Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni (DPRRP)/Ministerul Afacerilor Externe anunţă deschiderea sesiunii de finanţare pentru anul 2015

Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni (DPRRP) organizează  în perioada 26 ianuarie 2015 – 24 februarie 2015 sesiunea de depunere a cererilor de finanţare pentru proiectele destinate sprijinirii activităţii românilor de pretutindeni.


Asociaţiile, fundaţiile, organizaţiile, instituţiile, persoanele fizice autorizate, precum si persoanele juridice din strainatate și din Romania, legal constituite pot  depune  cererile de finanţare, fie personal, fie prin corespondenţă recomandată sau curier la sediul Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, B-dul. Primăverii, nr. 22, sector 1, cod poştal 011972, Bucureşti, România.

Cererile de finanţare trebuie să respecte coordonatele stabilite de Ghidul de finanţare publicat pe pagina de internet a DPRRP (www.dprp.gov.ro),  precum şi termenul limită de depunere: 24 februarie 2015  (data poştei). Cererile trimise după această dată nu sunt eligibile.

Anunţul privind rezultatul selecţiei de proiecte şi respectiv, lista beneficiarilor finanţărilor nerambursabile, va fi publicat pe pagina de internet a DPRRP, www.dprp.gov.ro.

Sursa: www.dprp.gov.ro

AM POSDRU a publicat noi ghiduri spre consultare

Ministerul Fondurilor Europene – AM POSDRU publica spre consultare:

– Schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 2.2 „Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii”

– Schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 2.3 „Acces si participare la FPC”

– Schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”


– Schita schemei de ajutor de minimis asociata Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 3.1

Propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatațirea acestor documente pot fi  transmise până la data de de 10 februarie 2015, ora 12.00, la adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Propunere de parteneriat – Erasmus+, proiectul ASPIRE, Anglia

Municipalitatea Oldham si Oldham Council – organizatie care regrupeaza mai multi actori ai comunitatii si activeaza spre folosul acesteia, din Greater Manchester, Anglia, cauta parteneri pentru un proiect «Eramus+», actiunea-cheie 2: “Co-operation for Innovation and Exchange of Good Practices”


Parteneri cautati: scoli, municipalitati sau organizatii implicate in sectorul educational

Titlul propunerii de proiect: “ASPIRE – Aligning School Partnerships for Innovation and Research in Excellence”

Scopul proiectului este de a creat un parteneriat capabil sa dezvolte si sa produca strategii eficiente pentru îmbunatatirea educatiei timpurii si a procesului pedagogic, dar si a tranzitiei catre angajare si ocupare si sa creeze cadrul propice pentru schimb de informatii privind dezvoltarea curriculara în tarile partenere.

Data limita pentru depunerea aplicatiei: cel târziu 31 martie a.c.

Durata proiectului: 2 ani

Contact pentru detalii si manifestarea interesului: dl Dave Catherall, Principal Officer, External Funding, Oldham Council, Civic Centre, +44(0)161 770 5165, Dave.catherall@oldham.gov.uk

Fisa de prezentare

Sursa: www.uncjr.ro

Ministerul Muncii organizează selecţia asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării de subvenţii de la bugetul de stat

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice cod fiscal 4266669, cu sediul în Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr.2-4, intrarea B, Sector 1 Bucureşti, telefon/fax: 021/315.71.43 organizează selecţia asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării de subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul alocat MMFPSPV pentru anul 2015, lunile martie-decembrie.


Selecţia are loc în baza prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.34/1998 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1153/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

Formularul Cererii de solicitare a subvenţiei, inclusiv Fişa tehnică şi Bugetul unităţii de asistenţă socială se găsesc în anexa nr.1 la Normele metodologice  şi sunt disponibile în format electronic pe    site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice la adresa: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/818-subventii

La aceeași adresă puteţi consulta şi liniile prioritare de subvenţionare pentru anul 2015, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale şi persoanelor vârstnice nr.1838/2014, precum și Precizările nr.2390/21.10.2014 privind aplicarea prevederilor Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale şi persoanelor vârstnice nr.1838/2014.

