Anunț de selecție coordonator activități GT

Asociația „CENTRUL DE RESURSE RE-START” în calitate de Partener în cadrul proiectului „Ecoturism și dezvoltare locală în comuna Tazlău” Cod MySMIS2014+ 151155 Anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

Coordonatori activități cu GT – 2 persoane

Pentru mai multe detalii accesați documentul de mai jos.