Salvați Copiii România angajează 3 Experți cu atribuții în asistență socială în cadrul proiectului “Și eu vreau la școală!”

Salvați Copiii România angajează 3 Experți cu atribuții în asistență socială în cadrul proiectului “Și eu vreau la școală!

Post: Expert cu atribuții în asistență socială, cod COR 263501, în cadrul proiectului “Și eu vreau la școală!”, COD SMIS 105136.

Număr posturi: 3

Localizare:
Școala 1 Mangalia – două persoane, normă întreagă, 8 ore/zi, 21 zile/lună, 32 de luni
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Timișoara – o persoană , normă întreagă, 8 ore/zi, 21 zile/lună, 32 de luni.

Responsabilități:
– Organizarea și participarea la activitățile/campaniile de recrutare, evaluare, suport social și monitorizare a grupului țintă (copii și tineri din comunități defavorizate).
– Deplasarea la domiciliul copiilor și tinerilor și evaluarea situației acestora.
– Întocmirea și actualizarea dosarelor copiilor și tinerilor.
– Monitorizarea frecvenței școlare a copiilor și a prezenței membrilor grupului țintă la activitățile din proiect (activități educative pentru copii de vârstă preșcolară, activități de tip Școală după Școală pentru copii în risc de abandon școlar, activități de tip A – Doua Șansă pentru copii/tineri neșcolarizați/în abandon școlar, activități de educație parentală).
– Coordonarea acordării de subvenții în locația respectivă, pentru copiii și tinerii selectați.
– Mobilizarea de rețele inter-instituționale locale destinate prevenirii și reducerii abandonului școlar în comunitatea respectivă.
– Organizarea de activități și campanii de informare și conștientizare la nivelul școlilor din comunităților incluse în proiect privind dreptul copilului la educație.

Profilul candidatului ideal:
– Studii superioare absolvite în domeniul socio-uman.
– Experiență profesională în activități de asistență socială de minim 2 ani.
– O foarte bună stăpânire a limbii române, scris și verbal și o bună comunicare în limba engleză.
– Experiență în folosirea sistemului de operare Windows, aplicații Office.
– Abilități de lucru în echipă.
– Abilități de lucru cu persoane din comunități defavorizate.
– Susținerea viziunii și misiunii Salvați Copiii și depunerea tuturor eforturilor pentru realizarea acestora.
– Perseverență, loialitate, angajament.

Vă rugăm să trimiteți CV-ul dumneavoastră, în format Europass, la email liliana.bibac@salvaticopiii.ro, până la data de 31 august 2018. Doar candidații selectați vor fi contactați.

Salvați Copiii România este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică, neafiliată politic său religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990.

Sursa: www.salvaticopiii.ro 

Asociația Obștească „CONCORDIA. Proiecte Sociale“ căută  Director Executiv, Chișinău

Asociația Obștească „CONCORDIA. Proiecte Sociale“ căută  Director Executiv, Chișinău

Sarcini specifice:

Organizează şi coordonează activitatea curentă a Asociației și a subdiviziunilor ei, se asigură de implementarea planurilor operaționale ale Asociației şi coordonează implementarea deciziilor adoptate de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu planificarea strategică la nivel național și internațional;
În calitatea sa de membru al echipei internaționale de management, este responsabil de îndeplinirea obiectivelor organizaționale;
Reprezintă organizația în relațiile externe cu toate instituțiile naționale și internaționale relevante pentru programele organizației și se asigură de o coordonare reușită a tuturor activităților de lobby și advocacy;
Dezvoltă și coordonează strategia de fundraising a organizației locale, pe care are obligația de a o reprezenta în cel mai bun mod în relație cu donatorii naționali și internaționali;
Se asigură de buna coordonare a echipei naționale și de cultivarea unei culturi organizaționale care să vină în sprijinul programelor organizației;
Este responsabil de coordonarea și ghidarea profesională a procesului de dezvoltare organizațională, integrat direcțiilor strategice internaționale.

Profilul candidatului:

Studii universitare și masterale în științe sociale, administrare și management, dezvoltare organizațională sau alte domenii congruente;
Experiență anterioară de minim 7 ani în management organizațional, în organizațiii sociale și / sau non-profit;
Competențe dovedite în leadership;
Cunoașterea și respectarea normelor etice și a deontologiei profesionale;
Cunoașterea limbilor română, engleză – fluent; limba germană și rusă constituie un avantaj.

Loc de muncă:

Sediul Asociației Obștești „CONCORDIA. Proiecte Sociale“, str. A. Corobceanu 13/1, oraș Chișinău.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 30 septembrie 2018, indicând poziția pentru care se aplică, la următoarea adresă de e-mail: hr.moldova@concordia.or.at | T: +373 22 23 55 81.

