Concurs pentru ocuparea mai multor posturi vacante în cadrul proiectului E-cultura: Biblioteca digitală a României

Posturi vacante în cadrul proiectului E-cultura: Biblioteca digitală a României:

Concursul va avea loc la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala va fi comunicată odată cu rezultatele de la selecția dosarelor, în funcție de numărul de candidați admiși)

Data probei scrisă: 14.09.2018, ora va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor

Data interviului: 20/21.09.2018, ora interviului va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă)

Informații suplimentare la telefon: 021.222.84.79

REGULAMENT de organizare și desfășurare a concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor din cadrul proiectului „E-cultura: Biblioteca Digitală a României” este disponibil pe www.umpcultura.ro

 

Sursa: www.umpcultura.ro

SOS Satele Copiilor România angajează Asistent Social/Manager de caz, București

SOS Satele Copiilor România angajează Asistent Social/Manager de caz, București

Contract: Full time
Un copil are nevoie de multe lucruri să crească: de iubire, grija și încrederea unei familii, zâmbete, vorbe de suport și încurajare, de a se exprima liber și de a-și transforma dorințele în realitate. SOS Satele Copiilor România este o comunitate în care oamenii lucrează împreună pentru a asigura accesul la aceste lucruri care să sprijine dezvoltarea copiilor aflați în dificultate.

Cum ar fi să ai un loc de muncă prin care să contribui și tu la cel mai curajos cadou oferit copiilor de la SOS Satele Copiilor România: o copilărie cu veselie și un viitor mai sigur?

Despre job:

realizează managementul de caz pentru o parte dintre copiii din Satul SOS Bucureşti şi tinerii din Comunităţile de Tineri București;
asigură implicarea familiei biologice, a părinţilor sociali, a consilierilor, a reprezentantului legal şi a copilului şi îi sprijină pe aceştia în toate demersurile întreprinse in ceea ce privește bunăstarea copilului/tânărului;
dezvoltă, împreună cu echipa multidisciplinară, modalități de interventie, planuri de acţiune, şi măsuri specifice în domeniul asistenţei sociale;
participă activ în procesul de admisie a copiilor în sistemul SOS;
pregătește și înaintează documentele prevăzute de legislaţie, instituţiilor responsabile cu monitorizarea cazurilor copiilor/tinerilor, conform solicitărilor primite din partea acestora și a parteneriatelor încheiate;
colaborează cu instituţiile publice care activează în domeniul protecţiei copilului (DGASPC partenere, Primării, Agenţia de Plăți și Inspecție socială, Case de Pensii şi Asigurări Sociale, Secţii de Poliţie, Notari Publici, Tribunal);

Despre tine:

Ești absolvent de studii superioare în domeniul asistenței sociale (cu licenţă);
Esti membru în Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali (avantaj);
Ai deja o experiență de cel puţin 2 ani în domeniul protecţiei copilului; experienţă în întocmirea dosarelor sociale (anchete sociale, evaluări, completarea planurilor individualizate de protecţie şi a planurilor de intervenţie specifică);
Ești familiarizat cu legislaţia și standardele de lucru aplicabile în domeniul protecţiei copilului;
Prietenii te descriu ca fiind o persoană empatică și răbdătoare;
Ești un om de echipă, orientat către soluții și rezolvarea oricărei probleme;
Îți face plăcere să îți planifici și organizezi timpul;
Te motivează că poți fi un exemplu pentru ceilalți și că poți contribui la conturarea viitorului copiilor și adolescenților.

Ca să aflăm și mai multe despre tine, scrie-ne la adresa recrutare@sos-satelecopiilor.ro și trimite-ne CV-ul tău!

