https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM_KTT6lTAibvF8Vg0wc3aIWnfIBUrIcZEBa3i_bNdHGe1sA/viewform

Promotori pentru democrație europeană 2017

Ai între 18 şi 30 de ani? Eşti cetăţean al Uniunii Europene şi membru al unei asociaţii de tineret, studenţeşti sau al unui grup informal care desfăşoară acţiuni cu şi pentru tineri?

Biroul de Informare al Parlamentului European în România, alături de partenerii săi – Ministerul Tineretului şi Sportului, Asociaţia Pro Democraţia (APD) şi Group of the European Youth for Change (GEYC) – te invită să afli mai multe detalii despre proiectul „Promotori pentru democraţie europeană” şi să te înscrii la cea de-a treia sa ediţie, care se desfăşoară în perioada aprilie-noiembrie 2017. Acest proiect îşi propune să implice în fiecare an câte 30 de tineri în promovarea democraţiei şi a valorilor care îi unesc pe cetăţenii Uniunii Europene.

Ce îți oferă participarea la proiectul „Promotori pentru democraţie europeană”?

 • Posibilitatea de a te implica în viaţa civică europeană şi de a aduce o schimbare în comunitatea ta locală;
 • Posibilitatea de a participa la o serie de workshop-uri despre Uniunea Europeană, Parlamentul European şi valorile democratice europene;
 • Ocazia de a acumula experiență în cadrul unui proiect european dedicat tinerilor din România;
 • Ocazia de a cunoaşte alți tineri cu interese similare și de a dezvolta colaborări pe termen lung;
 • Posibilitatea de a dialoga cu reprezentanţii României în Parlamentul European pe teme de actualitate şi de interes pentru tine;
 • Posibilitatea de a vizita sediul central al Parlamentului European din Bruxelles.

Etapele proiectului:

13 februarie – 5 martie 2017: perioada de înscriere
20 martie 2017: anunțarea celor 30 de participanți selectați
5 – 7 aprilie 2017: workshop-ul „Democrație europeană în acțiune”, organizat la Bucureşti
6 – 26 mai 2017: organizarea şi implementarea de către participanţi a unor acţiuni de comunicare proprii pe teme europene, la nivel local
09-10 noiembrie 2017: conferinţa de final pentru diseminarea şi evaluarea rezultatelor activităţilor desfăşurate
26-29 noiembrie 2017: întâlnire cu deputaţi români în Parlamentul European la sediul central al instituţiei din Bruxelles

Află toate detaliile legate de proiect şi de modul în care poţi participa şi tu, consultând Regulamentul de înscriere şi participare disponibil pe www.europarl.ro. Termenul limită pentru înscriere este 5 martie 2017, ora 23.59.

Pentru întrebări suplimentare ne poţi scrie la adresa promotori@spatiuleuropa.eu.

Sursa: www.europarl.ro

opportunity_1

Apel de înscrieri pentru participarea în cadrul grupurilor de lucru referitoare la identificarea nevoilor de finanțare ale sectorului cultural din România

În contextul pregătirii noului cadru de finanțare prin Granturile SEE 2014-2021, Ministerul Culturii și Identității Naționale prin Unitatea de Management a Proiectului continuă procesul de consultare publică privind nevoile de finanțare ale sectorului cultural din România.

Cei interesați se pot înscrie până joi, 9 februarie a.c., orele 15:00, pentru a participa la o serie de grupuri de lucru ce vor avea loc în perioada 14-15 februarie, la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale din Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București. Detaliile finale privind sala, data și ora de desfășurare vor fi comunicate ulterior prin email și/sau telefon, după centralizarea înscrierilor.

Precizăm că dezbaterile se adresează exclusiv celor care desfășoară în prezent activități în domeniul cultural.

Ținând cont de formatul și scopul discuțiilor, vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în cadrul grupurilor de lucru, poate participa un singur reprezentant al unei instituții/organizații.

