Ministerul Fondurilor Europene lansează cererea de propuneri de proiecte pentru animarea comunității din cadrul oraşelor cu populaţie peste 20.000 de locuitori

Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Capital Uman lansează cererea de propuneri de proiecte (CPP) -„Sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul oraşelor cu populaţie peste 20.000 de locuitori, Etapa I – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) şi pentru înfiinţare GAL nou/ adaptare GAL deja înfiinţat la cerinţele DLRC pentru perioada de programare 2014-2020, finanțată din Axa prioritară 5/Obiectivul tematic 9/Prioritatea de investiţii 9.vi.Pentru această cerere de propuneri de proiecte procedura utilizată este cea competitivă.

Elementele esențiale cuprinse în această cerere de propuneri de proiecte se regăsesc în Fişa cererii de propuneri de proiect 5.1.

Ghidul Solicitantului Condiții Specifice AP 5/Obiectivul tematic 9/Prioritatea de investiţii 9.vi va intra în vigoare de la momentul publicării în Monitorul Oficial, Partea I.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Ministerul Fondurilor Europene lansează cererea de propuneri de proiecte pentru comunitățile marginalizate rome – POCU

Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Capital Uman lansează cererea de propuneri de proiecte (CPP) -„Dezvoltare Locală Integrată în comunitățile marginalizate rome, finanțată din Axa prioritara 4/Obiectivul tematic 9/Prioritatea de investiţii 9.ii.

Pentru acesta cerere de propuneri de proiecte procedura utilizata este cea competitivă. Elementele esențiale cuprinse în această cerere de propuneri de proiecte se regăsesc în Fişa cererii de propuneri de proiect 4.1.

Ghidul Solicitantului Condiții Specifice va intra în vigoare de la momentul publicării în Monitorul Oficial, Partea I.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Programul de burse al HMC – Projects in Central and Eastern Europe

Programul de burse al HMC – Projects in Central and Eastern Europe oferă elevilor oportunitatea de a petrece al treilea an de liceu (clasa a XI-a) într-o școala indepedentă din Marea Britanie, printr-o bursă care acoperă taxa scolara anuală, cazarea și cheltuielile de masă.

Liceenii interesați se pot înscrie în program până la 30 noiembrie 2015.

Programul de burse este oferit de Headmasters’ and Headmistress’ Conference, o asociație de școli independente din Marea Britanie. Prin participarea la program, elevii se familiarizează atât cu limba engleză, cât și cu sistemul boarding school, prin care tinerii locuiesc și studiază împreună (lista elevilor admiși ca bursieri în anii anteriori).

Perioada de studii petrecută în Marea Britanie este recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării Științifice. Parcurgerea unor examene de diferență va fi necesară, în funcție de materiile studiate în Marea Britanie.

Elevii interesați de înscrierea la aceste burse trebuie să îndeplineasca următoarele condiții de eligibilitate:

  • să fie inscriși într-o formă de învățământ de nivel liceal, fiind în prezent (anul școlar curent) în clasa a X-a;
  • să nu ocupe, la momentul înscrierii, un loc într-o școală din Marea Britanie;
  • venitul părinților (brut, combinat) pe anul 2015 să nu depășească echivalentul în lei a 30.000 lire;
  • vârsta elevului trebuie să fie, la 1 septembrie 2016, între 16 ani și 17 ani si 6 luni – nu pot aplica decât elevii care, la data menționată, nu depășesc vârsta maximă admisă. Data nașterii aplicantului ar trebui să se încadreze între 1.03.1999 și 1.09.2000.

Elevii pentru care venitul părinților depășește suma de 30.000 de lire în anul 2015 pot aplica pentru o bursa parțială, urmand aceeași procedură de înscriere.

Important!

Inainte de a aplica, vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile programului de burse și informațiile pentru părinti și elevi din arhiva Materiale HMC.

Mai multe informati pe www.jaromania.org

Finanțări în valoare de 200.000 de euro oferite de OMV Petrom în competiția „Idei din Țara lui Andrei”

OMV Petrom și Fundația PACT lansează cea de-a patra ediție a competiției naționale de proiecte „Idei din Țara lui Andrei”. Aceasta sprijină românii cu soluții din sfera dezvoltării comunitare, educației pentru angajabilitate, eco-eficienței și eco-inovației. 