 

Sursa: www.concordia.org.ro

CEC BANK angajeaza Casier – Agentia Tibanesti, Sucursala Iasi

CEC BANK angajeaza Casier (perioada determinata 1 an) – Agentia Tibanesti, Sucursala Iasi
Principalele responsabilitati: 
 • Efectueaza operatiuni cu numerar in lei si in valuta pe contul clientilor;
 • Gestioneaza numerarul in lei si in valuta si asigura evidentierea corecta a acestuia;
 • Asigura si raspunde pentru inregistrarea corecta a operatiunilor cu numerar efectuate si reflectate in contul clientilor;
 • Intocmeste si raspunde de corectitudinea documentelor aferente operatiunilor de incasari si plati efectuate, conform reglementarilor interne.
Cerinte minime de ocupare a postului: 
 • Studii medii;
 • Varsta minima 21 de ani;
 • Experienta in activitatea de casierie constituie un avantaj;
 • Foarte bune abilitati de comunicare si relationare;
 • Abilitati foarte bune de organizare, atentie la detalii, corectitudine;
 • Responsabilitate, integritate, confidentialitate;
 • Cunoasterea legislatiei bancare;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala si/ sau cursuri de specialitate, urmate in tara sau in strainatate, constituie avantaje;
 • Cunostinte de utilizare a calculatorului (Excel si Word, cel putin).

Candidatii interesati de aceasta oportunitate si care satisfac cerintele de mai sus, pot transmite CV-ul insotit de scrisoare de intentie la Sucursala CEC Bank din Iasi, pe adresa B-dul Anastasie Panu nr. 42, Bl. 1 A1 sau pe e-mail: recrutare@cec.ro, pana la data de 22 august 2018.

Sursa: www.cec.ro

Ministerul Tineretului și Sportului organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

Ministerul Tineretului și Sportului organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:

Consilier clasa I grad profesional asistent în cadrul Direcției Sinteză și Evaluare Activitate Sportivă – Direcția Generală Politici, Strategii și Programe în Domeniul Sportului – aparatul propriu al Ministerului Tineretului și Sportului;
Consilier clasa I grad profesional asistent în cadrul Direcției Proiecte și Politici pentru Tineret – Direcția Generală Politici, Strategii și Activități în Domeniul Tineretului – aparatul propriu al Ministerului Tineretului și Sportului;
Condițiile specifice de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiitor publice de executie de consilier clasa I grad profesional asistent:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an;
– competențe lingvistice de comunicare în limba engleză (nivel mediu)

Anuntul de concurs  si alte informatii sunt disponibile pe www.mts.ro

Sursa: www.mts.ro

CEC BANK angajeaza Ofiter securitate bancara (perioada determinata 1 an) – Sucursala Botosani

CEC BANK angajeaza Ofiter securitate bancara (perioada determinata 1 an) – Sucursala Botosani

Principalele responsabilitati:
 • Aplica politica de securitate bancara la nivelul unitatilor teritoriale ale bancii;
 • Asigura respectarea si implementarea obligatiilor prevazute de legislatie si reglementarile interne privind protectia persoanelor, valorilor si bunurilor la nivelul unitatilor teritoriale ale bancii;
 • Asigura securizarea sucursalei, a unitatilor din subordine si a ATM-urilor on-site si off-site si monitorizeaza activitatea de functionare, respectiv intretinere, a sistemelor de securitate electronice de la obiectivele bancii;
 • Monitorizeaza si gestioneaza la nivelul sucursalei contractele incheiate la nivel central pe linie de securitate bancara si controleaza modul de indeplinire a acestora;
 • Stabileste necesarul, asigura si verifica efectuarea lucrarilor si documentelor aferente pentru reparatii, demontare, remontare, extinderi, up-grade-uri ce privesc sistemele de securitate, respectiv mijloacele fixe si obiectele de inventar de natura securitatii bancare;
 • Asigura respectarea reglementarilor interne cu privire la activitatea de transport valori, accesul in unitati, servicii medicale, etc.;
 • Urmareste realizarea masurilor dispuse prin procesele verbale de control incheiate de autoritatile competente si, impreuna cu conducerea sucursalei, intocmeste si transmite raspuns catre acestea;
 • Organizeaza si desfasoara activitatile ce tin de domeniile SSM (securitatea si sanatate in munca), SU (situatii de urgenta);
 • Instruieste salariatii sucursalei si unitatilor din subordine pe linie de securitate bancara (ex. utilizare sisteme de securitate, mod de verificare a acestora, mod de efectuare a accesului in unitati, masuri de diminuare a riscurilor etc.).
Cerinte minime de ocupare a postului: 
 • Studii superioare (tehnice, economice sau juridice);
 • 3 ani vechime in munca;
 • 1 an vechime pe o pozitie similara;
 • Atestate/ certificari in domeniul securitatii muncii, conform legislatiei in vigoare;
 • Abilitati foarte bune de rezolvare a problemelor, de planificare si organizare a activitatii;
 • Disponibilitate pentru program prelungit si deplasari;
 • Capacitate de luare a deciziilor;
 • Foarte bune abilitati de comunicare si relationare;
 • Responsabilitate, integritate, confidentialitate;
 • Cunoasterea legislatiei bancare si a celei de specialitate aplicabila domeniului de activitate;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala/ cursuri de specialitate, urmate in tara sau in strainatate, constituie avantaje;
 • Cunostinte de utilizare a calculatorului (Excel si Word, cel putin).