Pentru înscriere, completați formularul disponibil aici.

Sursa: www.umpcultura.ro

1808ffcc7049e6e231f46dc7f553f163_large

Apel deschis pentru depunere candidaturi in vederea constituirii Consortiului Regional de Inovare Nord-Est

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est lanseaza un apel deschis pentru depunere de candidaturi in vederea constituirii Consortiului Regional de Inovare (CRI) – structura parteneriala decizionala unica, destinata guvernarii si coordonarii Strategiei de Specializare Inteligenta a Regiunii Nord-Est (RIS3 Nord-Est).

Avand ca scop focalizarea resurselor regionale spre domenii care prezinta un avantaj competitiv si valorizarea superioara a competentelor de cercetare-dezvoltare-inovare prin conectarea lor cu realitatea tehnologica din teritoriu, RIS3 Nord-Est identifica si dirijeaza fluxul financiar catre proiecte de importanta strategica pentru regiune, care au potentialul de a propulsa sistemul economic si de inovare autohton la nivel trans-regional si international.
Principalul rol al CRI consta in avizarea si monitorizarea RIS3 Nord-Est si a portofoliului de proiecte prioritare in sectoarele de specializare inteligenta, precum si in avizarea Notei Conceptuale Regionale pentru programarea finantarii prin Axa 1 din POR 2014-2020, respectiv analizarea si prioritizarea proiectelor destinate structurilor de inovare si transfer tehnologic.

Consortiul va avea 36 de membri, reprezentand mediul academic si de cercetare, intreprinderile inovative, autoritatile publice si societatea civila din regiune, si va beneficia de sprijinul unei Comisii Consultative Academice, al unei Comisii Consultative pentru Finantare si al Coordonatorilor RIS3.

Mai multe detalii despre structura, responsabilitatile si modul de functionare a CRI, precum si despre actualele domenii de specializare inteligenta a regiunii puteti gasi in Nota de fundamentare pentru activarea mecanismului de constituire a CRI disponibila pe www.adrnordest.ro.

In acest context, lansam un apel pentru depunere de candidaturi pentru pozitiile de membru titular, respectiv membru supleant in cadrul CRI. Acest apel se adreseaza reprezentantilor urmatoarelor categorii de persoane juridice:
A.
– Institutii de invatamant superior de stat acreditate si structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora;
– Inspectorate scolare.

B.
– Institute de cercetare-dezvoltare care opereaza (au sediul central sau filiala cu personalitate juridica) in Regiunea Nord-Est;
– Institute, centre sau statiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Romane sau a academiilor de ramura;
– Alte institute, centre sau statiuni de cercetare-dezvoltare, organizate ca institutii publice ori de drept public;
– Alte institutii publice sau de drept public care au ca obiect de activitate si cercetarea dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite;
– Institute sau centre de cercetare-dezvoltare fara scop patrimonial, recunoscute de utilitate publica;
– Alte institute, centre sau statiuni de cerc

C.
– Entitati de management ale clusterelor;
– Entitati de transfer tehnologic acreditate;
– Companii care au activitate de CDI;
– Asociatii si federatii patronale;
– ONG-uri.

D.
– Consilii Judetene la nivel de Director General/Director
– Poli de crestere si dezvoltare urbana
– GAL-uri
– ADR Nord-Est

Candidatii trebuie sa intruneasca urmatoarele criterii de eligibilitate:
– studii superiore de lunga durata (licenta, master si/sau doctorat);
– minim 3 ani de experienta in dezvoltare regionala sau intr-unul dintre domeniile regionale de specializare inteligenta;
– spirit de initiativa, demonstrat prin participarea in minim 3 proiecte in sectorul vizat (prin ”proiect” se înțelege orice inițiativă publică / privată, cu sau fără fonduri atrase, la care candidatul a contribuit la elaborarea sau implementarea activităților prevăzute.);
– capacitatea de a contribui la elaborarea si operationalizarea RIS3 Nord-Est.

