Propunere de cooperare Italia, Milano

SIS – Sistema ImpreseSociali (Social Enterprises System) din Milano, Italia – consortiu de cooperative sociale înfiintat în 1995 (organizatie nonprofit) – cauta parteneri interesati pentru colaborare în diferite proiecte europene, incluzând actuala cerere de propuneri pentru tineret a programului Erasmus + (data limita de depunere a aplicatiilor 2 septembrie a.c.).


SIS are 29 de membri asociati din care 15 cooperative sociale de tip A (furnizarea de servicii comunitare), 10 cooperative sociale de tip B (agenti pentru integrarea persoanelor dezavantajate pe piata muncii) 3 consortii sociale ale cooperativelor si o fundatie(Fondazione Sodalitas).

SIS îsi orienteaza activitatea în domenii precum antreprenoriatul, cetatenia europeana, egalitatea sexelor, integrare, dialog intercultural, educatie non-formala, somaj/ocupare, dezvoltare urbana/rurala, politica de tineret.

Fisa de prezentare se regaseste în anexa.

Contact pentru manifestarea interesului pentru colaborare: Annalisa Contini, annalisa.contini@consorziosis.org, +39 3394804139

Sursa: www.uncjr.ro

Programul de Granturi Raiffeisen Comunităţi, 2015

Raiffeisen Bank a lansat a cincea editie a Programului de Granturi Raiffeisen Comunitati, un program de finantare a proiectelor locale de dimensiuni mici si medii in comunitatile in care banca isi desfasoara activitatea, cu un buget total de 100.000 euro, pentru proiecte de responsabilitate socială din domeniile educație financiară, ecologie urbană, servicii sociale și de sănătate.


Cele mai bune 10 proiecte, cu impact în comunitate, vor primi fiecare câte o finanțare de 10.000 euro.

Programul de Granturi se desfașoara în perioada 1 iulie – 11 septembrie în două etape:
1 iulie – 1 august 2015 (inclusiv) – depunerea propunerilor de proiecte

Această etapă e urmată de o perioadă de evaluare internă a propunerilor, urmând ca lista propunerilor de proiect finaliste să fie anuntate la data de 17 august 2015.

17 august – 11 septembrie – votarea de către publicul larg și jurizarea internă

Lista proiectelor câștigătoare va fi anunțată până la data de 16 septembrie 2015, după verificarea și validarea de către Raiffeisen Bank S.A. a voturilor înregistrate.

Programul de Granturi Raiffeisen Comunități este primul program de finanțare online a proiectelor de responsabilitate socială de pe piața bancară din România, scopul principal fiind să sprijine organizațiile – eligibile în conformitate cu Legea nr. 32/1994 privind sponsorizările – care doresc să dezvolte și să implementeze programe în beneficiul comunităților unde Raiffeisen Bank își desfășoară activitatea.

Detalii pe www.raiffeisencomunitati.ro.

Sursa: www.raiffeisencomunitati.ro

Administraţia Fondului Cultural Naţional anunţă lansarea sesiunii de finanţare III/2015

Administraţia Fondului Cultural Naţional anunţă lansarea joi, 02 iulie 2015, a sesiunii de finanţare III/2015, destinată susținerii de proiecte culturale.

AFCN acordă finanţări nerambursabile pentru proiecte culturale, cu derulare în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi 15 noiembrie 2015.


Suma disponibilă pentru finanţarea nerambursabilă este de 2.100.000 lei, repartizată astfel:

 PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL ȘI INTERVENȚIE CULTURALĂ 1.000.000 lei
 PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL 1.000.000 lei
 CONTESTAȚII 100.000 lei

Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este de 50.000 lei.

Perioada de înscriere a proiectelor culturale este cuprinsă în intervalul 02 – 31 iulie 2015.

Termenul limită de înscriere a proiectelor: 31 iulie 2015, ora 17:00.

Înscrierile se fac online accesând adresa: http://www.afcn.ro, butonul Logare/Înregistrare, respectând Ghidul solicitantului. Pentru aceasta, deponenții care sunt la prima solicitare de finanţare nerambursabilă în anul 2015, vor crea un cont de utilizator.

Finanțarea se adresează: persoanelor fizice autorizate, asociaţiilor, fundaţiilor, instituţiilor publice de cultură, societăţilor comerciale care derulează activităţi culturale.

AFCN va acorda o atenţie deosebită proiectelor culturale de anvergură, transversale şi integratoare şi va urmări în 2015 ca priorități:

– Susţinerea abordărilor alternative și neconvenționale de promovare a patrimoniului.

