Institutul European din România anunţă lansarea depunerii de candidaturi în cadrul Proiectului de Studii de Strategie şi Politici SPOS 2016

Institutul European din România, prin Biroul Studii şi Analize, lansează Proiectul SPOS 2016 care presupune realizarea unei noi serii de studii ce urmăresc sprijinirea procesului de elaborare şi fundamentare a strategiilor şi politicilor României în perioada post-aderare.

Studiile incluse în cadrul proiectului SPOS 2016 sunt următoarele:

1.  Diplomația energetică a Uniunii Europene și potențialul dezvoltării unor noi proiecte de infrastructură
2. Relația dintre fenomenul migrației legale și piața muncii din România. Evoluții relevante, impact potențial, recomandări de politici
3. Viitorul parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite ale Americii în contextul Acordului de liber schimb dintre UE și SUA (TTIP – Parteneriatul Transatlantic pentru Comerț și Investiții)
4.  România și aderarea la zona euro. Constrângeri și oportunități

Activitatea de cercetare se va derula în perioada mai – noiembrie a.c.

Toţi cei interesaţi să participe la elaborarea studiilor incluse în proiect sunt invitaţi să transmită către IER, la adresa eliza.vas@ier.ro, până la data de 10 aprilie 2016, un dosar de candidatură individuală sau în echipă (recomandabil ar fi ca echipa să nu depăşească 2 – 3 persoane) care să conțină următoarele documente, în limba română:

–    Formular de înscriere pentru candidaţii SPOS 2016.
– Curriculum Vitae în format european (model disponibil la adresa https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae/templates-instructions/templates/doc.doc)
–    Propunere de cercetare, care să includă:
– Pagină de gardă, conţinând denumirea studiului pentru care este depusă candidatura, numele candidatului/candidaților şi data elaborării documentului;
–  Scurtă descriere a proiectului de cercetare (max. 1 500 de cuvinte) din care să reiasă maniera în care candidatul/candidații intenţionează să trateze tema, structura avută în vedere pentru lucrare şi o bibliografie orientativă.

Mențiune: Nu se fac modificări la titlurile studiilor, ci se păstrează în forma respectivă, fără să fie abordate sub-teme ca propuneri distincte.

Criterii de selecţie a candidaţilor:

Criterii generale:

–    Studii superioare finalizate, în domenii relevante pentru temele de cercetare abordate;
–   Competenţe de cercetare dovedite prin studii şi articole realizate, în conformitate cu activităţile academice, de cercetare sau de consultanţă;
–    Disponibilitatea de a lucra la realizarea studiului în perioada mai – noiembrie 2016;
–    Cunoaşterea a cel puţin unei limbi de circulaţie internaţională, de preferinţă limba engleză;
–    Abilităţi de utilizare a echipamentelor TIC.

​Criterii specifice:

– Experienţă de cercetare şi/sau profesională într-un domeniu relevant pentru tema de cercetare abordată în lucrare (articole, lucrări ştiinţifice);
– Participarea în proiecte de cercetare sau de consultanţă cu finanţare internaţională sau naţională, pe domenii relevante pentru tema de cercetare în cauză.

În vederea desemnării coordonatorilor, se vor lua în considerare, în plus, următoarele elemente:

– Experienţă în coordonarea de proiecte de cercetare sau de consultanţă cu finanţare internaţională sau naţională, sau în coordonarea realizării unor studii recente;
– Experienţă în lucrul cu administraţia publică centrală şi/sau în elaborarea de politici publice.

​Evaluarea propunerii de cercetare (inclusiv arie de cuprindere şi relevanţă).

Mai multe detalii pe www.ier.ro

Sursa: www.ier.ro

Propunere de parteneriat Erasmus+, „Enhance positive social capital for developing inclusive and safe school communities” , Cipru

Departamentul de Stiinte Sociale al Universitatii din Nicosia, Cipru, cauta parteneri pentru o propunere de proiect ce urmeaza sa fie depusa ca aplicatie la cererea Erasmus+, actiunea-cheie 2 “Cooperare pentru inovare si schimb de bune practici – parteneriate strategice în domeniul educatiei si formarii”( http://ec.europa.eu/education/opportunities/adult-learning/index_ro.htm).

