Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură angajează expert elaborare ghid

Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură angajează expert elaborare ghid, în cadrul proiectului ”Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile – Justiție pentru toți”, cod proiect SIPOCA 493/MySMIS 125435, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Cerințe:

 • Studii: studii juridice – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • Experiență generală: vechime cel puțin 3 ani în specialitatea studiilor;
 • Experiență specifică: cel puțin 1 an experiență în acordarea asistenței judiciare gratuite; experiență în redactarea a cel puțin unui ghid/lucrare/manual/tratat etc. în domeniul juridic;
 • Aptitudini/abilități: operare PC, pachet Microsoft Office; orientat spre rezultate.

Principalele responsabilități:

 • activitate de informare și cercetare;
 • elaborarea ghidului privind acordarea asistenței judiciare gratuite.

Documente necesare:

 • CV europass, în limba română, care să ateste experienţa profesională relevantă pentru poziția vizată.
 • Diplome şi certificate de absolvire care să ateste calificarea candidatului.

Data limită:

Cei interesați sunt rugaţi să transmită documentele menţionate până la data de 29.03.2019. Acestea vor fi transmise în format electronic pe adresa asociatia.asised@gmail.com.

Găsiți mai multe detalii pe www.asociatiaasised.wordpress.com

 

Sursa: www.asociatiaasised.wordpress.com

Concurs pentru ocupare posturi vacante in cadrul ADR Nord-Est

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza concurs in data de 26.03.2019, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9, jud. Neamt, pentru ocuparea a 11 posturi vacante (durata determinata – 12 luni, cu posibilitate de prelungire).

1)    1 post in cadrul Directiei Comunicare, Inovare si Cooperare Externa

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:

a.    studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b.    experienta profesionala anterioara de minim 5 ani intr-unul din domeniile: dezvoltare durabila a zonei montane, agricultura montana, dezvoltarea comunitatilor montane;
c.    experienta in cercetare de minim 2 ani (dovedita prin articole si lucrari stiintifice publicate/prezentate, sau proiecte implementate), pentru urmatoarele tematici: agricultura montana, ferme de familie, agro-turism;
d.    constituie avantaj o buna cunoastere a arealului montan si ecosistemului local de inovare din judetele Suceava si Neamt;
e.    foarte buna cunoastere a limbii engleze sau limbii franceze;
f.    foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
g.    abilitati ridicate de comunicare.


2)      2 posturi in cadrul Centrului Regional de Studii Nord-Est (CRS Nord-Est)

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:

a.    studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b.    experienta profesionala anterioara de minim 1 an intr-unul din domeniile: proiecte europene/dezvoltare regionala, dezvoltare durabila, turism, relatii economice internationale/ servicii externe, comunicare si PR, sau similar/ conex cu acestea;
c.    constituie avantaj experienta profesionala in elaborarea si/ sau implementarea proiectelor cu finantare europeana;
d.    constituie avantaj studii/ formari profesionale derulate in domeniul managementului de proiect;
e.     foarte buna cunoastere a limbii engleze;
f.      foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
g.     capacitate de analiza si sinteza, spirit organizatoric;
h.     abilitati ridicate de comunicare.


3)   2 posturi in Directia Dezvoltarea Afacerilor
 (Community Builder,  descrierea detaliata se regaseste pe site-ul www.rubikhub.ro/career)

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:

a.    studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b.  experienta profesionala relevanta de minim 2 ani, in urmatoarele tipuri de activitati:  identificare/ creare de concepte de evenimente si programe potrivite comunitatii startup, coordonare si implementare de programe/ evenimente (de business & networking), atragere de resurse financiare si umane, promovare evenimente/ programe;
c.  capacitate de concepere si sustinere prezentari publice, cursuri, conferinte pentru fondatori „wannabe”, „early stage” sau „maturi”;
d.   foarte buna cunoastere a limbii engleze;
e.   foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
f.  abilitati ridicate de comunicare, persoana orientata spre interactiunea cu oamenii, atitudine proactiva, capacitate de analiza si sinteza, persoana focusata pe obtinerea rezultatelor si indeplinirea obiectivelor.

