S-a lansat competitia de proiecte „Actiuni urbane inovative”

In data de 15 decembrie a.c. Comisia Europeana a lansat competitia de proiecte in cadrul initiativei ”Actiuni urbane inovative” (AUI). Bugetul alocat pentru primul apel la proiecte este de 80 de milioane de EURO, apelul vizand 4 domenii tematice: tranzitia energetica, saracia in mediul urban, incluziunea migrantilor si a refugiatilor respectiv, locuri de munca si competente in economia locala.

In vederea informarii oraselor si a altor parti interesate, in lunile ianuarie si februarie 2016 secretariatul AUI va organiza mai multe evenimente de promovare (Bruxelles, Riga, Roma si Cracovia).

Date-cheie:

15/12/2015 – Lansarea primei Cereri de propuneri
31/03/2016 – Termenul limită pentru depunerea Formularelor de cerere
10/2016 – Data orientativă pentru decizia finală pentru aprobarea proiectelor
10/2016 – Data orientativă de început pentru proiectele aprobate

Termeni de referinta: Prima Cerere de propuneri Urban Innovative Actions 15/12/2015 – 31/03/2016

Mai multe detalii despre aceasta initiativa pot fi gasite pe site-ul: http://www.uia-initiative.eu/.

Sursa: www.adrnordest.ro

Propunere de parteneriat, Erasmus +, componenta tineret, Suedia, orasul Gothenburg

Primaria districtului Västra Hisingen al orasului suedez Gothenburg si « Sjumilahallen » – casa de cultura si sport ce acorda servicii municipale pentru locuitorii districtului – cauta parteneri pentru un proiect destinat tinerilor între 13-20 de ani, care urmeaza sa fie depus ca aplicatie la cererea 2016 a programului Erasmus+, componenta « Parteneriate strategice pentru tineret » (schimb de experienta si bune practici).

Proiectul propune ca prin activitatile organizate si documentatia creata sa contribuie la cresterea încrederii în sine în randul tinerilor – mai ales a celor marginalizati, din medii migrante sau cu un grad mare de somaj – si a capacitatilor acestora de a se dezvolta personal si a se adapta mai usor la cerintele pietei de locuri de munca si la continuarea studiilor.

Data limita: 26 aprilie 2016

Debutul perioadei de implementare: 1 august 2016 (durata 18 luni)

Parteneri cautati: organizatii/entitati europene (mai putin din Franta si Suedia) implicate direct în activitati pentru tineri, de preferat localizate în zone cu provocari socio-economice.

Contact pentru detalii si manifestarea interesului: dna Kicki Jaballah, coordonator Sjumilahallen, kicki.jaballah@vastrahisingen.goteborg.se

Fisa de prezentare se regaseste în ANEXA.

Sursa: www.uncjr.ro

Bursele „Constantin Brâncuşi” şi „George Enescu”

Institutul Cultural Român oferă în fiecare an două burse „Constantin Brâncuşi” şi două burse „George Enescu”, cu o durată a câte trei luni, în vederea desfăşurării unor proiecte artistice în atelierul închiriat de România la Cité Internationale des Arts, Paris.

Bursa „Constantin Brâncuşi” se acordă artiştilor plastici şi constă din subvenţia pentru un stagiu de trei luni la instituţii de profil din Paris (în speţă, Cité Internationale des Arts);

Bursa „George Enescu” se acordă muzicienilor şi constă din subvenţia pentru o perioadă de trei luni la instituţii de profil din Paris (în speţă, Cité Internationale des Arts);

Obiectivul principal al acestui program este introducerea artiştilor români în circuitul valorilor europene prin oferirea unei şanse de a lucra într-un mediu artistic internaţional (în arte plastice şi muzică). Programul se adresează artiştilor plastici şi muzicienilor români cu studii universitare de specialitate încheiate cu performanţe recunoscute în domeniu.

