SOS Satele Copiilor România angajează psiholog

SOS Satele Copiilor România angajează psiholog

Locație: Bacău

Contract: Full time

Un copil are nevoie de multe lucruri să crească: de iubire, grija și încrederea unei familii, zâmbete, vorbe de suport și încurajare, de a se exprima liber și de a-și transforma dorințele în realitate. SOS Satele Copiilor România este o comunitate în care oamenii lucrează împreună pentru a asigura accesul la aceste lucruri care să sprijine dezvoltarea copiilor aflați în dificultate.

Cum ar fi să ai un loc de muncă prin care să contribui și tu la cel mai curajos cadou oferit copiilor de la SOS Satele Copiilor România: o copilărie cu veselie și un viitor mai sigur?

Despre job:

 • Vei reevalua periodic, din punct de vedere psihologic, toţi copiii şi tinerii din Satul SOS si din cadrul Comunității de Tineri, inclusiv în cadrul procesului de admisie a unor noi beneficiari;
 • Vei participa la discutarea şi elaborarea planurilor de intervenţie personalizată (PIP-uri) pentru fiecare copil și tânăr din cadrul Satului SOS și din Comunitate;
 • Vei întocmi şi monitoriza planurile de intervenţie specifică pentru nevoile emoţionale ale copiilor şi tinerilor;
 • Vei aplica teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologic, vei interpreta datele obţinute şi elabora recomandările pe care le consideri necesare;
 • Vei realiza un plan individual de recuperare psihologică pentru fiecare beneficiar şi vei documenta riguros activităţile şi progresele copiilor în urma diverselor intervenţii;
 • Te vei implica în menţinerea şi dezvoltarea de parteneriate cu diverşi specialişti (terapeuţi, neuropsihiatri etc.) sau instituţii care constituie o resursă pentru stabilitatea emoţională a copiilor şi adolescenţilor, asumându-ți monitorizarea ulterioară a progreselor copiilor şi a evoluţiei parteneriatelor.

Despre tine:

 • Ești absolvent de studii superioare în domeniul psihologiei (licenţă);
 • Ești membru în Colegiul Psihologilor din România;
 • Dacă ai deja o experienţă de lucru de minim 1 an în servicii pentru copii / adolescenţi, ar fi un plus;
 • Ești familiarizat cu legislaţia și standardele de lucru aplicabile în domeniul protecţiei copilului;
 • Prietenii te descriu ca fiind o persoană empatică și răbdătoare;
 • Ești un om de echipă, orientat către soluții și rezolvarea oricărei probleme;
 • Își face plăcere să îți planifici și organizezi timpul;
 • Te motivează că poți fi un exemplu pentru ceilalți și că poți contribui la conturarea viitorului copiilor și adolescenților.

Ca să aflăm și mai multe despre tine, scrie-ne la adresa recrutare@sos-satelecopiilor.ro și trimite-ne CV-ul tău!

 

Sursa: www.sos-satelecopiilor.ro

FOND este în căutare de Asistent de proiect

Federaţia Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România – FOND caută un Asistent de proiect (full-time) care să sprijine implementarea activităților din proiectul „Towards open, and sustainable Europe in the world – EU Presidency Project”, derulat la nivel național în contextul exercitării Președinției Consiliului UE de către România.
Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați fișa postului disponibila pe www.fondromania.org.

Durata contractului: 6 luni (cu posibilitate de prelungire).

Activitatea se va desfășura în București, la sediul FOND (Calea 13 Septembrie, nr. 85, Bl. 77C).

Cerințe:

Experiență profesională și educație:
– Studii superioare;

Cunoștințe:
– Limba Engleză – nivel avansat;
– Limba Franceză sau o a doua limbă cunoscută constituie un avantaj;
– Cunoștințe foarte bune de operare a calculatorului (MS Office – Word, Excel, Power Point; Internet); constituie un avantaj cunoștințele privind programele de editare grafică.

Îi rugăm pe toți cei interesaţi să transmită la adresa de e-mail fond.romania@gmail.compână pe 21 Ianuarie 2019, ora 17:00, următoarele documente:

• CV actualizat*;
• Scrisoare de motivație.