Mai multe informatii despre organizație sunt disponibile pe www.sos-satelecopiilor.ro

Organizația Salvați Copiii angajează Experți în cadrul proiectului “Și eu vreau la școală!” – Constanța, Mangalia și Timișoara

Organizația Salvați Copiii angajează în cadrul proiectului “Și eu vreau la școală!”, proiect POCU, COD SMIS 105136, în orașele Constanța, Mangalia și Timișoara, următoarele categorii de experți:

Mangalia – Activitatea se va desfășura în cadrul Școlii nr. 1

2 experți cu atribuții în asistență socială
Norma de lucru –  8 ore/zi, normă întreagă, 34 de luni

Responsabilități:
– Organizează și participă la activitățile/campaniile de recrutare a grupului țintă;
– Întocmește și actualizează dosarele grupului țintă;
– Se implică în acordarea de subvenții;
– Participă la întâlnirile cu cadrele didactice pentru recrutarea grupului țintă;
– Se deplasează la domiciliul copiilor/tinerilor pentru evaluarea situației sociale a copiilor și familiilor;
– Efectuează vizite periodice la domiciliul copiilor;
– Monitorizează situația școlară a copiilor;
– Emite deciziile de acordare a subvențiilor;
– Realizează activitățile de informare și conștientizare ;
-Promoveza principiul egalitatii de sanse in cadrul proiectului;
– Crează rețele locale și menține legătura cu acestea.

Profilul candidatului ideal:
– între 2-5 ani experiență în activități de asistență socială;
– studii minime absolvite în domeniul socio-uman;

1 expert consiliere
Normă de lucru – 24 ore/luna, 23 luni
Responsabilități:
– Oferă suport echipei de implementare;
– Elaborează pentru fiecare copil raportul de evaluare educațională și planul educațional
individualizat;
– Asigurarea serviciilor de consiliere a familiilor copiilor care au nevoie de orientare școlară ;
-Dezvoltă activități de dezvoltare socio-emoțională pentru copii de vârsta antepreșcolara și preșcolara;
– Asigură menținerea la grădiniță a copiilor din grupul-țintă și diminuarea riscurilor care ar putea împiedica participarea lor, prin asigurarea intervenții sociale de sprijin, prin asigurarea de servicii de consiliere și educație parentală;
– Promoveză principiul egalității de șanse în cadrul proiectului;
– Realizează activități de educație parentală.
Profilul candidatului ideal:
– între 2-5 ani experiență în activități de consiliere;
– studii minime absolvite în domeniul socio-uman.

1 expert Școală după școală
Normă de lucru – 4 ore/zi, 16 zile/luna, 33 luni

Responsabilități:
-Desfășurarea activității de sprijin educațional (sprijin la pregătirea temelor, recuperare și remediere pentru elevii cu dificultăți de învățare, pregătire suplimentară la principalele
materii de studiu);
– Derularea de activități recreative lunare;
– Monitorizarea situației școlare (note, medii și absențe) ;
– Însoțirea și supravegherea copiilor la servirea mesei de prânz;
– Derularea activităților de educație pentru sănătate, igienă și nutriție sănătoasă,
– Derularea activităților care vizează TIC, desegregarea școlară și egalitatea de șanse;
– Derularea activităților extra-curriculare;
– Întocmește planuri educaționale individualizate împreună cu expertul cu atribuții în asistența socială în care va ține cont de necesitățile de învățare și dezvoltare ale fiecărui copil;
– Derulează activități de dobândire a deprinderilor de viață independentă și autonomie
personală.

Profilul candidatului ideal:
– experiență în învățământ – cadru didactic – între 0-5 ani;
– studii superioare/absolvent al Facultății de Pedagogie sau a modului pedagogic;
– abilități de lucru cu grupurile;
– abilități de comunicare;
– atitudine pozitivă față de copii.

