16651750_245815679208068_271965545_n

Concurs pentru ocuparea postului de Psiholog la Centrul Diecezan Caritas Iași

Centrul Diecezan Caritas Iași anunță scoaterea la concurs a unui post de Psiholog pentru Centrul de Resurse pentru Copii și Tineri „Don Bosco” din Iași, 8 ore/zi, perioadă determinată.

Cerințe:

Studii superioare de specialitate;
Abilități de comunicare și interrelaționare;
Capacitate de adaptare la medii și situații noi;
Persoană dinamică, flexibilă și cu spirit de inițiativă;
Bun organizator;
Experiență în domeniu de minimum 1 an.

Conţinutul dosarului (se va trimite pe e-mail: contact@caritas-iasi.ro)

-Curriculum Vitae în format Europass;
-Copie după actele de studii, după cartea de identitate, după cerificatul de căsătorie (dacă este cazul și dacă numele de pe actele de studii nu coincide cu cel din cartea de identitate).

Pentru mai multe detalii, persoana de contact este Mihaela Hurduc, coordonator program Centrul de Resurse pentru Copii și Tineri „Don Bosco”, tel. 0729/550070.

Data limită de înscriere este joi, 25 mai 2017.

Interviul va avea loc vineri, 26 mai 2017, începând cu ora 13.00 la sediul asociației Centrul Diecezan Caritas Iași, str. Sărărie, nr.134.

Sursa: www.caritas-iasi.ro

JOBS_5

Concurs ocupare două posturi vacante la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza concurs in data de 30.05.2017, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9, jud. Neamt, pentru ocuparea a doua posturi vacante, pe durata determinata de 1 an (cu posibilitate de prelungire):

1) 1 post de Expert Resurse Umane

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent (preferabil in domeniul economic sau stiinte socio-umane);
b. experienta anterioara de minim 3 ani in domeniul resurselor umane (componenta de activitati specifice resurselor umane si componenta de gestiune de personal);
c. foarte bune cunostinte de operare pe calculator (Microsoft Office);
d. buna cunoastere a limbii engleze;
e. constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana;
f. sa aiba abilitati ridicate de comunicare, capacitate de analiza si sinteza, persoana flexibila, organizata si responsabila.

2) 1 post de Secretar (atributii de asistent manager)

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta (in domeniile: economic/administratie publica, juridic, tehnic, sau secretariat-birotica);
b. experienta anterioara de minim 3 ani intr-un domeniu similar;
c. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
d. buna cunoastere a limbii engleze;
e. constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana;
f. persoana flexibila, cu abilitati ridicate de comunicare si spirit organizatoric.

Rugam persoanele interesate sa depuna la sediul Agentiei, pana la data de 26.05.2017, orele 14:00, un dosar care va cuprinde: CV (format european – din care sa reiasa clar experienta profesionala), cerere de inscriere la concurs, copie dupa diploma de licenta, respectiv alte cursuri/formari profesionale/diplome si documente suport relevante, copie dupa actul de identitate, cazier judiciar.

ADR Nord-Est va face selectia candidaturilor depuse si va contacta telefonic si/sau pe e-mail in data de 29.05.2017, candidatii admisi pentru participarea la concurs. Numai acesti candidati selectati vor fi invitati sa participe la concursul din data de 30.05.2017.

Concursul va consta in urmatoarele probe: test de limba engleza(scris), test privind cunostintele de operare pe calculator(proba practica), test de cunostinte din bibliografia pentru concurs – scris (pentru postul de expert resurse umane testul scris va avea si o componenta de specialitate), interviu si analiza CV-ului.

Bibliografia pentru concurs se gaseste la sediul Agentiei si pe www.adrnordest.ro.

Relatii suplimentare la tel. 0233 218 071.

Sursa:  www.adrnordest.ro

JOB_4

Dedeman angajează Economist – Contabilitate generală – Sediul Central, Bacău

Dedeman angajează Economist – Contabilitate generala – Sediul Central, Bacău

Descriere post
– Efectuarea de lucrari de contabilitate generala prin utilizarea unui program informatic de evidenta contabila;
– Asigurarea legaturii cu organele fiscale centrale si locale, alte organe ale administratiei publice, banci, furnizori si clienti;
– Intocmirea unor lucrari de analiza si/sau sinteza solicitate de managementul companiei.

