Anunț rezultat selecție – coordonator activități cu GT

Asociația „CENTRUL DE RESURSE RE-START” în calitate de Beneficiar al proiectului „Promovarea dezvoltării locale prin intermediul turismului sustenabil” Cod MySMIS2014+ 151169 Anunță rezultatul procesului de selecție pentru următorul post:

1. Coordonator activități cu GT – 2 persoane

Pentru mai multe detalii accesați documentul de mai jos.