Timișoara – activitatea se va desfășura în cadrul Școlii Nr. 1
 
1 expert A Doua Șansă
Norma de lucru  – 16 ore/luna, 33 luni

Responsabilități:
– Realizarea de rapoarte de evaluare educațională și planuri educaționale individualizate pentru copiii/tinerii din programul A Doua Șansă.
– Realizează activități de pregătire suplimentară în vederea susținerii examenelor de evaluare, la modulele de limba romana, matematica, limbi străine, în funcție de planurile educaționale individualizate.
– Derulează activități de instruire TIC sau de educație pentru sănătate, igiena și nutriție
sănătoasă, protecția mediului și ecologie.
– Derulează activități recreative lunare;
– Monitorizează situația școlară a beneficarilor (note, medii și absențe) ;
– Întocmește planuri educaționale individualizate împreună cu expertul cu atribuții în asistenta socială în care va ține cont de necesitățile de învățare și dezvoltare ale fiecărui copil;
– Derulează activități de dobândire a deprinderilor de viață independentă și autonomie
personală.

Profilul candidatului ideal:
– între 0-5 ani experiență în învățământ – cadru didactic;
– studii superioare/absolvent al Facultății de Pedagogie sau a modulului pedagogic;
– abilități de lucru cu grupurile;
– abilități de comunicare;
– atitudine pozitivă față de copii.

2 experți Școală după școală
Normă de lucru – 4 ore/zi, 16 zile/luna, 33 luni

Responsabilități:
-Desfășurarea activității de sprijin educațional (sprijin la pregătirea temelor, recuperare și remediere pentru elevii cu dificultăți de învățare, pregătire suplimentară la principalele
materii de studiu);
– Derularea de activități recreative lunare;
– Monitorizarea situației școlare (note, medii și absențe) ;
– Însoțirea și supravegherea copiilor la servirea mesei de prânz;
– Derularea activităților de educație pentru sănătate, igienă și nutriție sănătoasă,
– Derularea activităților care vizează TIC, desegregarea școlară și egalitatea de șanse;
– Derularea activităților extra-curriculare;
– Întocmește planuri educaționale individualizate împreună cu expertul cu atribuții în asistența socială în care va ține cont de necesitățile de învățare și dezvoltare ale fiecărui copil;
– Derulează activități de dobândire a deprinderilor de viață independentă și autonomie
personală.
Profilul candidatului ideal:
– experiență în învățământ – cadru didactic – între 0-5 ani;
– studii superioare/absolvent al Facultății de Pedagogie sau a modulului pedagogic;
– abilități de lucru cu grupurile;
– abilități de comunicare;
– atitudine pozitivă față de copii.

Timișoara – activitatea se va desfășura în cadrul Colegiului Tehnic „Dimitrie Leonida”

1 expert cu atribuții în asistență socială
Norma de lucru –  8 ore/zi, normă întreagă, 34 de luni

Responsabilități:
– Organizează și participă la activitățile/campaniile de recrutare a grupului țintă;
– Întocmește și actualizează dosarele grupului țintă;
– se implica în acordarea de subvenții;
– Participă la întâlnirile cu cadrele didactice pt recrutarea grupului țintă;
– Se deplasează la domiciliul copiilor/tinerilor pentru evaluarea situației sociale a copiilor și familiilor;
– Efectuează vizite periodice la domiciliul copiilor;
– Monitorizează situația școlară a copiilor;
– Emite deciziile de acordare a subvențiilor;
– Realizează activitățile de informare și conștientizare ;
– Promoveza principiul egalitatii de sanse in cadrul proiectului;
– Crează rețele locale și menține legatura cu acestea

Profilul candidatului ideal:
-între 2-5 ani experiență în activități de asistență socială;
-studii minime absolvite în domeniul socio-uman.

