Banca Națională a României angajează Referent de specialitate, Sucursala Regională Iași

Banca Națională a României angajează Referent de specialitate, Sucursala Regională Iași, Serviciul raportări și sondaje statistice

Atribuţiile principale ale postului
participă la elaborarea metodologiilor cercetărilor statistice directe pentru colectarea de date statistice privind tranzacțiile rezidenți-nerezidenți de natura serviciilor de la societăți comerciale nefinanciare, informații necesare elaborării contului curent al balanței de plăți, la colectarea de date statistice privind investițiile străine directe de la întreprinderile investiție străină directă, respectiv la colectarea de date necesare elaborării conturilor financiare, precum și întregirii unor indicatori statistici în profil teritorial;
participă la elaborarea metodologiilor pentru colectarea de date statistice necesare întocmirii de studii privind stabilitatea financiară, precum și pentru realizarea de sondaje de opinie privind activitatea Băncii Naționale a României;
efectuează decadal culegerea de date statistice privind prețurile principalelor produse agroalimentare, precum și prețurile administrate.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă
studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul științelor economice;
studii master absolvite cu examen de disertație sau în derulare (pentru absolvenții sistemului Bologna);
alte studii/cursuri care atestă pregătirea profesională constituie un avantaj;
cunoștințe de operare pe calculator: Pachetul Microsoft Office;
cunoașterea limbii engleze.

Competenţe comportamentale
orientare către performanță;
comunicare eficientă;
cooperare;
integritate organizațională;
orientare către client.

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 30 octombrie 2019

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminată

Află mai multe informații pe www.bnr.ro

 

Sursa: www.bnr.ro