16559327_245808312542138_516798580_n

CEC Bank angajează Referent – Directia Logistica, Serviciul Administrativ, Iași

CEC Bank angajează Referent (perioada determinata 1 an) – Directia Logistica, Serviciul Administrativ (Locatia: Iasi)

Principalele responsabilitati:
Asigura si urmareste pentru unitatile CEC Bank din judet derularea contractelor de utilitati, prestari servicii si a contractelor de mentenanta;
Avizeaza facturile de plata aferente consumurilor lunare de utilitati, din punct de vedere al conformitatii prevederilor contractuale si consumurilor reale din teren;
Elaboreaza documentatia necesara pentru racordarea agentiilor CEC Bank din judet la retelele de utilitati (in limita existentei acestor retele pe plan local) si incheie contracte noi cu furnizori de utilitati;
Intreprinde demersurile necesare pentru obtinerea acordurilor de conectare/ deconectare la/ de la retelele de furnizare a utilitatilor in cazul infiintarii/ relocarii/ desfiintarii unitatilor bancare de pe raza judetului;
Promoveaza relatii de colaborare cu furnizorii de utilitati, asociatiile de locatari/ proprietari, respectiv cu vecinii directi ai spatiilor unde functioneaza cu chirie agentii CEC Bank si rezolva pe cale amiabila situatii problematice (in cazul aparitiei acestora);
Efectueaza inspectii periodice la toate locatiile din judet pentru determinarea necesarului de lucrari de intretinere si reparatii;
Asigura mentinerea in stare de functionare a instalatiilor interioare de furnizare a utilitatilor si reducerea/ eliminarea pierderilor din retelele de furnizare a utilitatilor;
Verifica periodic modul in care personalul firmei de curatenie isi indeplineste obligatiile asumate prin contract;
Coordoneaza si controleaza prestatorii selectati conform normelor in vigoare pentru livrarea bunurilor, serviciilor si lucrarilor, pe baza contractului sau a comenzii;
Efectueaza receptia fizica a produselor de papetarie-birotica, consumabile, imprimate si tipizate primite de la furnizori, intocmirea procesului verbal de receptie si distribuirea acestora la agentiile arondate sucursalei judetene, conform solicitarilor primite;
Asigura evidenta mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar si participa in comisia de receptie a lucrarilor de amenajare/ achizitii/ reparatii;
Raspunde de receptia materialelor, darea in consum, scaderea si lansarea comenzilor, respectiv transferul obiectelor de inventar in cadrul sucursalei, prin aplicatia interna utilizata;
Gestioneaza foile de parcurs de la autoturismele aflate in parcul auto al sucursalei; asigura efectuarea reviziilor periodice si a reparatiilor curente;
Pastreaza legatura cu societatile de asigurari (auto si cladiri);
Contribuie la intocmirea rapoartelor de piata pe segmentul imobiliar;
Participa la intocmirea si gestionarea bazei de date cu imobilele proprietatea Bancii din judet;
Supravegheaza si verifica periodic starea si integritatea spatiilor excedentare aflate in conservare, informand Centrala bancii cu privire la masurile ce se impun;
Gestioneaza contracte de inchiriere spatii la si de la terti;
Se ocupa de asigurarea cladirilor (sesizeaza daunele produse, asigura asistenta inspectorului de daune local, urmareste efectuarea lucrarilor de reparatie etc.);
Efectueaza raportari si ofera informatii pe domeniul sau de activitate in limita competentelor aprobate;
Face propuneri pentru imbunatatirea reglementarilor interne de lucru aferente activitatii ce ii revin.

Cerinte minime de ocupare a postului:
Studii superioare sau medii;
Minim 2 ani experienta in domeniul specific de activitate;
Minim 3 ani vechime in munca;
Rezistenta la stres si termene limita, disponibilitate la efort;
Permis de conducere tip B, de minim 2 ani;
Abilitati de comunicare si relationare;
Abilitati de planificare si organizare;
Corectitudine, seriozitate, responsabilitate;
Cunostinte operare PC.

