Ministerul Culturii selectează parteneri eligibili în vederea depunerii de proiecte în parteneriat

Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, selectează parteneri eligibili în vederea depunerii de proiecte în parteneriat.

Într-o primă etapă, căutăm parteneri pentru depunerea de proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 5, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Tipuri de parteneri eligibili, conform Ghidului Solicitantului:

instituții subordonate Ministerului Culturii;
instituții culturale;
autorități publice centrale;
autorități publice locale;
unități de cult și asociații religioase;
organizații Non-Guvernamentale (persoane juridice de drept privat fărăs cop patrimonial);
alte instituții și/sau organizații active în sectorul cultural.

În vederea selecției, potențialii parteneri vor transmite următoarele documente:
–    scrisoare de intenție, însoțită de o scurtă prezentare a ideii de proiect (obiectiv general, obiective specifice, activități, rezultate așteptate și un buget estimativ), asumată de reprezentantul legal al organizației/instituției;
–    documente din care să reiasă:
–  experiența organizației/instituției în domeniul vizat de proiectul propus;
–  experiența în scrierea și managementul proiectelor cu finanțare nerambursabilă (dacă este cazul).

Propunerile de parteneriat vor fi evaluate prin acordarea unui punctaj, în funcție de:

ideea de proiect (relevanța proiectului și corespondența cu obiectivul specific corespunzător priorităţii de investiţii 5.1 al axei prioritare 5 a P.O.R);
capacitatea tehnică (experiența organizației atât în domeniul vizat de proiectul propus, cât și în scrierea și managementul proiectelor cu finanțare nerambursabilă).

Pentru informații suplimentare, vă rugăm accesați www.inforegio.ro , secțiunea POR 2014 – 2020, Ghiduri specifice.

Propunerile de parteneriat vor fi transmise la adresa de e-mail parteneriat@umpcultura.ro.

Date de contact:
Ministerul Culturii – Unitatea de Management a Proiectului
B-dul Unirii nr. 22, et. 5, camera 503, sector 3 – București
Mihai Monoranu – tel.: +4 021.223.03.46, e-mail: parteneriat@umpcultura.ro

Sursa: www.cultura.ro

Apel 2016: Programul de burse social media Europe Direct București – IER

Dacă eşti tânăr student sau absolvent de studii superioare cu diplomă, ai vârsta până în 26 de ani și îţi place să foloseşti canalele de comunicare socială, să redactezi articole pe tematică europeană, să organizezi diverse evenimente şi activități, atunci te invităm să aplici pentru o bursă social media la Europe Direct Bucureşti!

Centrul de Informare Europe Direct (CIED) Bucureşti găzduit de Institutul European din România (IER) oferă studenţilor şi masteranzilor de la universităţile din Bucureşti posibilitatea de a efectua specializări în afaceri europene cu bursă în cadrul CIED Bucureşti – Programul de bursieri social media. Ce veți face aici? Sub îndrumarea coordonatorului și a echipei Centrului, voi, tinerii bursieri veți:

– asigura în permanență elaborarea activităţilor specifice canalelor de comunicare socială (actualizarea zilnică a paginilor de Facebook, Twitter şi site-ul CIED Bucureşti);
– redacta articole pentru Buletinul informativ electronic Europe Direct Bucureşti;
– participa la organizarea şi desfăşurarea evenimentelor și activităților de informare europeană;
– contribui la realizarea publicaţiilor (broșurilor);
– oferi servicii de informare europeană vizitatorilor Centrului și solicitărilor telefonice sau prin e-mail;
– de asemenea, contăm pe sprijinul vostru și pentru diverse chestiuni logistice și administrative.

Durata bursei social media este de o lună, cu posibilitatea prelungirii până la 3 luni, cu acordul părţilor, în funcţie de activităţile Centrului, disponibilitatea bursierului şi dorinţa de implicare. Programul este flexibil, de 3 – 6 ore pe zi.

Și în anul 2016 sunt puse la dispoziție un număr de 20 de burse, câte două locuri pentru fiecare lună (în funcție de încadrarea lunară de începere și încheiere a fiecărei burse).