4)   1 post in Directia Dezvoltarea Afacerilor (Space Community Admin,  descrierea detaliata se regaseste pe site-ul www.rubikhub.ro/career)

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:

a.    studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b.  experienta profesionala relevanta de minim 2 ani, in urmatoarele tipuri activitati:  gestionarea si organizarea spatiilor si utilitatilor aferente unor imobile, asigurarea bunei functionari a infrastructurii audio-video, a unei retele media (calculatoare, video-proiectoare, microfoane, routere si servere, sisteme de operare), asistenta tehnica in organizarea evenimentelor, gestionarea consumabilelor si materialele promotionale;
c.   foarte buna cunoastere a limbii engleze;
d.   foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
e.   abilitati ridicate de comunicare, spirit organizatoric.


5)     5 posturi in cadrul Directiei OI POR

Conditiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de catre candidati:

a.    studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent (într-unul din domeniile: tehnic sau economic);
b.    constituie avantaj experienta profesionala în proiecte cu finantare europeana;
c.    pentru ingineri constituie avantaj detinerea atestatelor de diriginte de santier;
d.    pentru economisti constituie avantaj cunostintele de contabilitate;
e.    foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
f.     cunostinte de limba engleza (nivel mediu).

Concursul va consta in urmatoarele probe:

 • test scris de verificare a cunostintelor de baza din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regaseste atasata mai jos) si test scris de verificare a cunostintelor de specialitate din arealul postului vizat; candidatii inscrisi pentru posturile disponibile in cadrul Directiei OI POR vor fi testati in scris, doar pentru verificarea cunostintelor de baza din bibliografia pentru concurs;
 • test scris de limba engleza sau limba franceza (alegerea intre cele doua limbi straine este valabila doar pentru candidatii inscrisi pentru postul disponibil in Cadrul Directiei Comunicare, Inovare si Cooperare Externa, pentru celelalte posturi se vor testa cunostintele de limba engleza);
 • proba practica privind cunostintele de operare pe calculator;
 • interviu/ analiza CV-ului.

Persoanele interesate vor depune la sediul Agentiei, pana la data de 22.03.2019, orele 14:00, un dosar care va cuprinde: CV (format european – din care sa reiasa clar experienta profesionala), cerere de inscriere la concurs (cu mentiunea postului pentru care candideaza – se va respecta modelul atasat acestui anunt), copii dupa actele de studii, respectiv alte cursuri/ formari profesionale, copie dupa actul de identitatecazier judiciarsau declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Relatii suplimentare la tel. 0233 218 071.

 

Bibliografia este disponibila pe www.adrnordest.ro

 

Sursa: www.adrnordest.ro

Fundația Romanian Angel Appeal lansează apelul pentru crearea bazei de date de formatori în cadrul proiectului „Profesori pregătiți-Profesori motivați”

Fundația Romanian Angel Appeal lansează apelul pentru crearea bazei de date de formatori în cadrul proiectului Profesori pregătiți-Profesori motivați”– proiect finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară-Educație și competențe, Obiectiv Specific 6.6 Îmbunătățirea competențelor personalului didactic în învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

PRINCIPALELE  RESPONSABILITĂȚI ALE FORMATORILOR SELECTAȚI

 • Respectă programa de pregătire și desfășoară activitățile de formare cu profesionalism respectând procedurile și instrucțiunile de lucru ale Fundației Romanian Angel Appeal;
 • Are disponibilitate de a livra cursuri cu durata a 18 ore (3 zile) în locații din județele: Bacău, Suceava, Vaslui, Galați, Prahova după un calendar agreat cu organizatorii cursurilor;
 • Studiază și își însușește informațiile oferite în suportul de curs pus la dispoziție de RAA;
 • Răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate pe durata formării;
 • Contribuie la elaborarea unor materiale precum: instrumentele de asigurare a calităţii cursurilor de formare (planuri de monitorizare/evaluare, chestionare de satisfacţie, etc.);
 • Participă la examinarea cursanților pe baza procedurilor și criteriilor de examinare stabilite prin metodologia de acreditare a cursurilor;
 • Elaborează propuneri pentru alte nevoi identificate în timpul cursurilor de formare;
 • Completează catalogul participanților la instruire cu rezultatele evaluărilor.