Proiectul propune includerea la nivelul întregii scoli a politicilor si practicilor anti-discriminatorii si colaborarea dintre personalul din scoala, parinti, profesionisti din domeniu si elevi. În special, si tinând cont de Conventia privind drepturile copilului, proiectul va aborda necesitatea de a consolida relatia dintre copii, scoala, familie si comunitate, eliberându-i pe cei mici de orice fel de violenta prin dezvoltarea unui mediu de îngrijire prietenos si social în scoli.

Titlul propunerii: “Enhance positive social capital for developing inclusive and safe school communities (Be SO CAring)”
Data limita pentru manifestarea interesului: 21 martie a.c.; data limita pentru depunerea aplicatiilor: 31 martie 2016.
Parteneri cautati: entitati cu experienta în incluziunea copiilor proveniti din minoritatile etnice, care activeaza în medii educationale cu probleme de agresiune si hartuire.

Contact pentru manifestarea interesului si detalii: dl Christos Panagiotopoulos, profesor asociat, University of Nicosia,+393467990025, +390755052666, panagiotopoulos.c@unic.ac.cy

Fisa de prezentare se regaseste în anexa.

Sursa: www.uncjr.ro

Bursa LEADERS School oferita de APTjob

LEADERS School și-a deschis porțile pentru ediția 17, iar anul acesta s-a alăturat programului și APTjob, platforma de cariere în business și IT.

Dacă ai între 18 și 25 de ani, esti elev(ă) în an terminal, student(ă) sau masterand(ă) în țară sau peste hotare, ești pasionat de tehnologie și/sau creație, te-ai implicat de-a lungul timpului în activități extra-curriculare sau proiecte de voluntariat și îți dorești să trăiești o experiență unică și de impact, înscrie-te aici și poți obține bursa LEADERS School oferită de APTjob.

Bursa include participarea la toate cursurile școlii, cazare și acomodare timp de 6 zile în Predeal (3-9 aprilie 2016), mentorat lunar gratuit până la vârsta de 25 ani, includerea în comunitatea LEADERS (peste 3000 de membri), oportunități exclusive de job-uri și discounturi la evenimentele LEADERS și evenimentele partenere.

Pe lângă acoperierea taxei de participare, dupa finalizarea programului, poți beneficia și de stagii de internship în cadrul companiei APT sau accesul la alte oportunități profesionale.

Poti regasi aici galeria foto de la ultima editie a scolii de leadership. Mai multe detalii despre program, dar și lista completă a invitaților de la această ediție le găsesti online, pe www.leadersschool.ro.

Informații despre APTjob, poți găsi direct pe platforma cu același nume: www.aptjob.ro.

Programul CultIn – finanţări nerambursabile pentru proiecte din domeniul industriilor culturale şi creative

Programul se adresează antreprenorilor ce își desfășoară activitatea în domeniul industriilor culturale și creative, iniţiativelor personale organizate în companii, hub-uri, incubatoare de proiecte şi afaceri, studiouri de creaţie, care au potenţialul de a genera prosperitate prin valorificarea proprietăţii intelectuale.

Bugetul total alocat sesiunii de selecţie a ofertelor culturale din cadrul Programului CultIn este de 500.000 lei.

Domeniile culturale pentru care solicitanţii pot depune oferte în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile:

Arhitectură,
Meşteşuguri,
Design (e.g. grafic, vestimentar, de produs),
Media digitale și organizare în comunităţi creative (huburi culturale).

O atenţie deosebită se va acorda acelor proiecte care identifică şi se adresează industriilor culturale şi creative dominante din localităţile şi regiunile de unde provin solicitanţii de finanţare şi care vor valorifica cu precădere resursele creative locale.

