Internship @Policy Center for Roma and Minorities

Fundația Policy Center for Roma and Minorities organizează un program de internship part-time, oportunitate ideală pentru studenți, masteranzi sau proaspăt absolvenți din domeniul științelor sociale. Abilitățile organizatorice temeinice, cunoașterea limbii engleze la nivel avansat și interesul pentru problematica incluziunii sociale definesc profilul candidatului ideal.

Cu un program flexibil de 4h/zi, de luni până vineri, la sediul fundației din Strada Ion Nistor 2, București, stagiul presupune sprijinirea directorului executiv în activități legate de managementul proiectelor, precum și în activități de cercetare pe tema incluziunii sociale a romilor.

Programul de internship va avea o durată de trei luni, perioadă de activitate neremunerată ce va fi atestată printr-un certificat și o scrisoare de recomandare.

Înscrierile se fac prin trimiterea unei scrisori de intenție împreună cu un CV la adresa office@policycenter.eu, până pe data de 20 august 2018.

Informații despre activitatea organizației pe www.policycenter.eu

Sursa: www.policycenter.eu

Ministerul Tineretului şi Sportului a lansat apelul de candidatură pentru desemnarea Delegaţilor de Tineret la Naţiunile Unite 2018 – 2019

Ministerul Tineretului şi Sportului a lansat apelul de candidatură pentru desemnarea Delegaţilor de Tineret la Naţiunile Unite 2018 – 2019.

PRIN PROGRAMUL „DELEGAT DE TINERET LA NAȚIUNILE UNITE ” SE URMĂREȘTE:

 • Implicarea directă a tinerilor în dezvoltarea politicilor internaţionale pentru tineret;
 • Promovarea în rândul tinerilor a politicilor de tineret, a mecanismelor de coordonare a acestora şi a importanţei programelor de tineret, ca parte integrantă a dezvoltării socio-economice;
 • Familiarizarea tinerilor din România cu tematica dezvoltării globale şi facilitarea contribuţiei lor la procesul de rezolvare a problemelor aferente acestui domeniu;
 • Susţinerea activităţilor şi iniţiativelor tinerilor din România.

CINE POATE CANDIDA?

 • Tinerii, cetăţeni români care, la data depunerii candidaturii au vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani;
 • Mandatul „Delegat de Tineret la Naţiunile Unite” reprezintă intervalul din momentul desemnării candidaţilor ca Delegaţi până la desemnarea următoarei serii de Delegaţi;
 • Pe durata mandatului, Delegaţii de Tineret la Naţiunile Unite nu pot lipsi din ţară pe perioade lungi (burse de studiu, stagii, angajări profesionale);
 • Candidaţii la competiţie trebuie să-şi fi desfăşurat activitatea în România ultimele 6 luni ( cel putin) înainte de depunerea candidaturii pentru Programul 2018-2019;

PROFILUL DELEGATULUI DE TINERET

 • Tânăr cu experienţă relevantă în domeniul activităţilor de tineret, de preferat minimum 3 ani;
 • Să fi participat la proiecte naţionale şi internaţionale  în domeniul tineretului (conferinţe, forumuri, seminarii, activităţi de voluntariat, etc);
 • Interes în a dezvolta cunoştinţe legate de relaţii internaţionale şi mecanismele Organizaţiei Naţiunilor Unite;
 • Abilităţi dovedite de relaţionare, negociere, lucru în echipă, precum şi capacitatea de a îndeplini la timp sarcinile stabilite;
 • Abilităţi avansate în limba engleză (scris, citit, exprimare); cunoaşterea altor limbi străine oficiale la ONU constituie un avantaj;

ROLUL DELEGAŢILOR DE TINERET LA NAŢIUNILE UNITE

Asigură reprezentarea intereselor tinerilor români la cele două sesiuni: Adunarea Generală ONU şi Comisia pentru Dezvoltare Socială. După caz, cei doi delegaţi de tineret pot participa şi la alte acţiuni organizate de ONU pe durata mandatului.