PROFILUL SOLICITAT AL FORMATORILOR

 • Studii superioare finalizate, cu durata de 4 ani;
 • Experiență specifică de peste 10 ani în livrarea programelor de formare adresate cadrelor didactice;
 • Experiență demonstrată în tematica acoperită de oricare dintre cursurile livrate în cadrul proiectului:

– adaptarea curiculară pentru lucrul cu copii cu cerințe educaționale speciale,

– metode participative de predare, centrate pe copil şi utilizarea ITC în predare;

– dezvoltare a gândirii critice, formare de abilități și crestere a independenței copiilor cu CES;

– dezvoltare personală și managementul stresului în rândul cadrelor didactice.

 • Constituie un avantaj: activitate didactică sau terapeutică cu persoane cu CES;
 • Cunoașterea a cel puțin o limbă străină (engleză);
 • Cunoștințe de operare pe calculator.

Persoanele interesate, care corespund cerințelor minime menționate mai sus, sunt invitate să trimită Curriculum vitae în format Europass, în limba română cu specificația postului vizat (Formator) la adresa de e-mail: ioana.adamovici@raa.ro.

Formatorii al căror CV este eligibil pentru postul vizat, vor fi contactati si invitați să trimită și alte documente necesare finalizării procesului de selecție.

 Data limita de transmitere a aplicatiilor este 31 Martie 2019.

Afla mai multe informatii pe www.raa.ro.

 

Sursa:  www.raa.ro

SOS Satele Copiilor Romania angajeaza TEAM MANAGER, Sibiu

SOS Satele Copiilor Romania angajeaza TEAM MANAGER

Locatie: Sibiu

Copiii de la SOS Satele Copiilor Romania cred ca lista de super eroi ca Batman, Iron Man, Spider Man care fac ca lucrurile bune sa se intample poate fi completata de noi nume si noi aventuri.

Si aventura in sustinerea viselor copiilor de la SOS Satele Copiilor Romania incepe prin a te gasi pe tine, Team Leader-ul echipei de FUN(d)raiser stradali!

Si pentru ca orice super erou face o sumedenie de fapte bune, ale tale vor fi multiplicate cu numarul de copii de care ne ocupam la SOS Satele Copiilor Romania.

Tu:

 • Vei avea o echipa de FUN(d)raiser stradali de format, coordonat si motivat continuu(faceri, care alaturi de tine, sunt acei privilegiati care au puterea de a transforma si alti oameni, pe termen lung, in super eroi pentru copiii nostri);
 • Le vei da putere sa ramana neinfricati si siguri in unicitatea si fortele lor pentru atingerea obiectivului comun(semnarea de mandate de debit direct);
 • Vei fi parte din echipa de recrutare a FUN(d)raiserilor stradali, din pregatirea materialelor de training si livrarea acestora;
 • Vei fi atent atat la mesajele facer-ilor, cat si la motivatia donatorilor noi/existenti de a lua parte la implinirea dorintelor copiilor de la SOS Satele Copiilor Romania;
 • Vei monitoriza, analiza si evalua rezultate echipei de FUN(d)raiser stradali; vei face recomandari si te vei implica in atingerea obiectivelor;
 • Vei merge in teren, alaturi de echipa ta si ii vei invata pe acestia cum sa faca fata neprevazutului si cum sa transforme un job in pasiune.

Ne dorim ca tu:

 • Sa fi absolvit studii superioare;
 • Sa ai o experienta de minim 1 an in mediul corporate, in relatii cu clientii si/sau vanzari/campanii de strangere de fonduri;
 • Sa ai cunostinte in manevrarea bazelor de date şi segmentarea acestora;
 • Sa fii sensibil la cauza copiilor care nu mai cresc alaturi de parintii biologici;
 • Sa nu te opresti cand altii au facut-o demult si sa pui accent pe partile pozitive ale unei situatii;
 • Sa nu ai limita in a-ti face prieteni noi; sa fii persuasiv si sa ai curajul de a cere sprijin direct pentru cauza organizatiei;
 • Sa nu ai stare pe scaunul de la birou si sa ai disponibilitate de a merge in teren pentru a iti sustine si incuraja echipa;
 • Sa ai naturalete in a-i face pe ceilalti sa devina mai buni si mai siguri pe ei(prin training, facilitare si oferire de feedback); sa le explici celor din echipa ta diferenta dintre greseala si o noua experienta;
 • Sa imbini ratiunea cu emotia, atingand acele obiective stabilite impreuna cu echipa ta;
 • Sa fii energic si curios, sa iti placa lucrurile noi si nu iti fie teama sa iesi din confortul a ceea ce cunosti deja.