– Încurajarea mobilităţii culturale pe teritoriul României (măsura în care proiectul cultural este conceput pentru a putea fi realizat/prezentat şi în alte contexte geografice şi culturale de pe teritoriul României)

– Intervenția în spațiul public și/sau facilitarea accesului la cultură.

Mai multe detalii despre sesiunea de finanţare puteţi obţine accesând http://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html

Sursa: www.afcn.ro

MFE a publicat Planul multianual de lansări pentru cereri de propuneri de proiecte în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman a publicat Planul multianual de lansări pentru cereri de propuneri de proiecte în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (link). Documentul include și un calendar orientativ al liniilor de finanțare pentru următorii doi ani.


Planificarea lansărilor cererilor de propuneri de proiecte este un element esențial pentru asigurarea premiselor implementării performante a unui program operațional. Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman a stabilit un set minim de principii care să stea la baza planificării intervențiilor sprijinite prin Programul Operațional Capital Uman pentru întreaga perioadă de programare. Perspectiva din care sunt definite principiile de alocare urmărește atingerea obiectivelor şi a țintelor programului la dimensiunea şi la termenele planificate, corelarea cu strategiile naționale relevante, precum și abordarea integrată pentru asigurarea complementarității și a valorificării sinergiilor între intervențiile care vor fi finanțate din diferitele fonduri ESI.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Concursul Național de Drepturile Omului și Migrație, 22 – 25 iunie, București

Prima ediție a Concursului Național de Drepturile Omului și Migrație va avea loc în perioada 22 – 25 iunie, București. Se vor acorda 24 de burse și 4 premii în valoare totală de 5.000 lei.

Concursul este organizat de Centrul de Drepturile Omului și Migratie și are ca obiectiv general încurajarea studenților și masteranzilor interesați de dezvoltarea aptitudinilor practice de a se implica în identificarea și soluționarea unor probleme juridice de drepturile omului și migrație, într-un mediu simulat.


Concursul promovează valorile etice fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea, munca în echipă și comunicarea interpersonală. Probele Concursului au caracter științific, aplicativ, socio-educativ și juridic.

TEMELE CONCURSULUI vor viza aspecte generale de încălcare a drepturilor omului, precum și probleme juridice practice referitoare la:

– migrație, azil, refugiați;

– nediscriminare;

– drepturile persoanelor cu dizabilități;

– transparență, anti-corupție și responsabilitate socială.

PARTICIPAREA LA CONCURS vizează parcurgerea următorilor pași:

1. înscrierea la Concurs a persoanelor interesate se face prin completarea formularelor prevăzute la secțiunea Înscriere și transmiterea lor, în original, organizatorilor (15 mai – 15 iunie);
2. parcurgerea individuală a pregătirii online prin consultarea materialelor didactice și a bibliografiei recomandate (15 mai – 15 iunie);
3. participarea la testul online care urmărește verificarea cunoștințelor de bază în domeniul drepturilor omului și migrației (19 iunie);
4. 24 de persoane înscrise în grupul țintă vor primi burse de participare la faza a doua a Concursului în conformitate cu punctajul obținut în urma testului online;
5. etapa practică a Concursului are loc în București și se întinde pe o perioadă de 4 zile (22-25 iunie);
6. toți participanții vor primi diplome, 10 participanți vor primi premii în cărți și 4 participanți vor primi premii în bani în valoare totală de 5.000 lei (25 iunie).

Informatii suplimentare pe www.cdom.rau.ro

Ai o idee de afacere T.A.Re? Intră în concursul cu premii de 1.000.000 de euro

Tinerii din regiunile București-Ilfov și Sud-Vest sunt provocați să conceapă idei inovatoare de afaceri pentru a obține finanțări de 25.000 de euro. Competiția lansată de Academia de Studii Economice, alături de Asociația Română pentru Transfer Tehnologic și Inovare AroTT, compania de consultanță Loop Operations și CCDL Events and Training, în cadrul proiectului Fii T.A.Re! Tineri Antreprenori Responsabili se va desfășura în perioada 18 – 24 mai și va acorda premii în valoare totală de 1.000.000 de euro pentru cele mai bune 40 de planuri de afaceri.


La concursul de idei de afaceri sunt așteptați să se înscrie tinerii cu spirit antreprenorial care au domiciliul/reședinta în București-Ilfov și Sud-Vest și și-au propus să lanseze ideea de afacere în una din cele 2 regiuni.

Finanțarea acordată va sprijini primii pași în drumul spre succes al afacerii pentru oricare dintre următoarele domenii: Turism şi ecoturism; Textile şi pielărie; Lemn şi mobilă; Industrii creative; Industria auto şi componente; Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor; Sănătate şi produse farmaceutice; Energie şi management de mediu; Bioeconomie (agricultură); Biofarmaceutică şi biotehnologii; Procesarea alimentelor si a bauturilor.

