Anunț de selecție – 22.11.2022

Asociația „CENTRUL DE RESURSE RE-START” în calitate de Beneficiar al proiectului „Promovarea dezvoltării locale prin intermediul turismului sustenabil” Cod MySMIS2014+ 151169 Anunță scoaterea la concurs a următorului post:

1. Consultant turism

Pentru mai multe detalii accesați documentul de mai jos.