1 expert  A Doua Șansă
Norma de lucru  – 32 ore/luna, 33 luni

Responsabilități:
– Realizarea de rapoarte de evaluare educațională și planuri educaționale individualizate pentru copiii/tinerii din programul A Doua Șansă.
– Realizează activități de pregătire suplimentară în vederea susținerii examenelor de evaluare, la modulele de limba romana, matematica, limbi străine, în funcție de planurile educaționale individualizate.
– Derulează activități de instruire TIC sau de educație pentru sănătate, igiena și nutriție
sănătoasă, protecția mediului și ecologie.
– Derulează activități recreative lunare;
– Monitorizează situația școlară a beneficarilor (note, medii și absențe) ;
– Întocmește planuri educaționale individualizate împreună cu expertul cu atribuții în asistenta socială în care va ține cont de necesitățile de învățare și dezvoltare ale fiecărui copil;
– Derulează activități de dobândire a deprinderilor de viață independentă și autonomie
personală.

Profilul candidatului ideal:
– între 0-5 ani experiență în învățământ – cadru didactic;
– studii superioare/absolvent al Facultății de Pedagogie sau a modulului pedagogic;
– abilități de lucru cu grupurile;
– abilități de comunicare;
– atitudine pozitivă față de copii.

2 experți Școală după școală
Normă de lucru – 4 ore/zi, 16 zile/luna, 33 luni
Responsabilități:
-Desfășurarea activității de sprijin educațional (sprijin la pregătirea temelor, recuperare și remediere pentru elevii cu dificultăți de învățare, pregătire suplimentară la principalele
materii de studiu);
– Derularea de activități recreative lunare;
– Monitorizarea situației școlare (note, medii și absențe) ;
– Însoțirea și supravegherea copiilor la servirea mesei de prânz;
– Derularea activităților de educație pentru sănătate, igienă și nutriție sănătoasă,
– Derularea activităților care vizează TIC, desegregarea școlară și egalitatea de șanse;
– Derularea activităților extra-curriculare;
– Întocmește planuri educaționale individualizate împreună cu expertul cu atribuții în asistența socială în care va ține cont de necesitățile de învățare și dezvoltare ale fiecărui copil;
– Derulează activități de dobândire a deprinderilor de viață independentă și autonomie
personală.

Profilul candidatului ideal:
– experiență în învățământ – cadru didactic – între 0-5 ani;
– studii superioare/absolvent al Facultății de Pedagogie sau a modului pedagogic;
– abilități de lucru cu grupurile;
– abilități de comunicare;
– atitudine pozitivă față de copii.

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:
–    CV în format Europass în limba română cu mențiunea postului vizat;
–    scrisoare de intenție în care se vor preciza documentele relevante care atestă experiența în domeniile menționate în CV;
– acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal (acordul poate fi descărcat aici)

Vă rugăm să trimiteți documentele mai sus menționate, la email liliana.bibac@salvaticopiii.ro , până la data de 31 august 2018.
Vă rugăm să menționați în scrisoarea de intentie  Aplicație pentru poziția de ……………………
Persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate in perioada 6-7 septembrie 2018.
Rezultatul selecției va fi comunicat până pe data de 10 septembrie 2018.
Vor fi contactați doar candidații selectați pentru interviu.

Salvați Copiii România este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică, neafiliată politic său religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990.

 

Sursa: www.salvaticopiii.ro

Salvați Copiii România angajează 3 Experți cu atribuții în asistență socială în cadrul proiectului “Și eu vreau la școală!”

Salvați Copiii România angajează 3 Experți cu atribuții în asistență socială în cadrul proiectului “Și eu vreau la școală!

Post: Expert cu atribuții în asistență socială, cod COR 263501, în cadrul proiectului “Și eu vreau la școală!”, COD SMIS 105136.

Număr posturi: 3

Localizare:
Școala 1 Mangalia – două persoane, normă întreagă, 8 ore/zi, 21 zile/lună, 32 de luni
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Timișoara – o persoană , normă întreagă, 8 ore/zi, 21 zile/lună, 32 de luni.

