima 21 de ani;
 • Experienta in activitatea de casierie constituie un avantaj;
 • Foarte bune abilitati de comunicare si relationare;
 • Abilitati foarte bune de organizare, atentie la detalii, corectitudine;
 • Responsabilitate, integritate, confidentialitate;
 • Cunoasterea legislatiei bancare;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala si/ sau cursuri de specialitate, urmate in tara sau in strainatate, constituie avantaje;
 • Cunostinte de utilizare a calculatorului (Excel si Word, cel putin).

Candidatii interesati de aceasta oportunitate si care satisfac cerintele de mai sus, pot transmite CV-ul insotit de scrisoare de intentie la Sucursala CEC Bank din Iasi, pe adresa B-dul Anastasie Panu nr. 42, Bl. 1 A1 sau pe e-mail: recrutare@cec.ro, pana la data de 25 ianuarie 2019.

Sursa: www.cec.ro

Asociatia JRS Romania angajeaza  Consilier

Asociatia JRS Romania angajeaza  CONSILIER  in orasul  Bucuresti.

Tip job: 4h/zi; 20h/saptamana

Locul muncii: Bucuresti

Proiect: “„Border Management and Protection of Asylum-Seekers in Romania”finantat de Inaltul Comisariat ONU pentru refugiati- reprezentanta in Romania

Durata proiect: 01.01.2019-31.12.2019

Principalele atributii:

 • efectueaza vizite in centrul regional de cazare si proceduri pentru solicitanti de azil Bucuresti ;
 • informarea, consilierea si asistenta solicitantilor de azil;
 • intocmirea dosarelor pentru fiecare beneficiar;
 • colecteaza date statistice si informatii cu privire la personele asistate ;
 • dezvolta un dialog cu solicitantii de azil si autoritatile locale pentru a fi la curent cu situatia din practica, ia masuri pentru a gasi solutii fata de nevoile identificate
 • participa la evaluarea nevoilor solicitantilor de azil si se consulta cu acestia pentru a identifica solutii optime si care tin cont de opiniile acestora. colaboreaza cu coordonatorul de proiect in vederea asigurarii unei bune implementari a proiectului in domeniul ce tine de competenta sa;
 • participa la intalniri cu reprezentanti ai autoritatilor relevante ;
 • coordoneaza voluntarii JRS Romania repartizati in centrul regional;
 • redacteaza raportari lunare si ori de cate ori sunt solicitate.

Cerinte specifice:
– absolvent de studii socio-umane/juridice;
– cunoasterea la nivel avansat a limbii engleze; cunoasterea unei alte limbi straine este un avantaj ;
– disponibilitatea de a relationa cu persoane din diferite culturi;
– disponibilitatea de a se deplasa pe teren, inclusiv  in afara Bucurestiului,

– program de munca flexibil;
– cunoastere editare Word si Excel;
– bun organizator, seriozitate si atentie sporita la intocmirea documentelor;
– experienta in relationarea directa cu categorii defavorizate de persoane reprezinta un avantaj;

Perioada de proba: minim 30 zile.

Candidatii interesati sunt rugati sa trimita CV–ul si scrisoarea de intentie la adresa de e-mail jrsromania@gmail.com, avand drept subiect “Selectie CONSILIER SOLICITANTI DE AZIL  BUCURESTI”, pana la data de 28.01.2019.

Selectia se va face pe baza unui interviu si a unui test de limba engleza la care vor fi programati doar cei selectati.

Mai multe detalii despre activitatile organizatiei gasiti pe pagina web www.jrsromania.ro

Sursa:  www.jrsromania.ro

CEC Bank angajeaza Casier – Agentia Popesti, Sucursala Iasi

CEC Bank angajeaza Casier (perioada determinata 1 an) – Agentia Popesti, Sucursala Iasi
Principalele responsabilitati: 
 • Efectueaza operatiuni cu numerar in lei si in valuta pe contul clientilor;
 • Gestioneaza numerarul in lei si in valuta si asigura evidentierea corecta a acestuia;
 • Asigura si raspunde pentru inregistrarea corecta a operatiunilor cu numerar efectuate si reflectate in contul clientilor;
 • Intocmeste si raspunde de corectitudinea documentelor aferente operatiunilor de incasari si plati efectuate, conform reglementarilor interne.
Cerinte minime de ocupare a postului:
 • Studii medii;
 • Varsta minima 21 de ani;
 • Experienta in activitatea de casierie constituie un avantaj;
 • Foarte bune abilitati de comunicare si relationare;
 • Abilitati foarte bune de organizare, atentie la detalii, corectitudine;
 • Responsabilitate, integritate, confidentialitate;
 • Cunoasterea legislatiei bancare;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala si/ sau cursuri de specialitate, urmate in tara sau in strainatate, constituie avantaje;
 • Cunostinte de utilizare a calculatorului (Excel si Word, cel putin).

Candidatii interesati de aceasta oportunitate si care satisfac cerintele de mai sus, pot transmite CV-ul insotit de scrisoare de intentie la Sucursala CEC Bank din Iasi, pe adresa B-dul Anastasie Panu nr. 42, Bl. 1 A1 sau pe e-mail: recrutare@cec.ro, pana la data de 23 ianuarie 2019.

Sursa: www.cec.ro