Sunt oferite două burse anuale „Constantin Brâncuşi” şi două burse anuale „George Enescu”, pentru perioade de câte trei luni, termenul limită de depunere a dosarelor pentru sesiunea fiind 11 decembrie 2015, în vederea desfăşurării unor proiecte artistice în atelierul închiriat de România la Cité Internationale des Arts, Paris.

Valoarea unei burse este de 4 545 EUR pentru trei luni.

Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti, personalităţi recunoscute în cele două domenii, în baza unui dosar de candidatură. Dosarul selectat este trimis spre validare Comisiei de Admitere de la Cité Internationale des Arts.

Numărul de burse acordate anual: patru burse (două burse „Constantin Brâncuşi”: perioada mai – iulie şi noiembrie – ianuarie şi două burse „George Enescu”: perioada februarie – aprilie şi august – octombrie)

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: muzică şi muzicologie; arte plastice şi vizuale.

IMPORTANT! Termenul pentru depunerea dosarelor a fost prelungit până la data de 11 decembrie 2015.

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

– formularul de înscriere;

– CV conţinând informaţie detaliată asupra activităţii competiţionale a candidatului;

– copie după diploma de licenţă; în condiţiile în care candidatul este şi absolvent de studii aprofundate, se vor adăuga copii şi după aceste acte;

– copie după un act de identitate;

– un proiect de lucru, din care să reiasă: justificarea experienţei profesionale şi a competenţei în materie; un nivel artistic care să permită aprofundarea dialogului cu artiştii străini; relevanţa Parisului pentru realizarea proiectului: maxim 2 pagini în care să fie indicate locaţii/muzee/săli de concerte propuse spre vizitare, ce tematică va fi studiată, ce activităţi se vor derula.

– Pentru artişti – 10-20 de fotografii, cataloage (la plasticieni) în care să se menţioneze data şi dimensiunile reale ale lucrărilor;

– Pentru fotografi – 10-20 de fotografii 24/30 (în medie);

– Pentru video – 2 sau 3 DVD-uri sau CD-uri;

– Pentru muzicieni – una sau mai multe înregistrări pe casete audio sau CD

– Pentru compozitori – una sau mai multe partituri (nu se acceptă documentaţie în format electronic);

– un dosar de presă;

– perioada pentru care solicită bursa;

– 3 scrisori de recomandare;

Proiectele de cercetare vor fi redactate atât în limba română, cat şi în limba franceză.

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Persoana de contact: Cătălin Rogojinaru

catalin.rogojinaru@icr.ro

Sursa: www.icr.ro

Ministerul Fondurilor Europene lansează cererea de propuneri de proiecte pentru animarea comunității din cadrul oraşelor cu populaţie peste 20.000 de locuitori

Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Capital Uman lansează cererea de propuneri de proiecte (CPP) -„Sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul oraşelor cu populaţie peste 20.000 de locuitori, Etapa I – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) şi pentru înfiinţare GAL nou/ adaptare GAL deja înfiinţat la cerinţele DLRC pentru perioada de programare 2014-2020, finanțată din Axa prioritară 5/Obiectivul tematic 9/Prioritatea de investiţii 9.vi.Pentru această cerere de propuneri de proiecte procedura utilizată este cea competitivă.

Elementele esențiale cuprinse în această cerere de propuneri de proiecte se regăsesc în Fişa cererii de propuneri de proiect 5.1.

Ghidul Solicitantului Condiții Specifice AP 5/Obiectivul tematic 9/Prioritatea de investiţii 9.vi va intra în vigoare de la momentul publicării în Monitorul Oficial, Partea I.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Ministerul Fondurilor Europene lansează cererea de propuneri de proiecte pentru comunitățile marginalizate rome – POCU

Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Capital Uman lansează cererea de propuneri de proiecte (CPP) -„Dezvoltare Locală Integrată în comunitățile marginalizate rome, finanțată din Axa prioritara 4/Obiectivul tematic 9/Prioritatea de investiţii 9.ii.