Candidatii interesati de aceasta oportunitate si care satisfac cerintele de mai sus, pot transmite CV-ul insotit de scrisoare de intentie la Sucursala CEC Bank din Botosani, pe adresa: str. Piata Revolutiei, nr. 7 sau pe e-mail recrutare@cec.ro, pana la data de 3 august 2018.

Sursa www.cec.ro

FOND caută un consultant evaluare impact

FOND este în căutare de un consultant, cu ocazia inițierii unui proces de evaluare a impactului și a rezultatelor activității sale pe o perioadă de 10 ani (2006/2007 – 2017).

Federația a fost oficial înființată ca federație în martie 2007, iar în decursul a 10 ani, aceasta și-a intensificat activitatea sa prin: dezvoltarea de proiecte tradiționale (Școala Română de Dezvoltare și Forumul ONG de la Marea Neagră), creșterea resurselor umane și financiare, stabilirea unei noi strategii (2015-2020), aderarea la rețele regionale și internaționale și stabilirea de parteneriate instituționale la nivel național.

Această aniversare de 10 ani de activitate FOND implică și un moment de reflecție și analiză cu privire la rezultatele și impactul atins de federație în această perioadă, având în vedere misiunea sa și obiectivele strategice asumate de către organizațiile membre.

Prezenta evaluare va contribui și cu recomandări pentru componenta de consolidare a capacității organizațiilor membre de a fi active în domeniul cooperării pentru dezvoltare, dar și pentru continuarea procesului de dezvoltare organizațională a federației. Rezultatele și recomandările incluse în evaluare vor contribui la noul proces de planificare strategică ce va începe în 2019.

Această activitate face parte din proiectul „Evaluating the FOuNDation for Policy & Advocacy Work in Development Cooperation in Romania (2007-2017)”, implementat de Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare – FOND și finanțat de către Forumul Internațional al Platformelor Naționale de ONG (FIP).

Profilul candidatului – Cerințe minime:

 • Cel puțin 3 ani de experiență în procese de evaluare de impact;
 • Cel puțin 1 an de experiență profesională într-un ONG sau de colaborare cu ONG-uri;
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat pentru comunicarea cu partenerii externi;
 • Cunoașterea domeniului cooperare pentru dezvoltare constituie un avantaj.

Procesul de selecţie:

Selecția va fi realizată în două etape:

1. Dosarul de aplicație

Persoanele interesate să aplice sunt rugate să trimită prin e-mail la adresa: fond.romania@gmail.com până la data de 22 august 2018 (ora 17.00):

1. Scrisoare de motivație care să facă referire la responsabilitățile și experiența solicitate în Termenii de Referință;

2. Propunere – Plan de Lucru cu etapele implementării contractului (un prim draft) și metodologia de evaluare propusă;

3. CV-ul actualizat;

4. 2 exemple de evaluări realizate (vor fi utilizate strict pentru procesul de selecție).

Vor fi luate în calcul numai aplicaţiile complete trimise în termenul limită solicitat.

2. Interviuri (față în față/skype)

 

Sursa: www.fondromania.ro

HAO recruteaza specialisti pentru proiectul ‘Labour market Employment for young Adults with a Disability – LEAD’, Constanta

HEALTH ACTION OVERSEAS organizatie cu activitate in domeniul furnizarii serviciilor sociale pentru persoane cu dizabilitati, recruteaza pentru proiectul ‘Labour market Employment for young Adults with a Disability – LEAD’ finantat de EEA & Norway Grants si aflat in derulare pe 36 luni:

1. SPECIALIST RELATII PUBLICE SI COMUNICARE

Program de lucru: 2h/zi, 40 h/luna

Cerinte:

 • Absolvent al invatamantului superior, de preferat in domeniile:  jurnalism sau comunicare si relatii publice;
 • Experienta in informare, publicitate si comunicare minim 3 ani;
 • Experienta in implementarea proiectelor cu fonduri europene minim 1 an;
 • Fluenta (scris/vorbit) in limba engleza;
 • Abilitati de comunicare si relationare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritatilor.