Profil candidat
– Absolvent al unei facultati de stiinte economice, sectia contabilitate si informatica de gestiune sau finante-banci, curs de zi;
– Masterul obtinut in aceeasi specializare sau intr-o specializare inrudita, constituie un avantaj;
– Experienta in contabilitatea generala de minim 3 ani ;
– Experienta in utilizarea unui program informatic de evidenta contabila;
– Capacitate mare de analiza si sinteza;
– O persoana comunicativa, rezistenta la stres, bine organizata;
– Onest, cu initiativa si simt dezvoltat al responsabilitatii;
– Harnic, perseverent, orientat spre invatare ;
– Experienta in operarea MS Office ( Excel, Word ).

* Postul este disponibil in cadrul Departamentului financiar-contabilitate de la Sediul Central – Bacau.

Aplică până pe 16 iunie 2017 pe www.dedeman.ro.

Sursa: www.dedeman.ro

6a00d83451b36c69e201b7c84a4b79970b-600wi

Post vacant pentru funcția de asistent administrativ-statistică în cadrul Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO)

Biroul European de Sprijin pentru Azil (denumit în continuare „EASO”), înființat prin Regulamentul nr. 439/20101, consolidează cooperarea practică în materie de azil între statele membre ale Uniunii Europene (UE), îmbunătățește punerea în aplicare a sistemului european comun de azil (SECA) și sprijină statele membre ale căror sisteme de azil și de primire se confruntă cu presiuni deosebite.

Sediul central al EASO se află în Portul Valletta (Malta).

Asistentul administrativ-statistică va lucra în cadrul Departamentului de Sprijin pentru Azil (DAS) și va
contribui la prelucrarea datelor colectate referitoare la Unitatea de formare (Training Cockpit). Unitatea de formare este un sistem de colectare a datelor care vizează toate activitățile de formare ale EASO furnizate statelor membre și părților interesate.

Principalele atribuții ale asistentului administrativ-statistică vor fi:
1. asigurarea colectării și prelucrării datelor;

2. analizarea și raportarea datelor referitoare la formarea EASO (din baze de date și anchete);
3. implicarea în crearea depozitelor de date și în implementarea instrumentelor pentru sistemele de colectare și raportare a datelor;
4. comunicarea și cooperarea cu furnizorii de date și cu părțile interesate pentru furnizarea de statistici;
5. îndeplinirea oricăror alte sarcini relevante, trasate de șeful de sector/unitate/departament în interesul EASO.

PROFILUL CĂUTAT

A) Criterii de eligibilitate
Candidații vor fi considerați eligibili pentru selecție dacă îndeplinesc următoarele criterii formale până la termenul de depunere a candidaturilor:
1. să aibă studii postliceale atestate prin diplomă și, ulterior obținerii diplomei, o experiență profesională corespunzătoare de cel puțin 3 ani

sau
să fi absolvit un nivel de învățământ, atestat printr-o diplomă, care să le permită accesul la învățământul postliceal, iar ulterior obținerii diplomei o experiență profesională corespunzătoare de cel puțin 6 ani;
2. sunt cetățeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene, ai Norvegiei sau ai Elveției;
3. beneficiază de drepturi cetățenești depline;
4. și-au îndeplinit toate obligațiile impuse de lege privind serviciul militar;
5. cunosc la nivel aprofundat una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și la nivel satisfăcător o altă limbă oficială, în măsura necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor postului;
6. prezintă garanțiile morale necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor postului;
7. sunt apți fizic pentru a îndeplini atribuțiile postului

B) Criterii de selecție

Dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în secțiunea A) Criterii de eligibilitate, candidaturile vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii de selecție. Candidații cei mai potriviți vor fi invitați la un interviu.

Criterii esențiale
1. experiență profesională de cel puțin trei ani în colectarea de date;
2. experiență profesională de cel puțin trei ani în analizarea și raportarea datelor și furnizarea de statistici relevante;
3. experiență profesională de cel puțin trei ani în comunicarea și cooperarea cu furnizorii de date și cu părțile interesate pentru furnizarea de statistici;
4. cunoștințe excelente în domeniul aplicațiilor Microsoft, cum ar fi Excel, Word și Power Point.