Cererea însoţită de documentele prevăzute la art.4 din Normele metodologice se depune în pachet închis la registratura Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din Str. Dem I. Dobrescu nr.2-4,  intrarea B, Sector 1 Bucureşti,  cod 010026, până la data de  06 februarie 2015, ora 1400.

Dovada îndeplinirii condiției prevăzută la art.1 alin.(1) lit. a), respectiv art.4 alin.(1) lit. c) din Normele metodologice se face fie cu certificatul (decizia) de acreditare eliberat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1024/2004 însoțit de certificatul de acreditare a furnizorului de servicii sociale eliberat în baza Legii nr.197/2012, care asigură prelungirea valabilității certificatului/deciziei de acreditare eliberată în baza prevederilor HG nr.1024/2004, fie numai cu certificatul (decizia) de acreditare eliberat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1024/2004, în situația în care termenul de valabilitate menționat pe acest document, nu a fost depășit.

În aplicarea prevederilor art.4 alin.(1) lit.e^1)  se depune balanţa contabilă de verificare la data de 31 decembrie 2014.

Pot participa la procedura de selecție asociaţiile şi fundaţiile care nu au încheiate convenţii de acordare de servicii de asistenţă socială pentru anul 2015, cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Sursa: www.mmuncii.ro

Fondul Tematic pentru Participarea Societății Civile, Schema de grant pentru ONG-uri, Runda 2

Scopul Fondului Tematic pentru Participarea Societatii Civile este de a promova contributia organizatiilor societatii civile ca actori importanti pentru dezvoltare si participare.


OBIECTIVELE GENERALE ALE SCHEMEI DE GRANT PENTRU ONG-URI:

–    consolidarea ONG-urilor romanesti si sustinerea participarii lor active in procesul formularii de politici, atat in calitate de expresie a societatii civile, cat si ca furnizor de servicii; si
–    promovarea activitatilor organizatiilor societatii civile care abordeaza cu precadere aspecte legate de mediu si furnizarea de servicii sociale, contribuind totodata la intarirea capacitatii lor organizationale.

COMPONENTELE VIZATE DE CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE:

Componenta Social, cu o alocare financiara de 4.079.875 CHF
Componenta Mediu, cu o alocare financiara de 1.000.000 CHF

CINE ADMINISTREAZA PREZENTUL FOND TEMATIC:

Organismul Intermediar Elvetian pentru administrarea Fondului Tematic pentru Participarea Societatii Civile este un consortiu format din

–  KEK-CDC Consultants  (KEK-CDC) – www.kek.ch
–  Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) – www.fdsc.ro
–  Fundatia pentru Parteneriat (FP) – www.repf.ro

In cadrul prezentei scheme de grant, Componenta Social este administrata de catre FDSC, iar Componenta Mediu de catre FP.

CINE POATE SOLICITA FINANTARE:

–   organizatii neguvernamentale si nonprofit, infiintate legal si cu sediul in Romania, organizate si conduse conform legislatiei romanesti in vigoare cu privire la organizatiile neguvernamentale

Solicitantii pot actiona individual sau in parteneriat cu alte organizatii din Romania si/sau Elvetia.

CINE POATE FI PARTENER:

Parteneri romani pot fi:

–    organizatii neguvernamentale si nonprofit,
–    universitati, alte institutii de educatie sau institute de cercetare, cu profil nonprofit,
–    autoritati publice locale si centrale, institutii/agentii publice, servicii guvernamentale deconcentrate de la nivel local,
–    unitati administrativ-teritoriale.

Parteneri elvetieni pot fi:

–    organizatii nonprofit si  neguvernamentale, inregistrate conform legislatiei in vigoare in aceasta tara.