Programul finanțează proiecte pentru dezvoltarea sustenabilă a comunităților din România cu granturi totale de până la 200.000 euro. Până pe 3 decembrie, persoanele fizice, organizațiile neguvernamentale, instituțiile de învățământ și alte instituții publice își pot înscrie ideile în competiție pe www.taraluiandrei.ro, la secțiunea Idei din Țara lui Andrei.

  ”Credem cu tărie în puterea ideilor bune de a schimba oameni și comunități. În același timp, știm că, pentru a deveni realitate, ideile bune au nevoie de sprijin și recunoaștere. Pentru a patra oară, în Idei din Țara lui Andrei, căutăm oameni cu inițiativă, dornici să fie parte activă din schimbarea în bine a comunităților unde trăiesc”, declară Mona Nicolici, Manager Sustenabilitate OMV Petrom.

În ediția de anul acesta, ideile propuse se pot încadra într-unul dintre următoarele trei domenii:

  • dezvoltare comunitară – inițiative care rezolvă o problemă socială în comunitatea locală, valorificând în mod eficient resursele, nevoile și oportunitățile existente;
  • educație pentru angajabilitate – proiecte care contribuie la formarea și pregătirea pentru piața muncii atât a tinerilor, cât și a adulților;
  • mediu: eco-eficiență sau eco-inovație – promovarea unui comportament cumpătat, prin folosirea în mod responsabil a resurselor naturale și a inovației pentru protecția și valorizarea mediului înconjurător.

Alina Zară, câștigătoare în competiția „Idei din Țara lui Andrei” cu proiectul Colțul Românesc, descrie experiența ei în competiție:

Ne-am înscris în ’Idei din Țara lui Andrei în ideea de a genera venituri pentru mai multe femei din localitate și pentru a lărgi gama de produse Mândra Chic. Finanțarea OMV Petrom ne-a ajutat să schimbăm în bine comunitatea locală și percepția lumii asupra a ceea ce se poate face într-un sat românesc cu oameni harnici și dichisiți.”

Competiția „Idei din Țara lui Andrei” – ediția 2015 – este organizată în parteneriat cu Fundația PACT, o organizație neguvernamentală activă în domeniile dezvoltării comunitare și economiei sociale.

„În cei peste 13 ani de activitate a echipei noastre, am avut șansa de a întâlni în comunitățile locale din România o sumedenie de oameni responsabili, entuziaști, preocupați de a produce schimbări pozitive acolo unde trăiesc și/sau muncesc. Credem că adevăratele schimbări vin din interiorul comunității, se propagă de la om la om și de la cetățeni înspre comunitate ca întreg și suntem încântați să-i sprijinim pe acești oameni cu inițiativă pentru a-și transforma propriile idei în acțiuni concrete pentru dezvoltarea localității lor.” declară Ruxandra Sasu, Director Executiv Fundația PACT.

Proiectele înscrise în ediția din 2015 a competiției vor trece prin două etape de evaluare. Cea dintâi este votul public, ce se va desfășura în perioada 7 – 18 decembrie 2015 și va reprezenta 40% din punctajul final. Cea de-a doua etapă va avea loc între 7 decembrie 2015 și 13 ianuarie 2016, când juriul „Idei din Țara lui Andrei” va analiza ideile primite, iar evaluările lor vor reprezenta 60% din totalul punctajului. Pe 20 ianuarie 2016 vor fi anunțați câștigătorii competiției, cei care au obținut punctajul cel mai mare în urma votului public și al evaluării juriului. Din juriu vor face parte reprezentanți ai unor ONG, membri ai Fundației PACT si ai OMV Petrom, bloggeri și jurnaliști.

Pe parcursul celor trei ediții de până acum ale competiției „Idei din Țara lui Andrei”, OMV Petrom a oferit finanțări în valoare totală de 360.000 de euro pentru peste 40 de proiecte sociale. O parte din câștigători și-au transformat ideile de proiecte în adevărate afaceri sociale, contribuind la schimbarea în bine a zeci de comunități de pe teritoriul țării.

Pentru mai multe informații despre competiție, vă rugăm să accesați www.taraluiandrei.ro.