Candidatii interesati de aceasta oportunitate si care satisfac cerintele de mai sus, pot transmite o scrisoare de intentie si un curriculum vitae pe adresa de e-mail: recrutare@cec.ro, pana la data de 30 iunie 2017.

Sursa: www.cec.ro

16651750_245815679208068_271965545_n

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi organizează concurs pentru ocuparea postului de consilier la Serviciul economic.

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de consilier grad IA – 1 post la Serviciul economic.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii de specialitate: studii universitare cu licenţă sau absolvite cu diplomă de absolvire specializarea: economic;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 6 ani şi 6 luni;
 • abilitaţi comunicare;
 • cunoştinţe operare calculator.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 iunie 2017, ora 09:30: proba scrisă;
28 iunie 2017, ora 09:30: proba interviu.

În vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune dosarele în termen de 5 lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până în data de 14.06.2017, orele 16.00 la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate lmobiliară lași din Mun. lași – str. C. Negri, nr.48, – Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat si Petitii.

Dosarele transmise prin poștă trebuie să ajungă la registratura Oficiului de Cadastru și Publicitate lmobiliară lași până cel târziu pe 14.06.2017, inclusiv, orele 16.00.

Tematica și bibliografia de concurs și detalii suplimentare pot fi consultate la sediul Oficiului de Cadastru Publicitate lmobiliare lași și pe site-ul: www.ancpi.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0232.316.797 – Serviciul juridic, resurse umane, secretariat şi petiţii, Str. C. Negri nr. 48.

Sursa: www.ancpi.ro

JOBS_5

Institutul Regional de Oncologie Iaşi organizează concurs pentru ocuparea a 58 de posturi vacante

Institutul Regional de Oncologie Iaşi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

2 posturi asistenţi medicali generalist cu studii postliceale în cadrul Secţiei Clinice Chirurgie Oncologică I, minimum 6 luni vechime ca asistent medical;

4 posturi asistenţi medicali generalişti în cadrul Secţiei Clinice Radioterapie, astfel:
– 1 post asistent medical generalist cu studii superioare, minimum 6 luni vechime ca asistent medical;
– 1 post asistent medical generalist debutant, cu studii superioare, fără vechime;
– 2 posturi asistenţi medicali generalist cu studii postliceale. minimum 6 luni vechime ca asistent medical.

4 posturi asistenţi medicali generalişti în cadrul Secţiei Clinice Hematologie, astfel:
-1 post asistent medical generalist cu studii superioare, făra vechime;
-1 post asistent medical generalist cu studii superioare, fără vechime – pentru diluţia citostaticelor;
-2 posturi asistenţi medicali generalişti cu studii superioare, fără vechime -pentru Compartimentul Transplant Medular;

8 posturi asistenţi medicali generalişti în cadrul Secţiei Clinice Anestezie Terapie Intensivă, astfel:
– 3 posturi asistenţi medicali generalişti cu studii superioare, minimum 6 luni vechime ca asistent medical;
– 3 posturi asistenţi medicali generalişti cu studii superioare, minimum 4 ani vechime ca asistent medical;
– 2 posturi asistenţi medicali principali generalişti cu studii postliceale, minimum 5 ani vechime ca asistent medical;

1 post asistent medical generalist debutant, cu studii superioare, în cadrul Compartimentului îngrijiri Paleative;

1 post asistent medical principal generalist, cu studii postliceale, în cadrul Farmaciei, minimum 5 ani vechime ca asistent medical;

2 posturi asistenţi medicali generalişti în cadrul Laboratorului de Radiologie Imagistică Medicală, astfel:
-1 post asistent medical generalist debutant, cu studii superioare, fără vechime;
-1 post asistent medical generalist, cu postliceale, cu 6 luni vechime ca asistent medical;