 VALOAREA FINANTARII NERAMBURSABILE:

granturi mici (pentru ambele Componente): 10.000 CHF – 75.000 CHF

granturi mari (exclusiv pentru Componenta Social): 75.001 CHF – 250.000 CHF

DURATA PROIECTELOR:

Durata unui proiect poate fi de minimum 12 luni si maximum 24 luni.

CATE PROIECTE SE POT DEPUNE DE CATRE UN SOLICITANT:

Un solicitant poate depune maximum 2 (două) proiecte in cadrul prezentei Cereri de propuneri de proiecte, din care maximum 1 (unul) pentru granturi mari.

Organizaţiile care sunt/au fost Agenţii Executive în cadrul primei runde a Schemei de grant pentru ONG-uri, pot depune ca şi aplicanţi, 1 (un) proiect şi doar pentru granturi mici, pe una din componentele Social / Mediu.

UNDE SE DEPUN CERERILE DE FINANTARE:

Cererile de finantare vor fi completate online pe platforma www.finantare.fdsc.ro.

CARE ESTE TERMENUL LIMITA PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE FINANTARE:

Termenul limita pentru completarea cererilor de finantare online pentru ambele componente este 19 martie 2015, orele 17:00.

PANA CAND SE POT ADRESA INTREBARI:

Pot fi trimise intrebari prin e-mail sau fax, la urmatoarele adrese, nu mai tarziu de 13 martie 2015:

pentru Componenta Social componenta.social@fdsc.ro; nr. fax 021 310 01 80,
pentru Componenta Mediu componenta.mediu@repf.ro; nr.fax 0266 310 678,

Raspunsurile vor fi transmise cel mai tarziu pana pe data de 17 martie 2015.

Documentele necesare depunerii de cereri de finantare sunt disponibile pe www.fdsc.ro.

Sursa: www.fdsc.ro

Se caută școli din România pentru o competiție internațională de proiecte pe tema: „Solidaritate”

aces – Academia Școlilor din Europa Centrală dă startul unui nou concurs de proiecte școlare

Să fim solidari: Ne pasă, îndrăznim şi ne implicăm!” este tema competiției din acest an a concursului de proiecte dezvoltate în parteneriate școlare internaționale între școli. Pentru a opta oară, aces – Academia Școlilor din Europa Centrală invită profesorii şi elevii să propună şi să implementeze un proiect alături de parteneri internaționali. Propunerile de proiecte pot fi depuse în perioada 15 ianuarie – 15 aprilie 2015. Cele mai bune idei de proiecte selectate vor primi fonduri pentru implementare.


aces este o inițiativă educațională dezvoltată de Fundația ERSTE şi coordonată de Interkulturelles Zentrum (Viena, Austria) în cooperare cu VČELI DOM (Bratislava, Slovacia). Rețeaua de şcoli este activă în Europa Centrală şi de Sud-Est din 2006, având drept scop promovarea schimbului şi dialogului intercultural între tineri. Din rețea fac parte 15 ţări care sunt susținute de Ministerele  Educației. Până acum, peste 25.000 de elevi şi 3.600 de profesori au participat la programele aces. Începând din anul 2008, 109 școli din România au participat în competiția aces.

Tema ediției aces 2015 -2016: Solidaritatea

Deși toți oamenii sunt egali, nu toți se bucură de oportunități egale. Din nefericire, unii oameni sunt defavorizați dintr-un motiv sau altul. Unii au nevoi speciale, trăiesc sub pragul sărăciei sau sunt marginalizați din cauza etniei, a originii lor sau din cauza diferitelor circumstanţe care i-au afectat. aces îşi propune să creeze o societate în care oamenilor le pasă unii de alții, în care oamenii nu doar îşi revendică drepturile, dar îşi şi asumă responsabilitatea pentru binele tuturor. aces promovează ideea de parteneri egali şi responsabilități comune. Datorită caracterului internațional al programelor, elevii şi profesorii sunt încurajați să privească dincolo de propriile vieți şi orizonturi. Proiectul creează șansa de a dezvolta relații de prietenie cu alte persoane din alte țări şi de a observa țara din care provenim dintr-o altă perspectivă, ceea ce contribuie la îmbunătățirea gândirii critice, empatiei şi solidarității, fiind în acelaşi timp și foarte distractiv”, a explicat Robin Gosejohann, manager de proiect, Fundația ERSTE.

