ARPS anunță începerea sesiunilor de instruire pe temele ”Elaborarea și monitorizarea politicilor publice” și ”Advocacy” în domeniul sănătății

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății (ARPS) anunță începerea sesiunilor de instruire pe temele ”Elaborarea și monitorizarea politicilor publice” și ”Advocacy” în domeniul sănătății. Sesiunile se desfășoară în cadrul proiectului RePaS – Responsabilitate și Parteneriat pentru Sănătate, Cod SIPOCA 212/MySMIS+ 112263, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Proiectul își propune să crească capacitatea ONGurilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative în domeniul sănătății, care să ducă la optimizarea proceselor decizionale orientate către cetățeni.

În cadrul proiectului vor fi organizate 8 sesiuni de instruire (4 sesiuni/fiecare dintre temele Elaborarea și monitorizarea politicilor publice și Advocacy) destinate reprezentanților ONG-urilor, fiecare sesiune urmând a se desfășura pe parcursul a 3 zile. Sesiunile se vor desfășura în grupuri mici, de aprox. 15 persoane/sesiune. Participarea la sesiunile de instruire pe ambele teme – elaborarea și monitorizarea politicilor publice și advocacy – este obligatorie.

Proiectul are o acoperire națională, grupul țintă provenind din toate regiunile de dezvoltare ale țării. Sesiunile de instruire se vor desfășura în București, Cluj Napoca, Iași și Timișoara, în perioada noiembrie 2018 – februarie 2019, iar la sfârșitul fiecărei sesiuni participanții vor primi certificate de participare.

ARPS va acoperi cheltuielile de pregătire, materialele, cazarea, masa și transportul (acolo unde este cazul) pentru toți participanții la sesiuni.

Calendarul orientativ al sesiunilor este următorul:

Tema Elaborarea și monitorizarea politicilor publice:

 • 22 – 24.11.2018 București
 • 13 – 15.12.2018 Cluj Napoca
 • 10 – 12.01.2019 Iași
 • 07 – 09.02.2019 Timișoara

Tema Advocacy:

 • 22 – 24.11.2018 Cluj Napoca
 • 17 – 19.01.2019 București
 • 31.01. – 02.02.2019 Iași
 • 21 – 23.02.2019 Timișoara

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la tel. 0742134513 sau e-mail office@arps.ro, persoană de contact Valeria Bianu.

Metodologia de selecție a participanților poate fi consultată aici.

Pentru înscriere accesați www.repas.ro.

Termenul de înscriere este 07.11.2018

Sursa: www.repas.ro

Cursuri gratuite de Competențe Antreprenoriale organizate în județul Bacău în cadrul proiectului LET’S START UP AFACEREA TA!

Asociația PartNET – Parteneriat Pentru Dezvoltare Durabilă organizează în județul Bacău, în perioada martie –septembrie 2018, în cadrul proiectului Let’s Start-up Afacerea Ta!”, 10 sesiuni de cursuri gratuite de Competențe Antreprenoriale.
De ce să te înscrii?
Prin participarea la acest curs ai posibilitatea să beneficiezi de o subvenţie de 38.500 de euro pentru a-ţi înfiinţa și
dezvolta propria afacere!
La finalul cursului obții un certificat recunoscut la nivel național și la nivel european!
În plus, vei beneficia de stagii de practică și de sesiuni personalizate de consultanță și mentorat!
Cine poate participa?
Angajați, șomeri, persoane inactive, studenți care intenționează să înființeze o afacere non agricolă în mediul
urban. Aceștia trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
au reședința sau domiciliul în județul Bacău,
au peste 18 ani,
nu beneficiază sau nu au beneficiat de finanțare prin POCU/82/3/7,
nu au beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani,
nu fac parte din categoria tinerilor NEETs (tineri cu vârsta între 16 – 24 ani care nu urmează nicio formă de
învățământ și nici nu au un loc de muncă).
Dacă dorești să afli mai multe informații, nu ezita să ne scrii la adresa de e-mail startupbc@partnet.ro sau să ne suni
la numărul 0732.785.337 !
Proiectul „Let’s Start-up Afacerea Ta!” este implementat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu S.C. Acquisition Career Management S.R.L., Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, Camera de Comerț și Industrie Suceava, Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară – INDECO și Asociația Consensual.
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de ocupare și dezvoltarea mediului antreprenorial cu profil non agricol din zona urbană a regiunii Nord-Est, prin stimularea și sprijinirea inițiativei antreprenoriale pentru 750 de persoane, respectiv înființarea de 91 întreprinderi noi (start-upuri) și crearea de 182 noi locuri de muncă

