Cursuri gratuite de calificare în meseria Confecționer-asamblor articole din textile, Iași

Centrul Diecezan Caritas Iași organizează în Iași, prin proiectul Servicii de Evaluare, Formare și Incluziune Ș.E.F.I POSDRU/125/5.1/S/127865, cursuri gratuite de calificare în meseria Confecționer-asamblor articole din textile.


Se pot înscrie persoane, cu 8 clase care se încadrează în una din următoarele categorii:

-Persoane inactive
-Șomeri
-Șomeri de lungă durată
-Șomeri peste 45 de ani
-Șomeri tineri
-Șomeri de lungă durată tineri
-Persoane care au părăsit de timpuriu școala

Avantaje:

-Certificat de calificare recunoscut la nivel european
-Subvenție financiară după absolvirea cursului
-Consiliere și orientare profesională pe timpul și după finalizarea cursurilor

Cursurile se vor desfășura începând cu data de 15 februarie 2015.

Înscrierile se fac până la data de 31 ianuarie 2015.

Informații suplimentare și detalii, zilnic (luni-vineri) între orele 8.30-16.30, la Centrul Diecezan Caritas Iași, strada Vasile Lupu, Nr 134, tel.: 0232 410 076.

Persoană de contact: Andrici Tereza, tel.: 0730  009 842

Sursa: caritas.econsart.ro

Training pe tema Mesajelor Discriminatorii și Instigatoare la Ură organizate în cadrul proiectului PANDORA

Fundația Corona din Iași selectează 15 activiști ONG în vederea participării la un training și o campanie de monitorizare pe tema Mesajelor Discriminatorii și Instigatoare la Ură (MDIU) din mediul online în cadrul proiectului PANDORA RO2013_C1.3_32.


Condiții de selecție:

– Membru/Angajat al unui ONG având sediul în Regiunea de Nord Est cu activitate/interes in domeniul drepturilor omului, a discriminării, hate speech-ului offline si online.
– Cunoștințe de operare în mediul online (familiar cu Facebook, Twitter, realizarea de comment-uri online);
– Susținere din partea ONG-ului pe care îl reprezintă;
– Disponibilitate :

o de participare la o sesiune de training (2 zile în lunile Februarie/Martie),
o de derulare a unei campanii de monitorizare/combatere a hate speech-ului în mediul online (10 ore)
o de participare la o sesiune de training (1-2 ore) în vederea împărtășirii experienței din timpul campaniei online.

Avantaje:

– Participare la un training pe tema Mesajelor Discriminatorii și Instigatoare la Ură din mediul online
– Remunerație de 75 Eur net pentru campania derulată în mediul online
– Decontare transport pentru participare la training-uri
– Asigurare cazare și masă pentru participanții din afara județului Iași
– Participarea la o rețea de activiști în acest domeniu

Despre training

Trainingul va conține 2 module:

Ziua 1 – 8 ore – Modul teoretic:
– Problematica discriminării grupurilor vulnerabile (legislaţie, studii, cazuistică);
– Problematica libertăţii de exprimare (legislaţie, principii, cazuistică) cu aplicabilitate la mediul online;

Ziua 2 – 8 ore – Modul practic:
– Metode de identificare, raportare, contracarare a MDIU pe internet (inclusiv Kitul de contramesaje);
– Elaborarea de noi contramesaje de către participanţi pentru dezvoltarea Kitului de contramesaje;
– Instructajul activiştilor cu privire la obiectivele de realizat (testare şi promovare Kit contramesaje).

Despre campania de monitorizare/combatere a MDIU online

Anterior trainingului, va fi creat un kit conținând mesaje de combatere a MDIU online. Acest kit va fi structurat pe trei secțiuni text, imagine și spot video.
Cei 15 activiști ONG vor promova kitul, testându-l în 20 de contexte discriminatorii pe internet. Ulterior, vor pregăti un raport descriind experiența din cadrul acestei campanii.

Despre training II

Fiecare activist ONG va participa la un training pe aceeași temă adresat profesorilor din Reg de NE, împărtășind experiența sa de monitor din mediul online. Această activitate va dura 1-2 ore.
Pentru a participa la training și acțiunile adiacente, va rugăm să transmiteți un CV împreuna cu o scurtă prezentare a asociației (maxim 10 rânduri), la adresa: roxana.romanica@fundatiacorona.ro până pe data de 10 februarie 2015. Selecția va fi realizată pe principiul primul-venit, primul-servit luându-se în considerare însă și istoricul organizației.