O singură competiție – mai mulți câștigători

În perioada 15 ianuarie – 15 aprilie 2015, școlile interesate sunt invitate să îşi găsească parteneri internaționali şi apoi să trimită o propunere de proiect comună. Invitația de înscriere în concurs se adresează școlilor din țările eligibile şi se concentrează pe un grup țintă de elevi cu vârste cuprinse între 12 şi 17 ani. Aplicaţia de căutare a partenerilor internaționali  este disponibilă pe site-ul aces (www.aces.or.at/partnerfinder) și ajută școlile interesate de participare să își găsească o școală parteneră. O comisie internațională selectează şi premiază cele mai bune idei. Ş colile care înscriu cele mai bune idei primesc sprijin pentru a-şi putea implementa proiectele dezvoltate în parteneriate internaționale. Întâlnirile internaţionale cu delegațiile tuturor proiectelor câștigătoare oferă o platformă care încurajează continuarea schimbului şi dezvoltării educaţionale.

Tema concursului de proiecte: Să fim solidari: Ne pasă, îndrăznim şi ne implicăm!

Termenul limită pentru înscrieri: 15 aprilie 2015

Țări participante: Albania, Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Kosovo, Macedonia, Moldova, Muntenegru, România, Serbia, Slovacia și Slovenia.

Mai multe informaţii sunt disponibile pe site-ul: www.aces.or.at

Persoană de contact:

Graffiti PR (România): Mariana Oprea: Tel: 0730 202 354; E-mail: mariana.oprea@graffitipr.ro

Fundaţia ERSTE

În 2003, Fundaţia ERSTE a evoluat din “Erste Österreichische Spar-Casse”, prima Bancă de Economii din Austria. Fundaţia ERSTE este acţionarul principal al Grupului Erste şi investeşte o parte din dividendele sale în dezvoltarea societăţii civile din Europa Centrală şi de Sud-Est. Fundaţia ERSTE susţine participarea socială şi implicarea societăţii civile. Obiectivul Fundaţiei este să-i aducă pe oameni împreună şi să ofere informaţii despre istoria recentă a unei regiuni care a cunoscut schimbări dramatice începând cu 1989. Fiind o fundaţie activă, îşi dezvoltă propriile proiecte în cadrul a trei programe: Dezvoltare Socială, Cultură şi Europa. www.erstestiftung.org

Interkulturelles Zentrum

Interkulturelles Zentrum (IZ) este o organizaţie independentă non–profit cu sediul în Viena, Austria. Din anul 1987, IZ sprijină parteneriatele internaţionale între şcoli, cooperarea internaţională în domeniul educaţiei, activităţile desfăşurate de tineri la nivel internaţional, precum şi educaţia interculturală şi managementul diversităţii în Austria şi în străinătate. Din ianuarie 2007, Interkulturelles Zentrum a devenit Agenţia Naţională pentru programul Uniunii Europene “Tineret în acţiune, Erasmus +”. Organizația este condusă de o echipă de manageri şi un board onorific format din experți. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.iz.or.at

VČELÍ DOM

VČELÍ DOM este o asociaţie non–profit înfiinţată în mai 2009 la Bratislava,  care dezvoltă idei şi iniţiative care ajută societatea să facă faţă provocărilor unei Europe noi şi unite. Asociaţia joacă un rol activ în descoperirea resurselor existente şi crearea unora noi care să poată stimula viaţa culturală şi socială din Slovacia, dar şi în alte ţări, în special din centrul şi sud–estul Europei. Întărirea societăţii civile şi dialogul în interiorul Europei este un obiectiv important al asociaţiei VČELÍ DOM. Principalele domenii de activitate ale asociaței sunt educația, participarea socială și cooperare prin parteneriat. Mai multe informaţii sunt disponibile pe site-ul www.vcelidom.sk.

