Anunț de selecție coordonator activități GT

Asociația „CENTRUL DE RESURSE RE-START” în calitate de Beneficiar al proiectului „Promovarea dezvoltării locale prin intermediul turismului sustenabil” Cod MySMIS2014+ 151169 Anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

 Coordonator activități GT – 2 persoane

Pentru mai multe detalii accesați documentul de mai jos.