Oportunități de angajare în cadrul BRCT Suceava – Director Executiv

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Suceava caută candidați pentru ocuparea unui post de:

1 Director Executiv – 1 post (incepand cu data de 01.01.2018)

Profilul candidatului:

 • studii universitare de lungă durată (economice, tehnice, juridice, dezvoltare regională, amenajare teritorială, administrație publică, altele);
 • experiență relevantă de minim 3 ani în managementul programelor finanțate de Uniunea Europeană;
 • experiență de conducere de minim 5 ani;
 • bună cunoaștere a limbii engleze (scris și vorbit);
 • cunoștințe operare PC.

Constituie avantaje:

 • bună cunoaștere a ariei de activitate a BRCT Suceava;
 • experiență în management într-un mediu de lucru internațional;
 • bună cunoaștere MS Office;
 • creativitate și orientare spre rezolvarea problemelor, interes în noi experiențe de învățare;
 • abilități de organizare a echipei și de prioritizare a sarcinilor;
 • excelente abilități de leadership, coordonare, comunicare, moderator, lucru în echipă;
 • disponibilitatea de a călători.

Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor

Persoanele interesate vor depune la sediul BRCT Suceava (Suceava, strada Bistriței, nr. 8A, Clădire DAE Office Center 1), un dosar care va cuprinde: CV (format european, în care sa se evidențieze clar experiența profesională), scrisoare de intenție/cerere de înscriere la concurs cu mențiunea postului pentru care candidează, copii după actele doveditoare ale studiilor și experienței profesionale, copie după actul de identitate, cazier judiciar. Termenul limită pentru depunerea dosarului de concurs este 27 septembrie 2017, ora 16:00 (ora Romaniei).

Etapa II – Selectarea candidaturilor

Comisia de Concurs analizează până la data de 29.09.2017 fiecare candidatură în parte și face selecția acestora în funcție de condițiile/criteriile solicitate pe post. Doar candidații acceptați pentru participare la concurs vor fi contactați (telefonic și/sau e-mail) în data de 29.09.2017, pentru a fi înștiințați cu privire la acceptul pentru participare la concurs.

Etapa III – Derularea concursului

Concursul se va desfășura în data de 03.10.2017, la sediul BRCT Suceava (Suceava, strada Bistriței, nr. 8A) și va consta în următoarele probe: test de limbă engleză, test scris din legislație (conform bibliografiei), test de operare pe calculator, interviu și analiza CV-ului.

Informații suplimentare  suplimentare sunt disponibile pe www.brctsuceava.ro.

Sursa: www.brctsuceava.ro

Banca Naţională a României organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de Administrator de sistem

Banca Naţională a României organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de Administrator de sistem, specializați în administrarea bazelor de date și a serverelor de aplicație  la Direcția Servicii Informatice Serviciul administrare rețele

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 12 septembrie 2017

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminată

Atribuţiile principale ale postului

instalarea, configurarea și operarea bazelor de date Oracle;
dezvoltarea, testarea și aplicarea strategiilor de backup și de recuperare a bazelor de date;
asigurarea suportului tehnic pentru serverele de aplicaţie;
configurarea şi administrarea configuraţiilor de înaltă disponibilitate;
dezvoltarea și implementarea strategiei de monitorizare a bazelor de date;
instalarea şi actualizarea software-ului și instalarea patch-urilor de baze de date;
asigurarea suportului tehnic pentru infrastructura administrată în domenii precum: metode de acces, controale de validare, protecție, securitate, performanţa şi documentarea incidentelor;
efectuarea activităţilor zilnice / săptămânale / lunare de întreținere, în conformitate cu procedurile interne;
participarea la punerea în aplicare a unor noi proiecte legate de baze de date;
dezvoltarea de utilitare și instrumente noi în funcţie de cerințele interne.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