Înscriere grup țintă proiect ”Societatea civilă dezvoltă politici publice”

Asociaţia pentru Implicare Socială, Educaţie şi Cultură, beneficiar al proiectului „Societatea civilă dezvoltă politici publice”, demarează, începând cu data de 23 iulie 2018, procedura de înscriere în grupul țintă al proiectului.

Grupul țintă este format din 95 de angajaţi/voluntari din organizaţii non-guvernamentale înregistrate în regiunile Bucureşti-Ilfov, Centru şi Sud Muntenia şi 5 persoane angajate în cadrul autorităţilor/ instituţiilor publice (personal de conducere sau de execuţie).

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 1. Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, cod proiect SIPOCA 202/SMIS 109834. Descrierea proiectului este disponibilă aici.

Scopul proiectului îl reprezintă dezvoltarea capacității organizațiilor non-guvernamentale din România de a participa la procesul de elaborare a politicilor publice în domeniul social, cu impact la nivel național, pentru a crește calitatea politicilor publice din domeniu.

Criterii de eligibilitate:
– Voluntar/angajat în cadrul unei organizaţii non-guvernamentale
– Reprezentant legal al unei organizaţii non-guvernamentale/persoană mandatată să reprezinte organizaţia
– Angajat în cadrul unei autorităţi/instituţii publice
– Dorinţa de a te implica în dezvoltarea politicilor publice din domeniul social

Atenţie: cei care doresc să se înscrie în grupul ţintă trebuie să fie angajaţi/voluntari în cadrul unei organizaţii non-guvernamentale/instituții publice din regiunile Bucureşti-Ilfov, Centru sau Sud Muntenia

Paşii pentru înscrierea în grupul ţintă al proiectului:
1. Preînscrierea în grupul ţintă prin intermediul acestui formular.
2. Discuţie preliminară cu expertul GT pentru stabilirea traseului în cadrul proiectului.
3. Finalizarea înscrierii în grupul ţintă, prin transmiterea documentelor necesare.

Dosarul fiecărui membru al grupului ţintă trebuie să conţină următoarele documente:
1. cerere de înscriere în grupul ţintă;
2. formular de înregistrare în grupul ţintă;
3. acord prelucrare date personale;
4. adeverinţă voluntariat/adeverinţă angajat/copie contract voluntariat/copie CIM;
Persoanele care doresc să participe la cursurile organizate în cadrul proiectului (curs „Politici publice” şi curs „Specialist în activitatea de lobby”), trebuie să mai depună suplimentar:
5. formular individual aferent participanților la acţiunile/activităţile de instruire realizate prin POCA;
6. copie după ultima diplomă de studii (pentru cursul „Specialist în activitatea de lobby participanții trebuie să fie absolvenți de studii superioare);
7. contract de voluntariat valabil pe perioada desfășurării cursurilor.

În selecţia grupului ţintă se va aplica regula „primul venit, primul servit”.

Mai multe informatii AICI.

Tabăra Națională de Animatori 2018

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Iași organizează în perioada 02 – 08 august 2018, Tabăra Națională de Animatori, ediția a IX-a, ce se va desfășura în Centrul de Agrement Muncel, jud. Iași. Formarea de animatori pentru tineri și copii cu dizabilități, se adresează tinerilor care doresc să dobândească competențele necesare organizării activităţilor destinate incluziunii sociale a copiilor și a tinerilor cu dizabilităţi.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Aplicanții trebuie:
• Să fie elevi cuprinși într-o formă de învățământ, în clasele V-XII (inclusiv);
• Să aibă vârsta cuprinsă între 10 – 20 de ani;
• Să fie cetățeni români cu domiciliul în România;
• Să fie apți din punct de vedere medical;
• Să aibă acordul scris al părinților, în vederea participării la tabără (în cazul minorilor);
• Să nu mai fi participat în nici o altă tabără, organizată de Ministerul Tineretului și Sportului, sau de o direcție din subordine, în anul 2018