Pentru acesta cerere de propuneri de proiecte procedura utilizata este cea competitivă. Elementele esențiale cuprinse în această cerere de propuneri de proiecte se regăsesc în Fişa cererii de propuneri de proiect 4.1.

Ghidul Solicitantului Condiții Specifice va intra în vigoare de la momentul publicării în Monitorul Oficial, Partea I.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Programul de burse al HMC – Projects in Central and Eastern Europe

Programul de burse al HMC – Projects in Central and Eastern Europe oferă elevilor oportunitatea de a petrece al treilea an de liceu (clasa a XI-a) într-o școala indepedentă din Marea Britanie, printr-o bursă care acoperă taxa scolara anuală, cazarea și cheltuielile de masă.

Liceenii interesați se pot înscrie în program până la 30 noiembrie 2015.

Programul de burse este oferit de Headmasters’ and Headmistress’ Conference, o asociație de școli independente din Marea Britanie. Prin participarea la program, elevii se familiarizează atât cu limba engleză, cât și cu sistemul boarding school, prin care tinerii locuiesc și studiază împreună (lista elevilor admiși ca bursieri în anii anteriori).

Perioada de studii petrecută în Marea Britanie este recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării Științifice. Parcurgerea unor examene de diferență va fi necesară, în funcție de materiile studiate în Marea Britanie.

Elevii interesați de înscrierea la aceste burse trebuie să îndeplineasca următoarele condiții de eligibilitate:

  • să fie inscriși într-o formă de învățământ de nivel liceal, fiind în prezent (anul școlar curent) în clasa a X-a;
  • să nu ocupe, la momentul înscrierii, un loc într-o școală din Marea Britanie;
  • venitul părinților (brut, combinat) pe anul 2015 să nu depășească echivalentul în lei a 30.000 lire;
  • vârsta elevului trebuie să fie, la 1 septembrie 2016, între 16 ani și 17 ani si 6 luni – nu pot aplica decât elevii care, la data menționată, nu depășesc vârsta maximă admisă. Data nașterii aplicantului ar trebui să se încadreze între 1.03.1999 și 1.09.2000.

Elevii pentru care venitul părinților depășește suma de 30.000 de lire în anul 2015 pot aplica pentru o bursa parțială, urmand aceeași procedură de înscriere.

Important!

Inainte de a aplica, vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile programului de burse și informațiile pentru părinti și elevi din arhiva Materiale HMC.

Mai multe informati pe www.jaromania.org

Finanțări în valoare de 200.000 de euro oferite de OMV Petrom în competiția „Idei din Țara lui Andrei”

OMV Petrom și Fundația PACT lansează cea de-a patra ediție a competiției naționale de proiecte „Idei din Țara lui Andrei”. Aceasta sprijină românii cu soluții din sfera dezvoltării comunitare, educației pentru angajabilitate, eco-eficienței și eco-inovației. 

Programul finanțează proiecte pentru dezvoltarea sustenabilă a comunităților din România cu granturi totale de până la 200.000 euro. Până pe 3 decembrie, persoanele fizice, organizațiile neguvernamentale, instituțiile de învățământ și alte instituții publice își pot înscrie ideile în competiție pe www.taraluiandrei.ro, la secțiunea Idei din Țara lui Andrei.

  ”Credem cu tărie în puterea ideilor bune de a schimba oameni și comunități. În același timp, știm că, pentru a deveni realitate, ideile bune au nevoie de sprijin și recunoaștere. Pentru a patra oară, în Idei din Țara lui Andrei, căutăm oameni cu inițiativă, dornici să fie parte activă din schimbarea în bine a comunităților unde trăiesc”, declară Mona Nicolici, Manager Sustenabilitate OMV Petrom.