Pentru informații suplimentare legate de implicarea dumneavoastră în implementarea proiectului, ne puteți contacta la:

Fundația Corona, Str. Păcurari, nr. 21, Iași, Jud. Iași, cod poștal, nr. 700511, Tel: 0232 244 530, Fax: 0232 244 536
E-mail: roxana.romanica@fundatiacorona.ro sau raluca.ferchiu@fundatiacorona.ro .

Persoane de contact: Roxana Romanică, Manager de proiect și Raluca Ferchiu, Asistent manager

Sursa: www.fundatiacorona.ro

Cursuri gratuite pentru femei organizate în cadrul proiectului MENTORNET 2!

Eşti femeie şi:

• Vrei să afli care sunt cele mai cautate cursuri de formare profesională care te pot ajuta în dezvoltarea carierei?
• Vrei să înveţi să construieşti o carieră antreprenorială de succes?
• Vrei să descoperi secretele unei activităţi antreprenoriale cu stil de la femei de succes, mentori din cadrul Reţelei Naţionale a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin?


Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) în parteneriat cu Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism (DIMMMAT), Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT şi Asociaţia Centrul de Dezvoltare SMART implementează proiectului ”Reţeaua Naţională a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin – MENTORNET 2”, derulat în cadrul POSDRU, DMI 6.3”Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Fii parte din echipa “Reţeaua Naţională a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin – MENTORNET 2” şi înscrie-te la cursurile:

Bucureşti:

Ø  Lucrător în comerţ

Ø  Lucrător social

Ø  Antreprenoriat

Timişoara:

Ø  Operator Introducere date

Ø  Inspector Resurse Umane

Ø  Antreprenoriat

Târgu Mureş:

Ø  Lucrător social

Ø  Antreprenoriat

Iaşi:

Ø  Lucrător în comerţ

Ø  Antreprenoriat

Constanţa:

Ø  Lucrător social

Ø  Antreprenoriat

Braşov:

Ø  Lucrător în comerţ

Ø  Antreprenoriat

Cluj:

Ø  Operator Introducere date

Ø  Inspector Resurse Umane

Ø  Antreprenoriat

Craiova:

Ø  Agent comercial

Ø  Operator Introducere date

Ø  Antreprenoriat

Modalitatea de înscriere:

În funcţie de regiunea în care vă regăsiţi se depun dosare de înscriere:

•  Sediul OTIMMC (Cluj-Napoca, Craiova, Braşov, Bucureşti, Constanţa, Iaşi, Târgu Mureş, Timişoara) – adrese OTIMMC

•  Sediul Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România – Bucureşti

• Sediul Centrul de Consultanţa şi Management al proiectelor EUROPROJECT – Slatina

• Sediul Centrul de Dezvoltare SMART – Galaţi

Documentele necesare pentru înscriere:

– Cerere de inscriere (Anexa 5)

– Formular de grup ţintă (Anexa 1)

– Copie după Cartea de Identitate (certificată – „Conform cu originalul”) care atestă cetăţenia UE a candidatului cu domiciliul sau reşedinţa legală în România;

– Declaraţie pe propria răspundere de apartenenţa la grupul ţintă eligibil  conform contractului de finanţare şi evitarea dublei finanţări (Anexa 2);

– Declaraţie de consimţământ asupra utilizării şi prelucrării datelor cu caracter personal (Anexa 3);

– Declaraţie de intenţie şi angajament privind disponibilitatea şi intenţia de a participa la activităţile proiectului în calitate de grup ţintă (Anexa 4);

– Documentele care reflectă nivelul studiilor (copii după diplomele care atestă ultima formă de învăţământ absolvită, copii după diplome, certificate cursuri de formare profesională etc.);

– Certificat de casătorie (dacă este cazul).

Documentele din dosarul de candidatură, depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul prin menţiunea „Conform cu originalul” şi semnate de titular.