Organizează şi participă la proiecte în conformitate cu priorităţile naţionale şi internaţionale de tineret şi cu priorităţile mandatului lor.

Menţin permanent contactul cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi realizează rapoarte trimestriale privind activitatea lor în cadrul Programului şi le prezintă Ministerului Tineretului şi Sportului. Aceste rapoarte trebuie să ilustreze acţiunile de informare, promovare şi de implementare a Programului Delegat de Tineret la Naţiunile Unite,

Susţin discursuri în cadrul celor două sesiuni, iar pregătirea discursurilor şi a poziţiilor oficiale  este responsabilitatea Delegaţilor de Tineret; varianta finală va fi avizată de Ministerul Tineretului şi Sportului şi  va putea fi modificată ulterior avizării, numai cu acordul MTS.

După încheierea mandatului participanţii la Programul Delegat de Tineret la Naţiunile Unite trebuie să rămână activi în domeniile:

 • Dezvoltarea Programului în România, prin implicarea în implementarea şi promovarea activităţilor din cadrul Programului,
 • Dezvoltarea politicilor pentru tineret la nivel naţional,
 • Implicarea în iniţiative specifice problematicii ONU şi relaţiilor internaţionale.

SELECŢIA CANDIDAŢILOR

Selecţia este un proces transparent şi democratic. La selecţia Delegaţilor de Tineret contribuie în egală măsură reprezentanţi ai instituţiilor statului cât şi ai societăţii civile .

Procesul de selecţie este deschis tuturor cetăţenilor români cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani – la momentul depunerii candidaturii şi are trei etape:

 1. Depunerea candidaturilor

Aplicanţii vor depune dosarul de candidatură în perioada  20 iulie – 5 august 2018

 1. Interviul

În urma evaluării aplicaţiilor sunt selectaţi 10 candidaţi, 5 de sex feminin şi 5 de sex masculin ce vor susţine un interviu faţă în faţă cu membrii comisiei de selecţie, conform respectării principiului egalităţii de gen.

 1. Dezbaterea finală

În urma interviurilor, sunt selectaţi 4 candidaţi: 2 de sex feminin şi 2 de sex masculin. Aceştia participă la dezbaterea finală în urma căreia sunt selectaţi o fată şi un băiat care obţin statutul de Delegaţi de Tineret la Naţiunile Unite pentru sesiunea 2018 – 2019.

     Atenţie!

Candidaţii calificaţi la proba interviului au obligativitatea să continue procedura de selecţie până la finalul acesteia.

  Candidaţii selectaţi la probele de interviu şi dezbatere finală au obligativitatea să fie prezenţi în sala de concurs. Nu se admit forme alternative de participare la selecţie ( skype, transmisii video, etc).

DOSARUL DE CANDIDATURĂ

Acesta va cuprinde:

 • formularul de înscriere disponibil pe mts.ro;
 • un CV al candidatului, redactat în limba română, în model Europass;
 • un eseu de maximum 1000 de cuvinte, în limba engleză (font: Times New Roman; mărime 12; spaţiere 1,5) cu tema:

In primul semestru al anului 2019, țara noastră va prelua președintia rotativă a Consiliului Uniunii Europene. În urma unei largi consultări naționale cu societatea civilă, România și-a stabilit următoarele priorități în domeniul tineretului:

 • Creșterea adaptabilității tinerilor la provocările pieței muncii viitorului

și

 • Acces egal la oportunități pentru tineri

  La nivel mondial, două din cele șaptesprezece obiective de dezvoltare durabilă ale ONU vizează reducerea inegalităților și crearea de orașe și comunități sustenabile.