Ca sa aflam si mai multe despre tine, scrie-ne la adresa recrutare@sos-satelecopiilor.ro si trimite-ne CV-ul tau!

 

 

***Va informam ca datele dumneavoastra vor fi prelucrate de SOS Satele Copiilor Romania in procesele de recrutare, avand ca temei interesul sau legitim de a angaja candidati care sa corespunda cerintelor. Termenul de pastrare al acestora este de 2 ani. Prin transmiterea CV-ului consideram ca ati luat la cunostinta de informatiile comunicate anterior.
Va aducem la cunostinta ca in orice moment va puteti retrage consimtamantul. Vom lua in considerare orice solicitare si va vom transmite un raspuns in timp util. Mai multe informatii puteti gasi accesand site-ul nostru  www.sos-satelecopiilor.ro .

 

Sursa: www.sos-satelecopiilor.ro

AEEPM angajeaza Expert Comunicare POCA – domeniul eficienta energetica

Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului (AEEPM)  angajeaza Expert Comunicare POCA – domeniul eficienta energetica

Job Description: Expert Comunicare
Codul ocupatiei: 243201 specialist in relatii publice

Cerinte:
Studii superioare, experienta in PR si domeniul comunicarii

Atributii:
– elaboreaza strategia de comunicare de la nivelul proiectului;
– Realizeaza materialele de informare si promovare a proiectului, beneficiarului si partenerilor sai
cu respectarea instructiunilor Manualului de identitate vizuala;
– dezvolta relatia cu mass-media;
– contribuie la promovarea evenimentelor proiectului;
– elaboreaza comunicatele de presa;
– updateaza cu informatii pagina web a Solicitantului cu informatii despre proiect;
– promoveaza in mediul online toate documentele aferente proiectului;
– organizeaza si deruleaza Campania de advocacy;

————————————-

Activitate: A 6 Dezvoltarea de actiuni de promovare a politicii publice alternative la legea din domeniul eficientei energetice – Derularea unei campanii de advocacy

In cadrul proiectului va stabili mesajul campaniei de advocacy care va trebui sa rezume problema vizata, sa aiba caracteristica adresabilitatii, sa fie clar, vizual si emotional.

Expertul de comunicare din cadrul proiectului impreuna cu membrii Comitetului de Advocacy va realiza si un plan de actiune cu privire la derularea campaniei de advocacy care va cuprinde datele cu privire la dezbaterile regionale (numarul lor si data- 2 dezbateri regionale), modalitatile de formulare a mesajului in media – posibile interventii in emisiuni de profil, invitatii la evenimente, conferinte de presa, data estimativa inregistarii propunerii de politica la Comisia de Industrie/Servicii a Camerei Deputatilor si la Ministerul Energiei.

Planul de actiune va fi postat pe pagina web a proiectului pentru a fi oferit drept exemplu ONG-urilor si partenerilor sociali implicati in proiect.

Aplicantii sunt rugati sa trimita CV + scrisoare de intentie la adresa poca113125@gmail.com.

In atentia dlui. Antonio Alexandru Costea – Project Manager

Sursa:  www.managenergy.ro 

Târgul IT&C – Job-uri pentru o generație

Ajuns într-un an terminal sau în momentul în care fiecare student se vede nevoit să își găsească un job, internship sau stagiu de practică. Pentru toți dintre aceștia, Târgul IT&C, eveniment organizat de LSAC București, reprezintă un mod prin care tinerii pot lua contact direct cu membrii companiilor din domeniul IT&C și afla ofertele de muncă disponibile!

Aflat deja la cea de-a 12-a ediție, evenimentul reușește să le ofere participanților posibilitatea a înțelege procesul de recrutare al celor mai mari companii din România și nu numai, dar și de a lua parte la conferințele susținute de către aceștia.

În zilele de 9 și 10 martie, Facultatea de Automatică și Calculatoare va reprezenta locul în care se va desfășura cel mai mare eveniment de carieră din domeniul de IT. Programul zilnic este între orele 10:00 – 17:00, timp în care cei prezenți pot trece pe la standurile companiilori și se pot bucura de surprizele pregătite.