Responsabilități:
– Organizarea și participarea la activitățile/campaniile de recrutare, evaluare, suport social și monitorizare a grupului țintă (copii și tineri din comunități defavorizate).
– Deplasarea la domiciliul copiilor și tinerilor și evaluarea situației acestora.
– Întocmirea și actualizarea dosarelor copiilor și tinerilor.
– Monitorizarea frecvenței școlare a copiilor și a prezenței membrilor grupului țintă la activitățile din proiect (activități educative pentru copii de vârstă preșcolară, activități de tip Școală după Școală pentru copii în risc de abandon școlar, activități de tip A – Doua Șansă pentru copii/tineri neșcolarizați/în abandon școlar, activități de educație parentală).
– Coordonarea acordării de subvenții în locația respectivă, pentru copiii și tinerii selectați.
– Mobilizarea de rețele inter-instituționale locale destinate prevenirii și reducerii abandonului școlar în comunitatea respectivă.
– Organizarea de activități și campanii de informare și conștientizare la nivelul școlilor din comunităților incluse în proiect privind dreptul copilului la educație.

Profilul candidatului ideal:
– Studii superioare absolvite în domeniul socio-uman.
– Experiență profesională în activități de asistență socială de minim 2 ani.
– O foarte bună stăpânire a limbii române, scris și verbal și o bună comunicare în limba engleză.
– Experiență în folosirea sistemului de operare Windows, aplicații Office.
– Abilități de lucru în echipă.
– Abilități de lucru cu persoane din comunități defavorizate.
– Susținerea viziunii și misiunii Salvați Copiii și depunerea tuturor eforturilor pentru realizarea acestora.
– Perseverență, loialitate, angajament.

Vă rugăm să trimiteți CV-ul dumneavoastră, în format Europass, la email liliana.bibac@salvaticopiii.ro, până la data de 31 august 2018. Doar candidații selectați vor fi contactați.

Salvați Copiii România este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică, neafiliată politic său religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990.

Sursa: www.salvaticopiii.ro 

Asociația Obștească „CONCORDIA. Proiecte Sociale“ căută  Director Executiv, Chișinău

Asociația Obștească „CONCORDIA. Proiecte Sociale“ căută  Director Executiv, Chișinău

Sarcini specifice:

Organizează şi coordonează activitatea curentă a Asociației și a subdiviziunilor ei, se asigură de implementarea planurilor operaționale ale Asociației şi coordonează implementarea deciziilor adoptate de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu planificarea strategică la nivel național și internațional;
În calitatea sa de membru al echipei internaționale de management, este responsabil de îndeplinirea obiectivelor organizaționale;
Reprezintă organizația în relațiile externe cu toate instituțiile naționale și internaționale relevante pentru programele organizației și se asigură de o coordonare reușită a tuturor activităților de lobby și advocacy;
Dezvoltă și coordonează strategia de fundraising a organizației locale, pe care are obligația de a o reprezenta în cel mai bun mod în relație cu donatorii naționali și internaționali;
Se asigură de buna coordonare a echipei naționale și de cultivarea unei culturi organizaționale care să vină în sprijinul programelor organizației;
Este responsabil de coordonarea și ghidarea profesională a procesului de dezvoltare organizațională, integrat direcțiilor strategice internaționale.

Profilul candidatului:

Studii universitare și masterale în științe sociale, administrare și management, dezvoltare organizațională sau alte domenii congruente;
Experiență anterioară de minim 7 ani în management organizațional, în organizațiii sociale și / sau non-profit;
Competențe dovedite în leadership;
Cunoașterea și respectarea normelor etice și a deontologiei profesionale;
Cunoașterea limbilor română, engleză – fluent; limba germană și rusă constituie un avantaj.

Loc de muncă:

Sediul Asociației Obștești „CONCORDIA. Proiecte Sociale“, str. A. Corobceanu 13/1, oraș Chișinău.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 30 septembrie 2018, indicând poziția pentru care se aplică, la următoarea adresă de e-mail: hr.moldova@concordia.or.at | T: +373 22 23 55 81.

