Fondul Roman de Dezvoltare Socială angajează Asistent director

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) intentioneaza sa contracteze, prin selectie, pe baza calificarilor atestate prin CV si a documentelor solicitate la depunerea candidaturii, si, ulterior, concurs, un ASISTENT DIRECTOR Cod COR 243217.

Acesta va avea ca responsabilitati principale urmatoarele:

Urmareste agenda conducerii executive
Asista conducerea executiva, precum si coordonatorii de departamente in activitatea legata de proiecte
Asista conducerea executiva la sedinţele de lucru si la intalniri stabilite de director
Asigura redactarea si traducerea documentelor/corespondentei
Gestioneaza documentele de interes general ale FRDS
Deruleaza activitati de urmarire a circulatiei documentelor interne (corespondență, rapoarte etc.)

Asistentul director va fi angajat pe baza de contract de munca cu norma intreaga 6 ore/zi sau 30 ore/saptamana, pe durata determinata, pana la 31 decembrie 2017, desfasurandu-si activitatea la sediul FRDS.

Organizarea concursului:
Concursul va consta in proba practica, proba de limba engleza (scris) si interviu preliminar. Participarea la concurs se face pe baza rezultatului selectiei de CV, rezultat care va fi comunicat fiecarui candidat pe adresa de e-mail indicata in CV.

Candidatii trebuie sa raspunda subiectelor de concurs stabilite pe baza bibliografiei privind reglementarile aplicabile postului (reglementarile finantatorilor, legislatia nationala, reglementarile europene etc.), sa demonstreze ca poseda foarte bune abilitati de planificare si organizare, elaborare documente de sinteză, respectarea instrucţiunilor orale şi scrise, culegere, clasificare şi interpretare a informaţiilor, cunostinte foarte bune de limba engleza si utilizarea a calculatorului (aplicatiile Microsoft Office).

Concursul se va desfasura in ziua de 03 noiembrie 2017 pentru candidatii admisi in urma selectiei de CV-uri. Probele din concurs se vor desfasura la sediul FRDS din str. Eugeniu Carada, nr.1, etaj.3, sector 3, începînd cu ora 10,00.

Conditii de participare:
Pentru ocuparea postului de asistent director, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Conditii generale cumulative obligatorii pentru toti candidatii:

a) cetatenia romana, cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoasterea limbii romane, scris si vorbit;

c) varsta de minimum 18 ani impliniti;

d) capacitate deplina de exercitiu;

e) stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;

f) sa nu fi fost condamnati pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

g) indeplinesc conditiile de studii, de vechime si celelalte conditii specifice solicitate.

Conditiile specifice:

Studii superioare cu diplomă de licenţă
Experienţă de cel puţin 2 ani pe un post similar
Vechime în muncă de cel putin 5 ani
Cursuri de limba engleza, secretariat, calculator dovedite cu certificate –constituie un avantaj
Cunostinte foarte bune de limba engleza (scris, citit, vorbit) nivel C1
Cunoştinţe foarte bune de utilizare a calculatorului (Microsoft Office sau cel putin Word, Excel, Power Point, Internet Explorer.)
Disponibilitate de deplasare în ţară
– Cunoştinţe de gestionare/arhivare documente- experienţă minim 2 an constituie avantaj

– Elaborare documente de sinteză

Persoanele care indeplinesc conditiile generale si specifice cerute sunt invitate sa trimita un CV in limba romana, insotit de o copie scanata a actului de identitate si de copiile scanate ale diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari relavante pentru post, la adresa de e-mail: office@frds.ro, pana la data de 25 octombrie 2017 ora 24,00.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel. 021/315.34.40 (persoana de contact: Pop Mariana tel.0721-274984). Doar persoanele care au trimis documentele solicitate si, potrivit datelor din CV, indeplinesc cumulativ cerintele generale si specifice, vor fi invitate sa participe la concursul pentru ocuparea postului.