Lista codurilor CAEN eligibile se regăsește anexată Regulamentului de Concurs.

Pe lângă cei 25.000 de euro oferiți pentru inițierea și dezvoltarea sustenabilă a business-ului, cei 40 de câștigători vor avea oportunitatea de a beneficia de sesiuni gratuite de asistență și mentorat de la manageri și antreprenori de succes din mediul de afaceri românesc.

Îndrăznește să crezi în ideile tale și încarcă planul de afaceri pe platforma www.antreprenori-responsabili.ro până pe data de 24 mai.

Pentru a afla toate informațiile privind modalitatea de înscriere în concurs, criteriile de eligibilitate și metodologia de evaluare a planurilor de afaceri, consultați documentele disponibile AICI.

*Proiectul „FII T.A.Re! – Tineri Antreprenori Responsabili” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013 și este implementat în regiunile București – Ilfov și Sud-Vest.

Apelul de proiecte 2015 din programul Fondul pentru Inovare Civică

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) a lansat apelul pentru propuneri de proiecte 2015 a Fondului pentru Inovare Civica (CIF).

CIF este un program de finantare adresat organizatiilor neguvernamentale, dezvoltat in parteneriat cu Romanian-American Foundation si Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe si sprijinit de donatori privati din Romania reprezentati in special de sectorul de afaceri prin urmatoarele companii responsabile social: OMV PETROM si Raiffeisen Bank.


Obiectivul programului de finantare

Fondul pentru Inovare Civica isi propune sa sprijine initiative si actiuni civice inovatoare ale organizatiilor neguvernamentale din Romania, responsabilizarea si cresterea participarii active a cetatenilor pentru a contribui la dezvoltarea comunitatii.

Prin intermediul programului vor fi sprijinite initiative in urmatoarele domenii:
– Mobilizarea si responsabilizarea cetatenilor
– Actiuni de advocacy si monitorizare a institutiilor/autoritatilor publice
– Educatie civica si implicarea copiilor si tinerilor in viata comunitatii

Finantarea este dedicata organizatiilor neguvernamentale din Romania. O organizatie poate depune cel mult 3 scrisori de intentie, in calitate de solicitant sau partener, dintre care maxim 2 in calitate de solicitant.
Mai multe informatii cu privire la eligibilitatea solicitantului si partenerilor se regasesc in Ghidul Solicitantului.

Valoarea finantarilor

Valoarea estimativa a finantarilor acordate va fi de maxim 60.000 Lei / proiect.
Contributia proprie nu este obligatorie, dar sunt apreciate proiectele care aduc co-finantare indiferent de linie/capitol de buget.
Suma alocata pentru acest Apel pentru propuneri de proiecte este de 275.000 dolari.

Durata proiectelor

In cadrul acestui program de finantare, durata recomandata pentru implementarea proiectelor este cuprinsa intre 4 si 12 luni, dar nu exista o limitare stricta in acest sens.

Modalitate de aplicare

Procedura de aplicare consta initial in completarea Scrisorii de intentie (fara alte anexe suplimentare) exclusiv printr-un sistem de aplicare online. Doar solicitantii ai caror Scrisoare de intentie a fost selectata vor transmite Cererea de finantare cu toate anexele aferente.

Detalii cu privire la aplicarea online sunt prezentate in Ghidul Solicitantului.

Termenul limita de depunere a Scrisorii de intentie este 03 iulie 2015, ora 16.00.
Potentialii solicitanti pot adresa intrebari referitoare la acest apel prin e-mail, telefon sau fax pana la data de 30 iunie 2015 (inclusiv) in atentia: Raluca Teodor; E-mail: inovarecivica@fdsc.ro; telefon: 021 310 01 81; fax: 021 310 01 80.

Raspunsurile vor fi transmise pana cel mai tarziu 2 iulie 2015, iar intrebarile care prezinta interes si pentru alti solicitanti, impreuna cu raspunsurile aferente, vor fi publicate pe pagina de internet a Programului.
Documentele aferente prezentului Apel pentru propuneri de proiect pot fi descarcate de www.finantare.fdsc.ro

Sursa:  www.finantare.fdsc.ro

NEXTWORK, Forumul de proiecte europene 2015

NEXTWORK, forumul de proiecte europene, va avea loc Școala Națională de Studii Politice și Administrație Publică (SNSPA), în perioada 15 – 16 mai 2015. Tema forumului de anul acesta este: “Să cooperam împreună pentru o nouă renaștere europeană”.