Candidaturile trebuie sa cuprinda:
– o scrisoare de recomandare din partea coordonatorului / organului de conducere al institutiei de apartenenta;
– CV in format EuroPass, in limba romana (model disponibil pe www.europass-ro.ro);
– scrisoare de intentie (conform modelului disponibil pe www.adrnordest.ro), din care sa reiasa capacitatea candidatului de a contribui la elaborarea si operationalizarea RIS3 Nord-Est.

Propunerile, insotite de documentele de mai sus, pot fi trimise pana la data de 27 ianuarie 2017, la numarul de fax 0233 218072 sau prin e-mail, la adresa: adrnordest@adrnordest.ro.

ADR Nord-Est va verifica intrunirea criteriilor de eligibilitate de catre candidaturile primite in perioada mai sus mentionata.

In functie de numarul de candidaturi eligibile depuse, se va putea realiza un sistem de vot deschis (online) pentru desemnarea membrilor CRI. Acest sistem va fi anuntat dupa depunerea candidaturilor, pe pagina www.adrnordest.ro.

Sursa: www.adrnordest.ro

JOBS_5

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea a 102 posturi vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

9 posturi de asistenţi medicali debutanţi, cu studii superioare, specialitatea medicină generală, fără vechime în specialitate;
23 posturi de asistenţi medicali debutanţi, cu studii postliceale, specialitatea medicină generală, fără vechime în specialitate;
11 posturi de asistenţi medicali, cu studii superioare, specialitatea medicină generală, minimum 6 luni vechime în specialitate;
27 posturi de asistenţi medicali, cu studii post liceale, specialitatea medicină generală minimum 6 luni vechime în specialitate;
4 posturi de asistenţi medicali principali, cu studii superioare, specialitatea medicină generala, minimum 5 ani vechime în specialitate;
9 posturi de asistenţi medicali principali, cu studii postliceale, specialitatea medicină generală, minimum 5 ani vechime în specialitate;
1 post de asistent medical cu studii postliceale, specialitatea dietetică, minimum 6 luni vechime în specialitate;
3 posturi de asistenţi medicali principali, cu studii postliceale, specialitatea farmacie, minimum 5 ani vechime în specialitate:
2 posturi de asistent medical debutant, cu studii postliceale, specialitatea laborator, fără vechime în specialitate;
3 posturi de asistenţi medicali, cu studii postliceale, specialitatea laborator, minimum 6 luni vechime în specialitate;
1 post de asistent medical debutant, cu studii postliceale, specialitatea radiologie şi imagistică medicală, fără vechime în specialitate;
4 posturi de asistenţi medicali, cu studii postliceale, specialitatea radiologie şi imagistică medicală, minimum 6 luni vechime în specialitate;
1 post de asistent medical principal, cu studii postliceale, specialitatea radiologie și imagistică medicală, minimum 5 ani vechime în specialitate;
4 posturi registrator medical, cu studii medii, cu vechime minimum 6 luni în activitate şi cunoştinţe în utilizarea calculatorului.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05-16 decembrie 2016, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
14 ianuarie 2017, ora 10:00 – proba scrisă;
20 ianuarie 2017, ora 9:30 – proba interviu;
20 ianuarie 2017, ora 12:30 – proba practică.

Dosarul de concurs care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” din Iaşi, Bd. Independenţei nr. 1, telefon: 0232/240.822, interior 248, între orele 8.00-16.00.

Mai multe informatii in anuntul integral.

Sursa: www.spitalspiridon.ro

tablou298x225

Concurs national de postere „Fii inspirat!”

În acest an, cu ocazia Zilei de 1 Decembrie – Ziua Mondială de luptă împotriva HIV/SIDA, dorim să atragem atenția populaţiei generale (cu accent pe generaţia de copii şi tineri- elevi de gimnaziu şi liceu) asupra nevoii de deschidere și acceptare a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA.