  Ținând cont de sinergiile dintre cele două planuri menționate, vă invităm să elaborați un eseu de maximum două pagini, în limba engleză, despre modalitățile prin care Președintia României a Consiliului Uniunii Europene în domeniul tineret poate sprijini concret obiectivele specificate

 • o scrisoare recentă de recomandare (din anul 2018) din partea unui superior ierarhic sau a unui cadru didactic universitar – semnată, ştampilată (acolo unde se impune), scanată, şi să cuprindă datele de contact ale semnatarului pentru identificare.

Aceste documente vor fi trimise într-un singur e-mail – cu ataşamentul de preferinţă arhivat – la adresa international@mts.ro, cu menţiunea Delegat de Tineret la ONU.

Toţi candidaţii vor primi un e-mail de confirmare.

După data de 5 august 2018 ora 23,59 – ora României, nici o candidatură transmisă nu mai este considerată validă.

  Necompletarea unei componente şi/sau nerespectarea condiţiilor de mai sus vor duce la descalificarea aplicantului.

Comisia de selecţie va evalua aplicaţiile primite, notându-le de la 1 la 5 (1 înseamnă „cel mai slab” şi 5 „cel mai bun”), conform următoarelor criterii: prezenţa activă în mediul civic, experienţe internaţionale, buna cunoaştere a problematicii ONU, buna cunoaştere şi interesul pentru problematica de tineret, claritate şi corectitudine în exprimare, coerenţa argumentării, fluenţa în exprimare în limba străină, motivaţie, pragmatism în identificarea de probleme şi în soluţiile propuse, originalitatea eseului.

  Plagiatul conduce la eliminarea din concurs a candidatului

CALENDARUL PROCEDURII DE SELECŢIE

20 iulie – 5 august 2018 – depunerea candidaturilor pe adresa de e-mail international@mts.ro . Ultima zi de depunere a candidaturilor – 5 august 2018, ora 23,59 – ora României

5 – 12 august 2018 – evaluarea candidaturilor

13  august 2018, ora 12.30 – afişarea rezultatelor

13 – 14 august 2018 – depunerea contestaţiilor

17 august 2018 – afişarea rezultatelor contestaţiilor şi a listei finale a candidaţilor admişi

21 – 22 august 2018 – interviul şi dezbaterea finală, desemnarea Delegaţilor de Tineret 2018 – 2019

Mai multe informatii sunt disponibile pe www.mts.ro.

 

Sursa: www.mts.ro

Tabăra Națională de Jurnalism Puls, 17 – 23 august 2018

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Iași organizează în perioada 17 – 23 august 2018, Tabăra Națională de Jurnalism, Puls, ediția a XXVI-a, ce se va desfășura în Centrul de Agrement Muncel, jud. Iași. Tabăra de Jurnalism se adresează tinerilor interesați să-și îmbogățească cunoștințele și să-și dezvolte abilitățile și aptitudinile necesare scrierii de materiale jurnalistice.

CRITERII DE ELIGIBILITATE
Aplicanții trebuie:
• Să fie elevi cuprinși într-o formă de învățământ, în clasele V-XII (inclusiv);
• Să aibă vârsta cuprinsă între 10 – 20 de ani;
• Să fie cetățeni români cu domiciliul în România;
• Să fie apți din punct de vedere medical;
• Să aibă acordul scris al părinților, în vederea participării la tabără (în cazul minorilor);
• Să nu mai fi participat în nici o altă tabără, organizată de Ministerul Tineretului și Sportului, sau de o direcție din subordine, în anul 2018

MODALITATE DE ÎNSCRIERE
Înscrierea participanților se face în baza următoarelor documente:

A) Formular tip de înscriere;
B) Documentul de identitate (Carte de identitate / certificat de naștere) – în copie;
C) Diplome/certificate/adeverințe/contracte de voluntariat/recomandări, etc – în copie;
D) Acordul scris al părinților;
E) Adeverința medicala cu mențiunea apt pentru tabără care se obține de la medicul de familie cu 48 de ore înainte de sosirea în tabără.
Documentele trebuie trimise în format electronic la adresa de email: dtj_iasi@yahoo.com până pe 30 IULIE 2018 

Detalii cu formularele de inscriere le gasiti pe: http://www.dsjiasi.ro/…/2…/06/tabara-de-jurnalism-puls-2018/

Sursa: www.dsjiasi.ro

200 de posturi disponibile în Programul Oficial de Internship al Guvernului României – ediţia 2018

Studenții și tinerii absolvenți sunt invitați să aplice, pentru cele 200 de locuri disponibile în Guvern, ministere, instituții și autorități publice, în cadrul Programului Oficial de Internship al Guvernului României.