Evenimentul va avea loc la sediul SNSPA (Bd. Expoziţiei, nr. 30 A, sector 1), în Sala Multifuncțională (parter). Deschiderea va avea loc vineri, 15 mai 2015, ora 10.00.

Printre cei prezenți la eveniment se numără:

Corina Creţu – Comisar european pentru politică regională

Prof.univ.dr. Gabriela Tigu – Președinte Nextwork Forum Comitet Director, Prorector Academia de Studii Economice București
Prof.univ.dr. Remus Pricopie – Rector SNSPA
Prof.univ.dr. Ovidiu Folcuţ – Rector Universitatea Româno-Americană
Prof.univ.dr. Magdalena Platis – Iordache – Prorector Universitatea din București
Prof.univ.dr. Sorin Dimitriu – Președinte Camera de Comerț București
Iolanda Mihalache – Asociatia PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă
Ettore Ruggiero – Nextwork Italia

Nextworkforum oferă oportunitatea de exploatare și diseminare a proiectelor cu finanțare europeană, ce are ca obiectiv dezvoltarea de noi idei și parteneriate în concordanță cu strategiile Uniunii Europene și obiectivele sale pentru anul 2020.

Publicul este format din manageri de proiect EU, autorități publice și reprezentanți ai instituțiilor, universități, centre de cercetare, roluri – cheie care pot face schimb de experiență în cele mai bune practici și instrumente metodologice, utile pentru următorii șapte ani în Uniunea Europeană: 2014- 2020.

Evenimentul oferă posibilitatea organizațiilor internaționale și naționale de a avea un spațiu personal dedicat schimburilor reciproce, dialogului, prezentarea si introducerea propriilor proiecte, utile pentru crearea de noi rețele pentru viitoarele proiecte.  

Accesați website-ul www.nextworkforum.eu pentru a va înregistra participarea și pentru a obține mai multe detalii.

MFE finanțează prin POSDRU stagii de practică pentru studenți

Ministerul Fondurilor Europene, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU), a lansat astăzi, 4 mai 2015, un nou apel de proiecte în valoare totală de 50 de milioane de euro.


Astfel, apelul „Stagii de practică pentru studenți” va finanța proiecte care vizează efectuarea de stagii de practică (internship) în anul 2015 de către studenți/ masteranzi din sistemul național de învatamânt la potențiali angajatori din orice sector, fiind încurajate stagiile de pregătire practică în cadrul instituțiilor publice.

Obiectivul apelului este sprijinirea studenților în dezvoltarea cunostințelor și aptitudinilor necesare în procesul de inserție pe piața muncii. Un proiect va putea avea valoarea totală eligibilă între 50.000 euro și 499.999 euro și va sprijini minim 150 de studenți/ masteranzi.

Prin lansarea unor astfel de apeluri imi doresc ca impreună cu echipa de la MFE să fac tot ce-mi stă în putință pentru a recupera cât se poate de mult și pentru a pierde cât mai puțini bani din perioada de programare 2007 – 2013. După cum știm, în debutul acesteia, țara noastră a avut parte de multe și grele corecții aplicate. De aceea, guvernul actual încearcă să încheie aceasta perioadă cu o absorbție cât mai mare, în ciuda piedicilor din trecut, pentru a putea intra în urmatoarea perioadă de programare, 2014 – 2020, cu lecțiile învațate și cu încredere că absorbția fondurilor europene nu este deloc o misiune imposibilă. Așadar, 2015 și 2016 reprezintă ani cruciali, atât pentru încheierea în condiții cât mai avantajoase pentru România a perioadei de programare 2007-2013, cât și pentru crearea unei contrucții solide în vederea îmbunătățirii capacității de absorbție în perioada 2014-2020”, a punctat ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica.

Nota:

Ghidul este publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene la adresa http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2015/cpp189.pdf

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Deschiderea procedurii de selecție pentru obținerea unei burse de participare la Alpbach „Summer School on Entreprenorship”

Organizatorii Alpbach „Summer School on Entreprenorship” informează că, în perioada 19 – 24 august 2015, se desfășoară cursurile de vară dedicate post-doctoranzilor, studenților la programe de doctorat și cercetătorilor în domeniile tehnologic, matematică și științe naturale.


Cei interesați pot aplica la cursurile menționate mai sus până la data de 17 aprilie 2015.

Centrul Internațional de Antreprenoriat Tirol Hermann Hauser” oferă sprijin financiar sub forma unei burse iar mai multe detalii se pot găsi la adresa: http://www.alpbach.org.entrepreneurship.

Sursa: www.edu.ro