Sarcini:

 • Responsabil cu organizarea si implementarea masurilor de informare si publicitate ale proiectului: Conferinte de lansare/inchidere, conferinte de presa, buletine informative, comunicate de presa,  alte evenimente;
 • Planifica, coordoneaza si monitorizeaza activitatea nationala de informare si publicitate din cadrul activitatilor proiectului;
 • Elaboreaza si pune in aplicare o strategie de dezvoltare a vizibilitatii proiectului;
 • Intocmeste si elaboreaza materialele /documentatia pentru promovarea proiectului.

2. SPECIALIST ANGAJARE ASISTATA – VOLUNTAR

Program de lucru: 6h/zi, 120 h/luna

Durata contractului: minim 8 luni

Cerinte:

 • student / absolvent studii socio-umane.

Responsabilitățile și sarcinile principale:

 • Identifica tineri cu dizabilitati (15 – 29 ani) si ii sprijina in procesul de angajare si incluziune sociala si profesionala;
 • Aplica instrumentele elaborate in cadrul proiectului (profil vocational, planul de actiune etc.), monitorizeaza si evalueaza parcursul serviciilor de angajare asistata oferite fiecarui beneficiar;
 • Contribuie la elaborarea unei baze de date cu persoanele din grupul tinta, implicate in activitatile proiectului;
 • Identifica angajatori, specialisti in domeniul resurselor umane si membri ai familiei tanarului cu dizabilitati, promoveaza activitatile proiectului si sprijina implicarea acestora in cadrul proiectului;
 • Participa la toate evenimentele organizate in cadrul proiectului: conferinte, intalniri, schimburi de experienta.

Avantaje / beneficii:

 • Oferirea unui context real și util de pregătire pentru profesia de specialist in angajare asistata;
 • Oferirea de materiale, instrumente și know-how pentru dezvoltarea în domeniul angajarii asistate;
 • Posibilitatea de participare la sesiuni de formare interna privind procesul de angajare asistata pentru tineri cu dizabilitati;
 • decontarea lunara a unui abonament de transport local, pe 2 linii;
 • asigurarea unui telefon de serviciu.
Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV + Scrisoare de intentie la adresa office@hao.org.ro pana la data de 01.08.2018.

Sursa: www.hao.org.ro

Fundația Principesa Margareta a României angajează mediator școlar și cadre didactice în cadrul proiectului Școala Generații

Fundația Principesa Margareta a României anunță următoarele posturi vacante în cadrul proiectului Școala Generații – Prevenirea abandonului școlar prin implicarea comunității:

 1. Mediator școlar –  absolvent/ă studii superioare/postliceale + curs de formare profesională cu specializarea de mediator școlar. Experiență de mediere școlară 1 an.
 2. Cadru didactic informatică – studii superioare în domeniul matematică-informatică 3 ani + studii de specialitate în domeniul psihopedagogic 3 ani + Cadru didactic TIC într‐o instituție de învățământ 2 ani.
 3. Cadru didactic limba engleză  – Studii superioare – Limbi străine (engleză) 3 ani + Studii de specialitate în domeniul psihopedagogic 3 ani;
 4. Cadru didactic limba și literatura română  – studii superioare în domeniul limbii și literaturii române 3 ani + Modulul psihopedagogic 3 ani, Cadru didactic într‐o instituție de învățământ 2 ani.
 5. Cadru didactic matematica  – Studii superioare în domeniul matematicii 3 ani + Studii de specialitate în domeniul psihopedagocic 3 ani, Cadru didactic într‐o instituție de învățământ 2 ani;

Detalii pe  www.fpmr.ro

Pentru a aplica, trimiteți un C.V. Europass și o scrisoare de intenție pe adresa anca.godini@principesa.ro până la data de 15 august 2018.

 

Sursa: www.fpmr.ro

MTS selectează formatori pentru proiectul de tineret „Școala de vară 2018” – Program național de formare

Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) organizează în perioada august- septembrie 2018, proiectul de tineret Școala de vară 2018- Program național de formare.