De aceea continuăm campania InspiRed cu noi activități!

Cu acordul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, UNOPA derulează concursul național de postere „Fii inspirat!” adresat tuturor elevilor de gimnaziu si liceu.

Tematica generală a concursului corespunde conceptului de nondiscriminare, acceptare și deschidere față de persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA.

Noi crede că o persoană deschisă este o persoană care se informează despre ce înseamnă HIV/SIDA, care înțelege că orice context social comun cu o persoană seropozitivă nu reprezintă nici un pericol pentru sănătatea personală, care își crează propriile păreri bazate pe informații verificate, nu pe prejudecăți, o persoană conștientă că fiecare om are propria poveste de viață căreia îi putem aprecia unicitatea, cineva care apreciază valorarea umană dincolo de orice afecțiune/boală.

Concursul este structurat în 2 categorii astfel:

– Categoria 1 – Ciclul gimnazial (elevi din clasele V-VIII)
– Categoria 2 – Invățământ liceal, profesional (participanții din această categorie nu vor depăși vârsta de 19 ani la data înscrierii în concurs)

Calendarul concursului, modalitatea de înscriere, regulile de participare, bibliografia sugerată (etc.) sunt detaliate în regulamentul concursului care poate fi consultat pe www.unopa.ro.

Pentru orice întrebări sau informații suplimentare, vă invităm să ne scrieți la adresa programe@unopa.ro sau să ne contactați la tel:021 319 93 29, persoane de contact: Geanina Surdu, Daniela Manea

Mult succes și așteptăm cu mare interes posterele voastre!

Sursa: www.unopa.ro

winter-2016

Concurs de creație literară în limba engleză „Winter Wonderland” organizat de Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași

Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași prin Compartimentul American Corner lansează cea de-a VII-a ediţie a Concursului de creaţie literară în limba engleză „Winter Wonderland”. Competiția se adresează elevilor din ciclul primar, gimnazial și liceal, participarea este gratuită, singura cerință este ca tinerii autori să dețină permis de intrare la Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași.

Participanții vor scrie o lucrare literară originală (povestire, eseu, poezie etc.) pe tema dată. Creațiile vor fi redactate în limba engleză și vor avea între 500 și 700 de cuvinte.

Textele vor fi editate în format .doc, .docx, .rtf, .odt, font Times New Roman, 12 pt., spațiere 1 și vor fi trimise până la data de 26 noiembrie a.c. pe adresa de e-mail: americancorneriasi@gmail.com. Documentul va conține numele și prenumele, instituția de învățământ, clasa, adresa de e-mail și numărul de telefon.

Nerespectarea acestor condiții, precum și orice dovadă de plagiat vor duce la respingerea lucrării și descalificarea concurentului.

Juriul va fi format din profesori de limba engleză de la şcoli partenere, voluntari şi reprezentanţi din media locala. Se va acorda o importanţă deosebită talentului literar, gradul de originalitate și calitatea generală a exprimării.

Ca și la edițiile anterioare, cele mai apreciate lucrări vor fi publicate într-un volum care va intra în fondul bibliotecii. Premiile vor consta în cărţi, articole de birotică şi premii surpriză, dar și câte un exemplar din lucrarea publicată.

Festivitatea de premiere va avea loc sâmbătă, 17 decembrie a.c., ora 9:30, la sediul central al Bibliotecii Județene din Bd. Ștefan cel Mare, nr. 8-10, Galeriile comerciale, mezanin.

Informaţii suplimentare puteți obține la numărul de telefon 0758804011, pe adresa de e-mail americancorneriasi@gmail.com sau direct la sediul Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi”, Compartiment American Corner.