Ofertele culturale din domeniul industriilor culturale şi creative sunt prezentate de solicitanţi sub forma unui dosar, care trebuie să conţină următoarele documente:
a) Cererea de finanţare nerambursabilă tipizată, completată şi semnată de către reprezentantul legal al solicitantului (Anexa 4). Cererea de finanţare nerambursabilă se completează prin descărcarea forumularului tipizat, de la adresa www.cultura.ro.
b) Copia, conform cu originalul, a hotărârii judecatoreşti de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă, care să ateste personalitatea juridică, unde este cazul.
c) Copia, conform cu originalul, a actului constitutiv, a statutului si a actelor doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale solicitantului, precum şi actele aditionale, dupa caz.
d) Copia certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (unde este cazul, în conformitate cu legislaţia în vigoare).
e) Copie a Certificatului de atestare fiscală.

Apelul de candidaturi pentru programul de finanțare CultIn este deschis aplicațiilor conform următorului calendar al sesiunii de finanțare:

Perioada de depunere a dosarelor: 14 martie – 14 aprilie 2016
Verificarea conformității administrative, respective a eligibilității cererilor de finanțare: 15 – 18 aprilie 2016
Evaluarea proiectelor culturale: 19 –24  aprilie 2016
Publicarea listei cu punctajul acordat proiectelor: 25 aprilie
Perioada de depunere a contestațiilor: 26-28 aprilie 2016
Publicarea listei finale a proiectelor câștigătoare după finalizarea contestațiilor: 2 mai 2016

Aplicațiile la programul de finanțare CultIn se depun în plic închis, la Registratura Generală a Ministerului Culturii, b-dul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti

Sursa: www.cultura.ro

Pe locuri, fiți gata, Swimathon! Lansare apel de proiecte pentru Swimathon București 2016

Swimathon București, evenimentul de strângere de fonduri prin înot, a ajuns deja la a patra ediție. Fundaţia Comunitară Bucureşti lansează, astfel, apelul de proiecte pentru ediția 2016! 

Anul acesta, Swimathon va avea loc pe 2 iulie, la bazinul olimpic Anatolie Grințescu, din incinta bazei sportive Dinamo. Evenimentul, organizat de Fundaţia Comunitară Bucureşti, își propune să alinieze la start 15 cauze din comunitățile din București și Ilfov și să implice cât mai mulți bucureșteni să fie ambasadori, înotători și donatori pentru aceste cauze.

”În primii trei ani de existență, Swimathon a crescut și a devenit notoriu, într-un oraș unde există multe alte evenimente sportive. Și asta pentru că energia bună nu vine doar din sport, ci și din bucuria oamenilor de a se implica în proiectele în care cred. Reușitele obținute în urma edițiilor precedente sunt semnificative: aproape 2500 de oameni au donat peste 425.000 de lei, pentru 65 de proiecte din comunitate. Chiar săptămâna aceasta, pe 8 martie, proiectul Asociației Unu și Unu – linia telefonică gratuită Alo, Prematuritate – s-a lansat datorită donațiilor înregistrate la Swimathon 2015” a declarat Alina Kasprovschi, Director Executiv al Fundației Comunitare București.

Organizațiile non-profit și grupurile de inițiativă din București și Ilfov care doresc să participe la Swimathon 2016 sunt invitate să aplice pentru participare până la 31 martie. Un juriu independent, desemnat de Fundația Comunitară București, va alege cauzele care vor fi reprezentate la eveniment.

Formularele de aplicaţie sunt disponibile aici

Cine poate aplica? Organizații non-profit și grupuri de inițiativă din București și Ilfov, care:

  • au o comunitate activă, care le susține și le promovează
  • au capacitatea de a derula o campanie amplă de strângere de fonduri, în vederea atingerii obiectivelor financiare propuse
  • au capacitatea de a atrage minimum 2 echipe de înotători-fundraiseri, a câte maxim 5 înotători fiecare.

Mai multe detalii despre eveniment sunt disponibile pe pagina oficială Swimathon București.

În 2015, la Swimathon București, am atras în comunitățile din oraș peste 193.000 lei de la 1.131 de donatori. Aceștia au susținut 16 proiecte, pentru care au înotat 230 de înotători.