Ediţia din acest an se va desfășura sub egida Centenarului Marii Uniri de la 1918 și se va derula în perioada 16 iulie – 14 septembrie.

Programul este destinat tinerilor români cu vârsta maximă de 25 de ani la începerea stagiului de practică, studenţi sau absolvenţi ai unei universităţi din România ori din afara ţării.

Înscrierile se fac online, până pe 14 mai 2018, iar formularul de înscriere este disponibil la adresa http://internship.gov.ro/register.

Anul acesta, în Programul de Internship s-au alăturat Guvernului României și alte 55 de instituţii-gazdă.

Programul Oficial de Internship al Guvernului va oferi tinerilor posibilitatea să se acomodeze cu modul de lucru în administraţia publică centrală și să fie implicați în proiecte care să le permită punerea în practică a cunoștințelor dobândite în cursul anilor de studiu. De asemenea, stagiarii vor participa la discuții și întâlniri de lucru cu miniștri, secretari de stat, specialiști în diferite domenii de competență, precum și la training-uri și workshop-uri tematice.

Pe perioada stagiului de practică, internii vor beneficia de o bursă lunară de 1.000 de lei, iar la finalul perioadei de internship vor primi un certificat din partea Guvernului României şi, la cerere, o scrisoare de recomandare din partea tutorilor.

Calendarul de organizare şi desfăşurare a ediţiei 2018 a Programului de Internship este structurat astfel:

 •       19 aprilie – 14 mai: depunerea candidaturilor online;
 •       14 mai – 3 iunie: evaluarea candidaturilor;
 •       4 iunie -22 iunie: interviuri online;
 •       29 iunie: anunţarea rezultatelor;
 •       16 iulie: deschiderea Programului de Internship;
 •       14 septembrie: închiderea Programului de Internship.

 

Informații suplimentare:

Programul Oficial de Internship al Guvernului României a debutat în anul 2013, cu 25 de tineri care au făcut stagii de practică în structurile din Palatul Victoria. În 2014, Programul a fost extins la nivelul ministerelor și departamentelor conduse de miniștri și miniștri-delegați, cu participarea a peste 150 de tineri.

În anul 2015, au fost 300 de interni în instituțiile publice aflate în subordinea ministerelor, în 2016 au fost 200 de stagiari în Guvern, ministere, instituții publice, iar anul trecut, 100 de tineri au urmat acest program.

Astfel, de la debut, 782 de tineri au absolvit cu succes și fac parte din rețeaua de alumni a Programului.

 

Sursa: www.gov.ro

Internship la British Council Cluj-Napoca

Dacă eşti o persoană activă şi îți doreşti să dobândeşti experienţă de lucru, British Council îţi oferă oportunitatea unui internship de şase luni la centrul din Cluj-Napoca.

Descrierea rolului

Ce vei face

 • Vei aranja cărţi şi DVD-uri pe rafturile bibliotecii, conform cotei şi domeniului din care fac parte;
 • Vei ajuta clienţii sau colegii să găsească materiale în bibliotecă şi în catalog;
 • Vei cataloga şi vei scoate din circulaţie materiale;
 • Vei face muncă de cercetare;
 • Vei organiza evenimente;
 • Vei interacţiona cu clienţii bibliotecii;
 • Vei prezenta biblioteca tuturor celor interesaţi.