Sursa: www.bjiasi.ro

images-9

Concurs pentru ocuparea a 4 posturi la Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza concurs in data de 29.11.2016, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9, jud. Neamt, pentru ocuparea a patru posturi vacante, pe durata determinata de 1 an:

2 posturi de Infomatician/Expert IT

Conditiile ce trebuie indeplinite de catre candidati:

a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b. este necesara o buna cunoastere si experienta de lucru cu: PHP – abordare OOP, PDO, HTML5, JAVASCRIPT cu abordare OOP si abilitati de intelegere rapida a unui framework, CSS3, MySQL;
c. este necesara cunoasterea si experienta de lucru cu: NETBEANS ca platforma de editare, GIT versionare pt. lucrul in echipa, Cygwin/Putty – lucru in consola, VirtualMachine/XAMPP – pt. o platforma de lucru personala de test;
d. bune cunostinte de limba engleza.

1 post de Expert in cadrul Centrului Regional de Studii Nord-Est/Birou CRS

Conditiile ce trebuie indeplinite de catre candidati:

a. sa fie absolventi cu diploma de licenta (sau echivalent) in domeniul economic, tehnic, social, comunicare, arte vizuale/design sau domenii similare;
b. sunt necesare cunostinte temeinice/experienta profesionala privind activitatea de editare imagine si video: Adobe Photoshop, Corel Draw, Mailchimp, WordPress, Indesign;
c. constituie avantaj experienta profesionala in derularea proiectelor cu finantare europeana;
d. cunoasterea limbii engleze;
e. utilizare la nivel avansat a pachetului Microsoft Office.

1 post de Expert in cadrul Centrului Regional de Studii Nord-Est/Birou Proiecte si Parteneriate

Conditiile ce trebuie indeplinite de catre candidati:

a. sa fie absolventi cu diploma de licenta (sau echivalent) in domeniul economic, tehnic, social, comunicare, studii europene, arte vizuale/design, sau domenii similare;
b. cunostinte/experienta profesionala in domeniul marketing (cu accent pe digital marketing – SEO, PPC, Google Analytics, Social media marketing, e-mail marketing, on-line advertising/marketing);
c. sunt necesare cunostinte temeinice/experienta profesionala privind alcatuirea si implementarea strategiilor de comunicare si promovare;
d. constituie avantaj experienta profesionala in dezvoltarea si derularea parteneriatelor nationale si internationale;
e. cunostinte de operare pe calculator;
f. cunostinte de limba engleza – nivel avansat;

Persoanele interesate vor depune la sediul Agentiei, pana la data de 24.11.2016, orele 16:30, un dosar care va cuprinde: CV (format european – din care sa reiasa clar experienta profesionala), cerere de inscriere la concurs (cu mentiunea postului pentru care candideaza), copii dupa actele de studii, respectiv alte cursuri/formari profesionale, copie dupa actul de identitate, cazier judiciar.

Concursul va consta in urmatoarele probe: test de limba engleza, test privind cunostintele de IT (specific pentru fiecare post in parte), test de cunostinte din bibliografia pentru concurs, interviu si analiza CV-ului.

Bibliografia pentru concurs se gaseste la sediul Agentiei si pe www.adrnordest.ro.

Relatii suplimentare la tel. 0233 218 071.

Sursa: www.adrnordest.ro

ecoart

Concurs „Eco Art”, ediția a V-a, organizat de Colegiul Tehnic Ion Holban Iași

Colegiul Tehnic ION HOLBAN din Iasi va invita sa participati la concursul „Eco Art”, editia a V-a.

Secțiuni:
Concursul se adresează preșcolarilor, elevilor din clasele I-XII din învăţământul de masă şi cel special, precum şi cadrelor didactice coordonatoare de la şcolile participante.

Secţiunile de concurs sunt:
• Creaţii plastice (colaje realizate prin diferite tehnici cu materiale din natură şi refolosibile)
• Obiecte şi decoraţiuni realizate din materiale refolosibile şi material din natură
• „Carnavalul naturii” – paradă de costume realizate din materiale reciclabile.