 

A doua ediție a Burselor ARC pentru Jurnalism despre Filantropie

Bursele ARC pentru Jurnalism despre Filantropie își propun să le ofere jurnaliştilor posibilitatea să scrie despre donatorii români care schimbă lumea în care trăiesc şi atitudinea societăţii despre actul filantropic.

Noi, cei de la Asociația pentru Relații Comunitare (ARC), credem că filantropia poate ajuta România să evolueze și că orice om poate modifica realitatea din jurul lui prin gesturi simple. De aceea, ne dorim ca poveștile despre oameni generoşi mai mici sau mai mari, care au donat 100 de lei sau 100.000 de lei și au produs prin gestul lor o schimbare socială semnificativă, să ajungă la public. Vrem să contrazicem prejudecata că numai oamenii bogați pot fi filantropi și să facem cunoscute poveștile celor care au donat puțin din puțin.

Trei echipe formate dintr-un reporter și un fotograf vor primi din partea ARC o bursă de câte 1.000 de euro și vor avea la dispoziție maximum șase luni ca să spună o poveste despre oameni care donează strategic pentru o cauză care îi mişcă – povești personale care pot inspira și alți oameni să se implice în comunitatea lor prin donaţii directe.

Exemple de subiecte pe care ne-ar plăcea să le sprijinim prin Bursa ARC pentru jurnalism despre filantropie:

– cum creşti un copil pentru a fi generos/filantrop: povești ale familiilor care își încurajează copiii să-și doneze cadourile unei cauze; povești ale organizațiilor care îi învață pe copii și pe adolescenți să strângă fonduri și să doneze.

– cum se cultivă donatorii pe termen lung: povești ale organizațiilor neguvernamentale care au construit relații pe termen lung cu un grup de donatori recurenți sau un un donator constant.

– profiluri de donatori obișnuiți, oameni cu venituri medii, care donează lunar sau periodic către cauze în care cred.

– povești despre instrumente noi de fundraising care au început să fie folosite în ultimii doi ani – precum cercuri de donatori, evenimente de familie (nunţile și zilele de naștere caritabile), peer-to-peer fundraising (strângerea de fonduri prin participarea la evenimente sportive populare, precum swimathon, maraton sau skyrun).

– profiluri de filantropi, oamenii care donează un procent semnificativ din venitul lor anual către cauze civice, sociale și de mediu și care au impact major asupra cauzelor respective.

– profiluri de fundraiseri voluntari – oameni care își conving prietenii și cunoscuții să doneze bani pentru o cauză pe care o sprijină.

Pentru inspirație, puteți citi articolele câștigătorilor primei ediții:

Dragă Sponsore, Diana Meseșan și Alex Tomazatos, decatorevista.ro – http://bit.ly/14KdOp8

Supraviețuitorul, Lina Vdovîi și George Popescu, adevarul.ro – http://bit.ly/1xwL0uB

Filantropica, Andrei Crăciun și Daniel Vrăbioiu, dela0.ro – http://bit.ly/1AQZVhL și http://bit.ly/1BX79V0

Termenul limită pentru înscriere este 8 februarie 2015.

Pentru mai multe informaţii, ne puteţi scrie la adresa georgiana@arcromania.ro, persoana de contact Georgiana Ilie.

TERMENI ȘI CONDIȚII

Bursele ARC își propun să le ofere jurnaliştilor posibilitatea să scrie despre donatorii români care schimbă lumea în care trăiesc şi atitudinea societăţii despre actul filantropic.

Cine poate aplica?