Ce se aşteaptă de la tine

 • Atenţie la detalii;
 • Abilităţi organizatorice;
 • Punctualitate;
 • Comunicare eficientă;
 • Entuziasm;
 • Flexibilitate;
 • Vorbirea cursivă atât a limbii române, cât şi a limbii engleze;
 • Capacitatea de a munci în echipă;
 • Abilităţi de lucru cu calculatorul (Microsoft Office)

Locație Cluj-Napoca

Durată 6 luni

Program de lucru flexibil, 20 ore/săptămână

Termen limită duminică, 18 februarie 2018

Cum să aplici

Trimite CV-ul tău alături de o scrisoare de motivație în limba engleză pe adresa bc.cluj@britishcouncil.ro până pe data de 18 februarie 2018.

Doar candidații selectați pentru interviu vor fi contactați până pe data de 20 februarie.

Interviurile vor avea loc în perioada 21-22 februarie.

În cadrul interviului vei primi detalii cu privire la pachetul de recompense, programul de internship și procesul de recrutare.

Sursa: www.britishcouncil.ro

Urmează un internship la TUIASI!

Studenții Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) au posibilitatea de a urma un internship în cadrul unuia dintre prorectoratele instituției și în al doilea semestru al anului universitar 2017 – 2018.

Ca stagiar la TUIASI, te vei putea implica în elaborarea de materiale promoționale pentru instituție, organiza vizite ale unor delegați străini sau participa la crearea unui sistem informațional de colaborare universitate – student. De asemenea, te vei putea ocupa de întreținerea site-ului universității sau a paginii de Facebook și vei avea ocazia să te implici în organizarea unor festivaluri, conferințe sau târguri educaționale. Și acestea sunt doar câteva dintre activități.

Care sunt avantajele?
Ca stagiar la TUIASI, vei avea ocazia să lucrezi alături de persoane din conducerea instituției la proiecte importante și să acumulezi experiență relevantă în muncă. De asemenea, îți oferim oportunitatea să te remarci dintre colegii tăi și să fii recompensat pentru activitatea ta.

Vei primi o bursă specială de 350 de lei/lună, care poate fi cumulată cu bursa de studiu sau bursa socială. Primele două săptămâni sunt considerate perioadă de probă.

La sfârșitul stagiului vei primi un certificat din partea universității, care să ateste activitatea desfășurată.

Ce voi avea de făcut?
Activitățile pe care va trebui să le desfășori diferă în funcție de prorectoratul la care vei urma stagiul.

Sunt 16 posturi de intern disponibile:

· Prorectoratul Informatizare și Comunicații Digitale (activități de informatizare – 8 locuri)

· Prorectoratul Relația cu Studenții (activități studențești și cele ce țin de Campusul „Tudor Vladimirescu” – 4 locuri)

· Prorectoratul Relații Internaționale (3 locuri)

· Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (1 loc)

Lista tuturor activităților este disponibila pe www.tuiasi.ro.

Ce program voi avea?
Vei beneficia de un program flexibil, ca să poți îmbina armonios activitățile profesionale cu participarea la cursuri, seminarii și laboratoare. În total, va trebui să lucrezi 20 de ore pe săptămână, dintre care 8 la prorectorat. Cele 12 rămase vor fi destinate activităților ce le vei desfășura în mediul virtual.

În ce perioadă se va desfășura stagiul?
Stagiul se va desfășura pe parcursul celui de-al doilea semestru din anul universitar 2017 – 2018, în perioada 14 februarie – 25 mai 2018, fără perioada de sesiune.

Cum și până când trebuie să mă înscriu?
Pentru a participa la stagiul de practică trebuie să depui un dosar de înscriere la Prorectoratul de Relații Internaționale (Corp T, parter, camera B01), în intervalul 15 ianuarie – 12 februarie 2018. Dacă în urma concursului de dosare vei fi selectat, va trebui să susții un interviu marți, 13 februarie 2018. Miercuri, 14 februarie 2018, vor fi afișate rezultatele și se vor finaliza formele de angajare.