studii superioare absolvite cu examen de licenţă la una din următoarele facultăți: Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației sau echivalent, Facultatea de Automatică şi Calculatoare sau echivalent, Facultatea de Inginerie Aerospaţială sau echivalent, Facultatea de Matematică și Informatică sau echivalent, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică sau absolvent al unor universităţi cu profil tehnic;
cunoştinţe privind limbajul SQL: expresii, condiţii şi operatori, funcţii, clauze, joncţiuni, interogări, manipularea datelor, crearea şi întreţinerea tabelelor, crearea vederilor şi a indecşilor;
cunoştinţe privind sistemele de gestiune a bazelor de date: concepte, definiţii, componente, funcţii, arhitectură;
cunoştinţe privind mediul Oracle: rolurile şi responsabilităţile administratorului bazelor de date (DBA), structura bazei de date, integritatea datelor, backup şi restore, administrarea utilizatorilor, administrarea securităţii;
cunoștințe privind tehnologia Oracle: Oracle Database, Enterprise Manager, Weblogic Suite;
certificări valide privind administrarea bazelor de date Oracle reprezintă un avantaj;
disponibilitatea de a lucra în 2 schimburi operative şi de deplasare în delegaţii;
cunoaşterea limbii engleze.

Competenţe comportamentale

orientare către performanţă;
comunicare eficientă;
cooperare;
integritate organizațională;
orientare către client.

Informatii detaliate pe www.bnr.ro

Sursa: www.bnr.ro

Organizația Umanitară CONCORDIA caută Asistent Social pentru proiectele din Prahova!

Organizația Umanitară CONCORDIA caută Asistent Social pentru proiectele din Prahova!

Responsabilitățile postului:
Întocmește și instrumentează optim și corect dosarele beneficiarilor
Planifică și organizează anchetele sociale în beneficiul copiilor
Elaborează planul de intervenție socială individualizată pentru fiecare beneficiar
Colaborează cu alte instituții pentru clarificarea situației scolare, sociale și/sau juridice a beneficiarilor
Menține în permanență raporturile profesionale cu DGASPC–urile de referință

Profilul candidatului:
Absolvent studii superioare în domeniul asistenței sociale
Cunoștințe riguroase în domeniul social
Experiență în domeniu constituie un avantaj
Abilitate de gestionare a situatiilor conflictuale, empatie și răbdare
Capacitatea de a lucra în echipă

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 31.08.2017, la adresa de e-mail: adina.chiuchiunea@concordia.org.ro. Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: Angajare Asistent Social.

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerintele menționate și sunt selecționate pentru interviu.

Pentru detalii suplimentare puteți suna la Adina Chiuchiunea | Responsabil Resurse Umane | T +40 311 076981.

 

Sursa:  www.concordia.org.ro

Banca Națională a României angajează Referent de specialitate

Banca Națională a României angajează Referent de specialitate la Direcția Reglementare și Autorizare – Serviciul autorizare

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 5 septembrie 2017

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminată

 

Atribuţiile principale ale postului

contribuie la elaborarea lucrărilor legate de autorizarea instituţiilor de plată;
contribuie la elaborarea lucrărilor legate de autorizarea instituţiilor emitente de monedă electronică;
contribuie la elaborarea lucrărilor legate de autorizarea instituţiilor de credit;
elaborează lucrări legate de registrele instituțiilor de credit, instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică publicate pe website-ul BNR și, după caz pe website-ul EBA;
elaborează corespondenţa cuprinzând puncte de vedere ale direcţiei/clarificări privind cerinţele de autorizare, urmare solicitărilor primite de la persoane fizice/juridice, autorităţi ale statului, etc.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul științelor economice sau științelor juridice, cu precizarea că pentru absolvenții sistemului Bologna sunt necesare și studii de masterat absolvite cu examen de disertaţie;
cunoştinţe de operare pe calculator: pachetul Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint, Outlook şi Internet;
cunoaşterea aprofundată a limbii engleze;
experienţă profesională relevantă în domeniul financiar-bancar de minim 2 ani, dovedită prin documente, pe o poziție cu studii superioare

Competenţe comportamentale

orientare către performanţă;
comunicare eficientă;
cooperare;
integritate organizaţională;
gândire conceptuală.
Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 5 septembrie 2017 (inclusiv).

