BNR: 5 posturi în cadrul Programului de selectare a specialiștilor români din străinatate „Brain Regain”

BNR pune la dispoziţia specialiștilor români care lucrează în străinătate posturi de înaltă competenţă, în următoarele arii de specialitate ale băncii centrale:

  • modelare şi prognoze macroeconomice;
  • stabilitate financiară;
  • operaţiuni de piaţă;
  • rezoluţie bancară.

Dacă aveți minimum 5 ani experienţă profesională relevantă, dintre care 2 ani de experienţă obţinută în străinătate în cadrul unor instituţii financiare internaţionale, bănci centrale, bănci comerciale, instituţii de învăţământ superior, institute de cercetare, Banca Naţională a României vă oferă posibilitatea valorificării experienței în ţară, prin angajarea cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

Termen limită pentru înscriere: 6 iunie 2018

Posturile disponibile prin Programul “Brain Regain” – 2018, condiţiile specifice de participare şi calendarul procesului de selecţie sunt prezentate în secţiunea dedicată programului.

Sursa: www.bnr.ro