Ce trebuie să conțină dosarul de candidatură?

În dosarul de candidatură trebuie să se regăsească următoarele documente:

· cerere de înscriere în program cu specificarea prorectoratului avut în vedere pentru desfășurarea stagiului;

· adeverință de student la TUIASI și situația școlară până în prezent;

· CV în format Europass în care să se regăsească fotografia candidatului, datele de contact, precum și informații privind activitățile școlare și extracuriculare relevante desfășurate;

· scrisoare de intenție în care să explici de ce dorești să urmezi acest stagiu de practică;

· atestat privind cunoașterea limbii engleze (opțional).

Aș mai avea niște nelămuiriri…

Dacă mai ai nelămuriri cu privire la desfășurarea acestor stagii și dorești să beneficiezi de informații suplimentare, trimite un e-mail la adresa international@tuiasi.ro, sună la numărul de telefon 0232/278628 sau fă o vizită la Biroul de Relații Internaționale.

 

Sursa: www.tuiasi.ro

Internship Asistent Profesori la British Council, București

Centrul de limba engleză din București caută persoane entuziaste și dedicate care să se alăture echipei ca asistenți profesori începând din decembrie 2017. Asistenții profesorilor vor ajuta profesorii la cursuri, dar, ocazional, pot fi invitați să lucreze cu echipa centrului în alte activități.

Acest internship oferă oportunitatea de a experimenta interacțiunea cu studenții și de a înțelege mai bine practicile de predare comunicativă și este destinat celor care lucrează sau intenționează să lucreze cu copii în domeniul educațional.

RESPONSABILITĂȚI
– să ajute profesorii într-o varietate de activități la clasele de copii cu vârste cuprinse între 3-10 ani;
– să înlocuiască alți asistenți profesori atunci când aceștia sunt absenți;
– să ajute cu sarcinile administrative sau la evenimentele Centrului de Limba Engleză.

AVANTAJE
– expunere la o metodologie modernă de predare și posibilitatea de a vedea diverse tehnici de predare pentru diverse grupe de vârstă;
– experiență de lucru într-un mediu multicultural plăcut;
– scrisoare de recomandare (în funcție de perioada de lucru și performanță);
– abonament la biblioteca British Council;
– oportunități de training
– remunerare:10 RON brut pentru 60 minute activitate în clasă în semestrul 1, apoi 15 RON brut pentru 60 minute activitate in clasă pentru asistenții care continuă în semestrul 2.

ESENȚIAL
– să lucreze cu plăcere cu copiii și să îşi dorească să lucreze în acest domeniu pe viitor;
– prietenos și cu bune abilități de comunicare cu toate categoriile de vârstă și diferite personalități;
– abilitatea de a discerne când este necesar să fie proactiv și când să urmeze indicațiile date;
– abilitatea de a învăța și de a se adapta la situații și abordări diferite;
– disponibilitate pentru oricare dintre cursurile noastre (cursurile au loc în fiecare zi de luni până vineri între orele 13:00 și 20:00, la sediul nostru sau intre orele 9:30 si 14:30 la sediile centrelor partenere);
– vorbitor de limba română la nivel C2, iar limba engleză la nivel C1 sau C2.

DEZIRABIL
– a studiat sau studiază într-un domeniu conex activităților de predare/învățare sau limbi străine;
– experiență de predare sau lucru cu copiii;
– experiență de lucru cu oamenii (copii sau adulți) cu nevoi speciale de învățare.

Cum să aplici
Te rugăm să completezi  formularul disponibil pe www.britishcouncil.ro, doar în limba engleză, și să-l trimiți pe adresa alexandra.ghita@britishcouncil.ro.

Mai multe informatii sunt disponibile pe www.britishcouncil.ro.

Sursa: www.britishcouncil.ro

Internship la British Council Iași

British Council Iaşi recrutează un candidat care îşi dorește o experiență reală de lucru și oportunități de mentorat, pentru un program de internship de şase luni.