Detalii pe www.bnr.ro

Sursa: www.bnr.ro

CEC BANK angajează Administrator sistem, Piatra Neamț

CEC BANK angajează Administrator sistem – Serviciul Administrare Sisteme Informatice, Directia Infrastructura IT&C (locatie: Sucursala Piatra Neamt)

Principalele responsabilitati:

Asigura asistenta de specialitate pentru utilizarea sistemului informatic; monitorizeaza si intervine operativ pentru restabilirea disponibilitatii echipamentelor critice din cadrul sucursalei;
Monitorizeaza, raporteaza si, dupa caz, intervine pentru restabilirea disponibilitatii echipamentelor de tehnica de calcul (statii de lucru fixe sau mobile, imprimante, alte dispozitive periferice) din cadrul sucursalei si unitatilor subordonate;
Administreaza statii de lucru fixe sau mobile, imprimante, alte dispozitive periferice, dupa caz, amplasate in cadrul sucursalei si unitatilor subordonate;
Monitorizeaza, raporteaza si administreaza serviciile antivirus la nivelul statiilor de lucru amplasate in cadrul sucursalei si unitatilor subordonate;
Asista si asigura suport organizatiilor externe in cazul interventiei asupra echipamentelor de tehnica de calcul care beneficiaza de servicii in garantie/ postgarantie;
Monitorizeaza utilizarea licentelor software de baza si de tip „office” in cadrul sucursalei si unitatilor subordonate;
Mentine la zi si administreaza inventarul consolidat al echipamentelor de tehnica de calcul si licentelor software la nivelul sucursalei si unitatilor subordonate;
Asigura asistenta de specialitate in ceea ce priveste completarea formularelor pentru solicitarile de modificare a accesului la sistemul informatic in conformitate cu cererile stabilite de conducerea sucursalei;
Verifica si certifica solicitarile de modificare a accesului la sistemul informatic, transmise din sucursala sau din unitatile subordonate;
Asigura dezvoltarea de functii tip „knowledge database” pentru imbunatatirea calitatii serviciilor de suport;
Monitorizeaza aplicarea si respectarea normelor si reglementarilor Bancii privind securitatea sistemului informatic si intervine operativ impotriva atacurilor;
Participa in cadrul actiunilor de audit intern si/sau extern efectuate asupra sistemului informatic la nivelul sucursalei si/sau al unitatilor subordonate;
Colaboreaza cu celelalte subunitati din cadrul sucursalei sau unitatilor subordonate.

Cerinte minime de ocupare a postului:

Studii superioare informatice;
3 ani vechime in munca;
2 ani vechime in domeniul specific de activitate;
Capacitate ridicata de analiza; capacitate de sinteza;
Abilitati dezvoltate de comunicare si relationare;
Capacitatea de a lucra atat in echipa, cat si individual;
Abilitati de organizare si planificare;
Dinamism; proactivitate;
Rezistenta la stres;
Responsabilitate si integritate;
Bune cunostinte de limba engleza.

Candidatii interesati de aceasta oportunitate si care satisfac cerintele de mai sus pot transmite un CV insotit de o scrisoare de intentie pe adresa de e-mail: recrutare@cec.ro, pana la data de 25 august 2017.

 

Sursa: www.cec.ro

Asociația Salvați Copiii Iași angajează!

Dacă ți-ai dorit mereu un loc de muncă dinamic, căruia de multe ori să-i zici acasă, dacă ești pasionat de dezvoltarea relațiilor de parteneriat bazate pe profesionalism, transparență și reciprocitate, dacă ai visat mereu un loc în care să te simți o piesă de puzzle a unei construcții pentru o lume mai bună pentru copii, tocmai ai găsit contextul potrivit.

Dacă ești sociabil, comunicativ, dornic să te afirmi și să îți pui în aplicare cunoștințele în proiectele și activitățile noastre, aplică la jobul oferit de echipa noastră!

Ce vei face mai exact:

Fundraising- organizare evenimente, comunicare, relații cu publicul.

Este un job în care vei intra direct în acțiune. Vei lucra efectiv la proiectele actuale ale organizației, vei participa activ la ședintele de brainstorming, vei putea să aduci valoare adaugată.

Jobul este full-time (8 ore pe zi, de luni până vineri), pe perioadă determinată, cu şanse semnificative de continuare a colaborării în funcţie de dezvoltarea proiectelor asociației.