Condiții de participare:
Colajele (tablouri, felicitări, etc) vor fi realizate pe coli format maximum A4, obiectele şi decoraţiunile vor fi realizate cu material şi tehnici la alegere, dar respectând secţiunile menţionate şi tematica .

Înscrierea participanţilor şi primirea lucrărilor se realizează până la data de 26 noiembrie 2016, data poştei pe adresa:
Colegiului Tehnic „Ion Holban” Iaşi
Str. Pantelimon Halipa nr. 16
Cod 700656
Iaşi
cu menţiunea:
Pentru concursul: „ECO Art” sau pe mail la adresa: ecoart12@yahoo.com

Participarea la concurs presupune achitarea unei taxe de 5 lei pentru fiecare cadru didactic participant, indiferent de secţiunea la care participă. Un cadru didactic poate participa cu maxim 5 lucrări pentru fiecare secţiune.

Lucrările vor fi însoţite de :
– fişa de înscriere;
– acordul de parteneriat încheiat în două exemplare, semnat şi ştampilat;
– plic A4 autoadresat şi timbrat corespunzător;
– taxa de participare de 5 lei pentru fiecare cadru didactic.

Pe eticheta lucrării vor fi trecute: titlul lucrării, numele si prenumele elevului; clasa, numele şi adresa şcolii, cadrul didactic îndrumător.

Notă: Lucrările trimise nu se înapoiază.

Program:
Lucrările se vor trimite până pe data de 26 noiembrie 2016, data poştei.

Până pe data de 7 decembrie 2016 se va organiza expoziţia în sala de festivităţi a Colegiului Tehnic „Ion Holban” Iaşi.

La data de 7 decembrie 2016 , ora 11, va avea loc „Carnavalul naturii” paradă a costumelor realizate de participanţi din materiale reciclabile şi din natură, în sala de festivităţi a Colegiului Tehnic „Ion Holban” Iaşi.

În perioada 9 decembrie 2016 – 22 decembrie 2016, lucrările premiate vor fi expuse în incinta Casei Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași.

Acordul de parteneriat si fisa de inscriere pot fi solicitate pe adresa ecoart12@yahoo.com

inocenti

Fundația Inocenți – Filiala București recrutează voluntari

Noi credem cu tărie că toți copiii merită șanse egale la educație, iar schimbarea pozitivă poate fi rezultatul implicării fiecăruia dintre noi! Dacă și tu te numeri printre cei care vor să își lase amprenta în educația copiilor din grupuri dezavantajate, hai în echipa noastră!

Fundația Inocenți recrutează voluntari pentru activitățile pe care le desfășurăm în programele noastre din București.

Programele de suport educațional și integrare socială:

Locații:

 • Școala nr. 31 sector 2; program: de luni până vineri, între orele 12:00- 16:00
 • Școala Ferdinand sector 2; program: de luni până vineri, între orele 12:00- 16:00
 • Școala nr. 2 Cățelu- Glina (la 7 minute de metrou- Anghel Saligny); program: luni, marți și vineri, între orele 10:00- 16:00.

Activități în care te vei implica alături de echipa noastră:

 • Îndrumarea copiilor în efectuarea temelor, conform curriculei de clasă, într-o atmosferă plăcută, creativă și cât mai motivantă pentru copii;
 • Sprijinirea echipei în implementarea curriculei informale de dezvoltare a abilităților personale și inter-personale “Creștem Împreună”

Programul “Viața Copilului”

 Locații:

 • Institutul pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu- Rusescu”, program: luni- vineri, interval orar: 15:00- 17:00
 • Spitalul Clinic de Copii “Dr. Victor Gomoiu”: joi, interval orar: 14:30- 17:00

Activități în care te vei implica alături de echipa noastră:

 • Art-terapie;
 • Terapie prin joc;
 • Terapie ocupațională;
 • Activități recreative;
 • Grupuri de suport pentru părinți.