5 posturi asistenţi medicali, în cadrul Laboratorului de Analize Medicale, astfel:
– 1 post asistent medical generalist, cu studii superioare, minimum 6 luni vechime ca asistent medical;
– 1 post asistent medical, specialitatea laborator, cu studii superioare, minimum 2 ani vechime ca asistent medical;
– 3 posturi asistenţi medicali generalişti debutanţi, cu studii postliceale, fără vechime;

3 posturi asistenţi medieali generalişti debutanţi cu studii postliceale, în cadrul Laboratorului de Medicină Nucleară, fără vechime;

3 posturi asistenţi medicali în cadrul Laboratorului Anatomie Patologică, astfel:
– 2 posturi asistenţi medicali debutanţi, specialitatea laborator, cu studii postliceale, fără vechime:
– 1 post asistent medical generalist debutant, cu studii postliceale, fără vechime;

2 posturi asistenţi medicali generalişti, în cadrul Ambulatoriului Integrat cu Cabinete de Specialitate, astfel:
– 1 post asistent medical generalist, cu studii postliceale cu 6 luni vechime ca asistent medical;
– 1 post asistent medical principal generalist, cu studii postliceale, cu minimum 10 ani vechime ca asistent medical;

3 posturi asistenţi medicali generalişti, în cadrul Compartimentului Spitalizare de Zi, astfel:
– 1 post asistent medical generalist debutant, cu studii postliceale fără vechime;
– 2 posturi asistenţi medicali generalişti, cu studii postliceale, cu minimum 6 luni vechime ca asistent medical.

1 post operator date studii medii, cu minimum 6 luni experienţă profesională, în cadrul Secţiei Clinice Anestezie Terapie Intensivă;

2 posturi registratori medicali, astfel:
– 1 post pentru Serviciul de Evaluare şi Statistică Medicală, cu diplomă studii medii, minimum 6 luni vechime în activitate;
– 1 post în cadrul Laboratorului Anatomie Patologică, cu diplomă studii medii, minimum 6 luni vechime în activitate;

7 posturi infirmieră, cu şcoală generală, cu minimum 6 luni vechime în activitate, astfel:
– 1 post în cadrul Secţiei Clinice Radioterapie;
– 2 posturi în cadrul Secţiei Clinice Oncologie Medicală;
– 1 post în cadrul Secţiei Clinice Hematologie;
– 3 posturi în cadrul Compartimentului îngrijiri Paleative;

2 posturi brancardieri cu şcoală generală, nu necesită vechime, astfel:
-1 post în cadrul Laboratorului de Radioterapie;
-1 post în cadrul Compartimentului Spitalizare de Zi;

2 posturi inginer, cu studii superioare, specialitatea electronică şi telecomunicaţii, în cadrul Compartimentului de întreţinere Aparatură Medicală, vechime minimum 6 luni în specialitate;

1 post şef birou cu studii superioare, pentru Biroul de Achiziţii Publice, Contractare (cu experienţă ca economist de minimum 10 ani în domeniul achiziţiilor din instituţiile publice – sănătate);

1 post economist cu studii superioare, pentru Biroul financiar- contabilitate, cu experienţă ca economist în domeniul contabilitatea instituţiilor publice – sănătate de minimum 6 luni;

1 post electrician, cu experienţă minimă de 5 ani în întreţinerea instalaţiilor electrice;

1 post zidar, cu şcoala generală, fără experienţă;

1 post lenjer, cu şcoală generala, minimum 6 luni vechime în activitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

30 iunie 2017, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
28 iunie 2017, ora 9:30: proba practică;
04 iulie 2017, ora 09:30: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane din cadrul Institutului Regional de Oncologie Iaşi, str. Gen. Henri Mathias Berthelot nr. 2-4, telefon 0374278810, interior 542, de luni până vineri, între orele 8.00 -15.00.

Mai multe detalii pe www.posturi.gov.ro.