MODALITATE DE ÎNSCRIERE

Înscrierea participanților se face în baza următoarelor documente:

A) Formular tip de înscriere (formular disponibil pe www.dsjiasi.ro);
B) Documentul de identitate (Carte de identitate / certificat de naștere) – în copie;
C) Diplome/certificate/adeverințe/contracte de voluntariat/recomandări, etc – în copie;
D) Acordul scris al părinților (formular disponibil pe  www.dsjiasi.ro );
E) Adeverința medical cu mențiunea apt pentru tabără care se obține de la medicul de familie cu 48 de ore înainte de sosirea în tabără.

Documentele trebuie trimise în format electronic la adresa de email: dtj_iasi@yahoo.com până pe 15 iulie 2018.

Sursa: www.dsjiasi.ro

Start la înscrieri în tabăra de dezvoltare comunitară „Ideea ta pentru Bacău”, ediția a IV-a

Asociația Romanian Youth Movement for Democracy, împreună cu organizațiile partenere Favor, Be Great, Există o Șansă și E Class, organizează o nouă ediție a training-ului “Ideea ta pentru Bacău”. Acesta va avea loc în perioada 30 iulie – 5 august 2018, la Slănic Moldova și va reuni 25 de tineri din județul Bacău.

La fel ca la edițiile din 2014, 2015 și 2017, tinerii din județul Bacău sunt încurajați să propună proiecte viabile pentru comunitatea lor pentru a învăța cum pot ajunge să le pună în practică. Dacă îți dorești să dezvolți idei noi pentru comunitatea ta, să înveți cum să coordonezi un proiect, să-l faci vizibil și să atragi finanțare pentru implementarea lui, atunci înseamnă că locul tău este în tabăra pentru dezvoltare comunitară ”Ideea Ta pentru Bacău”!

Concret, vei învăța să:
 Lucrezi în echipă pentru dezvoltarea inițiativelor de tineret;
 Comunici eficient, liber și constructiv și să stabilești obiective comune cu ale altor tineri interesați de dezvoltarea comunității locale;
 Utilizezi diferite metode pentru identificarea problemelor, găsirea soluțiilor și a modurilor în care comunitatea locală poate fi implicată ;

Programul va include multiple activități nonformale, iar pe lângă multele informații pe care le vor afla în timpul
sesiunilor de lucru, vom avea timp și pentru a vizita atracțiile locale. După încheierea evenimentului, fiecare
participant va primit un certificat Youthpass.

Profilul participantului:
 Are domiciliul pe raza județului Bacău;
 Vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani;
 Își dorește să transforme comunitatea în care trăiește într-una prietenoasă cu tinerii – youth friendly community;
 Este motivat să învețe care e drumul de la un plan bine gândit la rezultate cu impact asupra comunității în care trăiește;

Training-ul „Ideea ta pentru Bacău” va avea loc în Slănic Moldova, în perioada 30 iulie – 5 august 2018.

Pentru a participa, descarcă formularul de înscriere, completează-l cu informațiile solicitate și trimite-l până la data de 15 iulie 2018, la adresa contact@rymd.ro. Rezultatele selecției vor fi anunțate până pe 20 iulie 2018.

Condiții
Organizatorii asigură cazarea și masa pe întreaga durată a training-ului, în Slănic Moldova, iar transportul din localitatea de domiciliu până la locul training-ului poate fi decontat pe baza biletului de autobuz/bonului de benzină. Cazarea participanților se va face în camere de 2 și 3 persoane. Pentru a beneficia de cele menționate anterior, participanții se angajează să participe la toate activitățile. Locul exact al desfășurării evenimentului va fi comunicat participanților selectați.

Persoana de contact: Marian Dămoc – 0747 476 836, marian.damoc@rymd.ro

Training-ul “Ideea Ta Pentru Bacău” este organizat în cadrul proiectului „Tineri activi pentru Bacău”,  implementat de Asociația Romanian Youth Movement for Democracy, Asociația Favor, Be Great, Există o Șansă și Asociația E Clas, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus +, Acțiunea cheie 3 – Dialog
structurat.