Despre Swimathon București

Swimathon este o platformă de atragere de fonduri pentru cauze din comunitatea locală. Este un mecanism construit în jurul unui eveniment de înot, prin care comunitatea se întâlneşte, interacţionează şi se implică să strângă fonduri pentru proiectele pe care le consideră relevante. Înotătorii-fundraiseri înscriși în acest eveniment aleg o cauză pe care o susțin, parcurg un numar cât mai mare de bazine într-un anumit interval de timp și adună cât mai mulți susținători care să îi sprijine prin donații, pentru efortul depus. Se pot dona sume pentru fiecare lungime de bazin parcursă de înotator sau o sumă fixă, care să nu fie influențată de numărul de bazine parcurse.

Despre Fundația Comunitară București

Fundația Comunitară București investeşte timpul, banii şi energia bucureştenilor pentru a crea comunităţi în care să ne simţim ca acasă. Organizaţia colectează fonduri de la afaceri locale şi persoane individuale, pentru a finanţa proiecte care stimulează iniţiativa şi aduc oamenii împreună în comunităţi. În trei ani de activitate, organizația a finanțat peste 130 de proiecte cu peste 1.000.000 lei. Fundaţia Comunitară Bucureşti s-a înfiinţat în 2011 şi este parte dintr-o mişcare naţională, alături de alte paisprezece fundaţii comunitare din țară.

Burse și rezidențe de cercetare științifică la Muzeul Național al Literaturii Române Iași

Muzeul Național al Literaturii Române Iași, în colaborare cu Asociația „Patrimoniu pentru comunitate”, lansează, începând cu data de 8 martie 2016, ediția a III-a a Programului de burse și rezidențe de cercetare științifică privind istoria și viaţa culturală a Iaşiului, inițiativă care face parte din planul managerial 2013-2017.

Programul anual de burse și rezidențe își propune să stimuleze, la diferite nivele academice,  investigația științifică pe un subiect legat de istoria culturală sau de sistemul cultural contemporan al Iașiului, în domeniile filologie, istorie, filosofie, sociologie, muzeologie, antropologie, economie, biblioteconomie, științe politice ș.a.

Muzeul Național al Literaturii Române Iași oferă 4 burse și 4 rezidențe de cercetare, astfel:
2 burse de cercetare științifică „Junimea” pentru doctoranzi și cercetători, în valoare de 700 lei/proiect;
2 burse de performanță științifică „Junimea” pentru studenți și masteranzi, în valoare de 300 lei/proiect;
4 rezidențe de cercetare „Vasile Pogor” (cazare pe o perioadă de 1-4 săptămâni, pentru cercetători și doctoranzi).

Pentru depunerea proiectelor sunt eligibili studenți, masteranzi, doctoranzi și cercetători din România, Republica Moldova și Ucraina. Dosarul proiectului de cercetare trebuie să conțină Curriculum Vitae, titlul proiectului de cercetare, planul proiectului de cercetare de minim 2.000 de semne (pentru doctoranzi și cercetători), cuprinsul și un fragment de minim 5 pagini din lucrarea de licență sau dizertație  (pentru studenți și masteranzi).

Beneficiarii burselor și rezidențelor de cercetare vor avea ca obligație elaborarea unui articol ştiinţific care va apărea în una din publicațiile Muzeului Național al Literaturii Române Iași sau susținerea unei conferințe sub egida Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

Perioada de înscriere se va derula între 8 martie și 1 mai 2016, iar transmiterea proiectului se va face electronic, la adresa de e-mail muzeul.literaturii@gmail.com.

Evaluarea proiectelor se va realiza în perioada 2-4 mai 2016, iar rezultatele vor fi anunțate în data de 6 mai 2016 pe site-ul www.muzeulliteraturiiiasi.ro.

Sursa: www.muzeulliteraturiiiasi.ro

Program Național cu finanțare de 9 milioane lei pentru sprijinirea căminelor destinate persoanelor vârstnice

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a inițiat un proiect de Hotărâre de Guvern, pentru lansarea Programului de Interes Național “Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice”.