Pentru a aplica, vă rugăm să trimiteți o scrisoare de motivație și un CV la adresa elena.georgescu@inocenti.ro (pentru programele educaționale) sau la alexandra.cernestean@inocenti.ro (pentru programele Viața Copilului).

Termen limită: 11 noiembrie 2016.

Mai multe informatii despre activitatea organizatiei pe www.inocenti.ro.

desene-originale

Concurs de desene originale dedicat scrierilor lui Ionel Teodoreanu organizat de Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași

Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași lansează cea de a doua ediție a concursului de desene originale inspirate din scrierile lui Ionel Teodoreanu, manifestare inclusă în cadrul Festivalului „Teodorenii” 2016. Concursul se adresează exclusiv elevilor din ciclul gimnazial și liceal din județul Iași și cuprinde două secțiuni:

Gimnaziu: desene inspirate din volumul Ulița copilăriei;
Liceu: desene inspirate din volumul La Medeleni.

Lucrările vor fi executate pe foi de bloc de desen A3 (30 x 42 cm), tehnica de execuție fiind la alegere (acuarelă, guașă, peniță, creion, pastel). Vor fi luate în considerare doar lucrările de unic autor, fiecare participant putând concura cu maximum două lucrări. Nerespectarea acestor condiții va conduce la respingerea lor.

Lucrările vor fi depuse până la data de 18 noiembrie 2016, ora 12.00, la sediul Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași, Serviciul Proiecte și Programe Culturale, PR (Bd. Ștefan cel Mare, nr. 8, Galeriile comerciale, mezanin).

Câştigătorii vor fi desemnați de un juriu de specialitate, care va puncta calitatea execuției și originalitatea.

Pentru fiecare dintre cele două secțiuni se vor acorda următoarele premii:

Premiul I: 500 lei, Premiul II: 400 lei, Premiul III: 300 lei.

Lucrările premiate devin proprietatea Bibliotecii Județene.

Festivitatea de premiere va avea loc joi, 24 noiembrie 2016, ora 13.00, la Sala de lectură a Bibliotecii. Diplomele de participare pot fi revendicate în maximum 10 zile lucrătoare.

Informații suplimentare puteți obține direct la sediul Bibliotecii Județene „Gh. Asachi”, Serviciul Proiecte și Programe Culturale, PR (Bd. „Ștefan cel Mare” nr. 8-10, Galeriile comerciale, mezanin), pe e-mail, la adresa: programe@bjiasi.ro sau telefonic, la numărul: 0332110044.

Festivalul „Teodorenii” este o manifestare complexă ce se va desfăşura pe parcursul a trei zile (24, 25 şi 26 noiembrie 2016) organizată de Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” din Iași în parteneriat cu instituţii reprezentative din domeniul cultural şi educaţional. Scopul festivalului este celebrarea contribuției deosebite a celor doi frați Teodoreanu, Ionel și Păstorel, la viața culturală ieșeană, concomitent cu punerea în valoare a genurilor literare în care au excelat cei doi și a modului „moldovenesc” de viață descris în opera lor. Pe parcursul celor trei zile vor avea loc dezbateri, spectacole de teatru, concursuri de creație plastică și literară pentru elevi, concurs de conserve tradiționale moldovenești, întâlniri ale scriitorilor invitați cu liceeni, expoziții tematice, ediția a II-a a Convenției Editorilor, Creatorilor și Traducătorilor de Ficțiune de Gen. Aceste manifestări vor aduce în faţa publicului universitari, scriitori, bibliotecari, traducători, editori, critici literari, librari, distribuitori de carte, manageri şi jurnalişti culturali. Toate acţiunile din festival vizează publicul tânăr şi foarte tânăr, în primul rând, alături de care sunt aşteptaţi toţi iubitorii de artă.

Sursa: www.bjiasi.ro