Detalii
Locație: Iaşi

Durat:  6 luni

Termen limită: miercuri, 06 decembrie 2017

Descrierea rolului

Activităţile tale:

 • Aranjarea de cărţi şi DVD-uri pe rafturile bibliotecii, în funcţie de cote;
 • Asistarea clienţilor şi/sau a personalului British Council pentru a găsi materiale în catalog şi în bibliotecă;
 • Reprezentarea organizaţiei noastre la târguri şi alte evenimente;
 • Documentare;
 • Organizarea de evenimente;
 • Conceperea de idei noi pentru evenimente;
 • Interacţiunea cu clienţii centrului;
 • Susţinerea de prezentări ale bibliotecii;
 • Monitorizarea apariţiilor British Council în presă;
 • Asistenţă în activităţi care ţin de serviciile de examinare;
 • Actualizarea bazelor noastre de date.

Aşteptări:

 • Atenţie la detalii;
 • Abilităţi de organizare;
 • Punctualitate;
 • Abilităţi de comunicare;
 • Entuziasm;
 • Flexibilitate;
 • Fluenţă, atât în engleză, cât şi în română;
 • Abilitatea de a lucra în echipă;
 • Abilităţi media şi de utilizare a calculatorului.

 

Detalii

Locație: Iaşi

Durată:  6 luni

Termen limită: miercuri, 06 decembrie 2017

Cum să aplici

Te rugăm să trimiţi CV-ul tău şi o scrisoare de intenţie (ambele în limba engleză) la bc.iasi@britishcouncil.ro, cu subiectul „Iași Internship”, până la data de 6 decembrie 2017. Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru un interviu.

Sursa: www.britishcouncil.ro

Internship plătit la Asociația AMURTEL

Asociația AMURTEL organizează următoarele programe de internship în domeniile Administrativ, PR&Marketing și Contabilitate.

Ce candidați ne dorim:
– studenți/absolvenți
– cunoștinte foarte bune de Microsoft Office
– să aibă bune abilități de comunicare
– spirit de observaţie, dinamism, eficienţă
– bune abilităţi de planificare, organizare, coordonare
– limba engleză scris/vorbit (nivel mediu spre avansat)
– capacitate de a respecta termene limită
– plăcere și abilitate de a învăța lucruri noi
– responsabilitate, ordine, corectitudine și seriozitate
– constituie un avantaj cunoștințele în unul dintre următoarele domenii: management de proiect/proiecte vanzari–marketing/contabilitate primară

Responsabilități :

1. Management administrativ
– gestionarea generală a biroului și responsabilități parțiale din domeniul de HR
– tehnoredactarea de materiale
– traducere articole
– secretariat, fotocopiere, îndosariere etc.
– elaborează și actualizează baze de date
– pregătește materialele necesare desfășurării activităților

2. PR&Marketing
– colaborează cu echipa AMURTEL in scopul mediatizării activităților.
– redactează comunicatele de presă și articole pentru a crește vizibilitatea proiectelor
– încarcă fotografii si clipuri video pe Facebook si Youtube folosind ghidul AMURTEL; actualizează website-urile organizației
– actualizează constant dosarul de comunicare
– participă la organizarea activităților din cadrul proiectelor

3. Contabilitate
– organizarea și verificarea documentelor financiar contabile aferente fiecărui proiect al organizației
– întocmire centralizatoare
– activități administrative (gestionare inventar, elemente de organizare)
– alte activități specifice

Locație: București, str. Almaș, nr. 16, sector 1 (zona Parc Bazilescu)

Durata contractului: 4 luni, cu posibilitatea prelungirii.