In urma sesiunilor de mentorat, fiecare dintre cele 112 de participante va intocmi un plan de afaceri. Aceste planuri de afaceri vor fi supuse analizei iar femeile care au realizat cele mai bune si fezabile 14 planuri de afaceri vor primi atat un premiu de 20.000 lei destinat initierii respectivei afaceri cat si asistenta tehnica din partea expertilor echipei de implementare a proiectului.

ANEXE

Sursa: www.aippimm.ro

Program gratuit de formare în domeniul achizițiilor publice destinat persoanelor din cadrul instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice

În vederea facilitării și creșterii numărului de participanți înscriși la sesiunile de formare din cadrul Programului de formare specifică în domeniul achizițiilor publice organizate în perioada 26 ianuarie 2015 – 06 martie 2015, a fost extinsă eligibilitatea grupului țintă și prin includerea persoanelor care, în viitor, vor fi implicate în procedurile de achiziții publice/ comisii de evaluare.


Astfel, Programul de formare specifică în domeniul achiziţiilor publice se adresează unui număr de aproximativ 2.000 de persoane din cadrul instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice care sunt beneficiare/potenţiale beneficiare ale Fondurilor Structurale şi de Coeziune.

Pentru înscrierea la o sesiune de formare, vă recomandăm, ca în primul rând să certificați disponibilitatea sesiunilor pentru regiunea din care faceţi parte, apoi să descărcaţi NOUL FORMULAR DE ÎNSCRIERE disponibil aici, modificat în conformitate cu noile condiții de eligibilitate, în vederea completării, ştampilării şi semnării de către participant şi de către Ordonatorul de credite al instituţiei.

PENTRU ÎNSCRIERE LA SESIUNILE DE FORMARE DISPONIBILE, ACCESAŢI ÎNSCRIERE pe www.anfp.gov.ro.

Mai multe informatii pe www.anfp.gov.ro

Sursa: www.anfp.gov.ro

Curs gratuit de Antreprenoriat, Bucureşti, 23-25 februarie 2015

Fundatia Motivation Romania organizeaza, in perioada 23-25 Februarie 2015, un curs gratuit de antreprenoriat pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca.

Cursul este organizat în cadrul proiectului Parteneriat pentru Ocupare în regiunile București-Ilfov, Nord-Est si Sud-Est.


Inscrierile se fac pana pe data de 15 Februarie 2015.

Pentru inscrieri, va rugam san e contactati la:
Fundația Motivation România
București – Bulevardul Iuliu Maniu nr. 7 Corp Z
Tel. 031.423.0391 / 031.423.0393 / 0740.128.472
E-mail: a.militaru@motivation.ro, d.marita@motivation.ro

Detalii despre proiect pe www.proiecte.motivation.ro

Sursa: www.proiecte.motivation.ro

Atelier de formare „Promovarea bunelor practici din implementarea Regio, Programul Operaţional Regional 2007 – 2013

Atelierul de formare este organizat de Biroul Formare din cadrul IER în parteneriat cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov (ADRBI)

Selecţia participanţilor la cursurile gratuite se va face pe principiul „primul venit, primul servit” în limita locurilor disponibile pentru fiecare curs. Pentru asigurarea unei reprezentativităţi cât mai mari, nu vor putea fi selectate mai mult de 2 persoane de la o singură organizaţie pentru participarea la cursurile gratuite. În cazul în care mai mult de 2 persoane din cadrul aceleiaşi organizaţii se înscriu la aceste cursuri, organizatorii vor analiza în ce măsură există locuri disponibile, fără a afecta şansele de a beneficia de instruire ale altor organizaţii eligibile/selectate.


Condiţie minimă de acces – studii superioare finalizate.

Locuri disponibile: 20 locuri

Obiectivele cursului

Ca urmare a programului de formare, cursanţii vor afla mai multe despre:
– pregătirea, elaborarea şi implementarea proiectelor;
– exemple de bune practici din implementarea Regio – Programul Operaţional Regional 2007 – 2013;
– Lecţii învăţate din implementarea proiectelor cu finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 în regiunea Bucureşti-Ilfov.

Cui se adresează

Programul se adresează personalului din administraţia publică centrală şi locală, întreprinzătorilor, managerilor si angajaţilor ce doresc să dezvolte proiecte în cadrul instituţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, responsabililor financiari care doresc să cunoască particularităţile finanţărilor nerambursabile din UE, modalităţile prin care ele pot fi accesate şi gestionate.