BIBLIOGRAFIE

– Legea nr. 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, cu modificarile si completarile ulterioare;

– OUG nr. 88/2012 privind Cadrul institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea asistentei financiare acordate Romaniei prin Mecanismul financiar al Spatiului economic european si prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009/2014;

– OUG nr. 23/2013 privind Gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului economic european 2009-2014 si Mecanismului financiar norvegian 2009-2014;

– Regulation on the implementation of the European Economic Area (EEA) Financial mechanism 2009-2014 (adoptat de EEA Financial Mechanism Committee pe 13 ianuarie 2011, confirmat de Standing Committee al statelor EFTA pe 18 ianuarie 2011, amendat pe 4 ianuarie 2012 si 14 martie 2013), cu anexele aferente (Programme Operators’ Manual, Information and Publicity Requirements etc.) – disponibil la adresa http://eeagrants.org/Results-data/Results-overview/Documents/Legal-documents/Regulations-with-annexes/EEA-Grants-2009-2014

– Programme Areas 2009 – 2014 – brochure, disponibila la adresa http://eeagrants.org/Results-data/Results-overview/Documents/Publications/Brochures/%28offset%29/5

Sursa: www.granturi-corai.ro

 

Antibiotice S.A., Iaşi angajează Controlor calitate

Antibiotice S.A., Iaşi angajează CONTROLOR CALITATE, în cadrul serviciului Controlul Calităţii cu locaţie în Iaşi

Cerinţe şi abilităţi specifice:

Absolvent de studii liceale
Abilităţi de organizare şi gestionare a timpului de lucru
Bune abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă
Capacitate de asimilare a cunoştinţelor specifice postului, seriozitate, flexibilitate, adaptabilitate

Responsabilităţi:

Prelevează probe din materii prime și materiale de ambalare, produse intermediare, produs finit, utilități
Înregistrează operațiunile efectuate confom procedurilor de lucru

Se oferă:

Angajare full time
Oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu
Pachet salarial motivant
Traininguri de specialitate

Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită CV, însoţit de fotografie şi scrisoare de intenţie, documente de studii în xero-copie sau scanate, la adresa: Antibiotice S.A., Iaşi, str. Valea Lupului, nr. 1, cod 707410, Direcţia Resurse Umane, fax 0232-209633 sau e – mail: resurse.umane@antibiotice.ro până la data de 31.10.2017.

Relaţii suplimentare la telefon: 0232 – 209107, 0232-209211;

Numai candidaţii selectaţi pentru concurs vor fi contactaţi.

Sursa: www.antibiotice.ro

 

Banca Naţională a României angajează Referent de specialitate

Banca Naţională a României angajează Referent de specialitate la Direcția Statistică – Serviciul raportări statistice directe

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 18 octombrie 2017

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminată

Atribuţiile principale ale postului

 • colaborează cu furnizorii de date statistice – instituţii de credit, instituţii financiare nebancare, alte persoane juridice sau fizice în scopul obţinerii de date statistice, precum şi pentru clarificarea aspectelor metodologice privind întocmirea şi transmiterea raportărilor statistice;
 • verifică datele din chestionarele statistice electronice transmise trimestrial de întreprinderile investiţie străină directă;
 • primeşte, verifică şi prelucrează informatic notificările şi raportările transmise de către raportori (persoane juridice şi fizice rezidente) în legătură cu datoria privată externă pe termen mediu și lung;
 • colaborează cu persoanele din sucursalele regionale şi agenţiile BNR implicate în activitatea statistică, pentru implementarea în teren a cercetărilor statistice;
 • participă la întocmirea de note, situaţii, rapoarte, precum şi alte lucrări dispuse de conducerea serviciului sau a direcţiei;
 • elaborează proceduri pentru validarea datelor primite de la entităţile raportoare, propune şi implementează diverse modele de identificare şi tratare a valorilor atipice raportate de entităţile raportoare;
 • se documentează şi implementează cerinţele metodologice internaţionale în domeniul statistic, consultând materialele documentare/regulamentele emise de Banca Centrală Europeană, EUROSTAT, alte organisme ale Uniunii Europene, precum şi de FMI, Banca Mondială, OCDE.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul științelor economice;
 • cursuri de specializare în domeniul statistic, precum şi deţinerea unui masterat în domeniul financiar-bancar constituie un avantaj;
 • cunoştinţe de operare pe calculator: Pachetul Microsoft Office, dovedit prin certificat ECDL sau alte certificări; SQL şi/sau VBA; cunoaşterea SPSS / e-Views / Mathlab constituie un avantaj;
 • cunoaşterea limbii engleze nivel avansat;
 • experienţă profesională de minim 2 ani în funcții cu studii superioare, dovedită prin documente.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizaţională;
 • managementul informațiilor.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 18 octombrie 2017 (inclusiv).

Detalii pe www.bnr.ro.

Sursa: www.bnr.ro

Organizaţia Naţională Cercetaşii României angajează Secretar Administrativ

Organizaţia Naţională Cercetaşii României anunţă selecţia unei persoane pentru poziţia de Secretar Administrativ.