 

Sursa: www.concordia.org.ro

CEC BANK angajeaza Casier – Agentia Tibanesti, Sucursala Iasi

CEC BANK angajeaza Casier (perioada determinata 1 an) – Agentia Tibanesti, Sucursala Iasi
Principalele responsabilitati: 
 • Efectueaza operatiuni cu numerar in lei si in valuta pe contul clientilor;
 • Gestioneaza numerarul in lei si in valuta si asigura evidentierea corecta a acestuia;
 • Asigura si raspunde pentru inregistrarea corecta a operatiunilor cu numerar efectuate si reflectate in contul clientilor;
 • Intocmeste si raspunde de corectitudinea documentelor aferente operatiunilor de incasari si plati efectuate, conform reglementarilor interne.
Cerinte minime de ocupare a postului: 
 • Studii medii;
 • Varsta minima 21 de ani;
 • Experienta in activitatea de casierie constituie un avantaj;
 • Foarte bune abilitati de comunicare si relationare;
 • Abilitati foarte bune de organizare, atentie la detalii, corectitudine;
 • Responsabilitate, integritate, confidentialitate;
 • Cunoasterea legislatiei bancare;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala si/ sau cursuri de specialitate, urmate in tara sau in strainatate, constituie avantaje;
 • Cunostinte de utilizare a calculatorului (Excel si Word, cel putin).

Candidatii interesati de aceasta oportunitate si care satisfac cerintele de mai sus, pot transmite CV-ul insotit de scrisoare de intentie la Sucursala CEC Bank din Iasi, pe adresa B-dul Anastasie Panu nr. 42, Bl. 1 A1 sau pe e-mail: recrutare@cec.ro, pana la data de 22 august 2018.

Sursa: www.cec.ro

Ministerul Tineretului și Sportului organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

Ministerul Tineretului și Sportului organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:

Consilier clasa I grad profesional asistent în cadrul Direcției Sinteză și Evaluare Activitate Sportivă – Direcția Generală Politici, Strategii și Programe în Domeniul Sportului – aparatul propriu al Ministerului Tineretului și Sportului;
Consilier clasa I grad profesional asistent în cadrul Direcției Proiecte și Politici pentru Tineret – Direcția Generală Politici, Strategii și Activități în Domeniul Tineretului – aparatul propriu al Ministerului Tineretului și Sportului;
Condițiile specifice de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiitor publice de executie de consilier clasa I grad profesional asistent:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an;
– competențe lingvistice de comunicare în limba engleză (nivel mediu)

Anuntul de concurs  si alte informatii sunt disponibile pe www.mts.ro

Sursa: www.mts.ro

CEC BANK angajeaza Ofiter securitate bancara (perioada determinata 1 an) – Sucursala Botosani

CEC BANK angajeaza Ofiter securitate bancara (perioada determinata 1 an) – Sucursala Botosani