Se poate înscrie orice echipă formată din reporter și fotograf, indiferent de instituția de presă (revista, ziarul, site-ul, postul TV sau de radio) la care lucrează sau colaborează.

Câte burse se acordă?

Trei burse în valoare totală de 1.000 EUR net, în lei la cursul zilei. Este responsabilitatea membrilor echipei să împartă suma între ei, în funcție de efortul depus de fiecare.

Cum vor fi aleși câștigătorii?

Cele trei echipe vor fi selectate de un juriu compus din jurnaliști și fotografi, pe baza unui concurs de proiecte. Echipele vor fi selectate în funcție de relevanța, noutatea și profunzimea proiectului înscris, dar și de calitatea portofoliilor trimise. O predocumentare a subiectului este foarte importantă – vor fi preferate propunerile cu o poveste relevantă în detrimentul temelor generice. Poveşti care inspiră, educă şi aduc o perspectivă nouă asupra unor teme despre care oamenii cred că ştiu totul. De asemenea, va fi importantă colaborarea dintre reporter și fotograf și felul în care aceștia își propun să spună prin imagini și texte o singură poveste.

La finalul bursei, fiecare echipă trebuie să producă un eseu fotografic și un text amplu despre subiectul ales. Echipa formată din fotograf și jurnalist trebuie să spună o poveste comună, prin două medii, al căror impact să fie egal ca intensitate.

Ce trebuie să conțină dosarul de înscriere?

Dosarele de înscriere trebuie să conțină:

– o descriere a proiectului comun (nu mai mult de 3.000 de semne, cu tot cu spații), care să explice subiectul ales, de ce este relevant în prezent, de se înscrie în tema Burselor ARC şi de ce este echipa cea mai potrivită pentru a realiza acest material, planul de activităţi pentru documentarea, scrierea, editarea şi publicarea materialului.

CV-urile aplicanților

Portofoliile aplicanților: reporterii, 3 materiale jurnalistice care au aparut în media în ultimii 3 ani, iar fotografii, 3 proiecte foto, finalizate sau în lucru. Fiecare proiect fotografic trimis trebuie să conțină maximum 12 imagini, format JPG, rezoluție 72 DPI, latura mare 800 de pixeli (ARC solicită fotografiile exclusiv pentru evaluare în această jurizare şi nu le va folosi în niciun alt scop). În cazul în care arhiva depășește 10 MB vă rugăm sa folosiți un serviciu de transfer pentru fișiere de dimensiuni mari cum ar fi transfer.ro sau wetransfer.com.

Un acord de publicare din partea publicației/ site-ului pe care urmează să apară povestea.

Toate proiectele vor fi trimise prin e-mail la adresa georgiana@arcromania.ro până la data de 8 februarie 2015, ora 23:59. Dosarele de înscriere vor fi arhivate și atașate unui singur e-mail. Decizia finală legată de selecția echipelor revine Asociației pentru Relații Comunitare și nu poate fi contestată.

Când sunt anunțați câștigătorii?

Câștigătorii vor fi anunțați pe 28 februarie 2014. Echipele au la dispoziție maximum șase luni de la data anunțării câștigătorilor ca să realizeze un reportaj amplu și o serie de fotografii pe tema legată de filantropie pe care au înscris-o la concurs.

Pe parcursul realizării textului și a fotografiilor, echipele va ține legătura și va colabora cu coordonatoarea Burselor ARC pentru jurnalism despre filantropie, Georgiana Ilie.

Pot cere feedback pe ideea mea înainte de a depune dosarul de înscriere?

Da. Dacă ai nelămuriri privind măsura în care povestea ta se înscrie în tema bursei, scrie-ne la georgiana@arcromania.ro și îți vom răspunde în cel mai scurt timp.

Alte informații:

– Materialele publicate trebuie să conțină mențiunea că au fost realizate în cadrul Burselor ARC pentru jurnalism despre filantropie.