Reprezintă un avantaj
1. diplomă obținută într-un domeniu relevant pentru funcțiile și atribuțiile menționate mai sus, respectiv în domeniul statistică, finanțe, economie, contabilitate, administrarea afacerilor sau management;
2. experiență în cadrul unei organizații internaționale sau al unei instituții, agenții sau al unui organism al UE;
3. experiență în elaborarea și finalizarea rapoartelor privind rezultatele statistice.

Evaluarea pe parcursul interviului
Candidații invitați să ia parte la procesul de intervievare (interviu și probă scrisă) vor fi evaluați pe baza următoarelor criterii esențiale pentru acest post:
1. nivel excelent de limbă engleză, scris și oral;
2. capacitatea de utilizare a echipamentelor electronice de birou și a aplicațiilor aferente (procesare de text, foi de calcul, prezentări, comunicare electronică, internet etc.).

Pe parcursul procesului de intervievare, candidații pot fi evaluați și pe baza următoarelor criterii:
1. excelente capacități analitice și de soluționare a problemelor și capacitatea de stabilire a
priorității activităților și de obținere de rezultate sub presiune;
2. precizie și atenție la detalii;
3. capacitatea de a colabora în cadrul unei echipe, într-un mediu internațional si multicultural;
4. cunoașterea excelentă a limbii engleze;
5. discreție în gestionarea unor aspecte sensibile și confidențiale.

CONDIȚII DE ANGAJARE
Agentul temporar va fi numit de directorul executiv, la recomandarea comisiei de selecție, în urma procedurii de selecție.
Acesta va fi recrutat ca agent temporar, în conformitate cu articolul 2 litera (f) din Regimul aplicabil celorlalți agenți, pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de reînnoire. Postul de agent temporar vizat va fi încadrat în grupa AST 2.

Candidații selectați care vor fi recrutați vor efectua inițial o perioadă de probă de nouă luni.

Remunerația unui agent temporar AST 2 (treapta 1) constă într-un salariu de bază de 3 201,98 EUR, ponderat cu coeficientul corector (care în prezent este de 85,70 % pentru Malta) și majorat cu diverse indemnizații, inclusiv cu alocații familiale. La salariile membrilor personalului se aplică un impozit comunitar cu reținere la sursă. Membrii personalului sunt scutiți de impozitul național pe salariu și sunt înscriși în sistemele comunitare de securitate socială și de pensii.
Pentru informații suplimentare cu privire la condițiile de muncă ale personalului temporar, vă rugăm să consultați Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:RO:PDF

Locul angajării este Portul Valletta (Malta).

Data-limită:
Data-limită de depunere a candidaturilor este 13 iunie 2017, ora 13.00 (ora Bruxelles-ului). EASO nu va lua în considerare candidaturile primite după această dată și oră.
Candidaților li se recomandă insistent să nu aștepte până în ultima zi a perioadei de înscriere, întrucât traficul internet intens sau o problemă de conexiune la internet ar putea crea dificultăți la transmiterea candidaturii. EASO nu poate fi tras la răspundere pentru întârzierile cauzate de astfel de dificultăți.

Dacă, în orice etapă a procedurii, se constată că oricare dintre informațiile furnizate de un candidat este incorectă, candidatul în cauză va fi descalificat.

Informații suplimentare sunt disponibile pe www.easo.europa.eu.

Sursa: www.easo.europa.eu

JOB_2

Ministerul Culturii și Identității Naționale organizează concurs de ocupare a două funcţii publice de execuție vacante

Ministerul Culturii și Identității Naționale organizează, la sediul său din Bucureşti, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, concurs de ocupare a următoarelor funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului propriu al Ministerului Culturii și Identității Naționale:

consilier juridic clasa I grad profesional principal la Serviciul Juridic, Contencios;

consilier juridic clasa I grad profesional superior la Serviciul Juridic, Contencios;

Etapele de desfășurare a concursului:

Înscrierea la concurs se face în perioada 12 – 31 mai 2017, în intervalul orar 8:30 – 17:00 luni – joi, 8:30 – 14:30 vineri, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale (camera 419, etaj 4 din clădirea Aula din Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti);
– selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
– proba scrisă va avea loc în data de 12 iunie 2017, ora 11:00;
– interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Condiţii specifice:

condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic clasa I grad profesional principal la Serviciul Juridic, Contencios:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al științelor sociale – ramura științe juridice;
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani.

condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic clasa I grad profesional superior la Serviciul Juridic, Contencios:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al științelor sociale – ramura științe juridice;
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 9 ani.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, la numărul de telefon 021.224.28.19 sau 021.224.41.46.