Sursa: www.posturi.gov.ro

images-9

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de Expert Dezvoltare și Coordonare Sistem Startup în cadrul RubikHub la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza concurs in data de 15.06.2017, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9, jud. Neamt, pentru ocuparea unui post vacant de Expert Dezvoltare si Coordonare Sistem Startup in cadrul RubikHub (Directia Dezvoltarea Afacerilor), pe durata determinata de 6 luni.

Atributiile/Responsabilitatile postului:
a. Concepere, dezvoltare si implementare programe de succes in cadrul RubikHub pentru atragerea si accelerarea activitatilor de startup in cadrul Hub-ului;
b. Consultanta, analiza, cercetare si atragere de start-up-uri in cadrul programelor existente in cadrul RubikHub;
c. Selectarea si integrarea in comunitatea interna a RubikHub a startup-urilor solicitante;
d. Dezvoltarea externa a comunitatii, atragerea si selectarea grupului de mentori/coaches/traineri/ formatori/investitori/antreprenori, care vor derula activitati de initiere, sustinere si formare in cadrul RubikHub;
e. Recrutare si formare de noi specialisti pentru dezvoltarea echipei RubikHub;
f. Dezvoltare de parteneriate cu alte structuri nationale si internationale de tip Hub, precum si cu alti parteneri relevanti din domeniu.

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta;
b. experienta anterioara de minim 3 ani intr-un domeniu similar (dezvoltare si implementare de activitati in hub-uri si acceleratoare de afaceri la nivel national si international);
c. foarte buna cunoastere a limbii engleze;
d. persoana cu experienta in derularea activitatilor de atragere si dezvoltare a comunitatii de startup, precum si a celorlalti participanti implicati (din interiorul si exteriorul regiunii), persoana capabila sa coordoneze activitatea de formare a ecosistemului antreprenorial regional in cadrul RubikHub.

Rugam persoanele interesate sa depuna la sediul Agentiei, pana la data de 14.06.2017, orele 14:00, un dosar care va cuprinde: CV (format european – din care sa reiasa clar experienta profesionala), cerere de inscriere la concurs, copie dupa diploma de licenta, respectiv alte cursuri/formari profesionale/diplome si documente suport relevante (recomandari, etc), copie dupa actul de identitate, cazier judiciar.

ADR Nord-Est va face selectia candidaturilor depuse si va contacta telefonic si/sau pe e-mail in data de 14.06.2017, candidatii admisi pentru participarea la concurs. Numai acesti candidati selectati vor fi invitati sa participe la concursul din data de 15.06.2017.

Concursul va consta in urmatoarele probe: test scris in limba engleza din cunostintele de specialitate, interviu si analiza CV-ului.

Relatii suplimentare la tel. 0233 218 071.

Sursa: www.adrnordest.ro

16651750_245815679208068_271965545_n

Dedeman angajează Șofer profesionist – Iași, Valea Lupului

Dedeman angajează Șofer profesionist – Iași Valea Lupului

Descriere post

 • Participa la incarcarea marfii in mijloacele de transport, in baza documentelor de insotire a marfii
 • Transporta marfa la domiciliul clientilor si se asigura ca aceasta corespunde cantitativ si calitativ
 • Asigura integritatea marfurilor transportate
 • Respecta ruta de transport si livreaza produsele conform programarii
 • Raspunde de utilizarea corespunzatoare a autovehiculului
 • Asigura distributia marfurilor achizitionate de catre clienti, de la magazin catre domiciliul acestora pe raza orasului / judetului

Profil candidat

 • Studii medii
 • Sofer profesionist – minim 1 an experienta
 • Permis de conducere categ B,C,E
 • Atestat transport marfa, card tahograf digital
 • Disponibilitate la efort fizic si manipulare de marfa
 • Experienta in transportul materialelor de constructii reprezinta un avantaj
 • Responsabil, onest, harnic si perseverent
 • Abilitati de comunicare, interrelationare si lucru in echipa

Beneficii

 • Pachet salarial motivant (salariu fix, bonuri de masa, bonus de performanta)
 • Posibilitatea dezvoltarii in cariera

Aplică până pe 12 iunie pe www.dedeman.ro.