Scopul acestui act normativ este de a veni în sprijinul autorităților publice locale aflate în imposibilitatea de a găsi, în bugetele proprii, resursele necesare finanțării căminelor de bătrâni pe o perioadă mai lungă de timp, inclusiv a centreleor rezidențiale pentru persoanele vârstnice.

Totodată, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a venit în întâmpinarea necesității de finanțare suplimentară a bugetelor locale cu această destinație luând în considerare faptul că sumele alocate de la bugetul de stat sunt insuficiente,personalul de specialitate din cadrul acestor centre este subdimensionat, iar cheltuielile de funcționare până la nivelul standardului de cost rămân, de cele mai multe ori, neacoperite de contribuția beneficiarului.

Potrivit Legii 17/2000, art.21, de la bugetul de stat se alocă fonduri pentru completarea veniturilor extrabugetare ale căminelor, atunci când resursele bugetelor locale devin insuficiente, precum și pentru alte cheltuieli stabilite prin legile bugetare anuale.

Prin aprobarea acestui program de interes național a fost vizată finanțarea căminelor publice pentru persoane vârstnice într-un procent de maxim 30% din standardul de cost la nivel naţional, aprobat prin HG nr.978/2015, în funcție de capacitatea centrului și lista de așteptare a acestuia, pentru acoperirea cheltuielilor cu salarizarea personalului de specialitate angajat al căminului său cu care acesta a încheiat contract de prestări servicii de evaluare/elaborare/implementare a planului de intervenție, a planului de îngrijire și asistență sau a managementului de caz.

Acordarea de finanțare se realizează pe baza cererilor de finanțare întocmite de serviciile publice de asistență socială din cadrul autorităților localeîn subordinea sau coordonarea cărora funcționează căminele pentru persoane vârstnice.

Finanțarea programului se va face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Bugetul aferent acestui program este de 9 milioane lei, perioada de derulare fiind în limita bugetului alocat și nu mai târziu de 30 noiembrie 2016.

Obiectivele acestui program de interes național au în vedere creșterea calității vieții persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale publice prin menținerea unei vieți active sănătoase și identificarea alternativelor de acordare a serviciilor de îngrijire personală pentru persoanele vârstnice aflate pe listele de așteptare în vederea internării într-un cămin.

Totodată programul are în vedere atingerea unei serii de indicatori fizici și de eficiență cum ar fi:

· Creșterea ponderii personalului de specialitate din totalul personalului din căminele pentru persoane vârstnice de la 47% la 60%;

·  Creșterea numărului de persoane rezidente în cămine, evaluate ca independente din punct de vedere al autonomiei fizice, psihice și mentale;

·  Reducerea timpului de soluționare a cererilor pentru internarea în căminele pentru persoane vârstnice.

În anul 2013,numai 28% din veniturile căminelor publice pentru persoane vârstnice aflate în subordinea consiliilor locale au provenit din contribuția persoanelor beneficiare, iar 13% din subvenții de la bugetul statului.

Sursa: www.mmuncii.ro

Ministerul Culturii lansează în premieră o linie de finanțare pentru Industriile și Comunitățile Creative

Ministerul Culturii lansează în anul 2016 două sesiuni de selecție pentru finanțarea de proiecte în domeniul Industrii și Comunități Creative. În acest sens, Ministerul Culturii inițiază procedura de selecție prin Programul CultIN.

Industriile Creative sunt acele sectoare ale creației și dezvoltării tehnologice ce generează profit și care regândesc cultura ca un motor al dezvoltării regionale și naționale: arhitectură, meșteșuguri, design (e.g. grafic, vestimentar, de produs), media digitale (e.g. dezvoltare software, web design, aplicații mobile, dezvoltare jocuri web), film, radio, TV (e.g. producție video).

Acest program are ca principal obiectiv stimularea și motivarea comunității creative pentru a genera inițiative și produse competitive cu valoare de creștere economică (economie creativă) și de coeziune socială în orașele și regiunile țării.