Pentru modulele:
1- Participarea la viața societății prin voluntariat care se va desfășura la Centrul de agrement Poiana Pinului- județul Buzău, în perioada 10-16.08.2018;
2- Antreprenoriat și ocupare care se va desfășura la Centrul de agrement Sulina- județul Tulcea, în perioada 03-09.09.2018.
Ministerul Tineretetului și Sportului organizează selecție de formatori, câte 4 formatori pentru fiecare modul.

CONDIȚII DE PARTICIPARE:
– are experienţă ca formator de minimum 2 ani şi deţine certificat de formator acreditat CNFPA/ANC;
– are experienţă cu privire la temele menţionate mai sus și a mai livrat cursuri în domeniul pentru care aplică, respectiv voluntariat și antreprenoriat;
– să aibă experiență în lucrul cu tinerii;
– nu se regăsesc în conflict de interese cu MTS sau cu angajații acestuia.

DOCUMENTE NECESARE:
1- Diploma de formator acreditată;
2- Curriculum vitae, redactat în limba română, în format Europass, cu sublinierea aspectelor relevante legate de activitățile specifice de formare;
3- Scrisoare de intenție, redactată în limba română, din care să rezulte motivația interesului manifestat;
4- Declarație de disponibilitate;
5- Recomandări de la structuri organizaționale pentru care a prestat servicii de formare în domeniul pentru care se aplică.

Notă: documentele mai sus menționate se vor depune pe adresa de mail programe.tineret@mts.ro , în format PDF, iar la subiect se va completa modulul pentru care se aplică.

Perioada de depunere a documentelor este 23-31 iulie 2018.

Mai multe detalii pe www.mts.ro

Sursa: www.mts.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza concurs în data de 07.08.2018, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9, jud. Neamt, pentru ocuparea a 4 posturi vacante (durata determinata – 12 luni, cu posibilitate de prelungire).

1)    1 post de Secretar superior
Conditiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de catre candidati:
a.   studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b.   experienta profesionala anterioara de minim 2 ani într-un domeniu similar;
c.    foarte bune cunostinte de operare pe calculator (inclusiv experienta de lucru cu PowerPoint);
d.    foarte buna cunoastere a limbii engleze;
e.   constituie avantaj experienta profesionala în proiecte cu finantare europeana;
f.   persoana flexibila, cu abilitati ridicate de comunicare, capacitate de analiza si sinteza, spirit organizatoric.

2)    1 post de Expert Achizitii Publice
Conditiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de catre candidati:
a.  studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent (într-unul din domeniile: tehnic, economic, juridic, stiinte administrative);
b.    experienta profesionala de minim doi ani în domeniul achizitiilor publice;
c.   foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
d.   foarte buna cunoastere a limbii engleze;
e.   constituie avantaj experienta profesionala în proiecte cu finantare europeana.

3)   1 post de Consilier Juridic 
Conditiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de catre candidati:
a.   sa fie absolventi cu diploma de licenta ai facultatii de drept;
b.   experienta profesionala de minim 5 ani in specialitatea studiilor;
c.   constituie avantaj experienta profesionala in domeniul implementarii proiectelor cu finantare europeana;
d.   constituie avantaj absolvirea unui masterat sau doctorat in drept civil;
e.   constituie avantaj participarea la cursuri/formari profesionale, in domeniul fondurilor europene si conexe acestuia;
f.    foarte buna cunoastere a limbii engleze;
g.   foarte bune cunostinte de operare pe calculator.

4)    1 post de Expert IT
Conditiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de catre candidati:
a.   studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b.  cunostinte avansate privind instalarea si administrarea sistemelor de operare Windows (desktop si server), administrare domeniu Windows (Active Directory);
c.  cunostinte avansate privind instalarea si administrarea sistemelor Linux si MacOS;
d.  cunostinte avansate despre retele de calculatoare, servicii de retea: e-mail, web, file sharing, ftp, etc.,
e. instalare si configurare echipamente retelistica, instalare si configurare echipamente periferice: multifunctionale, imprimante, scanere, fax-uri .
f.   foarte buna cunoastere a limbii engleze.

Rugam persoanele interesate sa depuna la sediul Agentiei, pâna la data de 03.08.2017, orele 14:00, un dosar care va cuprinde: CV (format european – din care sa reiasa clar experienta profesionala), cerere de înscriere la concurs (format pus la dispozitie pe site-ul Agentiei), cu mentiunea clara a postului pentru care candideaza (candidatii pot avea doar o singura optiune pentru posturile scoase la concurs), copie dupa diploma de licenta, respectiv alte cursuri/formari profesionale/diplome si documente suport relevante, copie dupa actul de identitate, cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Mai multe detalii pe www.adrnordest.ro

 

Sursa: www.adrnordest.ro