În ediția de anul acesta, ideile propuse se pot încadra într-unul dintre următoarele trei domenii:

  • dezvoltare comunitară – inițiative care rezolvă o problemă socială în comunitatea locală, valorificând în mod eficient resursele, nevoile și oportunitățile existente;
  • educație pentru angajabilitate – proiecte care contribuie la formarea și pregătirea pentru piața muncii atât a tinerilor, cât și a adulților;
  • mediu: eco-eficiență sau eco-inovație – promovarea unui comportament cumpătat, prin folosirea în mod responsabil a resurselor naturale și a inovației pentru protecția și valorizarea mediului înconjurător.

Alina Zară, câștigătoare în competiția „Idei din Țara lui Andrei” cu proiectul Colțul Românesc, descrie experiența ei în competiție:

Ne-am înscris în ’Idei din Țara lui Andrei în ideea de a genera venituri pentru mai multe femei din localitate și pentru a lărgi gama de produse Mândra Chic. Finanțarea OMV Petrom ne-a ajutat să schimbăm în bine comunitatea locală și percepția lumii asupra a ceea ce se poate face într-un sat românesc cu oameni harnici și dichisiți.”

Competiția „Idei din Țara lui Andrei” – ediția 2015 – este organizată în parteneriat cu Fundația PACT, o organizație neguvernamentală activă în domeniile dezvoltării comunitare și economiei sociale.

„În cei peste 13 ani de activitate a echipei noastre, am avut șansa de a întâlni în comunitățile locale din România o sumedenie de oameni responsabili, entuziaști, preocupați de a produce schimbări pozitive acolo unde trăiesc și/sau muncesc. Credem că adevăratele schimbări vin din interiorul comunității, se propagă de la om la om și de la cetățeni înspre comunitate ca întreg și suntem încântați să-i sprijinim pe acești oameni cu inițiativă pentru a-și transforma propriile idei în acțiuni concrete pentru dezvoltarea localității lor.” declară Ruxandra Sasu, Director Executiv Fundația PACT.

Proiectele înscrise în ediția din 2015 a competiției vor trece prin două etape de evaluare. Cea dintâi este votul public, ce se va desfășura în perioada 7 – 18 decembrie 2015 și va reprezenta 40% din punctajul final. Cea de-a doua etapă va avea loc între 7 decembrie 2015 și 13 ianuarie 2016, când juriul „Idei din Țara lui Andrei” va analiza ideile primite, iar evaluările lor vor reprezenta 60% din totalul punctajului. Pe 20 ianuarie 2016 vor fi anunțați câștigătorii competiției, cei care au obținut punctajul cel mai mare în urma votului public și al evaluării juriului. Din juriu vor face parte reprezentanți ai unor ONG, membri ai Fundației PACT si ai OMV Petrom, bloggeri și jurnaliști.

Pe parcursul celor trei ediții de până acum ale competiției „Idei din Țara lui Andrei”, OMV Petrom a oferit finanțări în valoare totală de 360.000 de euro pentru peste 40 de proiecte sociale. O parte din câștigători și-au transformat ideile de proiecte în adevărate afaceri sociale, contribuind la schimbarea în bine a zeci de comunități de pe teritoriul țării.

Pentru mai multe informații despre competiție, vă rugăm să accesați www.taraluiandrei.ro.

 

FOND lansează cea de-a doua runda a Fondului de Mobilitate pentru experţi din societatea civilă România – Republica Moldova

FOND lanseaza cea de-a doua runda a Fondului de Mobilitate pentru experti din societatea civila Romania – Republica Moldova

Termen limita pentru primirea aplicatiilor (pentru grant-uri) – 13 noiembrie, ora 17.00

Runda a II-a a Fondului de Mobilitate este implementata de FOND cu sprjinul financiar al Ministerului roman al Afacerilor Externe, prin programul Romaniei de cooperare pentru dezvoltare (RoAid), in parteneriat cu Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare – Centrul Regional pentru Europa si Asia Centrala.