Responsabilități:

Planifică, implementează și evaluează programe de fundraising (evenimente și campanii);
Urmărește îndeaproape targetul și obiectivele asumate, raportează constant activitățile în derulare și venitul realizat;
Contribuie la dezvoltarea conceptelor creative, a materialelor de promovare și de vizibilitate pentru evenimente și campanii;
Identifică potențiali donatori, abordează direct companii și persoane fizice, susține prezentări despre organizație și cauză pentru obținerea de sponsorizări în bani, produse sau servicii;
Operează în baza de date și înregistrează corect și complet datele de contact și alte informații relevante privind donatorii;
Menține legătura cu contactele pe care le-a inițiat, trimite scrisori de mulțumire, materiale informative, documente și rapoarte, cu obiectivul de a dezvolta relații pe termen lung cu aceștia;
Contribuie la elaborarea planului anual de fundraising (stabilirea veniturilor și a cheltuielilor pentru programele de fundraising, stabilirea unui număr planificat de donatori și sponsori noi, etc.);

Aptitudini:

Bune abilități de comunicare verbală și scrisă, interpersonale și de networking;
Abilități foarte bune de persuasiune, capacitate de a solicita sprijin direct pentru organizație (donații în bani, servicii, materiale etc.);
Capacitatea de a vorbi în fața publicului;
EMPATIE;
Bune abilități de organizare și coordonare;
Dinamism, spirit de echipă, proactivitate, creativitate;
Concentrare pe rezultate;
Capacitatea de a respecta termene limită;
Cunoașterea limbii engleze.

Cerințe:

– Studii superioare în desfășurare sau finalizate (preferabil Comunicare, Jurnalism, Marketing);

– Cunoștințe de operare PC (Word, Excel, Power Point, bază de date) şi în utilizarea internetului;

– prezintă un avantaj experiența în strângere de fonduri, marketing, vânzări.

 

Alături de echipa Salvați Copiii Iași vei avea:

– Oportunitatea de a participa la cursuri de formare și workshop-uri de specializare în domeniu;

– Posibilitatea de a te implica direct în organizarea de evenimente, astfel încât să înveţi lucruri

noi prin practică;

– Șansa de a-ți îmbunătăți abilitățile de comunicare, muncă în echipă, organizare și fundraising;

– Contextul potrivit pentru a-ți valoriza creativitatea și spiritul artistic;

– Un mediu de lucru prietenos, profesionist.

Ești încântat și dornic să te implici și să lucrezi în beneficiul copiilor? Atunci scrie-ne un e-mail la adresa iasi@salvaticopiii.ro care să conțină CV-ul tău împreună cu o scrisoare de motivație, cu titul “Aplicație Fundraiser”.

Termen limită: 23 august 2017.

N.T. Vor fi contactați telefonic sau prin e-mail doar acele persoane al căror CV corespunde cerințelor postului.

Noi abia așteptăm să te cunoaștem!

Salvați Copiii Iași lucrează pentru îmbunătățirea vieții copiilor, militând pentru apărararea și promovarea drepturilor acestora.

www.salvaticopiii-iasi.ro

DEDEMAN angajează Șofer profesionist,  Iași – Primăverii

DEDEMAN angajează Șofer profesionist,  Iași – Primăverii

Descriere post

 • Participa la incarcarea marfii in mijloacele de transport, in baza documentelor de insotire a marfii
 • Transporta marfa la domiciliul clientilor si se asigura ca aceasta corespunde cantitativ si calitativ
 • Asigura integritatea marfurilor transportate
 • Respecta ruta de transport si livreaza produsele conform programarii
 • Raspunde de utilizarea corespunzatoare a autovehiculului
 • Asigura distributia marfurilor achizitionate de catre clienti, de la magazin catre domiciliul acestora pe raza orasului / judetului

Profil candidat

 • Studii medii
 • Sofer profesionist – minim 1 an experienta
 • Permis de conducere categ B,C,E
 • Atestat transport marfa, card tahograf digital
 • Disponibilitate la efort fizic si manipulare de marfa
 • Experienta in transportul materialelor de constructii reprezinta un avantaj
 • Responsabil, onest, harnic si perseverent
 • Abilitati de comunicare, interrelationare si lucru in echipa

Beneficii

 • Pachet salarial motivant (salariu fix, bonuri de masa, bonus de performanta)
 • Posibilitatea dezvoltarii in cariera

Aplicațiile pentru acest post se pot trimite până pe 24.08.2017 pe www.dedeman.ro.