Sectorul industriilor creative este relevant atât pentru capitalul cultural cât și pentru capacitatea de a genera profitabilitate la nivel național, contribuind la dezvoltarea sectorului independent și public. Astfel, Programul CultIN, în latura sa dedicată industriilor creative, va fi axat pe sprijinirea acelor acțiuni care vor aduce beneficii în regiunile României în care acest concept este mai puțin prezent și care vor determina dezvoltarea huburilor și clusterelor creative și a polilor de competitivitate regională. Se va pune un accent deosebit pe proiectele care valorifică resursele umane creative locale, în funcție de valoarea lor și de industriile culturale și creative dominante pentru un oraș sau o regiune anume.

În acest sens, Ministerul Culturii se angajează în a organiza două sesiuni de selecție pentru finanțarea nerambursabilă în conformitate cu noua direcție strategică, în limită a cinci sute de mii de lei ( 500.000 RON) fiecare. Normele metodologice vor fi anunțate pe site până la data de 1 martie 2016.

De asemenea, Ministerul Culturii va susține o serie de proiecte considerate prioritare pe plan național și internațional din următoarele categorii:

1. Proiecte Consolidate – Proiecte Culturale cu caracter unic, dezvoltate în timp, care și-au dovedit importanța pe plan național și internațional.
2. Proiecte ale Uniunilor de Creație – Proiecte considerate prioritare de către Uniunile de Creație.
3. Proiecte ale Minorităților.
4. Proiecte autonome ale Instituțiilor din Subordine, a căror reprezentativitate natională și internatională este incontestabilă.

Mai multe informatii pe www.cultura.ro

Ministerul Culturii selectează parteneri eligibili în vederea depunerii de proiecte în parteneriat

Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, selectează parteneri eligibili în vederea depunerii de proiecte în parteneriat.

Într-o primă etapă, căutăm parteneri pentru depunerea de proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 5, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Tipuri de parteneri eligibili, conform Ghidului Solicitantului:

instituții subordonate Ministerului Culturii;
instituții culturale;
autorități publice centrale;
autorități publice locale;
unități de cult și asociații religioase;
organizații Non-Guvernamentale (persoane juridice de drept privat fărăs cop patrimonial);
alte instituții și/sau organizații active în sectorul cultural.

În vederea selecției, potențialii parteneri vor transmite următoarele documente:
–    scrisoare de intenție, însoțită de o scurtă prezentare a ideii de proiect (obiectiv general, obiective specifice, activități, rezultate așteptate și un buget estimativ), asumată de reprezentantul legal al organizației/instituției;
–    documente din care să reiasă:
–  experiența organizației/instituției în domeniul vizat de proiectul propus;
–  experiența în scrierea și managementul proiectelor cu finanțare nerambursabilă (dacă este cazul).

Propunerile de parteneriat vor fi evaluate prin acordarea unui punctaj, în funcție de:

ideea de proiect (relevanța proiectului și corespondența cu obiectivul specific corespunzător priorităţii de investiţii 5.1 al axei prioritare 5 a P.O.R);
capacitatea tehnică (experiența organizației atât în domeniul vizat de proiectul propus, cât și în scrierea și managementul proiectelor cu finanțare nerambursabilă).

Pentru informații suplimentare, vă rugăm accesați www.inforegio.ro , secțiunea POR 2014 – 2020, Ghiduri specifice.

Propunerile de parteneriat vor fi transmise la adresa de e-mail parteneriat@umpcultura.ro.

Date de contact:
Ministerul Culturii – Unitatea de Management a Proiectului
B-dul Unirii nr. 22, et. 5, camera 503, sector 3 – București
Mihai Monoranu – tel.: +4 021.223.03.46, e-mail: parteneriat@umpcultura.ro

Sursa: www.cultura.ro

Apel 2016: Programul de burse social media Europe Direct București – IER

Dacă eşti tânăr student sau absolvent de studii superioare cu diplomă, ai vârsta până în 26 de ani și îţi place să foloseşti canalele de comunicare socială, să redactezi articole pe tematică europeană, să organizezi diverse evenimente şi activități, atunci te invităm să aplici pentru o bursă social media la Europe Direct Bucureşti!