ATENȚIE: Doar aplicaţiile complete şi primite în termenul menţionat vor fi luate în considerare.

Sursa: www.fondromania.org

Centrul de Resurse Juridice caută jurnaliști

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) selectează cinci jurnaliști/jurnaliste în cadrul unui proiect de documentare a situației locuirii în cazul unor comunități de romi aflate în situații vulnerabile, în România. Fiecare dintre cele cinci documentări  va avea la bază investigarea situației unei comunități aflată în situație de locuire precară, în contextul acțiunilor și obligațiilor autorităților publice față de persoanele afectate și în contextul politicilor privind locuirea și al deciziilor de interes public legate de domeniul locuirii. Documentarea va include și o componentă legată de egalitatea de gen. Rezultatul va consta în elaborarea și publicarea de articole media care exemplifică jurnalismul de drepturile omului.

Cerințe:

 • Să participe la o sesiune de formare organizată de Centrul de Resurse Juridice în București, în perioada 24-26 ianuarie, 2019 (costurile participării – deplasare, cazare, masa – vor fi acoperite de CRJ);
 • Să lucreze în comunitățile selectate de CRJ, în echipă cu activiști de drepturile omului, și în conformitate cu metodologia de lucru a CRJ, detaliată în cadrul sesiunii de formare;
 • Să investigheze suplimentar (contextualizând, consultând surse suplimentare, etc.) subiectele și istoriile pe care le documentează și în conformitate cu metodologia de lucru a CRJ, detaliată în cadrul sesiunii de formare;
 • Să analizeze și să prevină potențialele riscuri ale acțiunilor pe care intenționează să le întreprindă asupra comunităților în care vor lucra;
 • Să realizeze articole media având acces la sprijinul experților CRJ în domeniul drepturilor omului;
 • Să participe la eventuale alte întâlniri de lucru considerate necesare la nivel local;
 • Să manifeste flexibilitatea necesară lucrului în echipă;
 • Să aibă disponibilitate de deplasare în țară.

Timpul estimat pentru documentarea de teren pentru fiecare jurnalist/ă: 10 zile.

Perioada estimativă a derulării activității (documentare, realizare și publicare articole): februarie – aprilie, 2019.

Termen pentru a trimite candidatura: joi, 17 ianuarie, 2019. Persoanele selectate vor fi anunțate vineri, 18 ianuarie, 2019.

Candidatura se va trimite pe adresa: office@crj.ro.

 

Mai multe informatii pe www.crj.ro.

 

Sursa: www.crj.ro

Banca Națională a României angajează Referent de specialitate – Sucursala Regională Iași, Serviciul raportări și sondaje statistice

Banca Națională a României angajează Referent de specialitate la Sucursala Regională Iași, Serviciul raportări și sondaje statistice

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 18 ianuarie 2019

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminată

Atribuţiile principale ale postului
participă la elaborarea metodologiilor cercetărilor statistice directe pentru colectarea de date statistice privind tranzacțiile rezidenți-nerezidenți de natura serviciilor de la societăți comerciale nefinanciare, informații necesare elaborării contului curent al balanței de plăți, la colectarea de date statistice privind investițiile străine directe de la întreprinderile investiție străină directă, respectiv la colectarea de date necesare elaborării conturilor financiare, precum și întregirii unor indicatori statistici în profil teritorial;
participă la elaborarea metodologiilor pentru colectarea de date statistice necesare întocmirii de studii privind stabilitatea financiară, precum și pentru realizarea de sondaje de opinie privind activitatea Băncii Naționale a României;
efectuează decadal culegerea de date statistice privind prețurile principalelor produse agroalimentare, precum și prețurile administrate.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă
studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul științelor economice;
cunoștințe de operare pe calculator: Pachetul Microsoft Office;
cunoașterea limbii engleze.

Competenţe comportamentale
orientare către performanţă;
comunicare eficientă;
cooperare;
integritate organizațională;
orientare către client.

Modalitatea de aplicare
Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 18 ianuarie 2019 (inclusiv).

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 28 ianuarie 2019.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina www.bnr.ro

Spitalul Clinic de Recuperare Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante :

Sectia Clinica Recuperare Medicala Neurologie:

-1 post de infirmiera – pe perioada nedeterminata;

-1 post de ingrijitoare- pe perioada nedeterminata.