Cursuri gratuite de antreprenoriat in Regiunea Sud Est organizate in cadrul proiectului Start UP Smart 2.0

Structural Consulting Group – fonduri-structurale.ro organizeaza cursuri gratuite de antreprenoriat in Regiunea Sud Est, in cadrul proiectului Start UP Smart 2.0. Dupa absolvirea cursurilor, participantii au posibilitatea sa obtina finantare de aprox. 33.000 euro pentru ideile lor de afaceri.

Despre cursurile de antreprenoriat

Programul de formare este interactiv si este gandit astfel incat sa ajute participantii sa isi dezvolte abilitatile de structurare a planului de afaceri pe toate componentele principale ale acestuia si vor fi sustinute de formatori cu experienta in domeniul antreprenoriatului.

Cursul abordeaza teme precum: 
– antreprenoriat și planificarea afacerii;
– management financiar;
– marketing;
– managementul resurselor umane și elemente de comunicare + Finanțarea afacerii;
– priorități orizontale, teme secundare.

La finalul cursului absolventii vor primi certificate recunoscute de Ministerul Muncii, Familie si Justitiei Sociale, Ministerul Educatiei Nationale si Autoritatea Nationala pentru Calificari.

Detalii logistice:
Cursul este gratuit. Se asigura gratuit: cazarea in regim double (2 persoane/camera), mesele (pranz si cina), pauzele de cafea si se deconteaza cheltuielile de transport pentru participarea la curs.

Perioada si locatie:
– 2-7 iulie 2018 – Complex Turistic Magura, Judetul Buzau

Conditii de indeplinit
Cursurile se adreseaza persoanelor care:
* au domiciliul sau resedinta (viza de flotant) intr-unul din judetele regiunii Sud-Est (Galați, Brăila, Constanta, Tulcea, Vrancea și Buzău);
* au intentia de a deveni antreprenor in aceasta regiune (proiectul vizeaza doar pornirea de afaceri noi in domenii non-agricole in mediul urban);
* au minimum 8 clase absolvite;
* fac parte din categoriile: somer, persoana inactiva sau angajat (inclusiv activitati independente);
* nu au mai beneficiat de masuri similare cofinantate din fonduri publice nerambursabile (de cursuri de competente antreprenoriale asigurate din fonduri nerambursabile).

Inscriere
Inscrierea se face aici: www.startupsmart.ro/inscrie-te/

Detalii despre proiect:
Despre proiectul Start UP Smart 2.0
Este un proiect finantat din fonduri europene prin care incurajam antreprenoriatul si infiintarea de start-up-uri in regiunea Sud-Est.

In cadrul proiectului organizam cursuri gratuite de antreprenoriat pentru persoanele interesate din regiunea Sud-Est, iar in toamna acestui an va fi organizat un concurs de planuri de afaceri in cadrul caruia vor fi selectati 42 de antreprenori care vor primi finantare pentru afacerile propuse in valoare de 148.600 lei (aproximativ 33.000 €) si, in acelasi timp, vor beneficia si de activitati complementare precum:
– stagii de practica in companii cu acelasi domeniu de activitate;
– sprijin pentru infiintarea afacerii;
– consiliere si mentorat, inclusiv în cadrul a doua Scoli de Afaceri;
– sprijin si monitorizare in vederea implementarii planului de afaceri si utilizarii in conditii optime a finantarii nerambursabile obtinute.

Web: http://www.startupsmart.ro/

Admiterea 2018 la SNSPA

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) scoate la concurs 750 de locuri fără taxă la cele 9 programe de studii universitare de licenţă şi 885 de locuri fără taxă pentru cele 58 de programe de masterat.

Rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Remus Pricopie, a supus aprobării Senatului universităţii o decizie care încurajează accesul la educaţie. „Pe măsură ce crește nivelul de educaţie, crește, de asemenea, şansa unei persoane de a ocupa un loc pe piața muncii. Conform datelor furnizate de Eurostat şi de Banca Mondială, în România, 1 din 5 tineri nu este cuprins în nicio formă de şcolaritate sau pregătire și/sau nu are un loc de muncă. Mai mult, România este a doua cea mai săracă ţară din Uniunea Europeană, cu 40% din populaţie aflată în zona de risc de sărăcie şi de excluziune socială. În aceste condiţii şi văzând că, din păcate, ministrul Educaţiei Valentin Popa îşi menţine decizia iraţională în privinţa diminuării numărului de locuri bugetate alocate celor mai căutate universităţi din România, am luat decizia ca la SNSPA să oferim o şansă tinerilor care vor să înveţe. Vom scoate la concursul de admitere de anul acesta acelaşi număr de locuri ca în anul 2017, vom suplimenta numărul locurilor cu finanţare de la bugetul de stat, alocate de Ministerul Educaţiei, cu 15 locuri pentru studiile universitare de licenţă, respectiv 150 de locuri pentru studiile universitare de masterat, acestea fiind finanţate din veniturile proprii ale universităţii. Totodată, vom acorda şi anul acesta, în afara cifrei de şcolarizare finanţate de la buget, nouă locuri cu scutire de taxă de şcolarizare absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din centrele de plasament. Scutirea de taxă se face pentru cei trei ani de studii. Candidaţii declaraţi admişi vor beneficia şi de locuri gratuite în cămin şi de alte facilităţi în funcţie de mediile obţinute (burse, sprijin financiar pentru procurarea de îmbracăminte etc)”,a susţinut rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Remus Pricopie.

Pentru anul universitar 2018-2019, la admiterea la studii universitare de licenţă, SNSPA scoate la concurs 750 de locuri (finanţate de la buget şi din veniturile proprii SNSPA), repartizate astfel:

• Facultatea de Administraţie Publică: 225 de locuri
• Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice: 200 de locuri
• Facultatea de Management: 75 de locuri
• Facultatea de Ştiinţe Politice: 250 de locuri

Din cifra totală de 750 de locuri, au fost alocate 25 de locuri pentru candidaţii absolvenţi de licee situate în mediul rural, 10 de locuri pentru cetățenii de etnie romă, 18 locuri pentru domeniile prioritare de dezvoltare a României şi 26 de locuri pentru formarea cadrelor didactice.

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) are un portofoliu complex, format din 58 de programe de masterat, în domenii precum: științe politice, ştiinţe administrative, drept, ştiinţe ale comunicării, sociologie, relații internaționale şi management. Pentru anul universitar 2018-2019, la admiterea la studii universitare de masterat, SNSPA scoate la concurs 885 de locuri (finanţate de la buget şi din veniturile proprii SNSPA), repartizate astfel:

• Facultatea de Administraţie Publică: 155 de locuri
• Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice: 355 de locuri
• Facultatea de Management: 42 de locuri
• Facultatea de Ştiinţe Politice: 160 de locuri
• Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană: 173 de locuri

Din cifra totală de locuri, sunt alocate 12 locuri pentru domeniile prioritare de dezvoltare a României şi 5 locuri pentru cetățenii de etnie romă.

La SNSPA, condiţiile de admitere au rămas aceleaşi ca cele de anul trecut. La ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se face pe baza unui examen scris. Pentru a permite candidatului să-şi identifice nivelul de cunoştinţe, astfel încât să-şi poata defini o strategie de pregătire cât mai realistă, în timpul care i-a mai rămas până la examen, facultăţile SNSPA au anunţat din timp lista de posibile subiecte şi întrebări de concurs, astfel încât candidaţii să fie bine pregătiţi pentru admitere. La studiile universitare de masterat, examenul de admitere constă în evaluarea, în cadrul unui interviu, pe baza unei scrisori de motivaţie sau a unui eseu academic, a cunoştinţelor de specialitate ale candidaţilor relevante pentru programul de masterat ales.

SNSPA, universitatea unde sunt formaţi tineri capabili să gândească liber, îi aşteaptă pe absolvenţii de liceu şi pe toţi cei care vor să-şi continue studiile cu un program de masterat, începând de luni, 9 iulie 2018, la sediul universităţii.

Mai multe detalii legate de repartizarea cifrei de şcolarizare, calendarul înscrierilor şi probele de concurs, pe site-ul admiterii la SNSPA, admitere.snspa.ro.