Centrul de Informare Europe Direct (CIED) Bucureşti găzduit de Institutul European din România (IER) oferă studenţilor şi masteranzilor de la universităţile din Bucureşti posibilitatea de a efectua specializări în afaceri europene cu bursă în cadrul CIED Bucureşti – Programul de bursieri social media. Ce veți face aici? Sub îndrumarea coordonatorului și a echipei Centrului, voi, tinerii bursieri veți:

– asigura în permanență elaborarea activităţilor specifice canalelor de comunicare socială (actualizarea zilnică a paginilor de Facebook, Twitter şi site-ul CIED Bucureşti);
– redacta articole pentru Buletinul informativ electronic Europe Direct Bucureşti;
– participa la organizarea şi desfăşurarea evenimentelor și activităților de informare europeană;
– contribui la realizarea publicaţiilor (broșurilor);
– oferi servicii de informare europeană vizitatorilor Centrului și solicitărilor telefonice sau prin e-mail;
– de asemenea, contăm pe sprijinul vostru și pentru diverse chestiuni logistice și administrative.

Durata bursei social media este de o lună, cu posibilitatea prelungirii până la 3 luni, cu acordul părţilor, în funcţie de activităţile Centrului, disponibilitatea bursierului şi dorinţa de implicare. Programul este flexibil, de 3 – 6 ore pe zi.

Și în anul 2016 sunt puse la dispoziție un număr de 20 de burse, câte două locuri pentru fiecare lună (în funcție de încadrarea lunară de începere și încheiere a fiecărei burse).

Profilul bursierilor social media:

student sau absolvent (cu vârsta până în 26 de ani) al unei facultăţi cu profil de comunicare, administraţie publică, ştiinţe sociale, relații internaționale, ştiinţe politice, economic etc.;
cunoştinţe de bază despre Uniunea Europeană, instituţiile şi politicile europene;
cunoştinţe de operare pe calculator (Internet, Microsoft Office);
cunoaştere a limbii engleze;
conştiinciozitate, punctualitate şi capacitatea de a respecta termenele şi standardele cerute;
capacitatea de a lucra în echipă, atitudine proactivă și pozitivă, spirit de inițiativă, deschidere la nou, putere rapidă de adaptare.

Activităţile extracurriculare conexe constituie un avantaj.

La sfârşitul perioadei de bursă social media, bursierul va primi:

– o adeverinţă de bursier social media în care se vor descrie pe scurt activităţile efectuate şi noile competenţele dobândite de bursier;
– un certificat nominal/diplomă care să recunoască prestarea activităţii de bursier, precum şi experienţa şi aptitudinile dobândite;
– valoarea bursei de 100 euro.

Pentru a aplica, sunt solicitate următoarele documente:

lucrare creativă pe temele europene prioritare anului 2016 – cele 10 priorități ale Comisiei Europene (spre exemplu: afiş, colaj, fotografie, eseu, prezentări PPT/Prezi etc.);
formularul de candidatură completat – poate fi descărcat aici;
CV (în format european, în limba română sau engleză), anexând copii ale diplomelor sau adeverințelor de absolvire, acolo unde este cazul;
adeverinţă de student (va fi adusă odată cu începerea stagiului, acolo unde este cazul).

Vă rugăm să transmiteţi toate acestea prin e-mail la adresa europedirect.bucuresti@ier.ro.

Termenul limită de aplicare este duminică, 14 februarie 2016, ora 23:59!

Selecţia se face pe bază de dosar (pe baza documentelor transmise) şi de interviu. Doar candidaţii selectaţi în urma analizei dosarelor vor fi contactaţi pentru interviul care se va desfăşura în săptămâna 15 – 19 februarie 2016 (data exactă urmează a fi confirmată telefonic sau prin e-mail).

Sursa: www.ier.ro