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive:

 •  selectia dosarelor de inscriere;
 •  proba scrisa;
 •  proba practica ;
 •  interviul.

Conditii de desfasurare a concursului:

 1. Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 18 ianuarie 2019, ora 15 :00-Serviciul RUNOS;
 2. Data si ora organizarii probei scrise: 29 ianuarie 2019, ora 9:00-Pavilionul Administrativ;
 3. Data si ora organizarii probei practice : 31 ianuarie 2019, ora 9:00-Sectia Cl. Rec.Med. Neurologie;
 4. Data si ora interviului: 4 februarie 2019, ora 9:00- Sectia Cl. Rec.Med. Neurologie .

Concursul se va desfasura la sediul unitatii, astfel:

 • depunerea dosarelor de concurs: 18 ianuarie 2019, ora 15:00;
 • rezultate selectie dosarelor candidatilor: 23 ianuarie 2019;
 • rezultate contestatii la selectia dosarelor: 28 ianuarie 2019;
 • proba scrisa: 29 ianuarie 2019, ora 9:00, Pavilionul Administrativ;
 • afisarea rezultatelor probei scrise: 29 ianuarie 2019, ora 14 :00 ;
 • rezultate contestatii la rezultatele probei scrise: 30 ianuarie 2019, ora 14:00;
 • proba practica: 31 ianuarie 2019, ora 9 :00, Sectia Cl. Rec. Med. Neurologie;
 • afisarea rezultatelor probei practice : 31 ianuarie 2019, ora 14:00;
 • rezultate contestatii la rezultatele probei practice : 1 februarie 2019, ora 14:00;
 • proba interviu: 4 februarie 2019, ora 9:00 , Sectia Cl. Rec. Med.Neurologie;
 • afisarea rezultatelor la proba interviu: 4 februarie 2019, ora 14.00;
 • rezultate contestatii la proba interviu: 5 februarie 2019 , ora 14.0;
 • afisarea rezultatelor finale: 6 februarie 2019 , ora 14.00.

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

 1. Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;
 2. Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;
 3. Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
 4. Are capacitate deplina de exercitiu ;
 5. Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestat pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;
 6. Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;
 7. Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de falsori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de infirmiera:

– studii: scoala generala, curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificare;

– vechime : minim 6 luni vechime in activitate.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de ingrijitoare:

– studii: scoala generala;

– vechime: nu se solicita vechime in activitate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare se obtin de la persoana care asigura secretariatul comisie de concurs, serviciul resurse umane tel. 0232.266044/int. 105.

 

Sursa: www.scr.ro

CEC BANK angajează  Ofiter relatii cu clienții – Sucursala Botoșani, Serviciul Relații cu Clienții

CEC BANK angajează  Ofiter relatii cu clientii (perioada determinata – 1 an) – Sucursala Botosani, Serviciul Relatii cu Clientii

Principalele responsabilitati: 
 • Promoveaza, acorda consultanta si vinde intreaga oferta de produse/ servicii a Bancii;
 • Mentine si dezvolta activ relatia cu clientii existenti, aflati in portofoliul alocat;
 • Identifica noi oportunitati de afaceri cu clientii PF/ PJ si promoveaza actiuni de atragere de clienti;
 • Contacteaza clienti, culege informatiile necesare pentru pregatirea intalnirilor cu clientii potentiali, evalueaza nevoile acestora si prezinta oferta bancii pentru produsele si serviciile care pot raspunde cel mai bine nevoilor identificate.
Cerinte minime de ocupare a postului: 
 • Studii superioare (preferabil studii economice) sau studii medii;
 • 2 ani vechime in activitatea bancara; 1 an vechime in domeniul specific de activitate;
 • Foarte bune abilitati de comunicare si relationare, de vanzare, orientare catre client;
 • Abilitati de organizare, abilitati de prezentare;
 • Responsabilitate, integritate, confidentialitate;
 • Cunoasterea legislatiei bancare;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala/ cursuri de specialitate, urmate in tara sau in strainatate, constituie avantaje;
 • Cunostinte de utilizare a calculatorului (Excel si Word, cel putin).