Junior Achievement România și Raiffeisen Bank au lansat, și în format digital, programul de educație financiară ABCdar bancar

 • Elevii de liceu și profesorii pot accesa gratuit componenta de învățare digitală ABCdar bancar dezvoltată prin intermediul platformei LMS JA Inspire™.
 • 2.000 de elevi din 55 de licee vor fi implicați în etapa de pilotare a cursului digital și vor putea participa la competiția asociată programului, „Susțin educația financiară în comunitatea mea”.
 • Finanțări totale de 3.000 de euro pentru liceele participante în programul ABCdar bancar, în acest an.

2.000 de elevi instruiți pe tema educației financiare în cadrul modulelor blended learning
Ediția a opta ABCdar bancar, programul de educație financiară dezvoltat de Junior Achievement (JA) și Raiffeisen Bank, aduce, gratuit, elevilor de liceu și profesorilor din România componenta de învățare digitală, dezvoltată prin intermediul platformei LMS JA Inspire™. Aceasta vine în completarea instrumentelor clasice prezente la clasă (manuale tipărite pentru elevi și ghidul profesorului), dând elevilor posibilitatea unei experiențe de învățare individualizată – în ritm și cu grad de dificultate propriu.

Până la finalul acestui an școlar, componenta digitală ABCdar bancar se află în etapa de pilotare, fiind accesibilă pentru 2.000 de elevi din clasele IX – XII, din 55 de licee și pentru profesorii lor coordonatori.

Noile tendințe din lumea digitală ne-au determinat să ducem programul de educație financiară pentru liceeni, ABCdar bancar, mai aproape de nevoile tinerilor. Versiunea digitala a proiectului oferă utilizatorilor un mod interactiv de învățare, prin jocuri, teste și video-uri adaptate nevoilor acestora, și un format mult mai ușor de accesat. Astfel, continuăm să susținem educația financiară a copiilor și a tinerilor astfel încât să avem cetățeni mai bine informați și educați financiar”, Corina Vasile, Director Comunicare și Relații Publice Raiffeisen Bank

Prin componenta digitală ABCdar bancar, elevii pot accesa module interactive care facilitează învățarea, la clasă sau în afara ei, utilizând orice dispozitiv conectat la internet (telefon mobil, tabletă, calculator). În cadrul platformei, elevii pot accesa conținut video și teme de documentare, pot simula economii și dobânzi și pot da teste, fie prin alegerea răspunsului din mai multe variante (prin drag and drop), fie prin completarea unui răspuns scurt.

Finanțări totale de 3.000 de euro pentru liceele participante
Odată cu pilotarea componentei digitale ABCdar bancar, JA România și Raiffeisen Bank lansează competiția „Susțin educația financiară în comunitatea mea”, cu scopul de a încuraja includerea unui astfel de curs ca disciplină opțională în cât mai multe școli.

Liceele în care se desfășoară activități ABCdar bancar, în acest an, pot obține finanțări totale de 3.000 de euro prin implicarea elevilor în parcurgerea cursului digital și prin elaborarea unei aplicații care să evidențieze modalitățile prin care oferă acces la experiențe de educație financiară relevante.

Mai multe informații pe www.jaromania.org.

Sursa: www.jaromania.org.

Tehnologia în ONG-uri: de la teorie la practică – Serie de webinarii pentru IT-iștii din organizațiile non-profit –

Dacă ești magicianul rețelelor de calculatoare pentru o organizație nonprofit sau folosești zi de zi termeni precum „cod sursă”, Open Source” sau GitHub”, de astăzi te poți înscrie la seria de webinarii ONG Online dedicată IT-iștiilor, angajați sau voluntari, din organizațiile nonprofit din România.

Asociația Techsoup, cu sprijinul CivicTech România, organizează o serie de 3 webinarii în cadrul ONG Online: Școala Digitală pentru ONG-uri –http://ongonline.techsoup.ro/Webinariile adresează subiecte specifice legate de tehnologia în ONG-uri și sunt construite în jurul unor studii de caz reale, precum aplicația națională de raportare integrată a Situațiilor de Urgență, proiect al Departamentului pentru Situații de Urgență în colaborare cu CivicTech.