Sursa: www.dedeman.ro

16507784_245812922541677_870760422_n

SOS Satele Copiilor România contractează pe bază de proiect un jurist si un asistent social

Asociatia SOS Satele Copiilor Romania contracteaza 2 experti, un jurist si un asistent social, care sa analizeze metoda managementului de caz in contextul serviciilor oferite de Asociatie.

Pentru realizarea analizei vor fi realizate următoarele metode:
1. Culegerea de date prin intermediul unui chestionar şi prelucrarea lor
2. Organizarea unui seminar cu durata de 3 zile

Elaborarea unui raport de analiză care să descrie concret modul în care este utilizată metoda managementului de caz la nivelul Asociaţiei, să menţioneze provocările cu care se confruntă echipele şi recomandări privind îmbunătăţirea procedurilor de lucru în cadrul serviciilor noastre şi în relaţia cu DGASPC/SPAS, dar şi recomandări privind cadrul legislativ.

Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor experților
Pentru culegerea de date va fi utilizat un chestionar ce va fi aplicat la nivelul celor 3 programe, diferenţiat în serviciile de prevenire şi în cele de îngrijire alternativă. Vor fi culese atât date cantitative, cât şi informaţii privind implementarea propriu-zisă a metodei la nivelul serviciilor SOS România şi în relaţia cu DGASPC/SPAS.

Seminarul va fi organizat pe durata a 3 zile (24 de ore) în săptămâna 17 – 24 iulie 2017 într-o locație stabilită de către Asociația SOS Satele Copiilor România.

Numărul de participanți va fi de 28 de profesioniști care își desfășoară activitatea în serviciile de prevenire separare copil și de îngrijire alternativă ale Asociației.

Cei doi experți vor dezvolta agenda seminarului pornind de la datele obţinute prin intermediul chestionarului şi vor asigura facilitarea lui.

Calificările necesare
 experienţă practică dovedită în domeniul serviciilor sociale/al protecţiei drepturilor copilului;
 experienţă de minimum 5 ani în realizarea de analize şi organizarea si facilitarea de evenimente cu tematici similare în cadrul unor seminarii, ateliere, workshop-uri in randul diferitilor profesionisti care lucreaza in servicii sociale
 excelente abilităţi de facilitare şi relaţionare interpersonală cu categorii diferite de angajati din sistemul de protecţie a copilului (psihologi, asistenti sociali, educatori, asistenţi maternali, psihopedagogi)
 istoric de colaborare cu alte organizatii non guvernamentale
 bună capacitate de analiză şi sinteză
 excelentă cunoaştere a cadrului legislativ şi a analizelor recente relevante pentru metoda managementului de caz.

Mai multe detalii pe www.sos-satelecopiilor.ro.

Cei interesati sunt rugati sa transmita pana la data limita de 19 iunie 2017, ora 16:00 documentele mentionate in termenii de referinta. Acestea pot fi transmise in format electronic pe adresa de e-mail florina.balint@sos-satelecopiilor.ro sau in format fizic pe adresa: Calea Floreasca, nr. 165, sector 1, Bucuresti, cod postal 014459.

Sursa: www.sos-satelecopiilor.ro

 

16652069_245816292541340_369708772_n

SOS Satele Copiilor angajează Asistent Social, București

SOS Satele Copiilor angajează Asistent Social pentru SOS Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi București

Descrierea postului:
Asistentul social oferă servicii primare de asistenţă socială copiilor, familiilor beneficiare şi tinerilor, în vederea prevenirii separării copiilor de familie şi depăşirii unor situaţii de dificultate identificate.