Sursa: www.dedeman.ro

Concurs pentru ocupare 9 posturi vacante în cadrul ADR Nord-Est

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza concurs in data de 29.08.2017, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9, jud. Neamt, pentru ocuparea a 9 posturi vacante in cadrul RubikHub – Biroul Startup, Directia Dezvoltarea Afacerilor (durata determinata – 6 luni, cu posibilitate de prelungire).

Atributiile aferente posturilor disponibile, precum si criteriile relevante ce trebuie indeplinite de candidati pentru inscrierea la concurs sunt prezentate pe site-ul: www.rubikhub.ro, la sectiunea Cariere, sau direct la: http://rubikhub.ro/#cariere

Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor
Persoanele interesate vor trimite aplicatia lor pe e-mail: hello@rubikhub.ro (respectand intocmai specificatiile de pe site-ul mai sus mentionat), pana la data de 24.08.2017.

Etapa II – Selectarea candidaturilor
ADR Nord-Est analizeaza pana la data de 25.08.2017 fiecare candidatura in parte si face selectia acestora in functie de conditiile solicitate pentru fiecare post. ADR Nord-Est va contacta in data de 28.08.2017 fiecare candidat acceptat si acesta va intocmi dosarul de inscriere la concurs ce va cuprinde: CV (format european, in care sa se evidentieze clar experienta profesionala), cerere de inscriere la concurs cu mentiunea postului pentru care candideaza, copii dupa actele de studii, respectiv alte cursuri/formari profesionale, copie dupa actul de identitate, cazier judiciar. Acest dosar va fi depus la sediul Agentiei in ziua concursului 29.08.2017, incepand cu orele 9:00.

Etapa III – Derularea concursului
Concursul se va desfasura in data de 29.08.2017, incepand cu ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamt si va consta in urmatoarele probe: test de specialitate in limba engleza, interviu si analiza CV-ului.

Relatii suplimentare la tel. 0233 218 071.

Sursa: www.adrnordest.ro

 

British Council recrutează Business Development Manager

British Council recrutează o persoană pentru poziția de Business Development Manager al cărei rol principal va fi gestionarea relației cu partenerii Centrului de cursuri de limba engleză și extinderea portofoliului de clienți corporate.

Detalii

Locație: București
Salariu: 4700 RON (brut)/an
Durată: 1 an (covering maternity leave)
Program de lucru: Full-time
Termen limită duminică, 20 august 2017

Descrierea rolului

Pentru o descriere completă a rolului, te rugăm să descarci descrierea postului (Role profile) de pe www.britishcouncil.ro.

Alte beneficii:

oportunități de dezvoltare profesională;
echipă cu o atitudine pozitivă și entuziastă;
mediu de lucru multicultural;
asigurare medicală privată.
Cum să aplici

Pentru a aplica, te rugăm să descarci descrierea postului (Role profile), documentul care conține descrierea abilităţilor (Core Skills) şi formularul de candidatură de pe www.britishcouncil.ro. După ce ai completat formularul de candidatură, te rugăm să îl trimiți pe adresa recruitment@britishcouncil.ro.

Acceptăm doar candidaturile care întrunesc cerinţele din pachetul oficial de recrutare. Nu acceptăm CV-uri sau alte documente.

Data limită pentru depunerea formularului de candidatură este 20 august 2017. Doar candidații selectați vor fi contactați pentru interviu.

Sursa: www.britishcouncil.ro

Grădinița Răsărit angajează 3 educatoare, București

Gradinita Rasarit nr.2 cu sediul in sectorul 3, zona Mall  Vitan, Str. Foisorului, nr.121, angajeaza urgent trei educatoare pentru tura a II a .

Pentru ocuparea celor trei posturi ne adresam atat educatoarelor  calificate cat si educatoarelor in curs de calificare (studente DPPP).

Atributiile sunt cele conform fisei postului unei educatoare cat si atributii suplimentare specifice unei gradinite particulare.

Constituie avantaj empatia, iubirea si acceptarea neconditionata a copiilor, dorinta de a aduce bucurie si de a crea un mediu sigur si stimulativ pentru acestia. Postul poate fi full-time (program 12-18) sau part-time (program 15-19) in functie de nevoile persoanei care solicita postul.

Persoanele interesate sunt rugate sa trimita un CV pe adresa gradinitei (rasarit@amurtel.ro) si sa contacteze telefonic la nr. de telefon 0743161740.