Anunț achiziție directă servicii publicitate și informare

Asociația „ECO TRAVEL” în calitate de Beneficiar al proiectului „Ecoturism și dezvoltare locală în comuna Tazlău” Cod MySMIS2014+ 151155 vă invită să participați la achiziția directă a contractului având ca obiect „Servicii de publicitate și informare”.

Termenul limită pentru transmiterea ofertelor este: 21.09.2022, ora 16:00.

Pentru mai multe detalii accesați documentul de mai jos.