Principalele sarcini:
Realizează evaluarea socio-economică a familiei (ancheta socială);
Identifică nevoile reale ale familiei si propune servicii de intervenţie pentru copil şi familie;
Consiliază familia beneficiară în scopul menţinerii unităţii şi funcţionalităţii acesteia; consiliază şi susţine copilul şi familia în vederea prevenirii neşcolarizării copiilor şi/sau prevenirii abandonului şcolar; consiliaza tânărul/tânăra in vederea accesarii serviciilor sociale la care are dreptul.
Întocmeşte planul personalizat de consiliere pentru fiecare membru al familiei asistate şi monitorizează lunar progresul copiilor şi familiilor beneficiare;
Realizează şi implementează programul de activităţi şi întâlniri de grup pentru copii şi părinţi;
Se întâlneşte în mod regulat cu ceilalţi membri ai echipei multidisciplinare şi interinstituţionale.
Face propuneri de închidere sau transfer al cazului.
Asigură monitorizare postservicii pe o perioadă de 3 luni

Cerinţe:
Licenţiat în asistenţă socială
Cel puţin un an de experienţă relevantă în lucrul cu copii, tineri şi/sau familii vulnerabile
Empatie, simţ de răspundere
Atitudine pozitiva şi orientare către rezolvarea de probleme
Capacitate de lucru în mod individual şi în echipă
Bucurie de a lucra cu şi pentru copii şi familii în dificultate
Bună cunoaştere a drepturilor copilului si familiei; conştientizarea şi înţelegerea problemelor de dezvoltare socială, inclusiv probleme legate de educaţie pentru sănătate, HIV/SIDA
Abilităţi dezvoltate de comunicare şi de lucru în reţea
Permis de conducere categoria B (mobilitate)
Cunoştinţe operare PC (MS Office)
Limba engleză

Persoanele interesate pot trimite CV şi scrisoare de motivaţie pe adresa de e-mail tania.duduta@sos-satelecopiilor.ro până cel târziu în data de 20 Iunie 2017.

Descrierea organizaţiei:
Noi oferim o familie copiilor ajunşi în dificultate, îi ajutăm să-şi clădească singuri un viitor şi contribuim la dezvoltarea comunităţilor în care ei trăiesc. SOS Satele Copiilor s-a clădit pe baza unor convingeri şi atitudini fundamentale, ce reprezintă esenţa succesului nostru. În indeplinirea misiunii noastre, următoarele valori durabile ne ghidează acţiunile, deciziile şi relaţiile: CURAJ, ANGAJAMENT, ÎNCREDERE, CREDIBILITATE

Sursa: www.sos-satelecopiilor.ro

images 5

Concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante la Institutul European din România

Institutul European din România, IER, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sector 3, CIF: 12178517, organizează concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuție (3 posturi), vacante, conform HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, de:

Auditor, gradul IA (1 post) – 8 ore/zi – Compartimentul Audit Public Intern

Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului:

 • efectuare de misiuni de audit public intern asupra tuturor activităților din cadrul instituției, a celor cu implicații financiare, inclusiv a fondurilor structurale;
 • elaborarea /actualizarea normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul instituției;
 • elaborarea proiectului planului multianual și anual de audit public intern;
 • elaborarea raportului anual al activității de audit public intern;
 • elaborarea/actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pe structura specifică.

Consilier juridic, gradul I (1 post) – 4 ore/zi – Compartimentul Juridic si Resurse Umane

Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului:

 • avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic în condițiile legii și ale procedurilor/regulamentelor interne; redactarea modelului cadru al contractelor încheiate în vederea derulării activităților specifice, precum și negocierea clauzelor legale contractuale;
 • redactarea de opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituției;
 • formularea și promovarea de acțiuni, potrivit legii, în scopul apărării intereselor legitime ale institutului;
 • acordarea de consultanță juridică;
 • formularea de răspunsuri la petiții.