Responsabilităţile postului:

Activități de secretariat;
Preia, înregistrează, sortează şi transmite corespondenţa prin email, poştă, fax sau telefon;
Planifică și organizează ședințe de lucru/ întâlniri/ evenimente la nivel local, regional și național;
Operează depuneri/ ridicări de documente pentru ONCR;
Organizează şi gestionează documentele şi arhiva ONCR;
Gestionază comunicarea cu filialele și sucursalele ONCR;
Oferă suport oricărei persoane care solicită informații despre organizaţie;
Administrează softul de gestiune a membrilor organizației și oferă ghidaj acestora în funcție de solicitare;
Centralizează, adaptează informații și transmite newslettere;
Elaborează și urmărește proceduri de lucru în implementarea sarcinilor repetitive;
Realizează articole, adeverințe, rapoarte, adrese, notificări la cerere;
Menține legătura cu instituțiile/ persoanele colaboratoare;
Gestionează aprovizionarea cu resurse și materii prime necesare desfășurării activității;

Organizaţia oferă:

Mediu de lucru plăcut într-o echipă dinamică;
Oportunitatea de a lucra într-o organizaţie de top în domeniul educaţiei şi al programelor pentru copii şi tineri;
Posibilitatea de dezvoltare personală şi formare la nivel naţional şi internaţional pe ariile de interes;

Cerințe obligatorii:

Utilizarea calculatorului la nivel avansat (Microsoft Office – Word, Excel, Adobe, Power Point etc.);
Cunoştinţe de utilizare a internetului (inclusiv wordpress, google drive) şi a aplicaţiilor de poştă electronică (mailchimp);
Cunoşterea limbii engleze;
Abilități de comunicare;
Capacitate de învățare rapidă;
Seriozitate și adaptabilitate;
Experiență în rezolvarea problemelor și în găsirea soluțiilor;
Rezistența la stres;
Constituie un avantaj activitatea de voluntariat în cadrul ONCR
Tipul contractului: CIM, normă parțială 4-6h, program flexibil

Activitatea va fi derulată din București în cadrul Sediul Național al ONCR.

Dacă vrei să te alături echipei ONCR, trimite C.V.-ul tău, însoţit de o scrisoare de intenţie, până la data de 17 octombrie 2017, la adresa de email mihaela.girleanu@scout.ro, cu subiectul mesajului: Aplicație Secretar Administrativ.

 

Sursa: www.scout.ro

SOS Satele Copiilor România angajează PSIHOPEDAGOG pentru SOS Satul Copiilor Bucureşti

SOS Satele Copiilor România angajează PSIHOPEDAGOG pentru SOS Satul Copiilor Bucureşti

Principalele responsabilităţi ale psihopedagogului:

Organizează şi desfăşoară activităţi cu caracter recreativ în comunitatea locală (activităţi desfăşurate cu voluntari si/sau evenimente derulate împreună cu parteneri externi ai organizaţiei);
Asigură sprijin în evaluarea potenţialului şi consilierea vocaţională a copiilor şi adolescenţilor;
Sprijină familia SOS în procesul educaţional, prin implementarea programului de asistare a învăţării, urmărind să dezvolte inclusiv capacitatea mamelor sociale de a sprijini copiii în procesul de învăţare;
Asigură suport şcolar (sprijin în rezolvarea sarcinilor şcolare: teme de casă, referate, proiecte);
Păstrează legătura cu cadrele didactice din şcoli, monitorizând situaţia şcolară a copiilor din Sat; recomandă intervenţii concrete, necesare pentru îmbunătăţirea situaţiilor problematice;
Organizează si coordoneaza programul de activităţi (individuale şi de grup) pentru copiii şi adolescenţii cu varste peste 12 ani din Satul SOS pe teme de dezvoltare a abilităţilor de viaţă independenta;
Asigură sprijin copiilor pentru dezvoltarea diferitelor abilitati;
Concepe, dezvoltă şi implementează programe pentru copiii din Sat (programe educaţionale de suport şi programe pentru petrecerea timpului liber);
Participă la întocmirea şi implementarea obiectivelor pedagogice ale programului; răspunde de elaborarea şi realizarea planului de activităţi pedagogice şi a planului de vacanţă;
Raspunde de întocmirea şi monitorizarea programelor de intervenţie specifică pentru educaţie, deprinderi de viata independent şi socializare pentru un număr de aproximativ 40 copii;

Competenţe:

– Reprezinta un plus studiile superioare încheiate în domeniul pedagogiei/psihopedagogiei speciale/pedagogiei sociale sau psihologiei (licenţă);
– Experienţa minimă de 1 an în servicii pentru copii / adolescenţi;
– Experienţă în activităţi cu copiii (organizare evenimente, jocuri, organizare activitati de timp liber si socializare, excursii, tabere) reprezinta un real avantaj;
– Cunoştinţe de legislaţie în domeniul protecţiei copilului;
– Permis de conducere categ. B (avantaj).