De asemenea, pentru ca totul să fie cât mai simplu și eficient, pe site-ul https://targ.lsacbucuresti.ro/ , la secțiunea Contul Meu, fiecare își poate crea un cont unde să-și încarce CV-ul. Pe parcursul evenimentului, cei interesați de ofertele companiilor, pot comunica reprezentaților de la stand codul de aplicare, format din 4 cifre. Astfel, aceștia vor avea ocazia de a aplica cu ușurință în cadrul unei companii și de a afla detalii despre ofertele acesteia!

Pe lângă acest lucru, evenimentul cuprinde și o serie de quiz-uri, venite din partea companiilor, prin care acestea vor testa participanții prezenți!

Târgul IT&C reprezintă un bun prilej de consultare și informare a ariei de joburi din România, atât pentru studenți, cât și pentru cei care nu mai sunt în spațiul academic, dar își doresc să își găsească jobul potrivit. Cariera ta începe la Târgul IT&C!

Pentru mai multe detalii, urmăriți evenimentul de Facebook de la https://goo.gl/YrPNbE și site-ul oficial al evenimentului https://targ.lsacbucuresti.ro/.

 

Asociaţia Atitudini şi Alternative angajează experți proiect POCU!

Asociaţia Atitudini şi Alternative din Bucureşti angajează:

PROMOTOR LOCAL:

Atribuţii:

 • Participa si asigura suport la identificarea potentialilor beneficiari, selectarea lor in vederea inscrierii in grupul tinta, precum si la implicarea acestora in activitatile proiectului.
 • Participa si asigura suport la planificare, derulare si evaluare interna A1.2 – Identificare, selectare si mentinere grup-tinta specific A1 / A2.2 – Identificare, selectare si mentinere grup-tinta specific A2 / A3.2 – Identificare, selectare si mentinere grup-tinta specific A3.
 • La solicitarea Managerului de Proiect, participa si asigura suport la toate activitatile proiectului, conform expertizei proprii si in functie de necesitatile de implementare.
 • Participa cu informatii, recomandari si rapoarte punctuale la elaborarea rapoartelor periodice ale proiectului catre OI/AMPOCU
 • Elaboreaza rapoarte si livrabile specifice activitatilor desfasurate, conform necesitatilor proiectului
 • Participa si asigura suport la planificare, derulare si evaluare interna A1.1 – Campanie integrata de informare si constientizare in vederea prevenirii, reducerii si corectarii fenomenului de abandon scolar / parasire timpurie a scolii / A2.1 – Campanie integrata de informare si constientizare in vederea cresterii accesului si/sau mentinerii pe piata muncii / A3.1 – Campanie integrata de informare si constientizare in vederea stimularii antreprenoriatului si promovarii temelor orizontale.
 • Participa si asigura suport la planificare, derulare si evaluare interna A 7.1-Actiuni de inovare sociala prin implementarea unui sistem integrat de combatere a discriminarii, promovarea incluziunii sociale, implicare si dezvoltare comunitara.

 Cerinţe minimale:

 • Studii superioare finalizate cu diploma de licenta –min 3 ani;
 • Experienta in dezvoltare locala/ lucrul cu oamenii – 1 ani
 • Cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet);
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Capacitate de comunicare;
 • Rezistenţă la stres.
 • Permis auto si masina disponibila
 • Disponibilitate de deplasare: min 50% din program se va derula in teritoriu, restul timpului fiind alocat activitatilor de birou.
 • Perioada contractului: martie- 21 martie 2021.

 

Responsabil activitati educatie

 

Atribuţii:

 • Participa si asigura suport la planificare, derulare si evaluare interna la activitatile:
 • A 1.1-Campanie integrata de informare si constientizare in vederea prevenirii, reducerii si corectarii fenomenului de abandon scolar / parasire timpurie a scolii
 • 3-Derularea activitatilor de indrumare/ orientare, preventie a abandonului scolar
 • 4- Derularea activitatilor de educatie nonformala
 • 5-Actiuni de inovare sociala prin dezvoltarea si implementarea instrumentelor TIC inovatoare utilizate in cadrul activitatilor preventive si remedial-corective
 • La solicitarea Managerului de Proiect, participa si asigura suport la toate activitatile proiectului, conform expertizei proprii si in functie de necesitatile de implementare.
 • Participa cu informatii, recomandari si rapoarte punctuale la elaborarea rapoartelor periodice ale proiectului catre OI/AMPOCU
 • Elaboreaza rapoarte si livrabile specifice activitatilor desfasurate, conform necesitatilor proiectului
 • Raspunde de derularea tuturor activitatilor de educatie (formala/ nonformala). Supervizeaza/ verifica activitatea expertilor implicati.