Expert, gradul I (1 post) – 8 ore/zi – Compartimentul Proiecte
Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului:

 • elaborare, coordonare, organizare și implementare proiecte cu finanţare internă şi/sau internaţională;
 • management de proiect și gestionarea relației cu colaboratori români sau străini;
 • identificare oportunităţi proiecte şi surse de finanțare adecvate pentru IER;
 • elaborare de rapoarte și analize, materiale de cercetare și sinteze pe problematica integrării europene;
 • redactare știri, articole pentru Newsletter IER (română și engleză);
 • traducere şi revizie a unor articole de specialitate din domeniul afacerilor europene (ro-en-ro);

Concursul se desfăşoară la sediul IER din Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, Bucureşti, conform calendarului urmator:

proba scrisă – 14.06.2017 ora 10:00 (testarea cunoştintelor teoretice);
proba interviu – 20.06.2017 (testarea abilităţilor, aptitudinilor şi motivaţiei candidaţilor).

Condiţii specifice:

1. auditor, gradul IA – 8 ore/zi – Compartimentul Audit Public Intern

· studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare) – profil economic/juridic;

· vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 7 ani;

· experiență pe un post similar într-o instituție publică de minimum 3 ani;

· perfecţionări (specializări) în domeniul auditului intern;

· avizul favorabil al Corpului de Audit Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Externe conform Cap. IV, Art. 20, alin (2) din Legea 672/2002 privind auditul public intern, republicată și pct. 2.3.4.1. din Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.

Pentru obținerea avizului, candidații pentru funcția de auditor intern depun un dosar, la IER, care cuprinde următoarele documente:
a) curriculum vitae;
b) o declarație privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilitățile auditorilor interni;
c) o lucrare în domeniul auditului intern;
d) două scrisori de recomandare de la persoane cu experiență în domeniul auditului intern.

Șeful compartimentului de audit intern de la MAE analizează dosarele de avizare depuse de candidații la concurs și realizează un interviu cu aceștia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului; notarea și stabilirea calificativului de către șeful compartimentului de audit intern se face prin respectarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern.

Avizul comisiei de avizare se transmite persoanei solicitante și conducerii entității publice în cauză, în termen de două zile de la data susținerii interviului.

Dosarul de concurs conținând documentele specificate la Condiții generale si specifice , împreună cu avizul, vor fi depuse la IER până la data limita de depunere a dosarelor de concurs.

· solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

· cunoașterea limbii engleze – nivel mediu;

· să nu fie soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul IER;

2. consilier juridic, gradul I- 4 ore/zi – Compartimentul Juridic și Resurse Umane

· studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare) – profil juridic;

· vechime în muncă de minimum 4 ani;

· vechime în specialitatea studiilor, în administrație publică, de minimum 3 ani;

· solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

· cunoașterea limbii engleze – nivel mediu.

3. expert, gradul I – 8 ore/zi – Compartimentul Proiecte

· studii universitare de licenţă şi masterat absolvite cu diplomă de licenţă/masterat sau echivalentă recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare);

· vechime în muncă de minim 4 ani;

· experienţa în managementul şi/sau implementarea proiectelor de minimum 1 an;

· solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

· cunoaștere a limbii engleze (cunoaşterea altor limbi străine constituie un avantaj)- nivel avansat;

· cunoaşterea problematicii Uniunii Europene (valori, principii, strategii, politici, structuri, mecanisme de luare a deciziilor, procese si programe);

· competențe de redactare a proiectelor;

· capacitate de planificare, coordonare și monitorizare a implementării proiectelor;

· competenţe de cercetare, de redactare rapoarte şi analize, studii pe problematica integrării europene, în limba română şi în limba engleză.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Institutului European din România – Compartimentul Juridic şi Resurse Umane, et. 4, camera 409, în perioada 19.05 – 07.06.2017 (inclusiv), între orele 10:30. – 13:30 (L – V), cu mențiunea că zilele de 01.06. și 05.06.2017 sunt zile de sărbătoare legale nelucrătoare, conform Codului Muncii, republicat, cu modificările si completarile ulterioare.

Relaţii suplimentare la telefon: 021.314.26.96/137; 021.314.26.97/137 – Compartimentul Juridic şi Resurse Umane, e-mail: ier@ier.ro

Bibliografia și alte informații suplimentare sunt disponibile pe www.ier.ro.