 

FOND lansează cea de-a doua runda a Fondului de Mobilitate pentru experţi din societatea civilă România – Republica Moldova

FOND lanseaza cea de-a doua runda a Fondului de Mobilitate pentru experti din societatea civila Romania – Republica Moldova

Termen limita pentru primirea aplicatiilor (pentru grant-uri) – 13 noiembrie, ora 17.00

Runda a II-a a Fondului de Mobilitate este implementata de FOND cu sprjinul financiar al Ministerului roman al Afacerilor Externe, prin programul Romaniei de cooperare pentru dezvoltare (RoAid), in parteneriat cu Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare – Centrul Regional pentru Europa si Asia Centrala.

Obiectivul principal consta in transferul bilateral de experiente, cunostinte, bune practici intre Romania si Republica Moldova, imbunatatirea dialogului dintre cele doua tari, stimularea implicarii organizatiilor societatii civile in procesul de formulare al politicilor publice, dezvoltarea de proiecte comune si actiuni in parteneriat care sa raspunda obiectivelor de integrare ale R. Moldova in Uniunea Europeana, precum si obiectivelor Romaniei in contextul politicii de cooperare pentru dezvoltare.

Beneficiarii Fondului de Mobilitate sunt:

Pentru mobilitatile individuale:

– experti din societatea civila si mediul academic din Romania si R. Moldova. Grantul se acorda persoanelor fizice, un expert poate beneficia de o singura finantare.

Pentru grant-uri:

– organizatii ale societatii civile din Romania si Republica Moldova inregistrate conform legii.

Activitati eligibile:

Pentru mobilitatile individuale: participarea la conferinte si seminarii, intalniri lucru si de coordonare, activitati de mentorat, consultanta si formare ai caror beneficiari sunt organizatii ale societatii civile sau comunitatea, sub conditia ca aplicantii sa fie implicati ca persoane resursa.

Pentru grant-uri: activitati ce vizeaza cresterea capacitatii organizationale, imbunatatirea rolului societatii civile in cele doua tari, cresterea vizibilitatii societatii civile din Romania si R.Moldova, activitati de formare de tipul workshop-urilor, trainingurilor, seminariilor, vizite de studiu, programe de intership in contextul prioritatilor tematice mentionte mai sus.

Mobilitatile individuale vor fi procesate in masura in care sunt trimise, nu exista un termen limita pentru primirea lor.

Pentru grant-uri, termenul limita este 13 noiembrie 2015, ora 17.00.

Aplicatiile se primesc la adresa office@fondromania.org.

Informatiile detaliate privind procedura de obtinere a finantarii,formularele de aplicatie, calendarul se gasesc in documentele disponibile pe site-ul FOND – www.fondromania.org.

MFE publică spre consultare GS CS aferent cererii de propuneri de proiecte „Înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi”

Ministerul Fondurilor Europene – Directia Generala Programe Capital Uman publica spre consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte „Înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi”, proiect/proiecte selectate prin utilizarea procedurii non – competitive

Obiectivul specific urmarit în cadrul acestei prioritati de investitii vizeaza:”Cresterea numarului tinerilor NEETs inactivi înregistrati la Serviciul Public de Ocupare

Toate întrebarile legate de Ghidul solicitantului, precum si propunerile si sugestiile de îmbunatatire vor fi transmise pâna la data de 30 octombrie 2015 pe adresa de email: consultare.pocu@fonduri-ue.ro

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Cerere de propuneri de proiecte 2015, programul Erasmus +, Sprijin pentru IMM-urile care se implica în programele de ucenicie

Comisia Europeana a deschis cererea de propuneri de proiecte 2015 în domeniul încurajarii educatiei profesionale, al relatiei dintre piata muncii, intreprinderile mici si mijlocii si programele si strategiile de formare si învatare.

Program: “Erasmus+”

Titlul cererii de propuneri: “Sprijin pentru IMM-urile care se implica în programele de ucenicie

Data limita pentru depunerea aplicatiilor: 15 ianuarie 2016

Eligibilitate – în functie de lotul la care se aplica: camere de comert, organizatii profesionale relevante, furnizori de VET, alte organizatii care sprijina IMM-urile, ministere, autoritati publice locale, parteneri sociali, asociatii de parinti, centre de cercetare, universitati, ONG-uri, organizatii de tineret, scoli, servicii publice de ocupare, întreprinderi publice si private, etc.