Principalele responsabilitati:
 • Aplica politica de securitate bancara la nivelul unitatilor teritoriale ale bancii;
 • Asigura respectarea si implementarea obligatiilor prevazute de legislatie si reglementarile interne privind protectia persoanelor, valorilor si bunurilor la nivelul unitatilor teritoriale ale bancii;
 • Asigura securizarea sucursalei, a unitatilor din subordine si a ATM-urilor on-site si off-site si monitorizeaza activitatea de functionare, respectiv intretinere, a sistemelor de securitate electronice de la obiectivele bancii;
 • Monitorizeaza si gestioneaza la nivelul sucursalei contractele incheiate la nivel central pe linie de securitate bancara si controleaza modul de indeplinire a acestora;
 • Stabileste necesarul, asigura si verifica efectuarea lucrarilor si documentelor aferente pentru reparatii, demontare, remontare, extinderi, up-grade-uri ce privesc sistemele de securitate, respectiv mijloacele fixe si obiectele de inventar de natura securitatii bancare;
 • Asigura respectarea reglementarilor interne cu privire la activitatea de transport valori, accesul in unitati, servicii medicale, etc.;
 • Urmareste realizarea masurilor dispuse prin procesele verbale de control incheiate de autoritatile competente si, impreuna cu conducerea sucursalei, intocmeste si transmite raspuns catre acestea;
 • Organizeaza si desfasoara activitatile ce tin de domeniile SSM (securitatea si sanatate in munca), SU (situatii de urgenta);
 • Instruieste salariatii sucursalei si unitatilor din subordine pe linie de securitate bancara (ex. utilizare sisteme de securitate, mod de verificare a acestora, mod de efectuare a accesului in unitati, masuri de diminuare a riscurilor etc.).
Cerinte minime de ocupare a postului: 
 • Studii superioare (tehnice, economice sau juridice);
 • 3 ani vechime in munca;
 • 1 an vechime pe o pozitie similara;
 • Atestate/ certificari in domeniul securitatii muncii, conform legislatiei in vigoare;
 • Abilitati foarte bune de rezolvare a problemelor, de planificare si organizare a activitatii;
 • Disponibilitate pentru program prelungit si deplasari;
 • Capacitate de luare a deciziilor;
 • Foarte bune abilitati de comunicare si relationare;
 • Responsabilitate, integritate, confidentialitate;
 • Cunoasterea legislatiei bancare si a celei de specialitate aplicabila domeniului de activitate;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala/ cursuri de specialitate, urmate in tara sau in strainatate, constituie avantaje;
 • Cunostinte de utilizare a calculatorului (Excel si Word, cel putin).

Candidatii interesati de aceasta oportunitate si care satisfac cerintele de mai sus, pot transmite CV-ul insotit de scrisoare de intentie la Sucursala CEC Bank din Botosani, pe adresa: str. Piata Revolutiei, nr. 7 sau pe e-mail recrutare@cec.ro, pana la data de 3 august 2018.

Sursa www.cec.ro

FOND caută un consultant evaluare impact

FOND este în căutare de un consultant, cu ocazia inițierii unui proces de evaluare a impactului și a rezultatelor activității sale pe o perioadă de 10 ani (2006/2007 – 2017).

Federația a fost oficial înființată ca federație în martie 2007, iar în decursul a 10 ani, aceasta și-a intensificat activitatea sa prin: dezvoltarea de proiecte tradiționale (Școala Română de Dezvoltare și Forumul ONG de la Marea Neagră), creșterea resurselor umane și financiare, stabilirea unei noi strategii (2015-2020), aderarea la rețele regionale și internaționale și stabilirea de parteneriate instituționale la nivel național.

Această aniversare de 10 ani de activitate FOND implică și un moment de reflecție și analiză cu privire la rezultatele și impactul atins de federație în această perioadă, având în vedere misiunea sa și obiectivele strategice asumate de către organizațiile membre.

Prezenta evaluare va contribui și cu recomandări pentru componenta de consolidare a capacității organizațiilor membre de a fi active în domeniul cooperării pentru dezvoltare, dar și pentru continuarea procesului de dezvoltare organizațională a federației. Rezultatele și recomandările incluse în evaluare vor contribui la noul proces de planificare strategică ce va începe în 2019.

Această activitate face parte din proiectul „Evaluating the FOuNDation for Policy & Advocacy Work in Development Cooperation in Romania (2007-2017)”, implementat de Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare – FOND și finanțat de către Forumul Internațional al Platformelor Naționale de ONG (FIP).

Profilul candidatului – Cerințe minime:

 • Cel puțin 3 ani de experiență în procese de evaluare de impact;
 • Cel puțin 1 an de experiență profesională într-un ONG sau de colaborare cu ONG-uri;
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat pentru comunicarea cu partenerii externi;
 • Cunoașterea domeniului cooperare pentru dezvoltare constituie un avantaj.