Candidatii interesati de aceasta oportunitate si care satisfac cerintele de mai sus, pot transmite CV-ul insotit de scrisoare de intentie la Sucursala CEC Bank din Botosani, pe adresa: str. Piata Revolutiei, nr. 7 sau pe e-mail: recrutare@cec.ro, pana la data de 16 ianuarie 2019.

Sursa: www.cec.ro

Agenţia de Credite şi Burse de Studii organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de consilier juridic

Agenţia de Credite şi Burse de Studii, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de consilier juridic clasa I, grad profesional principal ID 360945 din cadrul Direcţiei Burse, Resurse Umane şi Economică.

Condiţiile generale pentru participarea la concurs sunt cele prevăzute de art. 54 din Legii nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științelor juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • cunoaşterea limbii engleze, nivel avansat dovedită prin probă suplimentară.
 • cunoştinţe de operare PC, nivel minim, dovedite prin documente şcolare, foi matricole de licenţă sau prin certificate/atestate/adeverinţe.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar ( acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere că a solicitat eliberarea cazierului. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

h) calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Concursul va avea loc la sediul A.C.B.S. după cum urmează: proba suplimentară de testare a limbii engleze se va desfașura în data de 17.01.2019 ora 8.00, în data de 17.01.2019 ora 11.00 proba scrisă, în data de 22.01.2019 ora 8.30.

Documentele necesare înscrierii la concurs, condiţiile generale, condiţiile specifice,  precum şi bibliografia sunt afişate la sediul instituţiei şi pe www.roburse.ro.

Relații suplimentare privind depunerea dosarelor, se pot obține la tel. 0213101905, fax 0213102217, e-mail burse@roburse.ro.

 

Sursa: www.roburse.ro

Concurs recrutare și selecție de personal pentru implementare proiect POCU – AIMMAIPE Iași

Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere Investiții și Promovare a Comerțului Iași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante cu normă parțială , pe perioadă determinată, în cadrul proiectului ”Stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii START-UP NATION 3 Regiunea Nord-Vest, Regiunea Centru, Regiunea Nord-Est” POCU/256/3/7/118810.

Cerințe:

 •  studii superioare, finalizate cu diplomă de licență;
 • minim 1 an experiența specifică în elaborare planuri de afaceri /elaborare proiecte de investitii sau întocmire /verificare analize financiare sau elaborare proiecte de investiții sau evaluare cereri de finantare sau managementul afacerii  capacitate de analiză, o foarte bună cunoastere a condițiilor de implementare a planurilor de afaceri,
 • utilizare Microsoft Office
 • cunoașterea și însușirea temeinică a GHIDUL SOLICITANTULUI CONDITII SPECIFICE România Start Up Nation

Atribuții:

 • Elaboreaza procedura operationala de plata a planurilor de afaceri declarate admise in cadrul schemei Start Up Nation in concordanta cu criteriile din ghidul solicitantului POCU (SUN POCU)
 •  Verifica dosarele de decont depuse de beneficiarii admisi pe SUN POCU
 • Aproba formularele de decont pe SUN POCU
 • Centralizeaza sumele aprobate la plata pe SUN POCU
 • Intocmeste documentatia necesara solicitarilor de deschideri de credite
 • Centralizeaza si avizeaza deschiderile de credite si alte documente de plati
 • Indeplineste alte atributii delegate de Managerul de proiect/Coordonatorul proiect

Anuntul integral este disponibil pe www.aippimm.ro

Dosarele de concurs se vor depune la sediul AIMMAIPE Iași din Iași, Bld. Socola nr. 206A – 208, et. 7, Clădirea GRANIT, jud. Iași, începând cu data de 13 decembrie 2018, pe parcursul a 10 zile lucrătoare, în intervalul orar 9:00 – 14:00, data limită de depunere fiind 28 decembrie 2018, ora 14:00.