Anuntul de concurs, bibliografia sunt afisate pe site-ul www.cultura.ro.

Sursa: www.cultura.ro

JOBS_5

Spitalul Clinic de Recuperare Iași organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi de asistent medical debutant- specialitatea balneofizioterapie

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str. Pantelimon Halipa nr. 14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante :

Laboratorul de Recuperare, medicina fizica si balneologie:

-3 posturi de asistent medical PL debutant – specialitatea balneofizioterapie – pe perioada nedeterminata.

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive:

– selectia dosarelor de inscriere
– proba scrisa
– proba practica
– interviul

Conditii de desfasurare a concursului:
1. Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 22 mai 2017, ora 15:00-Serviciul RUNOS ;
2. Data si ora organizarii probei scrise: 30 mai 2017, ora 9:00– Pavilionul Administrativ ;
3. Data si ora organizarii probei practice: 6 iunie 2017, ora 9:00– Laboratorul de Recuperare, medicina fizica si balneologie ;
4. Data si ora interviului: 7 iunie 2017 , ora 9:00– Laboratorul de Recuperare, medicina fizica si balneologie;

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de asistent medical PL debutant specialitatea balneofizioterapie:
– studii: diplomă de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conf.HG nr.797/1997, specialitatea balneofizioterapie;

Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte:
– Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice ;
– Copia xerox a actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
– Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul ;
– Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului (diploma de bacalaureat, diploma de scoala postliceala, certificat de membru, etc.) ;
– Cazierul judiciar ;
– Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei( Dr. Munteanu Georgeta – nr. telefon 0788437959, 0740256003)
– Curriculum vitae.
– 1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Relatii suplimentare se obtin de la persoana care asigura secretariatul comisie de concurs, serviciul resurse umane tel. 0232.266044/int. 105.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Sursa: www.scr.ro

16650314_245807822542187_686540589_n

British Council Cluj recrutează Asistent Relaţii Clienţi

British Council Cluj recrutează o persoană care să se alăture echipei în calitate de Asistent Relaţii Clienţi. Scopul acestei poziţii este de a oferi servicii de o calitate excelentă clienţilor interni şi externi, pentru a răspunde cerinţelor acestora şi a îndeplini obiectivele British Council.

DESCRIEREA ROLULUI

Rolul presupune o interacţiune continuă cu clienţii la telefon, faţă în faţă şi prin e-mail şi înscrierea clienţilor la examenele de limba engleză, bibliotecă şi la alte servicii oferite de British Council.

Adesea, va trebui să găseşti soluţii rapide la cerinţe ale clienţilor şi să rezolvi cu uşurinţă solicitările acestora. La fel de important este faptul că vei lucra într-o echipă profesionistă şi ne aşteptăm să poţi contribui la succesul ei, colaborand cu colegii tăi.

Abilităţi şi competenţe esenţiale:

orientare spre domeniul relaţiilor cu clienţii;
abilitati organizatorice;
lucru în echipă;
abilităţi interpersonale;
fluenţă în limbile engleză şi română;
abilităţi de lucru cu calculatorul.

CUM SĂ APLICI

Accesează fişa postului disponibilă pe www.britishcouncil.ro, pentru mai multe informaţii şi trimite aplicaţia ta pe adresa bc.cluj@britishcouncil.ro până pe 26 mai 2017, menţionând numele tău complet şi denumirea postului în titlul e-mailului.

DETALII

LOCAȚIE Cluj
SALARIU 3150 RON brut/lună
DURATĂ Doi ani (cu posibilitate de prelungire si o perioadă de probă de trei luni)
TERMEN LIMITĂ vineri, 26 mai 2017

Nu se acceptă CV-uri sau alte documente pentru candidatură.