Procesul de selecţie:

Selecția va fi realizată în două etape:

1. Dosarul de aplicație

Persoanele interesate să aplice sunt rugate să trimită prin e-mail la adresa: fond.romania@gmail.com până la data de 22 august 2018 (ora 17.00):

1. Scrisoare de motivație care să facă referire la responsabilitățile și experiența solicitate în Termenii de Referință;

2. Propunere – Plan de Lucru cu etapele implementării contractului (un prim draft) și metodologia de evaluare propusă;

3. CV-ul actualizat;

4. 2 exemple de evaluări realizate (vor fi utilizate strict pentru procesul de selecție).

Vor fi luate în calcul numai aplicaţiile complete trimise în termenul limită solicitat.

2. Interviuri (față în față/skype)

 

Sursa: www.fondromania.ro

HAO recruteaza specialisti pentru proiectul ‘Labour market Employment for young Adults with a Disability – LEAD’, Constanta

HEALTH ACTION OVERSEAS organizatie cu activitate in domeniul furnizarii serviciilor sociale pentru persoane cu dizabilitati, recruteaza pentru proiectul ‘Labour market Employment for young Adults with a Disability – LEAD’ finantat de EEA & Norway Grants si aflat in derulare pe 36 luni:

1. SPECIALIST RELATII PUBLICE SI COMUNICARE

Program de lucru: 2h/zi, 40 h/luna

Cerinte:

 • Absolvent al invatamantului superior, de preferat in domeniile:  jurnalism sau comunicare si relatii publice;
 • Experienta in informare, publicitate si comunicare minim 3 ani;
 • Experienta in implementarea proiectelor cu fonduri europene minim 1 an;
 • Fluenta (scris/vorbit) in limba engleza;
 • Abilitati de comunicare si relationare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritatilor.

Sarcini:

 • Responsabil cu organizarea si implementarea masurilor de informare si publicitate ale proiectului: Conferinte de lansare/inchidere, conferinte de presa, buletine informative, comunicate de presa,  alte evenimente;
 • Planifica, coordoneaza si monitorizeaza activitatea nationala de informare si publicitate din cadrul activitatilor proiectului;
 • Elaboreaza si pune in aplicare o strategie de dezvoltare a vizibilitatii proiectului;
 • Intocmeste si elaboreaza materialele /documentatia pentru promovarea proiectului.

2. SPECIALIST ANGAJARE ASISTATA – VOLUNTAR

Program de lucru: 6h/zi, 120 h/luna

Durata contractului: minim 8 luni

Cerinte:

 • student / absolvent studii socio-umane.

Responsabilitățile și sarcinile principale:

 • Identifica tineri cu dizabilitati (15 – 29 ani) si ii sprijina in procesul de angajare si incluziune sociala si profesionala;
 • Aplica instrumentele elaborate in cadrul proiectului (profil vocational, planul de actiune etc.), monitorizeaza si evalueaza parcursul serviciilor de angajare asistata oferite fiecarui beneficiar;
 • Contribuie la elaborarea unei baze de date cu persoanele din grupul tinta, implicate in activitatile proiectului;
 • Identifica angajatori, specialisti in domeniul resurselor umane si membri ai familiei tanarului cu dizabilitati, promoveaza activitatile proiectului si sprijina implicarea acestora in cadrul proiectului;
 • Participa la toate evenimentele organizate in cadrul proiectului: conferinte, intalniri, schimburi de experienta.

Avantaje / beneficii:

 • Oferirea unui context real și util de pregătire pentru profesia de specialist in angajare asistata;
 • Oferirea de materiale, instrumente și know-how pentru dezvoltarea în domeniul angajarii asistate;
 • Posibilitatea de participare la sesiuni de formare interna privind procesul de angajare asistata pentru tineri cu dizabilitati;
 • decontarea lunara a unui abonament de transport local, pe 2 linii;
 • asigurarea unui telefon de serviciu.
Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV + Scrisoare de intentie la adresa office@hao.org.ro pana la data de 01.08.2018.

Sursa: www.hao.org.ro