Despre ce poți învăța dacă te înscrii la seria de webinarii IT:

 

#1: Ghid de Colaborare Open Source pentru ONG-uri

17 mai 2018, ora 17:00

Împreună cu Claudiu Ceia, programator full stack CivicTech România, aflăm de ce este important software-ul cu licență deschisă pentru ONG-uri și vorbim despre cum se lucrează într-un proiect Open Source, care sunt principalele reguli, unelte și recomandări pentru dezvoltatorii, contributorii și beneficiarii proiectelor Open Source.

#2: Strategii de Product Management și Infrastructură Open Source pentru ONG-uri

24 mai 2018, ora 17:00

Împreună cu Lucian Stuparu, CivicTech România, discutăm despre cum să eficientizăm managementul unui produs software într-un ONG (alegerea infrastructurii optime, automatizare, operaționalizare).

#3 Securitate și Confidențialitatea Datelor Personale la ONG-uri

6 iunie 2018, ora 17:00

Împreună cu Dan Bărbulescu și Claudiu Ceia, CivicTech România, aflăm tot ce trebuie să știm despre GDPR, confidențialitatea datelor personale și cum arată check-listul de securitate în 2018 pentru o organizație non-profit.

Înscrierea la seria de webinarii este gratuită pentru organizațiile înscrise în Programul TechSoup România și se realizează prin completarea formularului de înscriere pe http://ongonline.techsoup.ro/  

Școala Digitală pentru ONG-uri este un program anual creat de AsociațiaTechsoup pentru a ajuta angajații și voluntarii organizațiilor neguvernamentale din România și Republica Moldova să beneficieze de training gratuit profesionist și la îndemână în utilizarea tehnologiei sau soluțiilor online disponibile lor. Pentru a participa la training-urile online (webinarii), organizațiile trebuie doar să fievalidate gratuit în Programul TechSoup România, respectiv TechSoup Moldova ( https://goo.gl/73SYzs), un proces care în același timp le oferă și posibilitatea de a accesa programe software sau servicii gratuite de cloud.

 

Despre Asociația Techsoup

Din 2010, Asociația Techsoup creează și oferă resurse IT și experiențe de învățare a tehnologiei pentru organizații nonprofit, tineri și profesori. Credem că tehnologia contribuie la o societate deschisă și democratică, de aceea ne-am propus să facem tehnologia accesibilă, ușor de înțeles și familiară celor care sunt motorul schimbării sociale în România. Asociația facilitează accesul la soluții software, cloud și traininguri de tehnologie pentru peste 2.700 de organizații neguvernamentale și creează zi de zi, alături de tineri, învățători și profesori de informatică, experiențe educaționale care să pună accentul pe predarea informaticii aplicate. Mai multe despre misiunea organizației și proiectele Asociației Techsoup pe www.asociatiatechsoup.ro

 

Despre CivicTech România

CivicTech Romania este comunitatea celor care lucrează împreună ca să modernizeze România, folosind potențialul tehnologiei deschise (Open Source) și talentul specialiștilor din IT&C pentru a dezvolta noua generație de servicii digitale de utilitate publică din România. Mai multe detalii despre proiectele CivicTech România pe https://civictech.ro/.

BEST Training Weekend – O șansă inedită pentru dezvoltare

BEST Training Weekend este un eveniment care le oferă studenților posibilitatea de a asimila noi cunoștințe și de a interacționa cu oameni diferiți. Odată cu această interacțiune, prin implicare, ei își pot crea noi prietenii, dar și să își descopere potențialul ascuns.

Pe 21-22 aprilie studenții vor trece prin 2 zile de training unde își vor îmbunătăți latura personală prin sesiunile orientate pe aspecte de soft skills și vor dobândi cunostințe tenhnice și abilitățile practice prin diferite workshop-uri.

Înscrierile se fac până pe data de 12 aprilie pentru sesiunile de training.

Pe data de 19 aprilie, BEST Training Weekend își va deschide porțile pentru primirea studenților dornici de a se dezvolta și de a își pune bazele propriului viitor, prin activitatea motivațională BEST Talk.

Vă așteptăm să ne fiți alături ca împreună să aducem un mare plus în dezvoltarea personală și tehnică a studenților ieșeni.

Află mai multe pe www.BTW.BESTis.ro