 

Sursa: www.aippimm.ro

CEC BANK angajează Analist credite – Sucursala Vaslui

CEC BANK angajează Analist credite (perioada determinata 1 an) – Sucursala Vaslui, Serviciul/Activitatea Credite
Principalele responsabilitati: 
 • Efectueaza analiza economico-financiara, evalueaza performanta financiara a clientului, verifica incadrarea solicitantului in criteriile de eligibilitate specifice produsului solicitat;
 • Verifica existenta tuturor documentelor si informatiilor necesare pentru intocmirea propunerii de facilitate/ referat de credit; verifica existenta faptica si scriptica a garantiilor propuse; intocmeste propunerea de facilitate/ referat de credit pe baza analizelor efectuate; fundamenteaza decizia de acordare/respingere a propunerii de facilitate de credit si o inainteaza spre avizare/aprobare nivelului de competenta in vederea luarii deciziei de creditare;
 • Intocmeste acte aditionale la contractul de credit/contractul de garantie pe parcursul derularii creditului, pe baza informatiilor primite de la administratorul de credite;
 • Intocmeste contractele de credit si de garantii si se asigura de semnarea si inregistrarea corespunzatoare a acestora, precum si de concordanta acestora cu conditiile de aprobare.
Cerinte minime de ocupare a postului: 
 • Studii superioare, preferabil studii economice;
 • 3 ani vechime in munca; 1 an vechime in domeniul specific de activitate;
 • Bune abilitati de comunicare si relationare;
 • Capacitatea de planificare si prioritizare a sarcinilor, de organizare si rezolvare de probleme;
 • Atentie la detalii; spirit analitic;
 • Responsabilitate, integritate, confidentialitate;
 • Cunoasterea legislatiei bancare;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala si/ sau cursuri de specialitate, urmate in tara sau in strainatate, constituie avantaje;
 • Cunostinte de utilizare a calculatorului (Excel si Word, cel putin).

Candidatii interesati de aceasta oportunitate si care satisfac cerintele de mai sus, pot transmite CV-ul insotit de scrisoare de intentie la Sucursala CEC Bank din Vaslui, pe adresa: Str. Stefan cel Mare, nr. 75, bl. 75 sau pe e-mail: recrutare@cec.ro, pana la data de 26 decembrie 2018.

 

Sursa: www.cec.ro

Asociația JRS România angajează CONSILIER în orașul Timișoara

Asociatia JRS Romania angajeaza CONSILIER in orasul Timisoara

Tip job: part-time (1 h/zi, 10 h/saptamana)

Locul muncii: Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil Timisoara

Proiect: “O Noua Casa 3”

Principalele atributii:
– identificarea si inscrierea in proiect a beneficiarilor;
– intocmirea dosarelor pentru fiecare beneficiar;
– informarea, consilierea si asistenta beneficiarilor in vederea accesarii unei locuinte;
– insotirea beneficiarilor pe teren in vederea identificarii unei locuinte;
– medierea relatiilor dintre beneficiari si proprietarii de locuinte, locatarii si administratiile blocurilor de locuinte;
– consilierea beneficiarilor cu privire la folosirea dotarilor locuintelor;
– decontarea costurilor cu chiria/utilitatile;
– raportari lunare si ori de cate ori sunt solicitate.

Cerinte specifice:
 absolvent de studii socio-umane si/sau juridice;
 cunoasterea limbii engleze;
 disponibilitatea de a relationa cu persoane din diferite culturi (refugiati);
 disponibilitatea de a se deplasa pe teren;
 cunoastere editare Word si Excel;
 bun organizator, seriozitate si atentie sporita la intocmirea documentelor;
 experienta in relationarea directa cu categorii defavorizate de persoane in cadrul unui ONG reprezinta un avantaj;
– permis de conducere, categoria B reprezinta un avantaj.

Perioada de proba: minim 30 zile.

Perioada: Determinata

Candidatii interesati sunt rugati sa trimita CV–ul si scrisoarea de intentie la adresa de e-mail jrsromania@gmail.com, avand drept subiect “Selectie CONSILIER Timisoara”, pana la data de 07.01.2019.

Scrisoarea de intentie trebuie sa fie motivata avand in vedere cerintele postului si lucrul cu persoanele refugiate.

Salariu foarte atractiv.

Selectia se va face pe baza unui interviu la care vor fi programati doar cei selectati.

 

Sursa: www.facebook.com/jrsromania