Cerinţe minimale:

 • Studii superioare finalizate cu diploma de licenta –min 3 ani;
 • Experienţă în educatia formala/nonformala– minim 1 an;
 • Cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet);
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Capacitate de comunicare;
 • Rezistenţă la stres.
 • Permis auto si masina disponibila (prezinta avantaj)
 • Disponibilitate de deplasare: min 20% din program se va derula in teritoriu, restul timpului fiind alocat activitatilor de birou.
 • Perioada contractului: martie- 21 martie 2021.

 

Responsabil grup-tinta

Atribuţii:

 • Raspunde de activitatea de identificare a potentialilor beneficiari si selectarea lor in vederea inscrierii in grupul tinta. Supervizeaza/ verifica activitatea expertilor implicati.
 • La solicitarea Managerului de Proiect, participa si asigura suport la toate activitatile proiectului, conform expertizei proprii si in functie de necesitatile de implementare.
 • Participa cu informatii, recomandari si rapoarte punctuale la elaborarea rapoartelor periodice ale proiectului catre OI/AMPOCU
 • Elaboreaza rapoarte si livrabile specifice activitatilor desfasurate, conform necesitatilor proiectului
 • Participa si asigura suport la planificare, derulare si evaluare interna A1.2 – Identificare, selectare si mentinere grup-tinta specific A1 / A2.2 – Identificare, selectare si mentinere grup-tinta specific A2 / A3.2 – Identificare, selectare si mentinere grup-tinta specific A3.
 • Participa si asigura suport la planificare, derulare si evaluare interna A1.1 – Campanie integrata de informare si constientizare in vederea prevenirii, reducerii si corectarii fenomenului de abandon scolar / parasire timpurie a scolii / A2.1 – Campanie integrata de informare si constientizare in vederea cresterii accesului si/sau mentinerii pe piata muncii/ A3.1 – Campanie integrata de informare si constientizare in vederea stimularii antreprenoriatului si promovarii temelor orizontale.

Cerinţe minimale:

 • Studii superioare finalizate cu diploma de licenta –min 3 ani;
 • Experienta in introducere si prelucrare date/ organizare evenimente/ antreprenoriat. – 1 an
 • Cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet);
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Capacitate de comunicare;
 • Rezistenţă la stres.
 • Permis auto si masina disponibila
 • Disponibilitate de deplasare: min 40% din program se va derula in teritoriu, restul timpului fiind alocat activitatilor de birou.
 • Perioada contractului: martie- 21 martie 2021.

 

Ce trebuie să faci?

Trimite CV-ul tău până pe 5 martie 2019 pe adresa cariere@atitudini-on.ro.

Menționează în textul e-mailului locul de muncă vizat.

 

AVANTAJ: persoanele cu abilitati in scrierea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile.

Activitatea acestora se va derula în cadrul unui Proiect POCU, AP 4.1., în Bucureşti, cât şi în localiatea Corbii Mari, Jud. Damboviţa (la 45 minute de Bucureşti pe A1), drept pentru care detinerea unui permis auto este un avantaj pentru fiecare dintre poziţiile de mai sus.

Interviurile se vor tine în ordinea primirii CV-urilor.

 

 

Sursa: www.atitudini-on.ro

PRO VOBIS cauta  asistent de proiect pentru SNV ed.18

PRO VOBIS cauta  asistent de proiect pentru SNV ed.18

Unde: Cluj-Napoca
Timp de lucru: norma partiala
Perioada: 4 luni – martie-iunie 2019

Experienta: Entry-level

 

Ce asteptam de la tine?

sa ne asisti in organizarea Saptamanii Nationale a Voluntariatului, ed. 18, prin:

– participare la intalniri,

– research pe temele abordate in proiect

– organizare de intalniri si activitati de proiect,

– coordonarea competitiei de proiecte locale,

– comunicarea cu partenerii locali din proiect,

– evidenta materialelor de promovare,

– gestionarea trimiterii coletelor de materiale catre partenerii din toata tara

– evaluarea si raportarea activitatii.