Abilităţi:

– Empatie şi bucurie de a lucra cu copii şi adolescenţi;
– Disponibilitate foarte mare – sufletească şi de timp;
– Excelente abilităţi de comunicare;
– Abilităţi de educaţie, consiliere şi formare;
– Flexibilitate, creativitate, spirit de iniţiativă;
– Empatie, optimism, deschidere, jovialitate;
– Abilităţi practice de viaţă;
– Capabil să îşi gestioneze timpul şi să lucreze sub presiune;
– Om de echipă orientat către rezolvarea de probleme;
– Capacitate de analiză şi sinteză; planificare şi raportare .

Persoanele interesate pot trimite un CV şi o scrisoare de motivaţie pe adresa tania.duduta@sos-satelecopiilor.ro . Detalii la 021-668.00.88!

SOS Satele Copiilor România angajează Consilier de tineret pentru Comunitatea de Tineri Bacău

Principalele responsabilităţi ale Consilierului de tineret:

Ofera sustinere tinerilor în procesul de dezvoltare a unor deprinderi de viata independenta (inclusiv administrarea bugetului)
Realizează consiliere individuală şi de grup pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă ale adolescentilor;
Păstrează legătura cu cadrele didactice din şcoli, monitorizeaza situaţia şcolară a tinerilor; recomandă intervenţii concrete, necesare pentru îmbunătăţirea situaţiilor problematice;
Identifica, propune, organizeaza si desfasoara activitati de dezvoltare a deprinderilor de viata cu tinerii din comunitate pe aria sa de responsabilitate si nu numai;
Adapteaza programul de activitati tinand cont de interesele si particularizandu-l in functie de nevoile individuale ale tinerilor;
Asigură sprijin în evaluarea potenţialului şi consilierea vocaţională a tinerilor
Oferă suport tinerilor în vederea angajării şi păstrării unui loc de muncă;
Ţine legătura cu familiile biologice ale tinerilor aflaţi în responsabilitatea sa directă;
Realizează contactul cu autorităţile relevante şi cu comunitatea locală și susține tânărul în adaptarea sa la viața comunității locale;

Competenţe:

– studii superioare încheiate în domeniul pedagogiei/asistenţei sociale/psihologiei (licenta);
– experienţa minimă de doi ani în servicii pentru copii / tineri este un plus;
– cunoştinţe despre legislaţia din domeniul protecţiei copilului inseamna un avantaj;
– cursul de consilier vocational si/sau formator (certificare ANC) reprezintă un avantaj;
– disponibilitate pentru un program in schimburi.

Abilităţi:

– Empatie, rabdare si motivaţie de a lucra cu tinerii;
– Excelente abilităţi de comunicare la nivel individual şi de grup;
– Abilităţi de consiliere, educaţie şi formare în lucrul cu tinerii;
– Abilitati practice de viaţă si in diferite domenii;
– Capabil să îşi gestioneze timpul şi să lucreze sub presiune ;
– Om de echipă orientat catre solutii si rezolvarea de probleme;
– Capacitate de analiză şi sinteză; planificare.

Persoanele interesate pot trimite CV şi scrisoare de motivaţie pe adresa tania.duduta@sos-satelecopiilor.ro
Detalii la 021-668.00.88!

Banca Naţională a României angajează Asistent director la Direcţia Muzeu şi Educaţie Financiară

Banca Naţională a României angajează Asistent director la Direcţia Muzeu şi Educaţie Financiară