Obiectivul principal consta in transferul bilateral de experiente, cunostinte, bune practici intre Romania si Republica Moldova, imbunatatirea dialogului dintre cele doua tari, stimularea implicarii organizatiilor societatii civile in procesul de formulare al politicilor publice, dezvoltarea de proiecte comune si actiuni in parteneriat care sa raspunda obiectivelor de integrare ale R. Moldova in Uniunea Europeana, precum si obiectivelor Romaniei in contextul politicii de cooperare pentru dezvoltare.

Beneficiarii Fondului de Mobilitate sunt:

Pentru mobilitatile individuale:

– experti din societatea civila si mediul academic din Romania si R. Moldova. Grantul se acorda persoanelor fizice, un expert poate beneficia de o singura finantare.

Pentru grant-uri:

– organizatii ale societatii civile din Romania si Republica Moldova inregistrate conform legii.

Activitati eligibile:

Pentru mobilitatile individuale: participarea la conferinte si seminarii, intalniri lucru si de coordonare, activitati de mentorat, consultanta si formare ai caror beneficiari sunt organizatii ale societatii civile sau comunitatea, sub conditia ca aplicantii sa fie implicati ca persoane resursa.

Pentru grant-uri: activitati ce vizeaza cresterea capacitatii organizationale, imbunatatirea rolului societatii civile in cele doua tari, cresterea vizibilitatii societatii civile din Romania si R.Moldova, activitati de formare de tipul workshop-urilor, trainingurilor, seminariilor, vizite de studiu, programe de intership in contextul prioritatilor tematice mentionte mai sus.

Mobilitatile individuale vor fi procesate in masura in care sunt trimise, nu exista un termen limita pentru primirea lor.

Pentru grant-uri, termenul limita este 13 noiembrie 2015, ora 17.00.

Aplicatiile se primesc la adresa office@fondromania.org.

Informatiile detaliate privind procedura de obtinere a finantarii,formularele de aplicatie, calendarul se gasesc in documentele disponibile pe site-ul FOND – www.fondromania.org.

MFE publică spre consultare GS CS aferent cererii de propuneri de proiecte „Înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi”

Ministerul Fondurilor Europene – Directia Generala Programe Capital Uman publica spre consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte „Înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi”, proiect/proiecte selectate prin utilizarea procedurii non – competitive

Obiectivul specific urmarit în cadrul acestei prioritati de investitii vizeaza:”Cresterea numarului tinerilor NEETs inactivi înregistrati la Serviciul Public de Ocupare

Toate întrebarile legate de Ghidul solicitantului, precum si propunerile si sugestiile de îmbunatatire vor fi transmise pâna la data de 30 octombrie 2015 pe adresa de email: consultare.pocu@fonduri-ue.ro

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Cerere de propuneri de proiecte 2015, programul Erasmus +, Sprijin pentru IMM-urile care se implica în programele de ucenicie

Comisia Europeana a deschis cererea de propuneri de proiecte 2015 în domeniul încurajarii educatiei profesionale, al relatiei dintre piata muncii, intreprinderile mici si mijlocii si programele si strategiile de formare si învatare.

Program: “Erasmus+”

Titlul cererii de propuneri: “Sprijin pentru IMM-urile care se implica în programele de ucenicie

Data limita pentru depunerea aplicatiilor: 15 ianuarie 2016

Eligibilitate – în functie de lotul la care se aplica: camere de comert, organizatii profesionale relevante, furnizori de VET, alte organizatii care sprijina IMM-urile, ministere, autoritati publice locale, parteneri sociali, asociatii de parinti, centre de cercetare, universitati, ONG-uri, organizatii de tineret, scoli, servicii publice de ocupare, întreprinderi publice si private, etc.

Buget: 8.700.000 €

Fisa de prezentare a cererii se regaseste în anexa.

Sursa: www.uncjr.ro