Termen înscriere: 28/01/2015

Sursa: www.ier.ro

Participă la Qvorum Young Leaders 2015!

Tu ce ți-ai propus pentru 2015?

Participă la Qvorum Young Leaders 2015!

Dezvoltarea ta personală și profesională este importantă pentru noi!

Institutul Qvorum contribuie la modernizarea societății românești și la dezvoltarea spiritului de leadership și followership! Aplică și tu la programul Qvorum Young Leaders 2015 realizat în parteneriat cu Fundația Hanns Seidel si devino un vector al schimbării!


Pe cine căutăm?

Tineri cu un background academic în științe politice, istorie, studii economice, studii administrative, cu vârsta cuprinsă între 18 și 29 de ani, activi  în organizații non-guvernamentale sau în proiecte de implicare comunitară, dornici să își extindă sfera de cunoștințe privind funcționarea sistemelor  civice și politice la nivel național și internațional.

Ce este Qvorum Young Leaders 2015?

Programul presupune trei sesiuni de formare pe parcursul anului 2015 (martie, iulie și septembrie), menite a familiariza participanții cu mecanismele decizionale naționale și europene, istoria politică a României, precum și cu valorile promovate în spațiul Euro-Atlantic.

Prin participare vei avea ocazia să cunoști și să intri în contact direct cu experți în mecanisme decizionale la nivel național și internațional, decidenți politici; să-ți dezvolți competențe de reprezentare și să-ți crești rețeaua de contacte alături de persoane cu un profil similar ție. Programul include și realizarea și prezentarea unor proiecte de implicare comunitară alături de echipa Qvorum.

Cum te înscrii?

Trimite CV-ul tău și o scrisoare de motivație în limba română din care să reiasă implicarea ta în proiecte de dezvoltare comunitară, dar și cum îți planifici dezvoltarea ta personală și cariera profesională.

Data limită: 30 ianuarie ora 23:59.

Cum: Prin e-mail la adresa office@qvorum.ro și menționând în subiectul e-mailului numele programului la care aplici (Qvorum Young Leaders 2015).

Toate aplicațiile vor fi analizate de către echipa Qvorum, iar persoanele selectate în prima etapă a evaluării vor fi invitate la un interviu cu reprezentanții Institutului Qvorum și ai Fundației Hanns Seidel.

Ce presupune Qvorum Young Leaders?

Căutăm tineri interesați de dezvoltarea lor, responsabili față de viitorul lor profesional. Astfel, pentru a confirma dedicarea și dorința de a face parte dintr-un program de elită, taxa de participare este de 200 RON. (Taxa se achită numai după primirea răspunsului de acceptare în cadrul programului).

Organizatorii asigură costurile de cazare, masă și curs aferente celor trei sesiuni de formare.

Parcurgerea programului va fi atestată printr-un certificat de participare.

„…am cunoscut oameni la fel de motivați ca mine, la fel de dornici de cunoaștere, cu scopuri mărețe atât din punct de vedere profesional cât și personal…am terminat programul cu impresia că pot muta munții din loc, o stare de pozitivism, o forță de nestăpânit, încredere în mine…Multumesc Qvorum!” (Roxana Tomoș – participant program leadership 2014)

Ce conțin sesiunile de formare?

I. Valorile democrației în România și spațiul Euro-Atlantic – martie 2015 (2 zile)
Subiectele abordate în cadrul acestei sesiuni vor urmări temele: transparență și responsabilitate în procesul de guvernare, mecanismele decizionale din sistemul românesc, modelul European de arhitectură instituțională, actorii publici și privați care influențează agenda publică.

II. Istoria și cultura politică a României – iulie 2015 (2 zile)
În cadrul seminarului se va analiza influența evenimentelor istorice majore, începând cu anul 1918, asupra prezentului și viitorului României.

III. Prezentarea proiectelor de implicare comunitară – septembrie 2015 (1 zi)
Fiecare participant va elabora în perioada martie-august un proiect de implicare comunitară pe care va avea ocazia să îl prezinte public cu ocazia conferinței de încheiere a programului.