Sursa: www.britishcouncil.ro

16652069_245816292541340_369708772_n

Banca Națională a României angajează asistent director

Banca Națională a României organizează concurs pentru ocuparea postului de asistent director – Direcția Relații internaționale

Atribuţiile principale ale postului

 • asigură fluxul informaţional între direcţie şi exteriorul băncii, precum şi între direcţie şi celelalte structuri organizatorice ale BNR;
 • îndeplineşte activităţile zilnice de secretariat;
 • redactează, la solicitarea conducerii direcţiei, documente specifice, atât în limba română, cât şi în limba engleză;
 • asigură necesarul administrativ pentru organizarea întâlnirilor la care participă reprezentanţii Direcţiei Relaţii Internaţionale (rezervare sală, protocol, primire invitaţi etc.);
 • întocmeşte situaţii administrative aferente direcţiei (prezenţa lunară, concedii de odihnă, deplasări);
 • oferă sprijin personalului direcţiei în privinţa sarcinilor cu caracter administrativ.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

studii superioare absolvite cu examen de licenţă;
experienţă profesională de minimum 1 an într-o funcție cu studii superioare;
experiență profesională în domeniu constituie un avantaj;
cunoştinţe de operare pe calculator: pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Acces, Outlook) şi Internet;
cunoașterea aprofundată a limbii române;
cunoaşterea limbii engleze;
cunoașterea și a altor limbi străine de circulație internațională constituie un avantaj.

Competenţe comportamentale

orientare către performanță;
comunicare eficientă;
cooperare;
integritate organizaţională;
orientare către client.

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 23 mai 2017

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminată

Bibliografia si informații suplimentare sunt disponibile pe www.bnr.ro.

Sursa: www.bnr.ro

JOBS_6

Concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante la Direcţia Creşe Iaşi

Direcţia Creşe din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție, după cum urmează:

Inspector specialitate achiziţii publice: 1 post perioadă nedeterminată:
nivel studii: superioare absolvite cu diplomă de licenţă şi curs de expert în achiziţii publice;
vechime: nu se solicită.

Educator puericultor: 1 post perioadă determinată:
nivel studii: Liceul Pedagogic sau modulul psihopedagogie din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei;
vechime: nu se solicită.

Asistențe medicale: 2 posturi perioadă nedeterminată:
nivelul studiilor: postliceală sanitară;
vechime: nu se solicită.

Infirmieră: 2 posturi perioadă nedeterminată:
nivelul studiilor: studii liceale, experienţa în lucrul cu copiii antepreşcolari şi cursul de infirmiera constituie un avantaj;
vechime: nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

25 mai 2017, ora 12:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
06 iunie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
08 iunie 2017, ora 10:00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Informaţii suplimentare la sediul Direcţiei Creşe din Iaşi, Aleea Decebal nr. 10, Judeţul Iaşi , telefon: 0232/210.052.

Sursa: www.posturi.gov.ro

6a00d83451b36c69e201b7c84a4b79970b-600wi

British Council recrutează E-Commerce Rollout Delivery Manager

British Council recrutează pentru poziția de E-Commerce Rollout Delivery Manager.

LOCAȚIE: București
SALARIU: F/7
DURATĂ: 1 an

Responsabilitatea acestuia va fi de a lansa noua platformă de comerț electronic British Council în aproximativ 15 țări în 2017/18. Prin abilitățile sale organizaționale și personale și colaborând îndeaproape cu Head of Digital Global Delivery, acesta va ghida fiecare țară printr-un plan predefinit de lansare și va coordona echipele de editori, dezvoltatori și traducători (printre altele) pentru a se asigura livrarea proiectului în condiții optime.

Aplicanții trebuie să aibă dreptul de a lucra în UE. Mai multe informații despre locul de muncă pe care îl puteți găsi în descrierea rolului, mai jos.

Termen limită pentru aplicații: 23:59 GMT, 18 mai, 2017

Interviuri: 29-31 mai, 2017

Data de începere: cât mai curând posibil

Informații suplimentare sunt disponibile pe www.britishcouncil.ro.

Sursa: www.britishcouncil.ro