Profilul bursierilor social media:

student sau absolvent (cu vârsta până în 26 de ani) al unei facultăţi cu profil de comunicare, administraţie publică, ştiinţe sociale, relații internaționale, ştiinţe politice, economic etc.;
cunoştinţe de bază despre Uniunea Europeană, instituţiile şi politicile europene;
cunoştinţe de operare pe calculator (Internet, Microsoft Office);
cunoaştere a limbii engleze;
conştiinciozitate, punctualitate şi capacitatea de a respecta termenele şi standardele cerute;
capacitatea de a lucra în echipă, atitudine proactivă și pozitivă, spirit de inițiativă, deschidere la nou, putere rapidă de adaptare.

Activităţile extracurriculare conexe constituie un avantaj.

La sfârşitul perioadei de bursă social media, bursierul va primi:

– o adeverinţă de bursier social media în care se vor descrie pe scurt activităţile efectuate şi noile competenţele dobândite de bursier;
– un certificat nominal/diplomă care să recunoască prestarea activităţii de bursier, precum şi experienţa şi aptitudinile dobândite;
– valoarea bursei de 100 euro.

Pentru a aplica, sunt solicitate următoarele documente:

lucrare creativă pe temele europene prioritare anului 2016 – cele 10 priorități ale Comisiei Europene (spre exemplu: afiş, colaj, fotografie, eseu, prezentări PPT/Prezi etc.);
formularul de candidatură completat – poate fi descărcat aici;
CV (în format european, în limba română sau engleză), anexând copii ale diplomelor sau adeverințelor de absolvire, acolo unde este cazul;
adeverinţă de student (va fi adusă odată cu începerea stagiului, acolo unde este cazul).

Vă rugăm să transmiteţi toate acestea prin e-mail la adresa europedirect.bucuresti@ier.ro.

Termenul limită de aplicare este duminică, 14 februarie 2016, ora 23:59!

Selecţia se face pe bază de dosar (pe baza documentelor transmise) şi de interviu. Doar candidaţii selectaţi în urma analizei dosarelor vor fi contactaţi pentru interviul care se va desfăşura în săptămâna 15 – 19 februarie 2016 (data exactă urmează a fi confirmată telefonic sau prin e-mail).

Sursa: www.ier.ro

Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni a publicat documentația pentru sesiunea de proiecte din 2016

Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni (DPRRP) anunță publicarea documentației necesare pentru sesiunea de proiecte din 2016.

Documentele pot fi accesate pe site-ul instituției (http://www.dprp.gov.ro/) în secțiunea Finanțare.

Sesiunea de proiecte se va desfășura în perioada 1-29 februarie 2016.

Documentaţia de solicitare a finanţării va fi depusă personal la sediul DPRRP, transmisă prin poştă recomandată  ori curier  sau poate fi înregistrată pe platforma on-line special dedicată.

Transmiterea prin poştă se va face la următoarea adresă: Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, Bulevardul Primăverii, nr. 22, sector 1, cod poştal 011972, Bucureşti, România

Accesarea platformei on-line se face prin link-ul: http://uefiscdi-direct.ro/MAE-DPRP/main/index.php?. Utilizarea platformei implică crearea unui cont de utilizator și parcurgerea unei serii de pași pentru înregistrarea candidatului și parcurgerea tuturor etapelor necesare depunerii cererii de finanțare.

Sursa: www.dprp.gov.ro

ICGEB – Granturi pentru cercetare si oportunitati de instruire 2016

Centrul International pentru Inginerie Genetica si Biotehnologie (ICGEB) ofera un mediu stiintific si educational pentru cercetarea inovativa in stiintele vietii in beneficiul tarilor in curs de dezvoltare. Centrul consolideaza capacitatea de cercetare a membrilor sai prin programe de instruire si finantare si reprezintă modalitatea de a promova biotehnologia la nivel internațional.

Centrul este dedicat cercetarilor avansate si instruirii in biologie moleculara si biotehnologii si oferă perspectiva de aprofundare a cunoștințelor și de aplicare a cele mai noi tehnici din domeniile:
– Biomedicina
– Imbunatatirea culturilor agricole
– Protectia / remedierea mediului
– Obtinerea de produse biofarmaceutice si de biopesticide

Avand componente in Trieste (Italia), New Delhi (India) si Cape Town (Africa de Sud), Centrul formeaza o retea interactiva intre Centrele Afiliate din Statele Membre ale ICGEB. ICGEB este parte din sistemul Natiunilor Unite.
Romania este Stat Membru al ICGEB iar INCDSB este Centru Afiliat al acestei organizatii din anul 2011.