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 28 septembrie 2017

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminată

Atribuţiile principale ale postului

 • asigură fluxul informaţional între direcţie şi exteriorul băncii, precum şi între direcţie şi celelalte structuri organizatorice ale BNR;
 • îndeplineşte activităţile zilnice de secretariat;
 • redactează, la solicitarea conducerii direcţiei, documente specifice, atât în limba română, cât şi în limba engleză;
 • asigură necesarul administrativ pentru organizarea întâlnirilor la care participă reprezentanţii Direcţiei muzeu și educație financiară (rezervare sală, protocol, primire invitaţi etc.);
 • asigură condiţiile necesare şi elaborează documentaţia aferentă deplasărilor conducerii direcţiei;
  întocmeşte situaţii administrative aferente direcţiei (prezenţa lunară, concedii de odihnă, deplasări);
 • oferă sprijin personalului direcţiei în privinţa sarcinilor cu caracter administrativ.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă;
 • experiență profesională în domeniu constituie un avantaj;
 • cunoştinţe de operare pe calculator (cu specificarea programelor): pachetul Microsoft Office (Word, Excell, Power Point, Acces, Outlook) şi Internet;
 • cunoașterea aprofundată a limbii române;
 • cunoaşterea limbii engleze;
 • cunoașterea altor limbi străine de circulație internațională constituie un avantaj.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 28 septembrie 2017 (inclusiv).

Detalii pe www.bnr.ro

Sursa:  www.bnr.ro

Bănca Naţională a României organizează concurs pentru ocuparea a 9 posturi de inspector

Bănca Naţională a României organizează concurs pentru ocuparea a 8 posturi de inspector la Serviciul inspecție și 1 post de inspector la Serviciul evaluare a sistemului bancar, metodologie și proceduri de supraveghere, Direcția Supraveghere

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 26 septembrie 2017

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminată

Atribuţiile principale ale postului

 • supraveghează respectarea încadrării indicatorilor de prudenţă bancară în limitele impuse de reglementările prudenţiale în vigoare, prin analize sistematice efectuate pe baza raportărilor şi a datelor transmise de instituţiile de credit şi sucursalele instituţiilor de credit străine;
 • întocmeşte materiale privind rezultatul analizelor şi supravegherii off-site, în cazul constatării nerespectării prevederilor legale în materie, a nerespectării termenelor de raportare, a unei evoluţii necorespunzătoare a indicatorilor economico-financiari şi de prudenţă bancară, propune adoptarea unor măsuri sau aplicarea de sancţiuni instituţiei de credit respective, în condiţiile legii;
 • efectuează analize pe baza bilanţurilor contabile, a raportărilor financiar-contabile încheiate de instituţiile de credit, a rapoartelor auditorilor financiari, a situaţiilor financiare anuale şi/sau a declaraţiilor de venit global ale acţionarilor semnificativi ai instituţiilor de credit, şi prezintă conducerii direcţiei materiale privind constatările rezultate;
 • participă la pregătirea, desfăşurarea şi finalizarea acţiunilor de inspecţie la faţa locului în baza programului de inspecţie anuală stabilit de conducerea Băncii Naţionale a României, la instituţii de credit sau la alte instituţii abilitate prin lege să desfăşoare activităţi bancare;
 • încheie rapoarte de supraveghere, conform procedurilor de lucru aprobate de conducerea Băncii Naţionale a României, cu specificarea încadrării aspectelor constatate, în prevederile actelor normative în vigoare şi identifică principalele categorii de risc rezultate din activitatea instituţiei de credit;
 • participă la întâlnirile Colegiilor de supraveghere organizate la nivel de grupuri bancare;
  efectuează analize privind evoluţia indicatorilor economico-financiari şi de prudenţă bancară și prezintă conducerii direcției rapoarte informative, note de sinteză și prezentări;
 • pregătește răspunsuri/materiale urmare solicitărilor de informaţii primite de la organismele internaţionale, în special ABE și alte structuri ale CE, sau urmare cerințelor de notificare către acestea;
 • participă la actualizarea metodelor de calcul a indicatorilor de analiză în conformitate cu reglementările şi cerinţele europene, respectiv verificarea acestor indicatori.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă în științe economice, cu precizarea că pentru absolvenții Sistemului Bologna sunt necesare și studii finalizate de master;
 • experienţă în domeniul bancar de minimum 3 ani;
 • cunoaşterea limbii engleze;
 • cunoştinţe de operare în domeniul informatic – editare texte, tabele, utilizare Internet, prelucrare baze de date (ex. Microsoft Access) etc;
 • să nu fi făcut obiectul vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative ori juridice, care s-a încheiat cu o sancțiune din partea unei autorități din domeniul financiar-bancar;
 • disponibilitate de a face deplasări în țară și în afara țării.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizaţională;
 • gândire operațională.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 26 septembrie 2017 (inclusiv).