Poti afla tot ce trebuie sa stii despre SNV aici: http://www.saptamanavoluntariatului.ro/.

Ce ne dorim sa aduci cu tine?

 • Experienta ta in organizarea de evenimente
 • Experienta ta in voluntariat
 • Dorinta de lucru si de dezvoltare

si in plus,

 • capacitatea de a lucra in echipa
 • abilitati de auto-organizare, respect pentru dead-line-uri
 • capacitatea de lucra independent si de a prioritiza sarcinile
 • atentie la detalii
 • comunicare eficienta, atat verbal cat si in scris,
 • interes pentru domeniul nostru de activitate si pentru dezvoltarea durabila

si cateva cunostinte specifice:

 • § MS Office, Google, si daca mai stii si un program de editare imagini, e minunat!
 • § cunoasterea sectorului de voluntariat din Romania este de asemenea un mare avantaj

Ce oferim?

Posibilitati de dezvoltare profesionala, o experienta completa de organizare a unui eveniment si o atmosfera de lucru dinamica si prietenoasa. Despre remuneratie, vorbim la interviu!

Care sunt pasii?

Daca te-am convins, e timpul sa ne convingi si tu pe noi! Asteptam CV-ul tau – cu doua referinte (nume si date de contact) care pot oferi informatii despre activitatea/cunostintele tale si o scrisoare de motivatie, pana pe 28 Februarie 2019, la diana@provobis.ro, cu titlul „Viitorul asistent de proiect” :p.

Afla mai multe informatii despre activitatea organizatiei pe www.provobis.ro.

Sursa: www.provobis.ro

Dedeman angajeaza Coordonator transport marfa – Piatra Neamt

Dedeman angajeaza Coordonator transport marfa – Piatra Neamt

Responsabilitati:
Coordoneaza activitatea de transport marfa la domiciliul clientilor
Verifica modul de incarcare a marfurilor in autovehicule si respectarea sarcinii utile a masinilor
Tine evidenta autovehiculelor din parcul auto si a persoanelor responsabile de fiecare autovehicul
Asigura functionarea optima a mijloacelor de transport aflate in responsabilitatea sa (camioane, stivuitoare, lise, autoturisme)
Urmareste incadrarea in consumurile normate

Cerinte:
Studii medii /superioare
Experienta relevanta in transportul materialelor de constructii
Cunostinte tehnice privind mijloacele auto
Abilitati de coordonare si dezvoltare a echipei
Abilitati de organizare, planificare si prioritizare a activitatilor
Abilitati de comunicare, interrelationare si lucru in echipa
Capacitate de analiza
Initiativa si orientare spre invatare
Harnic, perseverent, onest si simt dezvoltat al responsabilitatii
Operare MS Office ( Excel, Word )
Beneficii:
Pachet salarial motivant (salariu fix, bonuri de masa, bonus de performanta)
Training-uri specifice functiei
Posibilitatea dezvoltarii in cariera

Aplica acum pe www.recrutare.dedeman.ro

 

Sursa: www.dedeman.ro

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala angajează Administrator IT

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) intentioneaza sa angajaze, prin concurs, un Administrator IT, cod COR 252301.

Atribuţii si responsabilitati generale:
 Răspunde de organizarea şi întreţinerea reţelei IT a organizaţiei.
 Respectă regulamentele de implementare aferente Mecanismelor financiare SEE 2014-2021, Acordul de program, Acordul de implementare a programului şi legislaţia aplicabilă la nivel local, naţional, precum şi cea a Uniunii Europene aplicabilă, pe toată durata de implementare, precum şi procedurile operaţionale, aplicabile postului
 Asigură conditiile tehnice pentru exploatarea permanenta a Sistemului de Management al Informatiilor (MIS) si a celorlalte programe informatice utilizate in FRDS.
 Elaborarea planurilor şi rapoartelor de activitate ale biroului, precum şi a altor situaţii, la solicitarea conducerii.
 Asigurarea păstrării documentelor care constituie pista de audit.
 Participarea la acţiunile de promovare comunicare şi instruire/ studiu organizate de FRDS, precum şi la activităţi organizate de alte instituţii/organizaţii în legătură cu programele finanţate prin Granturile SEE şi Norvegian, după caz.
 Raportarea suspiciunilor de nereguli identificate către ofiţerul de nereguli.
 Participarea la elaborarea procedurilor de implementare a programului, identificarea şi propunerea de soluţii de îmbunătăţire a acestora.
 Păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor şi documentelor de care ia cunoştinţă în executarea atribuţiilor de serviciu şi asigură măsuri pentru păstrarea confidenţialităţii şi securităţii datelor ce se stochează în bazele de date sau se prelucrează pe calculatoarele operaţionale de lucru.
 Execută orice alte sarcini primite în legătură cu munca şi activitatea sa, dispuse de superiorul ierarhic sau conducerea FRDS şi care nu contravin dispoziţiilor legale.
 Se preocupă continuu de îmbunătăţirea pregătirii sale profesionale.