Buget: 8.700.000 €

Fisa de prezentare a cererii se regaseste în anexa.

Sursa: www.uncjr.ro

12 propuneri de parteneriat – Erasmus + şi Orizont 2020, educaţia digitală

12 institutii sau organizatii implicate in educatie din Belgia, Anglia, Finlanda si Germania cauta parteneri pentru proiecte de e-learning ce vor fi depuse ca aplicatii la viitoarele cereri de propuneri de proiecte ale programelor Erasmus +, actiunile-cheie 2 si 3, si Orizont 2020, componenta pentru competente si invatare cu ajutorul TIC.

Cele 12 idei de proiecte pentru care potentialii coordonatori cauta parteneri sunt:
· 1. “Virtual Classes” – Kent County Council,

· 2. “Tablets for classroom inclusion and differentiation (TABLIO)” – PXL University College,

· 3. “Intelligent learning environment for the acquirement of 21st century research skills” – KU Leuven Campus Brussels,

· 4. “Use of mobile devices for schooling of young refugees for faster language acquisition and career guidance” – Ministry of Education, Youth and Sports Baden-Württemberg,

· 5. “From qualification framework to online course” – School Community 1 Antwerp,

· 6. “International multi-level Monitoring system for blended learning practices” – KU Leuven,

· 7. “Learning for work: Relevance and quality of non-formal and informal learning acquired on social Networks as a profit tool for employability and growth of labor market” – Empreend,

· 8. “Researching alternative learning environments to help students succeed and achieve graduation” – University College Ghent,

· 9. “Digidemocracy in school” – University of Jyväskylä, Department of Teacher Education,

· 10. “Creative, collaborative improvisation with technology to support learning and innovation” – University of Jyväskylä & Agora Center,

· 11. “The Game of Democracy” – Ghent University,

· 12. “The effective use of using mobile devices in teaching and learning math, science and foreign languages” – Ministry of Education, Youth and Sports Baden-Württemberg.

Data limita pentru manifestarea interesului: 31 octombrie a.c.

Pe 4 decembrie 2015, la sediul Vleva/Agentia Flanders-Europa din Bruxelles, va fi organizata o reuniune a potentialilor parteneri (maximum 100 de persoane).

Costurile pentru atelierele de lucru si pranz sunt acoperite de catre organizatori, dar fiecare participant trebuie sa-si acopere deplasarea din surse financiare proprii.

Detalii si contacte: http://en.vleva.eu/educationgoesdigital

Sursa: www.uncjr.ro

MFE publică spre consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Dezvoltare Locală Integrată

Ministerul Fondurilor Europene – Directia Generala Programe Capital Uman publica spre consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ”Dezvoltare Locala Integrata”, Axa Prioritara 4 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei. Actiunile planificate în cadrul AP 4 vizeaza toate regiunile de dezvoltare.

Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ”Dezvoltare Locala Integrata”, Axa Prioritara 4 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei

Toate întrebarile legate de Ghidul solicitantului, precum si propunerile si sugestiile de îmbunatatire vor fi transmise pâna la data de 23 octombrie 2015 pe adresa de email consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Propunere de parteneriat – Erasmus+, Italia

Scoala “Francesco Paolo Neglia” din Enna (Sicilia) cauta un coordonator de proiect si parteneri pentru propunerea intitulata „Learning by playing„, propunere ce urmeaza sa fie depusa ca aplicatie la o viitoare cerere Erasmus+, actiunea-cheie 2 “Cooperation for innovation and the exchange of good practices– Strategic Partnerships in school education”.

Parteneri cautati: scoli primare si gimnaziale cu elevi de 6-14 ani

Obiective: motivarea elevilor pentru studiul diferitelor limbi straine, utilizarea tehnologii moderne la scoala prin instrumente TIC, îmbunatatirea dialogului intercultural si dezvoltarea conexiunilor europene, etc.

Data limita pentru manifestarea interesului : 15 noiembrie 2015

Contact pentru detalii si manifestarea interesului: dna Domenica Geraci, geracidomenica@libero.it

Fisa de prezentare poate fi consultata aici

Sursa: www.uncjr.ro