Preocuparile Centrului
Exista o recunoastere internationala a faptului ca solutiile stiintifice si tehnologice pot imbunatati semnificativ calitatea vietii.
Aceasta, cu atat mai mult cu cat biotehnologia, in mod particular, este implicata in rezolvarea unor probleme legate de sanatate (dezvoltarea de noi medicamente, vaccinuri, proceduri de diagnostic), agricultura (prin obtinerea de plante cu valori nutritionale imbunatatite si culturi rezistente la stresul biotic si abiotic) si mediu (prin reducerea deseurilor si a poluarii).
Activitatea de cercetare se concentreaza pe subiecte cu o relevanta deosebita pentru tarile in curs de dezvoltare, cum ar fi studiul HIV/SIDA, malariei, tuberculozei, biotehnologia plantelor si studiile care asigura aplicarea rezultatelor in biomedicine si agricultura.

ICGEB joaca un rol activ in cercetarile legate de biosecuritate (inclusiv in mecanismele privind evaluarea riscurilor pentru eliberarea de organisme modificate genetic) si de utilizarea sustenabila a biotehnologiei in protectia mediului.
Programul Colaborativ de Cercetare (Collaborative Research Programme – CRP) – Granturi ICGEB pentru cercetare, reprezinta o sursa de fonduri dedicate, ce are ca scop finantarea proiectelor stiintifice originale, cu impact pentru tara-gazda si de interes regional.
Infiintat in anul 1988, programul are ca scop stimularea cercetarilor colaborative intre Statele Membre si, alaturi de laboratoarele componente ICGEB, de promovarea formarii profesionale a tinerilor cercetatori si inlesnirea crearii unor facilitati de cercetare adecvate.
Programul asigura sprijin pentru proiectele de cercetare din domenii de baza ale stiintei: sanatate, biotehnologii pentru industrie si agricultura si bioenergie.
Programul de finantare este lansat anual.

Prioritatile programului
Aplicatiile care abordeaza probleme stiintifice originale cu relevanta particulara pentru tara din care face parte institutia aplicanta sau care se refera la arii particulare de interes / relevanta pentru tara respectiva sunt apreciate pozitiv pe parcursul procesului de evaluare. O atentie particulara va fi acordata proiectelor care abordeaza subiecte de interes pentru regiuni geografice specifice si care sunt propuse de un grup de cercetatori din mai multe tari.
Suportul financiar este disponibil pentru proiecte de cercetare din mai multe domenii stiintifice (sanatatea umana, biotehnologii industriale si agricole, bioenergie). Colaborarea cu alte grupuri de cercetare (in special din tarile member ICGEB) este incurajata dar nu este obligatorie pentru acordarea finantarii. O atentie speciala va fi acordata proiectelor care abordeaza subiecte de interes pentru o anumita regiune geografica si care pot fi dezvoltate de grupuri care colaboreaza in mai mult decat o tara.
Aplicatiile de la doua sau mai multe grupuri de cercetatori pot fi trimise cu conditia ca fiecare grup sa trimita o aplicatie individuala prin care sa solicite finantare pentru propriul laborator. Fiecare aplicatie, aprobata de ofiterul de legatura al tarii grupului respectiv, va fi evaluata separat.

Eligibilitate
Aplicatiile pentru propunerile de granturi pentru cercetare (identificate prin acronimul CRP) pot veni din partea universitatilor si institutelor de cercetare ale oricarui Stat Membru.
Orice institut, universitate sau centru de cercetare dintr-un stat membru al ICGEB este eligibil pentru a aplica la granturile finantate de aceasta organizatie, cu conditia ca aplicatia sa fie aprobata de ofiterul de legatura national.

Calendarul aplicatiei (pentru anul 2016)

30 aprilie 2016: termenul pentru trimiterea prin e-mail a formularelor de aplicatie completate catre ofiterul de legatura pentru aprobare si trimiterea unei copii catre ICGEB;
31 mai 2016: termenul de comunicare al aprobarii ofiterului de legatura catre ICGEB si catre aplicant.

Finantarea
Granturile sunt atribuite pentru a contribui la implementarea unor proiecte de cercetare remarcabile. Un element important pentru aplicarea cu success este reprezentat de fezabilitatea proiectului propus in perioada de timp alocata (maxim 36 de luni). Contributia anuala maxima din partea ICGEB este de 25 000 Euro.