Regimul contractului: part-time, program flexibil

Ce primești în schimbul implicării tale:
– o scrisoare de recomandare la finalul celor 4 luni de internship
– experiența în baza careia te vei putea angaja mai ușor
– participarea la evenimente și cursuri pentru dezvoltarea profesională și personală
– mediu de lucru dinamic

Pentru aplicație:
– Dacă ești interesat să aplici la acest internship, trimite CV-ul și o scrisoare de intenție prin e-mail către Denise Deshaies, la romania@amurtel.net sau office@amurtel.ro, până la 30 noiembrie 2017.
– Subiectul e-mail-ului: “Internship (denumirea domeniului) AMURTEL”

Despre Asociația AMURTEL România:
Asociația AMURTEL oferă servicii în domenii ca protecția copilului și educație cu scopul principal de a crea medii propice de dezvoltate pentru copii și de a le oferi
suport din punct de vedere fizic, emoțional, intelectual și spiritual. Următoarele sunt proiectele noastre de bază, pe lângă cele ocazionale desfășurate cu ajutorul accesării de grant-uri:

București:
Grădinița Răsărit (întreprindere socială)
Centrul holistic Morningstar (întreprindere socială)
Vistara –apartament social

Pănătău, jud. Buzău:
Centrul Rezidențial Familia AMURTEL
Centrul de zi Izvorul Speranței
Grădina BIO AMURTEL (întreprindere socială)

Oportunitate de internship plătit la Allmetech – specializare CNC, 1 octombrie 2017 – 31 martie 2018

Allmetech va invita la internship platit – specializare CNC – Iasi

Esti absolvent de studii superioare tehnice?
Vino la internshipul Allmetech pentru experienta si specializare CNC.

Care este termenul limita de inscriere?
15 septembrie 2017

Descriere internship
Internshipul platit de Allmetech pentru specializare CNC inseamna 6 luni extraordinare in care lucrezi si inveti despre operarea si programarea unui utilaj CNC. Internshipul se adreseaza absolventilor universitatilor tehnice sau master tehnic, precum si studentilor in an terminal.

Internshipul iti ofera posibilitatea de a castiga experienta intr-un domeniu extrem de dinamic, iar daca vei fi bun in ceea ce faci, iti oferim una dintre cele 5 pozitii deschise in cadrul Allmetech la finalizarea celor 6 luni. Chiar din prima vei avea posibilitatea sa te implici in proiectele noastre curente si in cadrul echipelor cu furnizori internationali.

La Allmetech credem ca a patra era industriala e aici, acum si ca merita sa investim timp si energie pentru a pasi pe acest drum. Iar cum inima Industry 4.0 bate prin oameni, vei afla in internship care sunt abilitatile de care ai nevoie ca sa ai succes.

Programul internshipului
6 ore/zi, 4 zile/saptamana, 6 luni (1 octombrie 2017 – 31 martie 2018)

Avantajele internshipului
• Intership platit cu salariu lunar
• Posibilitate de angajare (5 locuri disponibile)
• Catering la masa de pranz gratuit
• Bonusuri in functie de implicare

Iata care este curicula internshipului

• Masini-unelte. Notiuni de baza, inclusiv despre actionari electrice/pneumatice/hidraulice
• Scule. Notiuni de baza
• TCM (Tehnologia constructiilor de masini). Notiuni de baza, inclusiv despre Tehnologia materialelor
• Tolerante. Notiuni de baza

• Operare/Programare MUCN. Parte teoretica si practica, pentru Sinumerik, Fanuc, Heidenhain, Hurco, Fagor, etc
• Proiectare asistata. Despre NX, cu modulele CAD, CAM, CMM si Postbuilder
• Engleza tehnica

Resurse tehnice
• Centru de frezare CNC in 3 axe – MILL 55 cu sistem interschimbabil
• Strung CNC – TURN 60 cu sistem interschimbabil
• Licente multiple de Fanuc, Siemens, Haidenheim si Winmax 5 (Hurco)
• Licente de proiectare si programare NX CAD CAM de la SIEMENS

Mai multe detalii pe www.allmetech.com

 

Sursa: www.allmetech.com