Atribuţii si responsabilitati specifice:
 Asigură functionarea permanenta a intregii retele IT (retea cablata si echipamente) a organizatiei si a software-ului instalat pe echipamentele de calcul.
 Asigură instruirea personalului privind utilizarea retelei locale si a software-ului de baza şi oferă asistenţă tehnică în utilizarea acestora;
 Asigură, din punct de vedere tehnic, managementul permanent al site-ului organizaţiei: participa la contractarea, monitorizare şi recepţia serviciile de web-design, sprijină / oferă asistenţă tehnică expertului comunicare şi altor membri ai echipei FRDS în actualizarea informaţiei conţinute de acest site;
 Remediază problemele tehnice ce apar în funcţionarea site-ului etc.;
 Fundamentează, elaborează specificaţii tehnice, planifică şi participă la achiziţia echipamentelor TIC necesare organizaţiei;
 Fundamentează, elaborează specificaţii tehnice, planifică şi participă la achiziţia serviciilor TIC necesare organizaţiei, inclusiv serviciile de diagnosticare si reparatie a chipamentelor TIC;
 Asigură recepţia, testarea şi buna funcţionare a echipamentelor şi facilităţilor tehnice din domeniul TIC ale organizaţiei;
 Asigură elaborarea si implementarea unor proceduri de „business continuity & disaster recovery”;
 Asigură suportul tehnic de specialitate (IT) tuturor membrilor organizaţiei;
 Asigură arhivarea şi păstrarea documentelor legate de activitatea proprie/ de IT;
 Semnează documentele aferente operațiunilor de angajare și verificare a cheltuielilor conform procedurii PO-APV;
 Identifică şi evaluează riscurile la nivelul activităţilor de care răspunde conform procedurii privind riscurile.

Administratorul IT va fi angajat pe baza de contract de munca pe durata nedeterminata, cu norma partiala de 4 ore/zi, respectiv 20 ore/saptamana, desfasurandu-si activitatea la sediul FRDS. Perioada de proba este de 90 zile calendaristice.

Conditiile specifice postului:
 absolvent/ă de studii superioare, cu diplomă de licenţă;
 specializare in informatica obtinuta in cadrul studiilor suprioare sau a unor cursuri de specializare/perfectionare in domeniu;
 experienţă generală de muncă de cel puţin 2 ani;
 experienţă relevantă (de cel puţin 2 ani) într-o poziţie similară;

 cunoştinţe bune de limbă engleză (scris, citit).
 cunoştinţe relevante în domeniile:

 • retele de calculatoare (standarde, protocoale), echipamente retea (router, switch, retea cablata);
 • calculatoare (Servere, PC, laptop), imprimante si echipamente multifunctionale, NAS – Network Attached Storage;
 • software de baza: Windows Server, Active Directory, MS Exchange, SQL Server,Windows 10, Linux, MS Office, solutii antivirus;
 • asigurarea continuitatii activitatii in caz de dezastru (business continuity & disasterrecovery);
 •  administrare site web, masini virtuale;

Actele specificate in anuntul integral (www.frds.ro) pot fi trimise la adresa de e-mail: office@frds.ro (maxim 5 MB) sau pe fax la nr.021/ 315. 34.15 pana la data de 04 martie 2019 ora 12:00. Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel. 021/315.34.40.

Afla informatii detaliate de pe www.frds.ro.

 

Sursa: www.frds.ro