Sursa: www.ier.ro.

JOB_3

Antibiotice Iași angajează Inginer Chimist

Antibiotice Iași angajează Inginer Chimist, pentru secţie de producţie, cu locație în Iași

Cerinţe:

 • Licențiat al Facultăţii de Inginerie Chimică, secţia Ingineria Substanţelor Organice / Inginerie Chimică / Biochimică
 • Adaptabilitate, creativitate, capacitate de analiză şi sinteză, abilităţi de comunicare, rigurozitate, perseverență, dinamism, orientare spre rezultate
 • Abilităţi de coordonare echipă şi de creare a unui climat de colaborare
 • Capacitate de lucru cu respectarea termenelor limită, responsabilitate, corectitudine
 • Cunoştinţe de operare PC (MS Office, Internet)
 • Cunoştințe de limbă engleză
 • Experienţa în domeniul producţiei de medicamente poate constitui un avantaj
 • Disponibilitate pentru lucru în schimburi

Responsabilităţi:

 • Planificarea, organizarea și controlul activității unei echipe implicate direct în activitatea de producție.
 • Realizarea programului de producție cu respectarea parametrilor de calitate stabiliți, în cadrul formației cooordonate, în condițiile respectării cerințelor Regulilor de Bună Practică de Fabricație și Sistemului Integrat de Management.
 • Stabilirea de măsuri pentru realizarea randamentelor şi respectarea consumurilor normate de materii prime şi materiale la fiecare şarjă de produs.
 • Participare la realizarea activităţilor de validare/revalidare a proceselor/produselor, de calificare / recalificare operaţională şi a performanţei echipamentelor.
 • Participarea la acţiuni ce vizează optimizarea proceselor în scopul eliminării problemelor de calitate, reducerea consumurilor specifice, introducerea de tehnologii/produse noi şi a rezultatelor cercetării.

Ofertă:

 • Angajare full time
 • Oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu
 • Traininguri de specialitate

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 31.05.2017

Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită CV, însoţit de fotografie şi scrisoare de intenţie, documente de studii în xero-copie sau scanate, la adresa: Antibiotice S.A., Iaşi, str. Valea Lupului, nr. 1, cod 707410, Direcţia Resurse Umane, fax 0232-209633 sau e – mail: resurse.umane@antibiotice.ro până la data de 31 mai 2017.

Relaţii suplimentare la telefon: 0232 – 209107, 0232-209211, si pe www.antibiotice.ro.

 

Sursa: www.antibiotice.ro

16651750_245815679208068_271965545_n

Concurs pentru ocuparea postului de Psiholog la Centrul Diecezan Caritas Iași

Centrul Diecezan Caritas Iași anunță scoaterea la concurs a unui post de Psiholog pentru Centrul de Resurse pentru Copii și Tineri „Don Bosco” din Iași, 8 ore/zi, perioadă determinată.

Cerințe:

Studii superioare de specialitate;
Abilități de comunicare și interrelaționare;
Capacitate de adaptare la medii și situații noi;
Persoană dinamică, flexibilă și cu spirit de inițiativă;
Bun organizator;
Experiență în domeniu de minimum 1 an.

Conţinutul dosarului (se va trimite pe e-mail: contact@caritas-iasi.ro)

-Curriculum Vitae în format Europass;
-Copie după actele de studii, după cartea de identitate, după cerificatul de căsătorie (dacă este cazul și dacă numele de pe actele de studii nu coincide cu cel din cartea de identitate).

Pentru mai multe detalii, persoana de contact este Mihaela Hurduc, coordonator program Centrul de Resurse pentru Copii și Tineri „Don Bosco”, tel. 0729/550070.

Data limită de înscriere este joi, 25 mai 2017.

Interviul va avea loc vineri, 26 mai 2017, începând cu ora 13.00 la sediul asociației Centrul Diecezan Caritas Iași, str. Sărărie, nr.134.

Sursa: www.caritas-iasi.ro