Cheltuieli eligibile prin granturile ICGEB

Cheltuielile eligibile se impart in patru categorii de buget: Echipamente, Consumabile si Instruire, deplasari, literatura de specialitate.

Cheltuieli ne-eligibile prin granturile ICGEB
Urmatoarele costuri nu sunt finantate de granturile ICGEB:
1. Cheltuielile pentru mentenanta, repararea sau asigurarea echipamentelor existente in institutia solicitanta;
2. Cheltuieli pentru constructia unei noi cladiri sau pentru repararea sau modificarea celor existente;
3. Cheltuieli legate de devalorizarea unei proprietati sau echipament, indiferent daca apartine institutiei solicitante sau a fost achizitionat cu fonduri ICGEB;
4. Cheltuieli administrative si de regie ale institutiei;
5. Taxe bancare;
6. Procurarea de mobilier de birou, calculatoare si softwere;
7. Cheltuieli de secretariat;
8. Cheltuieli salariale ale responsabilului de proiect.

O categorie speciala a granturilor este cea pentru reluarea timpurie a carierei din cadrul CRP-ICGEB, care isi propune sa finanteze tinerii cercetatori cu rezultate remarcabile in domeniu si care si-au petrecut cel putin 2 ani in strainatate si s-au intors in Statul Membru ICGEB pentru a infiinta propriul laborator independent.

Un grant de intoarcere, disponibil pentru bursierii postdoctorali ICGEB care se intorc in tarile natale in trei ani de la inceperea programului de bursa, isi propune sa asigure faptul ca toate cunostintele si aptitudinile dobandite la ICGEB sunt transferate catre Statele Membre prin tinerii cercetatori si prin marirea retelei de colaborari international.

ICGEB este o organizitatie implicata de asemenea in organizarea / co-organizarea sau sponsorizarea unui numar semnificativ de cursuri de instruire si de manifestari stiintifice international (congrese, simpozioane, workshopuri).

Tinerii cercetatori din tarile membre ICGEB pot aplica pentru acordarea de burse in vederea participarii la aceste instruiri / manifestari stiintifice. Calendarul cursurilor si simpozioanelor ce vor avea loc in anul 2016 este disponibil pe site-ul ICGEB (http://www.icgeb.org/meetings-2016.html).

Pentru mai multe informatii legate de program, va rugam sa contactati:
1.Ofiter de legatura al ICGEB pentru Romania:
Dr. Anca Oancea
INCDSB Bucuresti
Adresa de e-mail: oancea.anca@gmail.com
2.CRP-ICGEB Research Grant Office, ICGEB, Padriciano 99, 34149 Trieste – Italy Tel: +39-040-3757382, fax: +39-040-226555, email: crp@icgeb.org

Mai multe informatii pe www.research.ro

Sursa: www.research.ro

S-a lansat competitia de proiecte „Actiuni urbane inovative”

In data de 15 decembrie a.c. Comisia Europeana a lansat competitia de proiecte in cadrul initiativei ”Actiuni urbane inovative” (AUI). Bugetul alocat pentru primul apel la proiecte este de 80 de milioane de EURO, apelul vizand 4 domenii tematice: tranzitia energetica, saracia in mediul urban, incluziunea migrantilor si a refugiatilor respectiv, locuri de munca si competente in economia locala.

In vederea informarii oraselor si a altor parti interesate, in lunile ianuarie si februarie 2016 secretariatul AUI va organiza mai multe evenimente de promovare (Bruxelles, Riga, Roma si Cracovia).

Date-cheie:

15/12/2015 – Lansarea primei Cereri de propuneri
31/03/2016 – Termenul limită pentru depunerea Formularelor de cerere
10/2016 – Data orientativă pentru decizia finală pentru aprobarea proiectelor
10/2016 – Data orientativă de început pentru proiectele aprobate

Termeni de referinta: Prima Cerere de propuneri Urban Innovative Actions 15/12/2015 – 31/03/2016

Mai multe detalii despre aceasta initiativa pot fi gasite pe site-ul: http://www.uia-initiative.eu/.

Sursa: www.adrnordest.ro

Propunere de parteneriat, Erasmus +, componenta tineret, Suedia, orasul Gothenburg

Primaria districtului Västra Hisingen al orasului suedez Gothenburg si « Sjumilahallen » – casa de cultura si sport ce acorda servicii municipale pentru locuitorii districtului – cauta parteneri pentru un proiect destinat tinerilor între 13-20 de ani, care urmeaza sa fie depus ca aplicatie la cererea 2016 a programului Erasmus+, componenta « Parteneriate strategice pentru tineret » (schimb de experienta si bune practici).