Programul Qvorum Young Leaders este dezvoltat de Institutul pentru Democrație Participativă Euro Qvorum cu sprijinul Fundației Hanns Seidel.

Pentru mai multe informaţii, ne găsiţi pe:
Site-ul oficial: http://www.qvorum.ro
Pagina de Facebook: https://www.facebook.com/institutul.qvorum
Adresa de e-mail: office@qvorum.ro
Telefon: 0722 459 115

Cursuri GRATUITE de calificare / recalificare pentru angajați – Regiunea Nord-Est (județele Iași, Botoșani, Vaslui)

Societatea Agricolă Astra în parteneriat cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași anunță începerea înscrierilor pentru o nouă serie de cursuri de calificare în cadrul proiectului “INVESTIȚIA ÎN RESURSE UMANE – CALITATE ȘI EFICIENȚĂ în AGRICULTURĂ și SERVICII (IRU-CEAS)”.


În intervalul 19 ianuarie si 6 februarie 2015 se fac înscrieri pentru cursurile de calificare în domeniile:

–       Viticultor (vezi mai multe detalii aici)

–       Pomicultor (vezi mai multe detalii aici)

–       Lucrător în cultura plantelor (vezi mai multe detalii aici)

–       Combainier agricol (vezi mai multe detalii aici)

–       Mecanic agricol (vezi mai multe detalii aici)

–       Frezor rabotor mortezor (vezi mai multe detalii aici)

–       Strungar (vezi mai multe detalii aici)

–       Electromecanic stații pompare apă-canal (vezi mai multe detalii aici)

Cursurile sunt GRATUITE și se adresează DOAR ANGAJAȚILOR cu domiciliul stabil în una din regiunile Nord Est (județele IAȘI, BOTOȘANI, VASLUI) și Sud Est (județele BRĂILA și GALAȚI).

În urma absolvirii cursurilor (după obținerea certificatelor de calificare în conformitate cu prevederile proiectului) CURSANȚII VOR PRIMI SI O SUBVENŢIE ÎN VALOARE DE 1.200 lei (nivel 1 de calificare) și 1.400 lei (nivel 2 de calificare).

Toate cursurile sunt avizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (absolvenții vor primi certificate de calificare recunoscute de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de către Ministerul Educației Naționale) pe nivelurile 1 și 2 de calificare.

Înscrierile se realizează în limita locurilor disponibile, în ordinea depunerii dosarelor.

Proiectul în cadrul căruia se desfășoară cursurile este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, “Investește în Oameni“, Axa Prioritara 2: “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Direcția Majoră de Intervenție 2.3: „Acces și participare la formare profesională continuă”.

Pentru înscrieri sau informații suplimentare ne puteți contacta la adresele de mail gruptinta@iruceas.ro sau publicitate@iruceas.ro și la numerele de telefon 0786.279.566 sau 0786.279.564.

Înscrierile se pot face la sediul Societății Agricole Astra din Iași, str. Gării, nr. 5, Clădirea Arcu Center, et. 4.

Formularele pentru înscriere pot fi descărcate și de la adresa www.iruceas.ro

 Notă:

* La aceste cursuri nu se pot inscrie:

– persoanele fizice autorizate să desfășoare activități economice în mod independent, întreprinderi familiale și întreprinderi individuale;

– angajații din sistemul de educație (personal didactic din învăţământ);

– angajați ai instituțiilor publice din administrația centrală și locală (funcționarii publici și personalul contractual din instituțiile administrației publice);

– persoanele care sunt deja înscrise la un alt curs din cadrul proiectului “INVESTIȚIA ÎN RESURSE UMANE – CALITATE ȘI EFICIENȚĂ în AGRICULTURĂ și SERVICII (IRU-CEAS)” sau cei care au absolvit deja unul dintre cursurile din cadrul proiectului.

Cursuri gratuite cu tema „Abilităţi de viaţă în contextul dezvoltării durabile” destinate cadrelor didactice

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în parteneriat cu Asociaţia REPER21 şi Centrul Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională Bihor organizează 53 de cursuri de formare profesională cu tema „Abilităţi de viaţă în contextul dezvoltării durabile” acreditate de Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională (DGMRU RSN – MEN) din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. Citește mai mult