– Echipele vor putea publica materialele în orice publicație doresc, dar drepturile asupra materialelor vor reveni organizatorilor, respectiv Asociației pentru Relații Comunitare.

– Fiecare echipă poate înscrie maximum un proiect.

– Jumătate din valoarea bursei va fi virată imediat după anunțarea câștigătorilor, iar a doua parte, la jumătatea proiectului, dacă echipa face dovada că a lucrat conform planului de documentare propus.

– Echipele se angajează să pună la dispoziţia ARC materialele de documentare (notiţe, înregistrări video, audio, fotografii de documentare, contactele persoanelor intervievate) pentru ca editorul să poate face procesul de factchecking înainte de publicarea materialului.

– ARC își rezervă dreptul de a retrage bursa echipelor care nu respectă planul de documentare propus.

Pentru mai multe informaţii, ne puteţi scrie la adresa georgiana@arcromania.ro, persoana de contact Georgiana Ilie.

Sursa: www.arcromania.ro

 

Programul de bursieri social media 2015 la Europe Direct București

Dacă eşti tânăr student sau absolvent de studii superioare cu diplomă, ai vârsta până în 26 de ani și îţi place să foloseşti canalele de comunicare socială, să redactezi articole pe tematică europeană, să organizezi diverse evenimente şi activități, Institutul European din România te invită să aplici pentru o bursă social media la Europe Direct Bucureşti!


Centrul de Informare Europe Direct (CIED) Bucureşti găzduit de Institutul European din România (IER) oferă studenţilor şi masteranzilor de la universităţile din Bucureşti posibilitatea de a efectua specializări în afaceri europene cu bursă în cadrul CIED Bucureşti – Programul de bursieri social media. Tinerii bursieri, sub îndrumarea echipei Centrului, vor asigura activităţi specifice canalelor de comunicare socială (actualizarea permanentă a paginilor de Facebook,  Twitter şi site-ul CIED Bucureşti), vor redacta articole pentru Buletinul informativ Europe Direct Bucureşti, vor participa la organizarea şi desfăşurarea evenimentelor, elaborarea publicaţiilor, precum şi la oferirea de servicii de informare europeană vizitatorilor Centrului și solicitărilor telefonice sau prin e-mail. De asemenea, contăm pe sprijinul vostru și pentru chestiuni administrative.

Durata bursei social media este de o lună, cu posibilitatea prelungirii până la 3 luni, cu acordul părţilor, în funcţie de activităţile Centrului, disponibilitatea bursierului şi dorinţa de implicare.

Programul este flexibil, între 3 şi 6 ore pe zi.

În anul 2015 sunt puse la dispoziție un număr estimativ de 22 de burse (în funcție de încadrarea lunară de începere și încheiere a fiecărei burse), câte două locuri pe lună.

Profilul bursierilor social media:

• student sau absolvent (cu vârsta până în 26 de ani) al unei facultăţi cu profil de comunicare, ştiinţe sociale, relații internaționale, economic, ştiinţe politice, administraţie publică etc.;
• cunoştinţe de bază despre Uniunea Europeană, instituţiile şi politicile europene;
• cunoştinţe de operare pe calculator (Internet, Microsoft Office);
• cunoaştere a limbii engleze;
• conştiinciozitate, punctualitate şi capacitatea de a respecta termenele şi standardele cerute;
• capacitatea de a lucra în echipă.

Activităţile extracurriculare conexe constituie un avantaj.

Pentru a aplica, sunteţi invitaţi să vă exersaţi creativitatea şi să realizaţi o lucrare originală pe temele europene prioritare anului 2015 – Anul European al Dezvoltării (spre exemplu: afiş, colaj, fotografie, prezentări etc.).

De asemenea, mai sunt solicitate următoarele documente:

• formularul de candidatură – poate fi descărcat pe europedirectbucuresti.ier.ro;
• CV (în format european, în limba română sau engleză), anexând copii ale diplomelor sau adeverințelor de absolvire, acolo unde este cazul;
• adeverinţă de student (poate fi prezentată în cadrul interviului sau ulterior, acolo unde este cazul).