Proiectul propune ca prin activitatile organizate si documentatia creata sa contribuie la cresterea încrederii în sine în randul tinerilor – mai ales a celor marginalizati, din medii migrante sau cu un grad mare de somaj – si a capacitatilor acestora de a se dezvolta personal si a se adapta mai usor la cerintele pietei de locuri de munca si la continuarea studiilor.

Data limita: 26 aprilie 2016

Debutul perioadei de implementare: 1 august 2016 (durata 18 luni)

Parteneri cautati: organizatii/entitati europene (mai putin din Franta si Suedia) implicate direct în activitati pentru tineri, de preferat localizate în zone cu provocari socio-economice.

Contact pentru detalii si manifestarea interesului: dna Kicki Jaballah, coordonator Sjumilahallen, kicki.jaballah@vastrahisingen.goteborg.se

Fisa de prezentare se regaseste în ANEXA.

Sursa: www.uncjr.ro

Bursele „Constantin Brâncuşi” şi „George Enescu”

Institutul Cultural Român oferă în fiecare an două burse „Constantin Brâncuşi” şi două burse „George Enescu”, cu o durată a câte trei luni, în vederea desfăşurării unor proiecte artistice în atelierul închiriat de România la Cité Internationale des Arts, Paris.

Bursa „Constantin Brâncuşi” se acordă artiştilor plastici şi constă din subvenţia pentru un stagiu de trei luni la instituţii de profil din Paris (în speţă, Cité Internationale des Arts);

Bursa „George Enescu” se acordă muzicienilor şi constă din subvenţia pentru o perioadă de trei luni la instituţii de profil din Paris (în speţă, Cité Internationale des Arts);

Obiectivul principal al acestui program este introducerea artiştilor români în circuitul valorilor europene prin oferirea unei şanse de a lucra într-un mediu artistic internaţional (în arte plastice şi muzică). Programul se adresează artiştilor plastici şi muzicienilor români cu studii universitare de specialitate încheiate cu performanţe recunoscute în domeniu.

Sunt oferite două burse anuale „Constantin Brâncuşi” şi două burse anuale „George Enescu”, pentru perioade de câte trei luni, termenul limită de depunere a dosarelor pentru sesiunea fiind 11 decembrie 2015, în vederea desfăşurării unor proiecte artistice în atelierul închiriat de România la Cité Internationale des Arts, Paris.

Valoarea unei burse este de 4 545 EUR pentru trei luni.

Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti, personalităţi recunoscute în cele două domenii, în baza unui dosar de candidatură. Dosarul selectat este trimis spre validare Comisiei de Admitere de la Cité Internationale des Arts.

Numărul de burse acordate anual: patru burse (două burse „Constantin Brâncuşi”: perioada mai – iulie şi noiembrie – ianuarie şi două burse „George Enescu”: perioada februarie – aprilie şi august – octombrie)

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: muzică şi muzicologie; arte plastice şi vizuale.

IMPORTANT! Termenul pentru depunerea dosarelor a fost prelungit până la data de 11 decembrie 2015.

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

– formularul de înscriere;

– CV conţinând informaţie detaliată asupra activităţii competiţionale a candidatului;

– copie după diploma de licenţă; în condiţiile în care candidatul este şi absolvent de studii aprofundate, se vor adăuga copii şi după aceste acte;

– copie după un act de identitate;

– un proiect de lucru, din care să reiasă: justificarea experienţei profesionale şi a competenţei în materie; un nivel artistic care să permită aprofundarea dialogului cu artiştii străini; relevanţa Parisului pentru realizarea proiectului: maxim 2 pagini în care să fie indicate locaţii/muzee/săli de concerte propuse spre vizitare, ce tematică va fi studiată, ce activităţi se vor derula.

– Pentru artişti – 10-20 de fotografii, cataloage (la plasticieni) în care să se menţioneze data şi dimensiunile reale ale lucrărilor;

– Pentru fotografi – 10-20 de fotografii 24/30 (în medie);

– Pentru video – 2 sau 3 DVD-uri sau CD-uri;

– Pentru muzicieni – una sau mai multe înregistrări pe casete audio sau CD

– Pentru compozitori – una sau mai multe partituri (nu se acceptă documentaţie în format electronic);

– un dosar de presă;

– perioada pentru care solicită bursa;

– 3 scrisori de recomandare;

Proiectele de cercetare vor fi redactate atât în limba română, cat şi în limba franceză.