Detalii pe www.bnr.ro

 

Sursa: www.bnr.ro

British Council angajează Teaching Centre Finance Officer, București

British Council caută o persoană potrivită, cu experiență în domeniul financiar, care să asigure servicii eficiente pentru Centrul de limba engleză, respectând termenele și regulile financiare. Rolul are în principal responsabilități financiare, dar include și responsabilități legate de activitatea de achiziții. De asemenea, rolul cuprinde verificarea sistemelor și procedurilor financiare, asigurând conformitatea cu cerințele organizației.

 

Descrierea rolului

Responsabilități principale:

 • Administrarea contractelor departamentului (furnizori și colaboratori) și menținerea legăturii cu ofițerul de achiziții pentru crearea de noi contracte / actualizarea contractelor existente și pentru ofertarea activităților de predare;
 • Procesarea tuturor plăților asociate furnizorilor și colaboratorilor Centrului de Limba Engleză;
 • Reconcilierea veniturilor pentru Centrele de Limba Engleză din București și Iași;
 • Verificările lunare efectuate conform standardelor financiare ale Centrului și FCCF;
 • Colectarea și raportarea informațiilor asociate statului de plată către HR, efectuate la timp și într-un mod eficient;
 • Raportarea lunară a prognozei fluxurilor de numerar către Finance Officer;Executarea activităților financiare zilnice (plăți SAP/Citidirect, rol OS1);Raportarea financiară solicitată de TOM/DELS.

Competente și abilități:

 • Abilități de comunicare si interpersonale excelente (orale și în scris);
 • Experiența relevantă în domeniul financiar sau alte funcții de support în domeniul de afaceri este o necesitate;
 • Abilități de prioritizare foarte bune: experiență în jonglarea cu mai multe proiecte simultane și avansarea lor continuă.

Abilități financiare:

 • Persoană analitică și orientată spre detalii, experimentată în lucrul cu numere și rapoarte;
 • Abilitatea de a executa în mod eficient activități repetitive.

Cunoștințe digitale:

 • Cunoștințe foarte bune ale pachetului Microsoft Office;
 • Cunoștințe de limbă engleză la nivel B2/C1.

Detalii:
Locație: București

Salariu: 3650 RON brut + beneficii

Durată: 2 ani (cu posibilitatea de extindere)

Program de lucru: Full time

Termen limită sâmbătă: 30 septembrie 2017

Află cum poți să aplici pe www.britishcouncil.ro

 

Sursa: www.britishcouncil.ro

Oportunități de angajare la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi!

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi caută candidati pentru ocuparea următoarelor două poziţii pentru durată determinată în cadrul Secretariatului Tehnic Comun pentru Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 şi  Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014-2020:

 • Director Adjunct în cadrul STC pentru Programul ROUAMD 2017-2013/ Director STC pentru Programul ROMD 2014-2020.
 • Ofiţer Monitorizare Implementare pentru Programul ROUAMD 2017-2013/ Programul ROMD 2014-2020.

Candidaţii sunt rugaţi să transmită către Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi un dosar care să conţină următoarele documente, până în data de 13.10.2017, ora 16:30.

–           Scrisoare de intenţie şi CV în format european (în Engleză);

–           Copie după actele de studii (diplomă de licenţă sau echivalent şi alte acte relevante);

–           Copie act de identitate (act de căsătorie dacă este cazul);

–           Cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere cu privire la cazierul judiciar.

 

Concursul se va desfăşura în data de 16.10.2017ora 10:00, la sediul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi, şi va conţine următoarele probe:

–           Proba scrisă cu subiecte din bibliografie;

–           Proba de cunoaştere a limbii engleze;

–           Proba de competenţe operare PC;

–           Interviu.

Bibliografia, alături de toate informaţiile legate de concurs, se poate găsi la sediul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iaşi sau pe paginile web www.brctiasi.rowww.ro-md.ro-ua-md.net (POC ROMD 2014-2020), www.ro-ua-md.net.

Pentru informaţii adiţionale, puteţi contacta:

Dl. Silviu Simionescu, responsabil resurse umane, nr. telefon: +40 232 270646 / Email: silviu.simionescu@brctiasi.ro

Adresă : Strada Dimitrie Ralet, nr. 2A, Iaşi, judeţul Iaşi – România/ cod poştal: 700718

 

Cerintele posturilor pot fi descarcate accesand linkul:

JTS Director/ Deputy Director + MONITORING AND IMPLEMENTING OFFICER

 

Bibliografia posturilor poate fi descarcata accesand linkul:

Bibliografie

 

Sursa: www.brctiasi.ro