Au început înscrierile în cadrul Programului UNCTAD/EMPRETEC 2017

Aplicația de înscriere în Programul UNCTAD/EMPRETEC România 2017 pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, gestionat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a devenit activă astăzi, ora 10.00. Până la ora 15:00 s-au înscris deja 66 de aplicanți.

Prin Program se finanţează workshop-urile UNCTAD EMPRETEC România, organizate de Oficiile Teritoriale pentru IMM și Cooperație pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în domenii de interes și dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale, în scopul dobândirii de către antreprenori a cunoştinţelor teoretice şi cu aplicabilitate practică, necesare începerii şi dezvoltării unei afaceri.

Prin implementarea programului, care pentru acest an are un buget de 504 000 lei, se estimează acordarea de ajutor unui număr de minimum 100 de beneficiari, persoane fizice, care vor participa la atelierele de lucru pentru dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale dezvoltate de Universitatea Harvard împreună cu Management Systems International şi McBeer & Co pe parcursul a cate 9 zile calendaristice la Cluj, Constanța, Craiova și Iași.

Programul îşi propune:

· identificarea întreprinzătorilor de succes;

· dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale şi a capacităţii manageriale;

· dezvoltarea comportamentului antreprenorial cu scopul creării de noi afaceri cu caracter inovativ;

· dezvoltarea metodelor moderne de afaceri precum și generarea de idei noi de afaceri și de produse noi;

· mobilizarea resurselor antreprenoriale româneşti şi întărirea dinamismului antreprenorial al întreprinderilor mici şi mijlocii din România;

· încurajarea schimbului de experienţă şi a dezvoltării relaţiilor pe plan local dar şi la nivel internaţional;

· dezvoltarea capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii de a elabora şi implementa strategii de afaceri competitive;

· sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii pentru extinderea pieţelor de desfacere şi creşterea exporturilor;

· dezvoltarea contactelor şi reţelelor de afaceri în afara României şi iniţierea de cooperări transfrontaliere.

Oficiile Teritoriale pentru IMM și Cooperație (OTIMMC) organizatoare vor asigura plata cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea workshop-urilor din bugetul alocat prin program fiecăruia dintre ele. Aceste cheltuieli se refera la editarea de materiale de promovare şi prezentare, editare/multiplicare de materiale de curs, materiale suport pentru exerciţiile practice, consumabile necesare desfăşurării cursurilor, închiriere de spaţii pentru desfăşurarea workshop-urilor, transmitere de invitaţii necesare organizării şi desfăşurării workshop-urilor, cheltuielile cu plata onorariilor trainerilor, cazarea şi masa trainerilor precum şi cazarea şi masa participanţilor, inclusiv cheltuielile de organizare a conferinţelor de lansare/diseminare a workshop-urilor.

Informatii suplimentare referitoare la desfasurarea workshop-urilor sunt afisate aici.

Sursa:  www.aippimm.ro