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Persoana de contact: Cătălin Rogojinaru

catalin.rogojinaru@icr.ro

Sursa: www.icr.ro

Ministerul Fondurilor Europene lansează cererea de propuneri de proiecte pentru animarea comunității din cadrul oraşelor cu populaţie peste 20.000 de locuitori

Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Capital Uman lansează cererea de propuneri de proiecte (CPP) -„Sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul oraşelor cu populaţie peste 20.000 de locuitori, Etapa I – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) şi pentru înfiinţare GAL nou/ adaptare GAL deja înfiinţat la cerinţele DLRC pentru perioada de programare 2014-2020, finanțată din Axa prioritară 5/Obiectivul tematic 9/Prioritatea de investiţii 9.vi.Pentru această cerere de propuneri de proiecte procedura utilizată este cea competitivă.

Elementele esențiale cuprinse în această cerere de propuneri de proiecte se regăsesc în Fişa cererii de propuneri de proiect 5.1.

Ghidul Solicitantului Condiții Specifice AP 5/Obiectivul tematic 9/Prioritatea de investiţii 9.vi va intra în vigoare de la momentul publicării în Monitorul Oficial, Partea I.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Ministerul Fondurilor Europene lansează cererea de propuneri de proiecte pentru comunitățile marginalizate rome – POCU

Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Capital Uman lansează cererea de propuneri de proiecte (CPP) -„Dezvoltare Locală Integrată în comunitățile marginalizate rome, finanțată din Axa prioritara 4/Obiectivul tematic 9/Prioritatea de investiţii 9.ii.

Pentru acesta cerere de propuneri de proiecte procedura utilizata este cea competitivă. Elementele esențiale cuprinse în această cerere de propuneri de proiecte se regăsesc în Fişa cererii de propuneri de proiect 4.1.

Ghidul Solicitantului Condiții Specifice va intra în vigoare de la momentul publicării în Monitorul Oficial, Partea I.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Programul de burse al HMC – Projects in Central and Eastern Europe

Programul de burse al HMC – Projects in Central and Eastern Europe oferă elevilor oportunitatea de a petrece al treilea an de liceu (clasa a XI-a) într-o școala indepedentă din Marea Britanie, printr-o bursă care acoperă taxa scolara anuală, cazarea și cheltuielile de masă.

Liceenii interesați se pot înscrie în program până la 30 noiembrie 2015.

Programul de burse este oferit de Headmasters’ and Headmistress’ Conference, o asociație de școli independente din Marea Britanie. Prin participarea la program, elevii se familiarizează atât cu limba engleză, cât și cu sistemul boarding school, prin care tinerii locuiesc și studiază împreună (lista elevilor admiși ca bursieri în anii anteriori).

Perioada de studii petrecută în Marea Britanie este recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării Științifice. Parcurgerea unor examene de diferență va fi necesară, în funcție de materiile studiate în Marea Britanie.

Elevii interesați de înscrierea la aceste burse trebuie să îndeplineasca următoarele condiții de eligibilitate:

  • să fie inscriși într-o formă de învățământ de nivel liceal, fiind în prezent (anul școlar curent) în clasa a X-a;
  • să nu ocupe, la momentul înscrierii, un loc într-o școală din Marea Britanie;
  • venitul părinților (brut, combinat) pe anul 2015 să nu depășească echivalentul în lei a 30.000 lire;
  • vârsta elevului trebuie să fie, la 1 septembrie 2016, între 16 ani și 17 ani si 6 luni – nu pot aplica decât elevii care, la data menționată, nu depășesc vârsta maximă admisă. Data nașterii aplicantului ar trebui să se încadreze între 1.03.1999 și 1.09.2000.

Elevii pentru care venitul părinților depășește suma de 30.000 de lire în anul 2015 pot aplica pentru o bursa parțială, urmand aceeași procedură de înscriere.

Important!

Inainte de a aplica, vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile programului de burse și informațiile pentru părinti și elevi din arhiva Materiale HMC.

Mai multe informati pe www.jaromania.org