Vă rugăm să transmiteţi lucrarea creativă (în format Word, PDF, Powerpoint sau fotografie) împreună cu documentele solicitate, prin e-mail la adresa europedirect.bucuresti@ier.ro.

Termenul limită de aplicare este marți, 6 ianuarie 2015!

Selecţia se face pe bază de dosar (pe baza documentelor transmise) şi de interviu.

Doar candidaţii selectaţi în urma analizei dosarelor vor fi contactaţi pentru interviul care se va desfăşura joi, 8 ianuarie 2015 (data urmează a fi confirmată).

Multă inspiraţie!

Sursa: www.ier.ro

MFE supune consultării publice schița ghidului „Măsuri integrate pentru tinerii inactivi” – primul apel din cadrul POCU 2014 – 2020

Ministerul Fondurilor Europene lansează în consultare publică schiţa ghidului pentru cererea de propuneri de proiecte „Măsuri integrate pentru tinerii inactivi”, primul apel din cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020.


Această primă schiță de ghid din cadrul POCU vine cu o serie de noutăţi punctuale, dar şi cu o schimbare majoră de gândire. Este o schimbare de abordare de care România are extrem de multă nevoie astăzi: banii nu mai trebuie să fie doar cheltuiți, ci investiți astfel încât să genereze plus valoare. Vrem ca tot ce înseamnă finanțări europene pentru tineri să vizeze nevoile lor reale, corelate cu nevoile pieței. Tinerii trebuie motivaţi, le trebuie experienţă profesională şi un loc de muncă, iar statul poate și trebuie să le asigure toate aceste lucruri, punându-i în legătură directă cu angajatorii. Tinerii sunt una dintre priorităţile României, iar ei trebuie să simtă că facem lucruri concrete pentru ei. Învăţământul dual este, de exemplu, o soluţie care ar putea să rezolve o parte dintre problemele lor, prin crearea unei legături directe între şcoală şi angajator, indiferent că vorbim de facultăţi, licee sau școli profesionale. Începând cu luna ianuarie, vom organiza întâlniri cu tinerii şi vom aduce la aceeaşi masă pe toţi cei care pot şi trebuie să îmbunătăţească situaţia lor. De exemplu, trebuie să găsim o modalitate prin care tinerii, elevii și studenții, imediat ce intră sau ies dintr-o formă de învățământ, să fie înregistrați la serviciul public de ocupare, astfel încât să putem identifica, de la bun început, cele mai bune soluții pentru ei”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Pentru a îmbunătăți situația tinerilor care nu au un loc de muncă şi nici nu urmează un program de educaţie şi formare (NEETs) şi pentru a facilita tranziția către piața muncii, la nivel național se va acționa pe trei paliere – educație, formare, ocupare.

Intervenţiile finanţate prin POCU îi vizează pe tinerii NEETs din regiunile Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia prin „Inițiativa locuri de muncă pentru tineri” (Axa Prioritară 1), dar şi pe cei din celelalte cinci regiuni ale ţării, prin „Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs” (Axa Prioritară 2).
Grupul țintă vizat în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte este format din tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani (respectiv, până la împlinirea vârstei de 25 ani).

Solicitanţii și partenerii eligibili sunt: angajatori, entități relevante (furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare şi certificare a competenţelor, sindicate, patronate, ONG-uri/ organizații de tineret etc.) în parteneriat cu angajatori, SPO în parteneriat cu entități relevante (angajatori, furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare şi certificare a competenţelor, sindicate, patronate, ONG-uri/ organizații de tineret etc., entităţile selectate/ desemnate pentru implementarea schemelor de grant global în domeniul antreprenoriatului.

Ghidul solicitantului „Măsuri integrate pentru tinerii inactivi”

Sursa: www.fonduri-ue.ro